Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bayarmaa test

499 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bayarmaa test

 1. 1. index Загвар цахим БЗД­ийн 97­р сургуулль “Цахим сургалт” төсөлХуудас 1
 2. 2. index Загвар цахим тест ­1 Загвар цахим тест­2уулльл Хуудас 2
 3. 3. davuu Давуу сул тал  Загвар Давуу тал: Шалгат авахад цаг хугацаа хэмнэх Эдийн засгийн хэмнэлттэй Бүх хэлбэрийн тест шивэх Дүн бодохгүй Анализ хийх Сурагчид алдаандаа дүгнэлт хий Байнга сайжруулахХуудас 3
 4. 4. davuu Загвар цахим тест ­1 Загвар цахим тест ­2Сул тал:Комьпютерийн мэдлэгтэй байхТест шивэх цаг хугацаа  гаргахСанамсаргүй алдаа гаргах Хуудас 4
 5. 5. testiin tuhai Загварцахим тест­1 Цахим тестийн хэлбэр: Нэг сонголттой тест Олон сонголттой тест Нөхөх тест Харгалзуулах тест Үнэн, худлыг сонгох тест Хуудас 5
 6. 6. testiin tuhaiЗагварцахим тест­1 Загвар цахим тест ­2 Хуудас 6
 7. 7. testiin nuur Цахим тест Сургууль: 97 Анги,бүлэг: 4е Хичээлийн нэр: Математик Сурагчын нэр: Хичээлийн сэдэв: Олон өнцөгт           Бөглөж дуусаад CTRL+S дараарай Хуудас 7
 8. 8. testiin nuurтематикон өнцөгт Хуудас 8
 9. 9. test1А Тест -хувилбар А1.Гурвалжны нэг тал нь 10см, 2дугаар тал 2см урт,3дугаар тал 2см богино болно. а.18см б.20см в.14см г.30см .Гурвалжны Р-ийг ол.2.Тэгш өнцөгтийн нэг тал нь нөгөө талаасаа 2 дахин их,харин түүний Р нь 12см байв. Тэгш өнцөгтийн бага талыг ол. а.3см б.4см в.2см г.6см3.Тэгш өнцөгтийн нэг тал нь 3м, харин нөгөө тал нь 2м уртбайв.Тэгш өнцөгтийн талбайг олоорой. а.6м.кв б.15м.кв в.10м.кв г.25м.кв4.Тус бүрийн талбай нь 1см.кв байх ижилхэн 2 квадратыг эвлүүлж тэгш өнцөгт үүсгэв. Түүний Р-ийг ол. а.2см б.1см в.4см г.6см5.3см ба 6см талуудтай тэгш өнцөгтийг 2 квадрат болгон хуваав.Энэ квадратуудын Р-ийн нийлбэрийг ол. а.18см б.24см в.9см г.12см6.6см талтай квадратаас 2 см талтай 2 квадратыг таслан авав.Үлдсэн дүрсийн Р-ийг ол. а.24см б.20см в.16см г.12см7.Тэгш өнцөгтийн талбай 24см.кв, харин түүний талууд нь натурал тоонууд.Уг тэгш өнцөгтийн Р нь байж болох тоонууд нь аль вэ? а.21см б.28см в.24см г.48см8.Тэгш өнцөгт нь Р-үүдийн нийлбэр 24см байх 3 ижил квадратад хуваагджээ.Тэгш өнцөгтийн талбайг ол. а.16см.кв б.18см.кв в.12см.кв г.6см.квХариултаа энд хийнэ үү? 1 2 3 4 5 6 7           Бөглөж дуусаад CTRL+S дараарай Хуудас 9
 10. 10. test1А8 Хуудас 10
 11. 11. test1B Тест-хувилбар В1.Гурвалжны нэг тал нь 13 см,2дугаар тал 3 см урт,3дугаар тал 3см богино болно.Гурвалжны Р-ийг ол. а.26см б.19см в.39см г.33см2.Тэгш өнцөгтийн нэг тал нь нөгөө талаасаа 3 дахин их,харин түүний Р нь 16 см байв.Тэгш өнцөгтийн а.2см б.3см в.5см г.6см3.Тэгш өнцөгтийн нэг тал нь 4м, харин нөгөө тал нь 3м урт байв.Тэгш өнцөгтийн а.12м.кв б.28м.кв в.4м.кв г.49м.кв4.Тус бүрийн талбай нь 4см.кв байх ижилхэн 2 квадратыг эвлүүлж тэгш өнцөгт үүсгэв.Түүний Р-ийг ол. а.16см б.12см в.32см г.6см5.8см ба 16см талуудтай тэгш өнцөгтийг 2 квадрат болгон хуваав.Энэ квадратуудын Р-ийн нийлбэрийг ол. а.64см б.48см в.40см г.24см6.8см талтай квадратаас 2 см талтай 2 квадратыг таслан авав.Үлдсэн дүрсийн а.24см б.28см в.30см г.32см7.Тэгш өнцөгтийн талбай 12см.кв, харин түүний талууд нь натурал тоонууд.Уг тэгш өнцөгтийн Р нь байж болох тоонууд нь аль вэ? а.30см б.18см в.12см г.16см8.Тэгш өнцөгт нь Р-үүдийн нийлбэр 24см байх 3 ижил квадратад хуваагджээ.Тэгш а.8см.кв б.3см.кв в.12см.кв г.6см.квХариултаа энд хийнэ үү? 1 2 3 4 5 6           Бөглөж дуусаад CTRL+S дараарай Хуудас 11
 12. 12. test1B3см богиноГурвалжны Р-ийг ол. их талыг ол.Тэгш өнцөгтийн талбайг олоорой.ж тэгш өнцөгтТүүний Р-ийг ол.в.Энэ квадратуудыннийлбэрийг ол.лдсэн дүрсийн Р-ийг ол.ал тоонууд.Уг тэгш оонууд нь аль вэ? хуваагджээ.Тэгш өнцөгтийн талбайг ол. 7 8 Хуудас 12
 13. 13. test2А Тест-хувилбар А1.Хэсэг газрын урт нь 1 км150м байв.Энэ уртыг м-р илэрхийл. а.1150м б.10150м в.150м г.1000150м2.Хэрчмийн урт нь 1м 3дм 9см 5мм байв.Энэ хэрчмийн уртыг мм-р илэрхийл. а.10395мм б.1003095мм в.1395мм г.13950мм3.3т 2ц 17 кг-г кг-р илэрхийлээрэй. а.302017кг б.32017кг в.30217кг г.3217кг4.Хэрэв 1т сүүндээр 3ц нэмж8 дараа нь 125кг-ыг юүлэхэд хэдэн кг үлдэх вэ? а.1185кг б.1275кг в.1175кг г.1075кг5.Автомашин 60км.ц хурдтай 1 цаг, дараа нь 10 км.Ц илүү хурдтай 2 цаг явжээ. Нийт замыг ол. а.180км б.200000м в.190км г.190000м6.Дэлхийн экватаорын урт 40000км, харин сургуулийн глобус дээр экваторын урт1м байв.Глобусын 1см-т дэлхийн экваторын урт хэдэн км байх вэ? а.4км б.40км в.4000км г.400км7.Долоо хоногт хэдэн секунд байх вэ? а.3600сек б.36000сек в.604800сек г.86400секХариултаа энд хийнэ үү? 1 2 3 4 5 6 7           Бөглөж дуусаад CTRL+S дараарай Хуудас 13
 14. 14. test2В Тест-хувилбар В1.Хэсэг газрын урт нь 2 км 230м байв.Энэ уртыг м-р илэрхийл. а.20230м б.2230м в.2300м г.22300м2.Ширээний урт нь 2м 4дм 8см 6мм байв.Энэ ширээний уртыг мм-р илэрхийл. а.204086мм б.24086мм в.2486мм г.24860мм3.5т 3ц 29 кг-ыг кг-р илэрхийлээрэй. а.53290кг б.5329кг в.50329кг г.503029кг4.Хэрэв 2т сүүн дээр 4ц нэмж8 дараа нь 355кг-ыг юүлэхэд хэдэн кг үлдэх вэ? а.24355кг б.2355кг в.2045кг г.4355кг5.Жуулчин 40км.ц хурдтай 1 цаг, дараа нь 10 км.Ц илүү хурдтай 2 цаг явжээ. Нийт замыг ол. а.140км б.60м в.130км г.50км6.Дэлхий дээр хамгийн өндөр уул 9000км, харин номын зураг дээр түүний өндөр . 30 см байв. 1см дүрслэл хэдэн км болох вэ? а.3км б.30км в.3000км г.300км7.Долоо хоногт хэдэн минут байх вэ? а.1080 мин б.10080 мин в.420 мин г.2800минХариултаа энд хийнэ үү? 1 2 3 4 5 6 7           Бөглөж дуусаад CTRL+S дараарай Хуудас 14
 15. 15. testiin dun Цахим тестийн үнэлгээСургууль:97 Анги:4 Бүлэг:Е Хичээл:Математик Сэдэв:Олон өнцөгтҮнэлгээ харах хэсэг:тест-1А#testiin hariu тест-1Васуулт оноо хариулт асуулт оноо хариулт 1 0 буруу 1 0 буруу 2 0 буруу 2 0 буруу 3 0 буруу 3 0 буруу 4 0 буруу 4 0 буруу 5 0 Буруу 5 0 буруу 6 0 буруу 6 0 буруу 7 0 буруу 7 0 буруу 8 0 буруу 8 0 бурууАвах оноо 8 Авах оноо 8Авсан оноо 0 Авсан оноо 0Зөв хариулт 0 Зөв хариулт 0Буруу хариулт 8 Буруу хариулт 8Хувь 0 Хувь 0Үнэлгээ F Үнэлгээ F Муу байна,дахин хийнэ үү! Муу байна,дахин хийнэ үү!тест-2А тест-2Васуулт оноо хариулт асуулт оноо хариулт 1 0 буруу 1 0 буруу 2 0 буруу 2 0 буруу 3 0 буруу 3 0 буруу 4 0 буруу 4 0 буруу 5 0 буруу 5 0 буруу 6 0 буруу 6 0 буруу 7 0 буруу 7 0 бурууАвах оноо 7 Авах оноо 7Авсан оноо 0 Авсан оноо 0Зөв хариулт 0 Зөв хариулт 0Буруу хариулт 7 Буруу хариулт 7Хувь 0 Хувь 0Үнэлгээ F Үнэлгээ F Муу байна,дахин хийнэ үү! Муу байна,дахин хийнэ үү! Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай. Хуудас 15
 16. 16. testiin dun#testiin dun Хуудас 16
 17. 17. testiin hariu Тестийн зөв хариутест-1А тест-1В 1 г 1 в 2 в 2 г 3 б 3 б 4 г 4 б 5 б 5 а 6 а 6 г 7 б 7 г 8 в 8 бтест-2А тест-2В 1 а 1 б 2 в 2 в 3 г 3 б 4 в 4 в 5 б 5 а 6 б 6 г 7 в 7 б Хуудас 17

×