Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viski Nasıl Yapılır - İnfografik

2,594 views

Published on

Viski kültürü hakkında mutlaka bilinmesi gerekenleri ve üretim sürecinin ayrıntılarını içeren infografik. By Meleklerin Payı

Published in: Education
  • Be the first to comment

Viski Nasıl Yapılır - İnfografik

  1. 1. meleklerin »Wi- viski fiçismda olgunlaşirken her yil " ` İskoçya'da farklı bölgelerde üretilen viskilerin ş :aşa-ağ hacminin %23; buhariaşm ` farklı tadım karakterleri vardır. Highlands, ş l 3./ MELEKLERİN pAvı Speyside Lowlands Islands ve l “l” ı Campbellown. l l Bir içkiye "viski" denebilmesi için alkol Speyside bölgesinde 107 mil uzunluğundaki lı oranının en az 40 derece olması gerekir. ` Spey Irmağl Üstünde 45 damltlmevi bulunmaktadır. l -. .. . Viski 3 ana hammaddeden üretilir: Tahıl, şlşeglecığş/Ül "9'F'ayY',“ta“"- s M _ ears azan şışe ı ıs ersen u ve aya ı ı bekletin yine 12 yıllık bir viski olacaktır. İskoçya tek malt viskilerinde tahıl olarak __ _ Viski konusunda yazılan kitapların, blogların, arpa tercih ediliyorken, Kentucky ve , i ş , makalelerin, tadım notlarının %90'ı malt Tennessee'de üretilen Amerikan " l viskiler üstüne olsa da dünya viskilerinde kullanılan ana tahıl mısırdır. İ -* viski satışının %90'ı harman viskilerdir. en ›-o< ~o-< ne ' İ . l v› ; v ›. . Horlama : ğ :ya Lepelama Pi Fermentcısyon ı ı 'w . ' 'ı f/ Arpaların ıslatılarak çimlendirilmesi j î l” İlk aşamada elde edilen maltlanmış j ?el Lapamn İÇİNE maya atilmas' V9 ve çimlendirilen bu arpaların turba Z arpaların malt değirmenlerinde Z ' böylece arpahln İçinde bulunan dumanında veya sıcak hava . çekilmesi ve sıcak suyla . A ŞekerİrI maya ile reaksiyona girerek 5” yardımıyla kurutulması. : karıştırılarak lapa haline î r alkole dönüşmesi. - getirilmesi. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İ / 'v : @fişi - *gü* f İ v" ğ ya Z A» ' Ü f 5 b" v! “k” : ” 5/ oigunlaşirma Oluşan karışımın bakırimbiklere l ,_ alınması ve alkolün sudan ' a.' i' Şêşeieme Fıçıda olgunlaşıp şişelenmeye hazır olan yüksek alkollü viskiye su İmbikten elde edilen alkolün meşe fıçılara doldurulması ve ayrılması. ,,,__, dinlenmeye bırakılması. İskoçya katılarak alkol oranının %40'a ' kanunlarına göre oluşan sıvıya düşürülmesive şişelenmesi. _ . .ş "viski" diyebilmek için en az 3 yıl z olgunlaşması gerekir. www.meleklerinpayi.com

×