SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
GÖZLEM FORMU 1

Öğretmen Adayı    : Mekki KOCABAŞ
Uyg. Öğretmeni    :
Okul         : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ

Sınıf         : 9/D

KONU         : ORGANELLER


    Stajın ilk günü rehber öğretmenimizle tanıştık. Derse girmeden önce ünitelenmiş
yıllık plana göre oldukları yeri ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgi verdi.
Öğrencilerin stajyer öğretmen adaylarını gördüklerinde şımarabilecekleri hakkında uyarıda
bulundu. Ve dediği gibi de oldu. Rehber öğretmenimiz sınıf yönetimi konusunda zorlandığı
anlar var gibiydi.

    Geçen dönemki rehber öğretmenimizin aksine bizi sınıfa taktim etti. Kendimizi
tanıtmamızı istedi. Öğrenciler pür dikkat bize bakıyordu. Şaşırmış bir halleri var gibiydi. Aynı
anda üç biyoloji öğretmenini görmelerinden olsa gerek.

    Rehber Öğretmenimiz derslerini kendi hazırladığı fotokopilerden işlemekteydi.
Önceden işlediği konulardan oluşan soruları soru cevap şeklinde örencilerle cevaplıyordu.
Öğrencilere sorular sorarak düşünmeleri için zaman tanıyordu. Böylelikle öğrencilerin derse
güdülenmesini çalışıyordu. Rehber öğretmenimiz kaçırdığı noktalar yok değildi. Soruları
kendisinin okuması yerine rast gele öğrencilerin okumasını sağlamlıdır. Böylelikle
öğrencilerin her an kendilerine sıra gelebileceği düşüncesiyle, dersi takip etmesi
sağlanılabilinir. Sınıfta ses tonunu duruma göre yükseltmesi gerekir. Ayrıca sınıf içerisinde
gezerek öğrencilerin özellikle de arka sıradaki öğrencilerin başka şeylerle meşgul olmaları
engellenebilinir.
GÖZLEM FORMU 2

Öğretmen Adayı    : Mekki KOCABAŞ
Uyg. Öğretmeni    : Özge DEMİR
Okul         : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ

Sınıf        : 9/D

KONU         : HÜCRE ( Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması)

    İlk ders laboratuarda işlendi. Rehber öğretmenimiz MEB ders kitabındaki laboratuar
deneyini öğrencilerin grup yapması için öğrencilere önceden paylaştırmış. Öğrencilerin
konuyu daha iyi öğrenebilmeleri için bitki ve hayvan hücresini mikroskopta göstererek dersi
soyutluktan kurtarıp soyut olarak sunmaktadır. Kalıcı öğrenmeyi sağlamaya çalışmaktadır.
Ancak laboratuar çalışması esnasında öğrencilerin çoğu kendi aralarında konuşmakta, cep
telefonu ile ilgilenmektedir. Laboratuar çalışması esnasında öğrencilerin çoğu derse aktif
olarak katılmamaktadır. Hocanın sürekli olarak öğrencileri uyarması öğrencilere pekiştireç
olarak algılamasına neden olmaktadır. Çalıştığım okulları da göz önünde bulundurduğumda 9
sınıflar genelde ilgilerini derse yoğunlaştıramazlar. Öğrencilerin çoğunun biyolojiye ilgisi
azdır. 10. sınıftan sonra fen alanını seçen öğrencilerin fen derslerine ilgisi vardır. Derse
genellikle katılırlar.
     İkici saatte ders 9/ D sınıfında işlendi. Dersin öğretmeni müfredata göre baya
gerideydi, bu da olsa olsa derslerin bazılarının laboratuarda deney yapılarak geçmesinden
kaynaklanmaktaydı. Öğrencilere fotokopiler dağıtarak dersi işliyordu. Soru cevap tekniğini
kullanmıyor, öğrencilerin derste aktif olmalarını sağlayamıyordu. Bu da öğrencilerin ilgisinin
dağılmasına neden oluyordu. Sınıfın tamamını ders sürecinde gezmiyor arka sıradaki
öğrencilerin ilgisini çekemiyordu. Öğrencilere notlar yazdırıyordu. Öğrencilere verilen
notları olduğu gibi yazmamalarını gerektiğini kendi cümleleriyle ifade etmeleri gerektiğini
söylüyor, bu da öğretmenin öğrencilerine yapılandırmacı yaklaşımla yaklaştığını
gösteriyordu.
GÖZLEM FORMU 3

Öğretmen Adayı    : Mekki KOCABAŞ
Uyg. Öğretmeni    : Özge DEMİR
Okul         : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ

Sınıf        : 9/D

KONU         : ORGANİK MADDELER


    Öğretmen sınıfa ilk girdiğinde öğrencilerle selamlaşıp, yoklama alamaya başladı.
Elinde fotokopiler vardı. Her zamanki gibi dersi fotokopilerle işliyordu. Öğrencileri derse
güdülemek için çoktan seçmeli sorulardan oluşan sorular vardı. Geçen haftadan vermiş
olduğu fotokopileri yapıp yapmadıklarını sordu bazı öğrenciler soruları cevaplamıştı. Ödevi
yapan öğrenciler kız öğrencilerdi. Genelde de çalıştığım liseyi de göz önünde
bulundurduğumda kızlar derslere daha ilgili ve ödevlerini yapan öğrencilerdir. Dersin
öğretmeni öğrencilere getirmiş olduğu çoktan seçmeli soruları dağıttırdı ve yapmalarını istedi.
Öğrencilere yapmaları için süre tanıdı. Yapamadığı soruları stajyer öğretmenlere sormalarını
istedi. Soru soran öğrencilere yardımcı olmaya çalıştık. Rehber öğretmenimiz her zamanki
gibi sınıfa hakim olamıyordu. Sürekli susmalarını söylüyordu. Öğrencilere sürekli
susmalarının söylenmesi aslında bu olumsuz durumun pekiştirilmesidir. Pekiştirilen durum
aslında yapmaması gereken durumun tam tersinin yapılmasıdır. Bazı öğrencileri notla tehtid
edip isimlerini aldı. Öğrencilerin derste şımarık hareketler sergilemesi sınıfta öğretmen
adayları bulunmasından da olabilir. Dikkat çekmeye çalıştığı da olabilir.     Genelde 9. sınıf öğrencileri alan seçilmemesinden dolayı biyolojiye karşı ilgileri
azdır. Ortaöğretim 1. sınıf öğrencileri diğer fen sınıfındaki öğrencilere göre sayısal derslere
özellikle de biyoloji derslerine ilgisi azdır. Dersin tamamı fotokopilerdeki soruların
çözümüyle geçti.
GÖZLEM FORMU 4

Öğretmen Adayı    : Mekki KOCABAŞ
Uyg. Öğretmeni    : Özge DEMİR
Okul         : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ

Sınıf         : 9/D

KONU         :Organeller

    Rehber öğretmenimiz her zamanki gibi öğrencileri selamlayıp yoklamayı aldı. Dersin
tamamı tekrar amaçlı sürekli soru-cevap şeklinde idi. Her bir organelin özelliklerini soru-
cevap şeklinde öğrencileri derste aktif tutarak işledi. Soru-cevap yöntemiyle öğrencileri derse
katılımını sağlayarak öğrencilerin düşünme yeteneklerini geliştirmeye çalıştı. Bu yöntemle
öğrencilerin öğrenme düzeylerini kontrol ediyor, öğrenci eksikliklerini düzeltip dönüt
sağlıyordu. Zaman zaman konunun önemli yerlerini vurgulayıp öğrencinin konuyu
pekiştirmesine yardımcı oluyordu.

    Aslında Rehber öğretmenimiz müfredata göre geriydi. Bunun nedeni ise konuyu
sürekli tekrar etme, çoktan seçmeli sorular çözme, dersi sürekli olarak modüler sisteme göre
tekrar etmesiydi. Ders geçen haftalara göre öğrencilerin katılımı daha fazlaydı. . genel olarak
sınıfa hakimdi.

    Rehber öğretmenimiz öğrencilerin de isteklerini dikkate alarak öğretmen adaylarından
hangi konuyu atmalarını istediğini sordu. Öğrencilerin geneli yeni öğrenecekleri konuyu
anlatmalarını istediler. Buradan da anlaşılıyor ki Rehber öğretmenimiz öğrencilerin isteklerini
dikkate alıyor. Öğrenci merkezli eğitimi önemsiyordu. Sorulan sorularda ayrıntı çoktu
sürekli sınavlarda çıktığını da öğrencilere söyleyerek öğrencilerin dikkatini çekmeye
çalışıyordu. Aslında ortaöğretimin 1. sınıfında biyoloji derini öğrencilere ayrıntılı anlatmak
onların dersten soğumasına neden oluyor. Sene sonunda lan seçecekleri için biyoloji
derslerinde çok ayrıntıya girmemekte fayda olur.

    Rehber öğretmenimiz biyoloji ile ilgili terimler üzerinde çok durdu. Biyolojik terimleri
soru–cevap yöntemiyle öğrencileri derste aktif tutarak öğrencileri düşünce yeteneklerini
geliştirmeyi amaçladı. Ancak alınan cevaplar Bloom taksonomisine göre bilişsel alanın bilgi
basamağında alınan cevaplardı. Bilişsel basamak öğrenciye en kolay öğrenme yolu olan
ezbere yöneltmesi nedeniyle öğrenmede kalıcılığı sağlamaz…
GÖZLEM FORMU 5

Öğretmen Adayı    : Mekki KOCABAŞ
Uyg. Öğretmeni    : Özge DEMİR
Okul         : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ

Sınıf         : 9/D

KONU         : ORGANİK MADDELER


    Rehber öğretmenimiz sınav öncesi pekiştirme amaçlı olarak işlemek istedi. Dağıttığı
fotokopilerden, takip ettiği MEB kitabından sınıfa genel sorular sorarak cevap almaya çalıştı.
Derse katılım olması gerekenden azdı. Sorulara cevap verebilen parmak kaldıran genelde hep
aynı öğrencilerdi. Aslında öğretmenimizin seçtiği teknik gayet uygundu. Ancak sürekli aynı
yöntemde ders işlemek öğrencinin derse olan ilgisini azaltacak nitelikteydi. Her bir öğrencinin
öğrenme stratejisi farklı olduğu için derste farklı yöntem ve teknikler kullanmak gerekir.
Sürekli soru cevap tekniği uygulamak belli bir süre öğrenciye sıkıcı gelebilir. Örneğin dersi
bilgisayar destekli işlenen konuyla ilgili animasyon bir film ya da Powerpoint bir sunuyla
işlese daha iyi olurdu. Böylelikle öğrencinin dikkati derse yoğunlaşmış olurdu.

.
    Öğrencilerde öğrenmenin olması için öğrencide bir bilgi şeması olması gerekir.
Zihninde bir şema oluşturamayan bir öğrenci ne kadar çalışırsa çalışsın öğrenme verimli
olmaz sadece kısa süreli ezber olur. Yeni öğrenilen bilgiler kategorilere göre ayrılmadan
öğrenildiği için hemen unutulur. Burada devreye kavram haritaları girmelidir. Örneğin
organik maddeleri ya da canlıların sınıflandırılmasında kavram haritaları kullanılırsa
öğrencinin beyninde sistemli ve ilişkili bir şema oluşur. Şema oluştuktan sonrada gelen yeni
bilgiler sistemli olarak hafızaya yerleşir ve bilgiler kavram haritaları yoluyla uzun süreli
belleğe atılır. Aksi taktirde kısa süreli bellekte bilgiler kullanılmadığı için unutulacaktır.

    Bence rehber öğretmenimiz dersi farklı yöntem ve tekniklerle işlemelidir. Öğrencinin
zihninde şemalar oluşturmak için kavram haritalarından yararlanmalıdır. Böylelikle bilgileri
ezberlemek yerine sistemli ve tutarlı olarak uzun süreli belleğe bilgiler saklanır. Ve bu bilgiler
zamanı gelince geri bildirimle kısa süreli belleğe getirilerek kullanılır.
GÖZLEM FORMU 6

Öğretmen Adayı    : Mekki KOCABAŞ
Uyg. Öğretmeni    : Özge DEMİR
Okul         : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ

Sınıf         : 9/D
KONU         : CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI    Rehber öğretmenimiz konunun bütününe yönelik öğrencilerde pekiştirme yönelik
sorularla tekrar etmek istedi. Önceden hazırladığı çoktan seçmeli sorulardan oluşan testi
öğrencilere dağıttı. Öğrencileri testleri çözmekte zorlandıkları soruları öğretmen adaylarına
sorabileceklerini söyledi. Bir sonraki ders beraber değerlendireceklerini söyleyerek
çalışmaları için serbest bıraktı.

    Rehber öğretmenimizin gözlemlerim doğrultusunda derste en çok yaptığı aktivite
çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test hazırlamasıydı. Genelde Milli Eğitim öğretmenleri
ders saatleri dışında eğitim-öğretime yönelik çalışma yapmak istemezler.        Geçmiş
deneyimlerinden elde ettikleri notları sürekli deste yazdırmakla dersi işlerler. Bu da öğrenciyi
dersten soğutmakta ve öğrencinin ilgisini, merakını yok etmektedir.

     Aslında tam öğrenme stratejisine göre öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen
öğretmen vardır. Ders işleyişi esnasın öğretmen dersi sürekli farklı stratejiler uygulamalıdır.
Her öğrencinin öğrenme stratejisi farklıdır. Öğretmen, sanki öğrencilerle beraber öğreniyor
gibi hissetmelidir. İki senedir çalıştığım lisede kimya öğretmeni olmama rağmen kimya ve
fizik derslerine girmekteyim. Öğrenciler sürekli soruyorum dersi anlatabiliyor muyum diye.
Bence iyi bir öğretmen adayı yansıtıcı düşünmeli, kendisini sürekli değerlendirmeli, kendisini
geliştirmelidir. Ders sürecinde sürekli değişik tipte soruları öğrencilerle çözüyoruz. Aslında
kimya ve fizik derslerine biyolojiden çok merakım olduğu için bu dersleri anlatmaktan zevk
alıyorum. Biyoloji dersine göre ezber olmayıp tamamıyla mantığını kavramaya dayanıyor.
Unuttuğum konulara çalışırken, öğrencinin öğrenmekte zorluk çektiği konuları hissediyorum.
O bölüm üzerinde çok duruyorum. Öğrencilerinde bu çok hoşuna gidiyor.
     Özellikle kavram haritalarını önemini bu sene iyi anladım. Kavram haritaları konuyu
bir bütün halinde sunduğu ve kavramlar arasında karşılaştırma imkanı sağladığı için ders
sürecinde çok kullanılmalıdır. Öğrencilerden de olumlu yönde cevaplar aldığımda oluyor.

    Biyoloji dersi daha çok soyut ve öğrencilerin yabancı olduğu kelimelerden oluştuğu
için öğrenciler zorlanmaktadır. Bu yüzden biyoloji öğretmeni dersi görsellerle işlemeli,
şifreler kurmalı, özelliklede doğadaki olaylarla ya da yaşadığımız çevreyle ilişkilendirmelidir.
Öğrenci üzerinde konuyu öğrenmesi için ne kadar tepki çeşitliliği yaratırsak, öğrenci o kadar
çok iyi öğrenir.

    Şu da unutulmamalıdır ki öğretmen adayı özelliklede biyoloji öğretmeni kendisini fen
bilimleri alanında kendisini geliştirmelidir. Dersi disiplinler arası anlayışla anlatmalıdır.
Biyoloji dersini coğrafya, kimya, fizik disiplinleriyle bazen de İngilizce disipliniyle
ilişkilendirerek anlatmalıdır. Böylelikle öğrencinin ilgisi çekilmiş derse çekilmiş, derse
motive olmuş olur.
GÖZLEM FORMU 7

Öğretmen Adayı    : Mekki KOCABAŞ
Uyg. Öğretmeni    : Özge DEMİR
Okul         : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ

Sınıf        : 9/D
KONU         : CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI


    Ders anlatılmadan önce arkadaşımla yapılan ders planı üzerinde fikir alış- verişinde
bulunduk dersin nasıl anlatılması gerektiği veya nasıl anlatırsak etkili bir ders olur diye
düşündük. Arkadaşım derse anlatırken ilk başlarda sıkılgan bir durum sergilese de bunu
hemen atlattı. Buda normal bir durum olarak karşılama gerekir. Çünkü hiçbir öğretmenlik
tecrübesi yoktu. Dersin ilk beş dakikalık bölümünde sınıf yönetiminde zayıf yönleri vardı.
Daha sonraki zamanlarda sınıfa hakim olmaya başladı. Anlatımında bilgisayar destekli sunum
yaparak öğrencinin dikkatini çekti. Normalde derse ilgisi olmayan öğrenciler de dahil olmak
üzere tüm sınıf dersi motive olmuş bir şekilde pür dikkat dersi dinliyorlardı. Sunumunda
görsellere de yer vererek öğrencinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Öğrencilere öğretmen
adayının dersi sunma şekli öğrencilere hiç de alışık olmadığı bir yöntemle sunması
öğrencilerin derse katılımını sağlamıştır. Bu da öğrencilerin ortaöğretimdeki öğretmenlerinin
tekdüze anlatım yöntemine alışık olmalarından kaynaklamaktaydı. Normalde derse ilgisi
olmayan öğrenciler dahi sorular sorarak derse aktif olarak katılmaktaydılar.

    Gözlemlediğim öğretmen adayının zayıf yönleri de vardı. Konuyu anlatırken yaşamla
ilişkilendirmedi. Ben olsaydım öğrencilerin günlük hayatta karşılaştırdıkları durumlarla dersi
ilişkilendirerek öğrenmede kalıcılığı sağlardım. Konuyu disiplinler arası yaklaşımla da
örneklendirebilirdi. Aynı durumda olsaydım diğer disiplinlerle dersi ilişkilendirerek diğer
disiplin alnında iyi olan öğrencinin ilgisini çekerdim. Çalıştığım ortaöğretim kurumunda
kimya ve fizik derslerine giriyorum. Fizik, kimya, biyoloji, matematik ve geometri derslerine
hakim olmam nedeniyle dersi sürekli disiplinler arası yaklaşımla sunuyorum bu da öğrencinin
dikkatini çekerek ilgisini arttırıyor. Hatta çoğu öğrenci buna şaşırıyor. Bu durum onlar için
Hiç de alışık oldukları bir durum değildir.

     Diğer bir eksik yönü ise öğrencilerin daha önceki öğrenmelerini sorgulamadı ve
konuyu ön öğrenmeler üzerine inşa etmedi. Öğrencilere soru sorarak zihinsel olarak onları
aktif kılarak dersi monotonluktan kurtararak öğrencilerin sıkılması da engellenebilirdi.

    Genel itibariyle öğretmen adayı diğer öğretmenlere oranla başarılı sayılabilir. Dersin
sonunda öğrencilere sorular sorarak ders sunumu hakkında bilgi alış- verişinde bulundum.
Bilgisayar destekli öğretimin onlar için daha ilgi çekici olduğunu ve daha iyi öğreneceklerini
söylediler. Öğretmen adayını diğer ders hocalarıyla kıyaslamış olsalar gerek ki başarılı
buldular.
GÖZLEM FORMU 8

Öğretmen Adayı    : Mekki KOCABAŞ
Uyg. Öğretmeni    : Özge DEMİR
Okul         : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ

Sınıf        : 9/D
KONU         : MANTARLAR

    Ders işleniş tarzı geleneksel eğim anlayışını yansıtıyordu. Dersi anlatım yöntemiyle
tek düze olarak anlatıyor, günlük hayatla ilişkilendirmiyordu. Bu klasik anlatım yöntemi
normal olarak öğrencileri sıkıcı geliyordu. 5 10 dakika sonra öğrencilerin ilgisi dağılıyordu.
Öğrenciler kendi aralarında konuşup cep telefonu vb araçlarla ilgileniyordu.

    Ben olsaydım derse öğrencilerin dikkatini çekecek bir mantar örnekleriyle gelirdim.
Öğrencinin ilgisini çekmeye çalışırdım. Öncelikle dersi konuyu güncel hayatla
ilişkilendirirdim. Öncelikle mantarların üretici olmadıkları kanısına varmalarını sağlamak için
örnekler verirdim. Örneğin ayak mantarları neden güneş vücudumuzda güneş görmeyen
yerlerde çıkar gibi sorular sorarak öğrencileri düşünmeye sevk ederdim. Sonra da odanız
nemli ise odanızda küf nerede bulunur gibi sorular sorar , öğrenciyi iyice düşünmeye sevk
ederdim. Bu vb sorularla mantarların üretici olmadıklarından güneşe ihtiyaç olmadıklarını
öğrencilere hissettirmeye çalışırdım bu da öğrenciyi derste daha aktif kılardı. Biyoloji dersi
genelde ezbere dayandığı için hemen unutulur. Konuyu anlatırken öğrencilerin zorlandığı ya
da karıştırdığı biyolojik terimleri öğrencilere şifrelendirerek sunmak gerekir. Bu da öğrenciyi
derste güdülendirir, öğrencinin ilgisini çeker ve öğrenciyi derste daha aktif kılar.

    Öğrenmede kalıcılığın sağlanması için konuyu güncel hayatla ilişkilendirmek gerekir.
Konuyu görsellerle sunmak daha çok duyu organına hitap edeceği için öğrenmede kalıcılığı
arttıracaktır. Yarım dönem boyunca dersin hocasında bunu göremedim gerçekte de Milli
Eğitimdeki öğretmenler dersi anlatım yöntemiyle anlatır.

    Çalıştığım Milli Eğitimin okullarında özellikle de eski yöntemlerle eğitim almış
öğretmenler derslerinde sürekli geleneksel yöntemleri kullanmakta konuyu tekdüze
anlatmaktadır. Kendilerini genelde yormak istemezler. Bu da öğrencileri dershanelere
yönlendirmektedir.
GÖZLEM FORMU 9

Öğretmen Adayı    : Mekki KOCABAŞ
Uyg. Öğretmeni    : Özge DEMİR
Okul         : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ

Sınıf         : 9/D

KONU         : Bakterilerin Gözlemlenmesi (Deney)
    Bir çay bardağı su içerisinde 5-6 adet karabiber tanesi ve bir bardak içerisindeki 4-5
çorba kaşığı yoğurt bir gün öncesinde oda sıcaklığında bekletilmiştir. Burada asıl amaç
bakterileri şekillerinin en iyi öğrenme metodu olan yaparak yaşayarak öğrenme
amaçlanmıştır. Her hafta ikişer kişilik öğrenci grupları deneylerini ve konularını hazırlanarak
gelmektedir. Anladığıma göre Rehber öğretmenimiz öğrencilerin iş birlikli öğrenmelerine
önem vermiştir. Gruptaki öğrencilerde bireysel sorumluluklarını genelde yerine getirmektedir.
Rehber öğretmenimiz öğrencilere öğrencilere bilgileri sadece anlatım yöntemiyle anlatmanın
yeterli olmadığını bu yöntemin öğrenciye sıkıcı geleceğini ve öğrenciyi ezbere yönelteceğini
anlamış olsa gerek ki laboratuar çalışmalarına da özen göstermektedir. Bilginin elde
edinmede öğrencilerin birinci elden edinmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Bilgi insanın ne
kadar çok duyu organına hitap ederse o kadar kalıcı olur.     Deney sürecinde olumsuz durumlarda olmuştur. Karabiber preperatından bakteriyi
mikroskopta bulabilmek sorun olmuş ve zaman kaybına neden olmuştur. Aslında sorun
kullanılan mikroskoptan kaynaklanmıştır. Rehber öğretmenimiz mikroskopla uğraşırken
sınıfın çoğunluğu derse ilgisizdi, sürekli ders dışı işlerle meşguldü. Dersin sonlarına doğru
yoğurt ve karabiber preperatındaki bakterilere öğrencilere gösterilerek şekilleri hakkında
sorular sordu. Bakterilerin kaç şekilde sınıflandırılabileceğini yapılan deneyin hangi
sınıflandırma tipine örnek olduğunu sorarak öğrencileri derste aktif olmasını sağlamaya
çalıştı.
GÖZLEM FORMU 10

Öğretmen Adayı    : Mekki KOCABAŞ
Uyg. Öğretmeni    : Özge DEMİR
Okul         : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ

Sınıf        : 9/D

KONU         : BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK


    Dersi her zamanki işleyiş tarzını kullandı. Öğrencilere önceden verdiği çoktan seçmeli
sorularla başladı. Öğrencilere önceden sorular vermesi aslında öğrenci açısından öğrenmede
kalıcılığı sağlaması yönünden iyidir. Çünkü öğrenci ne kadar çok tepki çeşitliliğine maruz
kalırsa daha iyi öğrenir. Tepki çeşitliliği anlaşılması zor olan soyut kelimelerin
öğrenilmesinde dahi etkilidir. Öğrenciyi önce anlatım yöntemiyle dersi işleyip, sonra görsel
olarak sunar veya konunun yapısına göre animasyon bir film izletilir ardından da soru cevap
tekniği, ardından da çoktan seçmeli sorularla onlara ödev verilirse; tepki çeşitliliğine maruz
kalacak öğrenmede kalıcılık sağlanacaktır. Bunların sırası önemli değildir. Önemli olan
konuyu öğrenmede öğrenciye daha çok yönden tepki çeşitliliği sağlanarak onların daha etkili
öğrenmelerinin sağlamasıdır.


    Rehber öğretmenimiz bunlardan sadece birisini kullanıyordu. Sınıf yönetimi sorunu
olan hocalar için çoktan seçmeli soruları ders süreci içinde kendisinin okuması sakıncalıdır.
Çünkü öğrenciler derse katılmamakta ilgilerin başka yönlere yöneltmektedirler. Bence
öğrencilerin ilgisini derste tutmak için rastgele öğrenciler seçilerek soruyu okumaları
sağlanmalıdır. Gözlemlerim doğrultusunda öğrenciler genellikle derse katılmamakta cep
telefonu ile ilgilenmekte, kendi aralarında konuşmaktadırlar. Bu da dersin verimini
düşürmektedir.

More Related Content

What's hot

Materyal Tasarım Öğeleri
Materyal Tasarım ÖğeleriMateryal Tasarım Öğeleri
Materyal Tasarım Öğeleri
Hüseyin Bicen
 
Gregorc öğrenme sti̇li̇
Gregorc öğrenme sti̇li̇Gregorc öğrenme sti̇li̇
Gregorc öğrenme sti̇li̇
poyraz92
 
5 piaget ve bilişsel gelişim
5  piaget ve bilişsel gelişim5  piaget ve bilişsel gelişim
5 piaget ve bilişsel gelişim
Kenan Polat
 
Zaman yönetimi sunumu
Zaman yönetimi sunumuZaman yönetimi sunumu
Zaman yönetimi sunumu
Hande Aksay
 

What's hot (20)

Pragmati̇zm ve Pragmatist Eğitim Anlayışı
Pragmati̇zm ve Pragmatist Eğitim AnlayışıPragmati̇zm ve Pragmatist Eğitim Anlayışı
Pragmati̇zm ve Pragmatist Eğitim Anlayışı
 
Kavram Öğretimi
Kavram ÖğretimiKavram Öğretimi
Kavram Öğretimi
 
Ders planı
Ders planıDers planı
Ders planı
 
Yansıtıcı öğrenme
Yansıtıcı öğrenmeYansıtıcı öğrenme
Yansıtıcı öğrenme
 
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Prof. Dr. Mehmet TAŞPINARÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR
 
Zaman Yonetimi
Zaman YonetimiZaman Yonetimi
Zaman Yonetimi
 
Materyal Tasarım Öğeleri
Materyal Tasarım ÖğeleriMateryal Tasarım Öğeleri
Materyal Tasarım Öğeleri
 
Gregorc öğrenme sti̇li̇
Gregorc öğrenme sti̇li̇Gregorc öğrenme sti̇li̇
Gregorc öğrenme sti̇li̇
 
Kpss soruları
Kpss sorularıKpss soruları
Kpss soruları
 
PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME TEKNİKLERİ
PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME TEKNİKLERİPROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME TEKNİKLERİ
PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME TEKNİKLERİ
 
Banu hoca strateji̇ler slayti
Banu hoca strateji̇ler slaytiBanu hoca strateji̇ler slayti
Banu hoca strateji̇ler slayti
 
5 piaget ve bilişsel gelişim
5  piaget ve bilişsel gelişim5  piaget ve bilişsel gelişim
5 piaget ve bilişsel gelişim
 
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE ÖRNEKLEM SEÇİMİ
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE ÖRNEKLEM SEÇİMİNİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE ÖRNEKLEM SEÇİMİ
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE ÖRNEKLEM SEÇİMİ
 
çOklu zeka kuramı soruları
çOklu zeka kuramı sorularıçOklu zeka kuramı soruları
çOklu zeka kuramı soruları
 
Karma Yöntem Modelleri
Karma Yöntem ModelleriKarma Yöntem Modelleri
Karma Yöntem Modelleri
 
Zaman yönetimi sunumu
Zaman yönetimi sunumuZaman yönetimi sunumu
Zaman yönetimi sunumu
 
Ders Planı
Ders PlanıDers Planı
Ders Planı
 
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
 
Vygotsky sosyal gelişim kuramı
Vygotsky sosyal gelişim kuramıVygotsky sosyal gelişim kuramı
Vygotsky sosyal gelişim kuramı
 
Fiziksel Mobilite Bozulma-Sunum
Fiziksel Mobilite Bozulma-SunumFiziksel Mobilite Bozulma-Sunum
Fiziksel Mobilite Bozulma-Sunum
 

Viewers also liked

Okul öncesinde aile katılımı
Okul öncesinde aile katılımıOkul öncesinde aile katılımı
Okul öncesinde aile katılımı
Alev94
 
öğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme YaklasimlariöğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme Yaklasimlari
derslopedi
 
Nörolojik muayene(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Nörolojik muayene(fazlası için www.tipfakultesi.org)Nörolojik muayene(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Nörolojik muayene(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org
 
Sinif IçI IletişIm
Sinif IçI IletişImSinif IçI IletişIm
Sinif IçI IletişIm
arzumadenoglu
 
Solunum sistemi muayenesi(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Solunum sistemi muayenesi(fazlası için www.tipfakultesi.org)Solunum sistemi muayenesi(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Solunum sistemi muayenesi(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org
 

Viewers also liked (20)

Nöroloji Hasta Raporu Örneği
Nöroloji Hasta Raporu ÖrneğiNöroloji Hasta Raporu Örneği
Nöroloji Hasta Raporu Örneği
 
Gözlem ve doküman analizi
Gözlem ve doküman analiziGözlem ve doküman analizi
Gözlem ve doküman analizi
 
Staj Defterim-2013/1
Staj Defterim-2013/1Staj Defterim-2013/1
Staj Defterim-2013/1
 
Okul deneyimi ders notları 2ve3
Okul deneyimi ders notları 2ve3Okul deneyimi ders notları 2ve3
Okul deneyimi ders notları 2ve3
 
Okul deneyimi ders notlari 1
Okul deneyimi ders notlari 1Okul deneyimi ders notlari 1
Okul deneyimi ders notlari 1
 
Göğüs Hastalıklarında Anamnez
Göğüs Hastalıklarında AnamnezGöğüs Hastalıklarında Anamnez
Göğüs Hastalıklarında Anamnez
 
Okul öncesinde aile katılımı
Okul öncesinde aile katılımıOkul öncesinde aile katılımı
Okul öncesinde aile katılımı
 
Okul deneyimi ders notları etkinlik12
Okul deneyimi ders notları etkinlik12Okul deneyimi ders notları etkinlik12
Okul deneyimi ders notları etkinlik12
 
Okul deneyimi ders notları etkinlik12 (ornek)
Okul deneyimi ders notları etkinlik12 (ornek)Okul deneyimi ders notları etkinlik12 (ornek)
Okul deneyimi ders notları etkinlik12 (ornek)
 
öğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme YaklasimlariöğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme Yaklasimlari
 
Okul deneyimi ders notları etkinlik4 ve5
Okul deneyimi ders notları etkinlik4 ve5Okul deneyimi ders notları etkinlik4 ve5
Okul deneyimi ders notları etkinlik4 ve5
 
GelişIm 2
GelişIm 2GelişIm 2
GelişIm 2
 
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı GünlüklerBto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
 
Rehberiik
RehberiikRehberiik
Rehberiik
 
Hap bilgiler 1 ve 2 mekki̇ kocabas
Hap bilgiler 1 ve 2 mekki̇ kocabasHap bilgiler 1 ve 2 mekki̇ kocabas
Hap bilgiler 1 ve 2 mekki̇ kocabas
 
Nörolojik muayene(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Nörolojik muayene(fazlası için www.tipfakultesi.org)Nörolojik muayene(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Nörolojik muayene(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
4 fen teknoloji üner
4 fen teknoloji üner4 fen teknoloji üner
4 fen teknoloji üner
 
Sinif IçI IletişIm
Sinif IçI IletişImSinif IçI IletişIm
Sinif IçI IletişIm
 
Fizik Muayene ve Anamnez
Fizik Muayene ve AnamnezFizik Muayene ve Anamnez
Fizik Muayene ve Anamnez
 
Solunum sistemi muayenesi(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Solunum sistemi muayenesi(fazlası için www.tipfakultesi.org)Solunum sistemi muayenesi(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Solunum sistemi muayenesi(fazlası için www.tipfakultesi.org)
 

Similar to Gözlem formu 1

Serdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimiSerdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimi
pashasoner
 
Aktif Öğrenme
Aktif ÖğrenmeAktif Öğrenme
Aktif Öğrenme
serdaryan
 
Ahmet yeşilpınar 20100104 418 ödev
Ahmet yeşilpınar 20100104 418 ödevAhmet yeşilpınar 20100104 418 ödev
Ahmet yeşilpınar 20100104 418 ödev
Ahmet Yeşilpınar
 
Yetiskin Egitimi
Yetiskin EgitimiYetiskin Egitimi
Yetiskin Egitimi
rezie
 
2014 yunus veli toplantısı
2014 yunus veli toplantısı2014 yunus veli toplantısı
2014 yunus veli toplantısı
Yunus Şen
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
CelalAkman
 

Similar to Gözlem formu 1 (20)

Group Papatya Türkçe Sunum
Group Papatya Türkçe SunumGroup Papatya Türkçe Sunum
Group Papatya Türkçe Sunum
 
Etkinlik 2.2
Etkinlik 2.2Etkinlik 2.2
Etkinlik 2.2
 
Etkinlik 2.2
Etkinlik 2.2Etkinlik 2.2
Etkinlik 2.2
 
Soru cevap
Soru cevapSoru cevap
Soru cevap
 
Soru cevap
Soru cevapSoru cevap
Soru cevap
 
2. dogrudan ogretim (1)
2. dogrudan ogretim (1)2. dogrudan ogretim (1)
2. dogrudan ogretim (1)
 
4-5 sınıflar ingilizce kavramsal document
4-5 sınıflar ingilizce kavramsal document4-5 sınıflar ingilizce kavramsal document
4-5 sınıflar ingilizce kavramsal document
 
Serdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimiSerdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimi
 
Aktif Öğrenme
Aktif ÖğrenmeAktif Öğrenme
Aktif Öğrenme
 
Ahmet yeşilpınar 20100104 418 ödev
Ahmet yeşilpınar 20100104 418 ödevAhmet yeşilpınar 20100104 418 ödev
Ahmet yeşilpınar 20100104 418 ödev
 
Sunu4 okuldeneyimi
Sunu4 okuldeneyimiSunu4 okuldeneyimi
Sunu4 okuldeneyimi
 
Yetiskin Egitimi
Yetiskin EgitimiYetiskin Egitimi
Yetiskin Egitimi
 
gagne .pptx
gagne .pptxgagne .pptx
gagne .pptx
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
Retrieval practice (geri alma pratigi)
Retrieval practice (geri alma pratigi)Retrieval practice (geri alma pratigi)
Retrieval practice (geri alma pratigi)
 
2014 yunus veli toplantısı
2014 yunus veli toplantısı2014 yunus veli toplantısı
2014 yunus veli toplantısı
 
Yusuf Mehmet Demir Sessizlik Yöntemi.pptx
Yusuf Mehmet Demir Sessizlik Yöntemi.pptxYusuf Mehmet Demir Sessizlik Yöntemi.pptx
Yusuf Mehmet Demir Sessizlik Yöntemi.pptx
 
Sinifici degerlendirmeteknikleri
Sinifici degerlendirmeteknikleriSinifici degerlendirmeteknikleri
Sinifici degerlendirmeteknikleri
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
 
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptxGAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
GAGNE_9_ADIM_KURAMI[1].pptx
 

More from mekki kocabaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık bilimleri enstitüsü

More from mekki kocabaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık bilimleri enstitüsü (20)

Pdf mekki iş kur çalışma sorular bazi cewaplar düzeltilmiştir
Pdf mekki iş kur çalışma sorular bazi cewaplar düzeltilmiştirPdf mekki iş kur çalışma sorular bazi cewaplar düzeltilmiştir
Pdf mekki iş kur çalışma sorular bazi cewaplar düzeltilmiştir
 
Antalya deneme sinavi işkur
Antalya deneme sinavi işkur Antalya deneme sinavi işkur
Antalya deneme sinavi işkur
 
2010 2011 ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı haziran dönemi
2010 2011 ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı haziran dönemi2010 2011 ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı haziran dönemi
2010 2011 ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı haziran dönemi
 
Erkek genital sistem histolojisi ve endokrin kontrolü
Erkek genital sistem histolojisi ve endokrin kontrolüErkek genital sistem histolojisi ve endokrin kontrolü
Erkek genital sistem histolojisi ve endokrin kontrolü
 
Dolaşim sistemi
Dolaşim sistemiDolaşim sistemi
Dolaşim sistemi
 
Kimya dersi 1. dönem 2 yazili aaaaaaa
Kimya dersi 1. dönem 2 yazili aaaaaaaKimya dersi 1. dönem 2 yazili aaaaaaa
Kimya dersi 1. dönem 2 yazili aaaaaaa
 
Kimya dersi 1. dönem 2 yazili aaaaaaa
Kimya dersi 1. dönem 2 yazili aaaaaaaKimya dersi 1. dönem 2 yazili aaaaaaa
Kimya dersi 1. dönem 2 yazili aaaaaaa
 
Kimya sorumluluk
Kimya sorumlulukKimya sorumluluk
Kimya sorumluluk
 
Kimya dersi 1. dönem 2 yazili aaaaaaa
Kimya dersi 1. dönem 2 yazili aaaaaaaKimya dersi 1. dönem 2 yazili aaaaaaa
Kimya dersi 1. dönem 2 yazili aaaaaaa
 
12 sinif biyoloji dersi 1. dönem 2 yazili
12 sinif biyoloji dersi 1. dönem 2 yazili12 sinif biyoloji dersi 1. dönem 2 yazili
12 sinif biyoloji dersi 1. dönem 2 yazili
 
Hayvanlar..
Hayvanlar..Hayvanlar..
Hayvanlar..
 
9 fizik 1dnm 2 yazılı 2010
9 fizik 1dnm 2 yazılı 20109 fizik 1dnm 2 yazılı 2010
9 fizik 1dnm 2 yazılı 2010
 
9 sınıf biyoloji 2.dönem 1. yazili sorulari
9 sınıf biyoloji 2.dönem 1. yazili sorulari9 sınıf biyoloji 2.dönem 1. yazili sorulari
9 sınıf biyoloji 2.dönem 1. yazili sorulari
 
Kavram haritasiiii canlilarin siniflandirmasiii
Kavram haritasiiii canlilarin siniflandirmasiiiKavram haritasiiii canlilarin siniflandirmasiii
Kavram haritasiiii canlilarin siniflandirmasiii
 
Hayvanlar kavram HARİTASI
Hayvanlar kavram HARİTASIHayvanlar kavram HARİTASI
Hayvanlar kavram HARİTASI
 
Canlilarin siniflandirmasi
Canlilarin siniflandirmasiCanlilarin siniflandirmasi
Canlilarin siniflandirmasi
 
10 SINIF biyoloji 2010 2011 2.dnm 1. yazılı
10 SINIF biyoloji 2010 2011 2.dnm 1. yazılı10 SINIF biyoloji 2010 2011 2.dnm 1. yazılı
10 SINIF biyoloji 2010 2011 2.dnm 1. yazılı
 
Kan hücreleri
Kan hücreleriKan hücreleri
Kan hücreleri
 
Kıkırdak HİSTOLOJİSİ
Kıkırdak HİSTOLOJİSİKıkırdak HİSTOLOJİSİ
Kıkırdak HİSTOLOJİSİ
 
Dolaşim sistemi
Dolaşim sistemiDolaşim sistemi
Dolaşim sistemi
 

Gözlem formu 1

 • 1. GÖZLEM FORMU 1 Öğretmen Adayı : Mekki KOCABAŞ Uyg. Öğretmeni : Okul : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ Sınıf : 9/D KONU : ORGANELLER Stajın ilk günü rehber öğretmenimizle tanıştık. Derse girmeden önce ünitelenmiş yıllık plana göre oldukları yeri ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin stajyer öğretmen adaylarını gördüklerinde şımarabilecekleri hakkında uyarıda bulundu. Ve dediği gibi de oldu. Rehber öğretmenimiz sınıf yönetimi konusunda zorlandığı anlar var gibiydi. Geçen dönemki rehber öğretmenimizin aksine bizi sınıfa taktim etti. Kendimizi tanıtmamızı istedi. Öğrenciler pür dikkat bize bakıyordu. Şaşırmış bir halleri var gibiydi. Aynı anda üç biyoloji öğretmenini görmelerinden olsa gerek. Rehber Öğretmenimiz derslerini kendi hazırladığı fotokopilerden işlemekteydi. Önceden işlediği konulardan oluşan soruları soru cevap şeklinde örencilerle cevaplıyordu. Öğrencilere sorular sorarak düşünmeleri için zaman tanıyordu. Böylelikle öğrencilerin derse güdülenmesini çalışıyordu. Rehber öğretmenimiz kaçırdığı noktalar yok değildi. Soruları kendisinin okuması yerine rast gele öğrencilerin okumasını sağlamlıdır. Böylelikle öğrencilerin her an kendilerine sıra gelebileceği düşüncesiyle, dersi takip etmesi sağlanılabilinir. Sınıfta ses tonunu duruma göre yükseltmesi gerekir. Ayrıca sınıf içerisinde gezerek öğrencilerin özellikle de arka sıradaki öğrencilerin başka şeylerle meşgul olmaları engellenebilinir.
 • 2. GÖZLEM FORMU 2 Öğretmen Adayı : Mekki KOCABAŞ Uyg. Öğretmeni : Özge DEMİR Okul : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ Sınıf : 9/D KONU : HÜCRE ( Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması) İlk ders laboratuarda işlendi. Rehber öğretmenimiz MEB ders kitabındaki laboratuar deneyini öğrencilerin grup yapması için öğrencilere önceden paylaştırmış. Öğrencilerin konuyu daha iyi öğrenebilmeleri için bitki ve hayvan hücresini mikroskopta göstererek dersi soyutluktan kurtarıp soyut olarak sunmaktadır. Kalıcı öğrenmeyi sağlamaya çalışmaktadır. Ancak laboratuar çalışması esnasında öğrencilerin çoğu kendi aralarında konuşmakta, cep telefonu ile ilgilenmektedir. Laboratuar çalışması esnasında öğrencilerin çoğu derse aktif olarak katılmamaktadır. Hocanın sürekli olarak öğrencileri uyarması öğrencilere pekiştireç olarak algılamasına neden olmaktadır. Çalıştığım okulları da göz önünde bulundurduğumda 9 sınıflar genelde ilgilerini derse yoğunlaştıramazlar. Öğrencilerin çoğunun biyolojiye ilgisi azdır. 10. sınıftan sonra fen alanını seçen öğrencilerin fen derslerine ilgisi vardır. Derse genellikle katılırlar. İkici saatte ders 9/ D sınıfında işlendi. Dersin öğretmeni müfredata göre baya gerideydi, bu da olsa olsa derslerin bazılarının laboratuarda deney yapılarak geçmesinden kaynaklanmaktaydı. Öğrencilere fotokopiler dağıtarak dersi işliyordu. Soru cevap tekniğini kullanmıyor, öğrencilerin derste aktif olmalarını sağlayamıyordu. Bu da öğrencilerin ilgisinin dağılmasına neden oluyordu. Sınıfın tamamını ders sürecinde gezmiyor arka sıradaki öğrencilerin ilgisini çekemiyordu. Öğrencilere notlar yazdırıyordu. Öğrencilere verilen notları olduğu gibi yazmamalarını gerektiğini kendi cümleleriyle ifade etmeleri gerektiğini söylüyor, bu da öğretmenin öğrencilerine yapılandırmacı yaklaşımla yaklaştığını gösteriyordu.
 • 3. GÖZLEM FORMU 3 Öğretmen Adayı : Mekki KOCABAŞ Uyg. Öğretmeni : Özge DEMİR Okul : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ Sınıf : 9/D KONU : ORGANİK MADDELER Öğretmen sınıfa ilk girdiğinde öğrencilerle selamlaşıp, yoklama alamaya başladı. Elinde fotokopiler vardı. Her zamanki gibi dersi fotokopilerle işliyordu. Öğrencileri derse güdülemek için çoktan seçmeli sorulardan oluşan sorular vardı. Geçen haftadan vermiş olduğu fotokopileri yapıp yapmadıklarını sordu bazı öğrenciler soruları cevaplamıştı. Ödevi yapan öğrenciler kız öğrencilerdi. Genelde de çalıştığım liseyi de göz önünde bulundurduğumda kızlar derslere daha ilgili ve ödevlerini yapan öğrencilerdir. Dersin öğretmeni öğrencilere getirmiş olduğu çoktan seçmeli soruları dağıttırdı ve yapmalarını istedi. Öğrencilere yapmaları için süre tanıdı. Yapamadığı soruları stajyer öğretmenlere sormalarını istedi. Soru soran öğrencilere yardımcı olmaya çalıştık. Rehber öğretmenimiz her zamanki gibi sınıfa hakim olamıyordu. Sürekli susmalarını söylüyordu. Öğrencilere sürekli susmalarının söylenmesi aslında bu olumsuz durumun pekiştirilmesidir. Pekiştirilen durum aslında yapmaması gereken durumun tam tersinin yapılmasıdır. Bazı öğrencileri notla tehtid edip isimlerini aldı. Öğrencilerin derste şımarık hareketler sergilemesi sınıfta öğretmen adayları bulunmasından da olabilir. Dikkat çekmeye çalıştığı da olabilir. Genelde 9. sınıf öğrencileri alan seçilmemesinden dolayı biyolojiye karşı ilgileri azdır. Ortaöğretim 1. sınıf öğrencileri diğer fen sınıfındaki öğrencilere göre sayısal derslere özellikle de biyoloji derslerine ilgisi azdır. Dersin tamamı fotokopilerdeki soruların çözümüyle geçti.
 • 4. GÖZLEM FORMU 4 Öğretmen Adayı : Mekki KOCABAŞ Uyg. Öğretmeni : Özge DEMİR Okul : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ Sınıf : 9/D KONU :Organeller Rehber öğretmenimiz her zamanki gibi öğrencileri selamlayıp yoklamayı aldı. Dersin tamamı tekrar amaçlı sürekli soru-cevap şeklinde idi. Her bir organelin özelliklerini soru- cevap şeklinde öğrencileri derste aktif tutarak işledi. Soru-cevap yöntemiyle öğrencileri derse katılımını sağlayarak öğrencilerin düşünme yeteneklerini geliştirmeye çalıştı. Bu yöntemle öğrencilerin öğrenme düzeylerini kontrol ediyor, öğrenci eksikliklerini düzeltip dönüt sağlıyordu. Zaman zaman konunun önemli yerlerini vurgulayıp öğrencinin konuyu pekiştirmesine yardımcı oluyordu. Aslında Rehber öğretmenimiz müfredata göre geriydi. Bunun nedeni ise konuyu sürekli tekrar etme, çoktan seçmeli sorular çözme, dersi sürekli olarak modüler sisteme göre tekrar etmesiydi. Ders geçen haftalara göre öğrencilerin katılımı daha fazlaydı. . genel olarak sınıfa hakimdi. Rehber öğretmenimiz öğrencilerin de isteklerini dikkate alarak öğretmen adaylarından hangi konuyu atmalarını istediğini sordu. Öğrencilerin geneli yeni öğrenecekleri konuyu anlatmalarını istediler. Buradan da anlaşılıyor ki Rehber öğretmenimiz öğrencilerin isteklerini dikkate alıyor. Öğrenci merkezli eğitimi önemsiyordu. Sorulan sorularda ayrıntı çoktu sürekli sınavlarda çıktığını da öğrencilere söyleyerek öğrencilerin dikkatini çekmeye çalışıyordu. Aslında ortaöğretimin 1. sınıfında biyoloji derini öğrencilere ayrıntılı anlatmak onların dersten soğumasına neden oluyor. Sene sonunda lan seçecekleri için biyoloji derslerinde çok ayrıntıya girmemekte fayda olur. Rehber öğretmenimiz biyoloji ile ilgili terimler üzerinde çok durdu. Biyolojik terimleri soru–cevap yöntemiyle öğrencileri derste aktif tutarak öğrencileri düşünce yeteneklerini geliştirmeyi amaçladı. Ancak alınan cevaplar Bloom taksonomisine göre bilişsel alanın bilgi basamağında alınan cevaplardı. Bilişsel basamak öğrenciye en kolay öğrenme yolu olan ezbere yöneltmesi nedeniyle öğrenmede kalıcılığı sağlamaz…
 • 5. GÖZLEM FORMU 5 Öğretmen Adayı : Mekki KOCABAŞ Uyg. Öğretmeni : Özge DEMİR Okul : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ Sınıf : 9/D KONU : ORGANİK MADDELER Rehber öğretmenimiz sınav öncesi pekiştirme amaçlı olarak işlemek istedi. Dağıttığı fotokopilerden, takip ettiği MEB kitabından sınıfa genel sorular sorarak cevap almaya çalıştı. Derse katılım olması gerekenden azdı. Sorulara cevap verebilen parmak kaldıran genelde hep aynı öğrencilerdi. Aslında öğretmenimizin seçtiği teknik gayet uygundu. Ancak sürekli aynı yöntemde ders işlemek öğrencinin derse olan ilgisini azaltacak nitelikteydi. Her bir öğrencinin öğrenme stratejisi farklı olduğu için derste farklı yöntem ve teknikler kullanmak gerekir. Sürekli soru cevap tekniği uygulamak belli bir süre öğrenciye sıkıcı gelebilir. Örneğin dersi bilgisayar destekli işlenen konuyla ilgili animasyon bir film ya da Powerpoint bir sunuyla işlese daha iyi olurdu. Böylelikle öğrencinin dikkati derse yoğunlaşmış olurdu. . Öğrencilerde öğrenmenin olması için öğrencide bir bilgi şeması olması gerekir. Zihninde bir şema oluşturamayan bir öğrenci ne kadar çalışırsa çalışsın öğrenme verimli olmaz sadece kısa süreli ezber olur. Yeni öğrenilen bilgiler kategorilere göre ayrılmadan öğrenildiği için hemen unutulur. Burada devreye kavram haritaları girmelidir. Örneğin organik maddeleri ya da canlıların sınıflandırılmasında kavram haritaları kullanılırsa öğrencinin beyninde sistemli ve ilişkili bir şema oluşur. Şema oluştuktan sonrada gelen yeni bilgiler sistemli olarak hafızaya yerleşir ve bilgiler kavram haritaları yoluyla uzun süreli belleğe atılır. Aksi taktirde kısa süreli bellekte bilgiler kullanılmadığı için unutulacaktır. Bence rehber öğretmenimiz dersi farklı yöntem ve tekniklerle işlemelidir. Öğrencinin zihninde şemalar oluşturmak için kavram haritalarından yararlanmalıdır. Böylelikle bilgileri ezberlemek yerine sistemli ve tutarlı olarak uzun süreli belleğe bilgiler saklanır. Ve bu bilgiler zamanı gelince geri bildirimle kısa süreli belleğe getirilerek kullanılır.
 • 6. GÖZLEM FORMU 6 Öğretmen Adayı : Mekki KOCABAŞ Uyg. Öğretmeni : Özge DEMİR Okul : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ Sınıf : 9/D KONU : CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Rehber öğretmenimiz konunun bütününe yönelik öğrencilerde pekiştirme yönelik sorularla tekrar etmek istedi. Önceden hazırladığı çoktan seçmeli sorulardan oluşan testi öğrencilere dağıttı. Öğrencileri testleri çözmekte zorlandıkları soruları öğretmen adaylarına sorabileceklerini söyledi. Bir sonraki ders beraber değerlendireceklerini söyleyerek çalışmaları için serbest bıraktı. Rehber öğretmenimizin gözlemlerim doğrultusunda derste en çok yaptığı aktivite çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test hazırlamasıydı. Genelde Milli Eğitim öğretmenleri ders saatleri dışında eğitim-öğretime yönelik çalışma yapmak istemezler. Geçmiş deneyimlerinden elde ettikleri notları sürekli deste yazdırmakla dersi işlerler. Bu da öğrenciyi dersten soğutmakta ve öğrencinin ilgisini, merakını yok etmektedir. Aslında tam öğrenme stratejisine göre öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmen vardır. Ders işleyişi esnasın öğretmen dersi sürekli farklı stratejiler uygulamalıdır. Her öğrencinin öğrenme stratejisi farklıdır. Öğretmen, sanki öğrencilerle beraber öğreniyor gibi hissetmelidir. İki senedir çalıştığım lisede kimya öğretmeni olmama rağmen kimya ve fizik derslerine girmekteyim. Öğrenciler sürekli soruyorum dersi anlatabiliyor muyum diye. Bence iyi bir öğretmen adayı yansıtıcı düşünmeli, kendisini sürekli değerlendirmeli, kendisini geliştirmelidir. Ders sürecinde sürekli değişik tipte soruları öğrencilerle çözüyoruz. Aslında kimya ve fizik derslerine biyolojiden çok merakım olduğu için bu dersleri anlatmaktan zevk alıyorum. Biyoloji dersine göre ezber olmayıp tamamıyla mantığını kavramaya dayanıyor. Unuttuğum konulara çalışırken, öğrencinin öğrenmekte zorluk çektiği konuları hissediyorum. O bölüm üzerinde çok duruyorum. Öğrencilerinde bu çok hoşuna gidiyor. Özellikle kavram haritalarını önemini bu sene iyi anladım. Kavram haritaları konuyu bir bütün halinde sunduğu ve kavramlar arasında karşılaştırma imkanı sağladığı için ders sürecinde çok kullanılmalıdır. Öğrencilerden de olumlu yönde cevaplar aldığımda oluyor. Biyoloji dersi daha çok soyut ve öğrencilerin yabancı olduğu kelimelerden oluştuğu için öğrenciler zorlanmaktadır. Bu yüzden biyoloji öğretmeni dersi görsellerle işlemeli, şifreler kurmalı, özelliklede doğadaki olaylarla ya da yaşadığımız çevreyle ilişkilendirmelidir. Öğrenci üzerinde konuyu öğrenmesi için ne kadar tepki çeşitliliği yaratırsak, öğrenci o kadar çok iyi öğrenir. Şu da unutulmamalıdır ki öğretmen adayı özelliklede biyoloji öğretmeni kendisini fen bilimleri alanında kendisini geliştirmelidir. Dersi disiplinler arası anlayışla anlatmalıdır. Biyoloji dersini coğrafya, kimya, fizik disiplinleriyle bazen de İngilizce disipliniyle ilişkilendirerek anlatmalıdır. Böylelikle öğrencinin ilgisi çekilmiş derse çekilmiş, derse motive olmuş olur.
 • 7. GÖZLEM FORMU 7 Öğretmen Adayı : Mekki KOCABAŞ Uyg. Öğretmeni : Özge DEMİR Okul : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ Sınıf : 9/D KONU : CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Ders anlatılmadan önce arkadaşımla yapılan ders planı üzerinde fikir alış- verişinde bulunduk dersin nasıl anlatılması gerektiği veya nasıl anlatırsak etkili bir ders olur diye düşündük. Arkadaşım derse anlatırken ilk başlarda sıkılgan bir durum sergilese de bunu hemen atlattı. Buda normal bir durum olarak karşılama gerekir. Çünkü hiçbir öğretmenlik tecrübesi yoktu. Dersin ilk beş dakikalık bölümünde sınıf yönetiminde zayıf yönleri vardı. Daha sonraki zamanlarda sınıfa hakim olmaya başladı. Anlatımında bilgisayar destekli sunum yaparak öğrencinin dikkatini çekti. Normalde derse ilgisi olmayan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm sınıf dersi motive olmuş bir şekilde pür dikkat dersi dinliyorlardı. Sunumunda görsellere de yer vererek öğrencinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Öğrencilere öğretmen adayının dersi sunma şekli öğrencilere hiç de alışık olmadığı bir yöntemle sunması öğrencilerin derse katılımını sağlamıştır. Bu da öğrencilerin ortaöğretimdeki öğretmenlerinin tekdüze anlatım yöntemine alışık olmalarından kaynaklamaktaydı. Normalde derse ilgisi olmayan öğrenciler dahi sorular sorarak derse aktif olarak katılmaktaydılar. Gözlemlediğim öğretmen adayının zayıf yönleri de vardı. Konuyu anlatırken yaşamla ilişkilendirmedi. Ben olsaydım öğrencilerin günlük hayatta karşılaştırdıkları durumlarla dersi ilişkilendirerek öğrenmede kalıcılığı sağlardım. Konuyu disiplinler arası yaklaşımla da örneklendirebilirdi. Aynı durumda olsaydım diğer disiplinlerle dersi ilişkilendirerek diğer disiplin alnında iyi olan öğrencinin ilgisini çekerdim. Çalıştığım ortaöğretim kurumunda kimya ve fizik derslerine giriyorum. Fizik, kimya, biyoloji, matematik ve geometri derslerine hakim olmam nedeniyle dersi sürekli disiplinler arası yaklaşımla sunuyorum bu da öğrencinin dikkatini çekerek ilgisini arttırıyor. Hatta çoğu öğrenci buna şaşırıyor. Bu durum onlar için Hiç de alışık oldukları bir durum değildir. Diğer bir eksik yönü ise öğrencilerin daha önceki öğrenmelerini sorgulamadı ve konuyu ön öğrenmeler üzerine inşa etmedi. Öğrencilere soru sorarak zihinsel olarak onları aktif kılarak dersi monotonluktan kurtararak öğrencilerin sıkılması da engellenebilirdi. Genel itibariyle öğretmen adayı diğer öğretmenlere oranla başarılı sayılabilir. Dersin sonunda öğrencilere sorular sorarak ders sunumu hakkında bilgi alış- verişinde bulundum. Bilgisayar destekli öğretimin onlar için daha ilgi çekici olduğunu ve daha iyi öğreneceklerini söylediler. Öğretmen adayını diğer ders hocalarıyla kıyaslamış olsalar gerek ki başarılı buldular.
 • 8. GÖZLEM FORMU 8 Öğretmen Adayı : Mekki KOCABAŞ Uyg. Öğretmeni : Özge DEMİR Okul : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ Sınıf : 9/D KONU : MANTARLAR Ders işleniş tarzı geleneksel eğim anlayışını yansıtıyordu. Dersi anlatım yöntemiyle tek düze olarak anlatıyor, günlük hayatla ilişkilendirmiyordu. Bu klasik anlatım yöntemi normal olarak öğrencileri sıkıcı geliyordu. 5 10 dakika sonra öğrencilerin ilgisi dağılıyordu. Öğrenciler kendi aralarında konuşup cep telefonu vb araçlarla ilgileniyordu. Ben olsaydım derse öğrencilerin dikkatini çekecek bir mantar örnekleriyle gelirdim. Öğrencinin ilgisini çekmeye çalışırdım. Öncelikle dersi konuyu güncel hayatla ilişkilendirirdim. Öncelikle mantarların üretici olmadıkları kanısına varmalarını sağlamak için örnekler verirdim. Örneğin ayak mantarları neden güneş vücudumuzda güneş görmeyen yerlerde çıkar gibi sorular sorarak öğrencileri düşünmeye sevk ederdim. Sonra da odanız nemli ise odanızda küf nerede bulunur gibi sorular sorar , öğrenciyi iyice düşünmeye sevk ederdim. Bu vb sorularla mantarların üretici olmadıklarından güneşe ihtiyaç olmadıklarını öğrencilere hissettirmeye çalışırdım bu da öğrenciyi derste daha aktif kılardı. Biyoloji dersi genelde ezbere dayandığı için hemen unutulur. Konuyu anlatırken öğrencilerin zorlandığı ya da karıştırdığı biyolojik terimleri öğrencilere şifrelendirerek sunmak gerekir. Bu da öğrenciyi derste güdülendirir, öğrencinin ilgisini çeker ve öğrenciyi derste daha aktif kılar. Öğrenmede kalıcılığın sağlanması için konuyu güncel hayatla ilişkilendirmek gerekir. Konuyu görsellerle sunmak daha çok duyu organına hitap edeceği için öğrenmede kalıcılığı arttıracaktır. Yarım dönem boyunca dersin hocasında bunu göremedim gerçekte de Milli Eğitimdeki öğretmenler dersi anlatım yöntemiyle anlatır. Çalıştığım Milli Eğitimin okullarında özellikle de eski yöntemlerle eğitim almış öğretmenler derslerinde sürekli geleneksel yöntemleri kullanmakta konuyu tekdüze anlatmaktadır. Kendilerini genelde yormak istemezler. Bu da öğrencileri dershanelere yönlendirmektedir.
 • 9. GÖZLEM FORMU 9 Öğretmen Adayı : Mekki KOCABAŞ Uyg. Öğretmeni : Özge DEMİR Okul : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ Sınıf : 9/D KONU : Bakterilerin Gözlemlenmesi (Deney) Bir çay bardağı su içerisinde 5-6 adet karabiber tanesi ve bir bardak içerisindeki 4-5 çorba kaşığı yoğurt bir gün öncesinde oda sıcaklığında bekletilmiştir. Burada asıl amaç bakterileri şekillerinin en iyi öğrenme metodu olan yaparak yaşayarak öğrenme amaçlanmıştır. Her hafta ikişer kişilik öğrenci grupları deneylerini ve konularını hazırlanarak gelmektedir. Anladığıma göre Rehber öğretmenimiz öğrencilerin iş birlikli öğrenmelerine önem vermiştir. Gruptaki öğrencilerde bireysel sorumluluklarını genelde yerine getirmektedir. Rehber öğretmenimiz öğrencilere öğrencilere bilgileri sadece anlatım yöntemiyle anlatmanın yeterli olmadığını bu yöntemin öğrenciye sıkıcı geleceğini ve öğrenciyi ezbere yönelteceğini anlamış olsa gerek ki laboratuar çalışmalarına da özen göstermektedir. Bilginin elde edinmede öğrencilerin birinci elden edinmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Bilgi insanın ne kadar çok duyu organına hitap ederse o kadar kalıcı olur. Deney sürecinde olumsuz durumlarda olmuştur. Karabiber preperatından bakteriyi mikroskopta bulabilmek sorun olmuş ve zaman kaybına neden olmuştur. Aslında sorun kullanılan mikroskoptan kaynaklanmıştır. Rehber öğretmenimiz mikroskopla uğraşırken sınıfın çoğunluğu derse ilgisizdi, sürekli ders dışı işlerle meşguldü. Dersin sonlarına doğru yoğurt ve karabiber preperatındaki bakterilere öğrencilere gösterilerek şekilleri hakkında sorular sordu. Bakterilerin kaç şekilde sınıflandırılabileceğini yapılan deneyin hangi sınıflandırma tipine örnek olduğunu sorarak öğrencileri derste aktif olmasını sağlamaya çalıştı.
 • 10. GÖZLEM FORMU 10 Öğretmen Adayı : Mekki KOCABAŞ Uyg. Öğretmeni : Özge DEMİR Okul : DENİZLİ ANADOLU LİSESİ Sınıf : 9/D KONU : BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Dersi her zamanki işleyiş tarzını kullandı. Öğrencilere önceden verdiği çoktan seçmeli sorularla başladı. Öğrencilere önceden sorular vermesi aslında öğrenci açısından öğrenmede kalıcılığı sağlaması yönünden iyidir. Çünkü öğrenci ne kadar çok tepki çeşitliliğine maruz kalırsa daha iyi öğrenir. Tepki çeşitliliği anlaşılması zor olan soyut kelimelerin öğrenilmesinde dahi etkilidir. Öğrenciyi önce anlatım yöntemiyle dersi işleyip, sonra görsel olarak sunar veya konunun yapısına göre animasyon bir film izletilir ardından da soru cevap tekniği, ardından da çoktan seçmeli sorularla onlara ödev verilirse; tepki çeşitliliğine maruz kalacak öğrenmede kalıcılık sağlanacaktır. Bunların sırası önemli değildir. Önemli olan konuyu öğrenmede öğrenciye daha çok yönden tepki çeşitliliği sağlanarak onların daha etkili öğrenmelerinin sağlamasıdır. Rehber öğretmenimiz bunlardan sadece birisini kullanıyordu. Sınıf yönetimi sorunu olan hocalar için çoktan seçmeli soruları ders süreci içinde kendisinin okuması sakıncalıdır. Çünkü öğrenciler derse katılmamakta ilgilerin başka yönlere yöneltmektedirler. Bence öğrencilerin ilgisini derste tutmak için rastgele öğrenciler seçilerek soruyu okumaları sağlanmalıdır. Gözlemlerim doğrultusunda öğrenciler genellikle derse katılmamakta cep telefonu ile ilgilenmekte, kendi aralarında konuşmaktadırlar. Bu da dersin verimini düşürmektedir.