Ağız dil histolojisi

10,282 views

Published on

embiryoloji histoloji pamukkale üni mekki kocabaş

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ağız dil histolojisi

 1. 1. Sindirim sistemi Sindirim kanalı Bağlı bezler Ağız boşluğu ağız Özafagus mide İnce ve kalın bağırsak Rectum anüs Tükürük bezleri karaciğer pankreas
 2. 2. Sindirim kanalının genel yapısı <ul><li>Ortada değişen çaplarda lümen vardır. </li></ul><ul><li>Bu lümen 4 ana tabakadan oluşur. </li></ul><ul><li>Mukoza, submukoza , muskularis, seroza </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Mukoza ; epitel örtüsü, lamina proparia, muskularis mukozadan oluşur. </li></ul><ul><li>Lamina propariada kan ve lenf damarları düz kas hücrelerinin bulunduğu bağ doku vardır. Ayrıca bazen bezler ve lenfoid doku da bulunur. </li></ul><ul><li>Muskularis mukoza içte sirküler, dışta dışta longitudinal düz kas hücreleri bulunur. (muskularis) </li></ul><ul><li>Mukoza müköz membran olarak da adlandırılır. </li></ul><ul><li>Submukoza çok sayıda kan ve lenf damarları içerir. Bezleri ve lenfoid dokuları da içerebilir. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Muskularis lümene yakın iç tabakalarda kasların yönü genellikle sirküler, dışa bakanda ise çoğunlukla longutidinal’dir. </li></ul><ul><li>Bu iki kas tabakası arasında myetrik sinir pleksusu bağ dokusu içinde kan ve lenf damarları bulunur. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>A- Ağız boşluğu </li></ul><ul><li>* Dudaklar </li></ul><ul><li>* Yanaklar </li></ul><ul><li>* Damak </li></ul><ul><li>* Dil </li></ul><ul><li>* Dişler </li></ul><ul><li>* Bademcikler </li></ul><ul><li>B- Yutak(Farinks) </li></ul><ul><li>C-Yemek borusu </li></ul><ul><li>D-Mide </li></ul><ul><li>* Bileşik mideler: </li></ul><ul><li>-rumen, </li></ul><ul><li>- retikulum </li></ul><ul><li>- omazum, </li></ul><ul><li>- abomasum </li></ul><ul><li>* Basit mideler </li></ul><ul><li>E-Barsaklar </li></ul><ul><li>* Duodenum, </li></ul><ul><li>* jejenum, </li></ul><ul><li>* ileum, </li></ul><ul><li>* sekum, </li></ul><ul><li>* kolon, </li></ul><ul><li>* rektum </li></ul><ul><li>* anüs </li></ul><ul><li>F- Sindirim kanalının büyük bezleri </li></ul><ul><li>* Kulak altı tükrük bezi, </li></ul><ul><li>* Alt çene tükrük bezi, </li></ul><ul><li>* Dil altı tükrük bezi </li></ul><ul><li>* Pankreas, </li></ul><ul><li>* Karaciğer </li></ul>
 6. 6. TOOTH LIP LIP HARD PALATE SOFT PALATE TONGUE ORAL Yapılar Sagittal bakış SALIVARY GLANDS ALVEOLAR BONE + CHEEK
 7. 7. <ul><li>DUDAKLAR -Labii </li></ul><ul><li>Dudakların üzerini örten keratinize çok katlı yassı epitelden , ağız boşluğunu döşeyen non-keratinize çok katlı yassı epitele geçiş bölgeleridir. </li></ul><ul><li>Dudakların kırmızı bölgeleri : Bu bölüm ince keratinize epitel ile örtülüdür. </li></ul><ul><li>Kırmızı rengi, alttaki l. propriadaki damarlarda bulunan kanın rengini yansıtması nedeniyledir. </li></ul><ul><li>Bu bölümde bez bulunmaz , dil ile ıslatılır. </li></ul><ul><li>Lamina propria da kan damarları, sinirler, akson sonlanmalar oldukça çoktur. </li></ul>
 8. 8. LIP RED MARGIN VERMILION BORDER HAIRY SKIN MUSCLE LABIAL MUCOSA thick strat squam ep LABIALGLAND mucous RED MARGIN keratin thins away no follicles or glands
 9. 9. <ul><li>SERT DAMAK </li></ul><ul><li>Ağız boşluğuna bakan yüz epiteli, keratinizasyon </li></ul><ul><li>gösteren çok katlı yassı epiteldir. </li></ul><ul><li>2/3 arka bölümde müköz bezler vardır. </li></ul><ul><li>Burun boşluğuna bakan yüzde pseudostratifiye </li></ul><ul><li>silli silindirik epitel bulunur. </li></ul><ul><li>L. Propriada serö-müköz karışık bezler vardır. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>YUMUŞAK DAMAK </li></ul><ul><li>Sert damağın arkaya doğru devamıdır, konik </li></ul><ul><li>biçimli küçük bir uzantı olan küçük dil ile </li></ul><ul><li>sonlanır. </li></ul><ul><li>Ağız boşluğuna bakan yüzü çok katlı yassı epitel </li></ul><ul><li>ile örtülüdür. </li></ul><ul><li>L. propriada lenfosit infiltrasyonu görülür. </li></ul><ul><li>Nazal yüz, sert damaktaki yapıdadır. </li></ul><ul><li>Yumuşak damak yutma hareketi sırasında yukarıya doğru çekilme hareketi yaparak nazofarinksi kapatır. </li></ul><ul><li>Küçük dil (UVULA): Çok katlı yassı epitel, altında bağ dokusu </li></ul><ul><li>ve ortada çizgili kas kitlesinden oluşur. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>DİL </li></ul><ul><li>Kutan mukozalıdır </li></ul><ul><li>Esas yapısını iskelet kasları oluşturur. </li></ul><ul><li>Longitudinal, transversal, vertikal yönlerde uzanan bu kaslar dilin çok yönlü hareketine olanak sağlar. </li></ul><ul><li>Dilin L. Propriyası çok dar bir alandır. </li></ul><ul><li>Submukozasında seröz, müköz ve seromüköz bezler vardır. </li></ul><ul><li>Seröz bezlere Ebner bezleri de denir. </li></ul><ul><li>Ebner bezlerinin salgıları özellikle tat tomurcuklarının olduğu kısma salgılarını akıtırlar. </li></ul><ul><li>Lp ve Submukozada bol miktarda yağ doku, sinir telleri, kan damarları, lenf folikülleri bulunur. </li></ul>
 12. 14. DİL GELİŞİMİ <ul><li>4. hafta sonlarında gelişir. </li></ul><ul><li>Median dil tomurcuğu her iki yanında distal dil tomurcukları gelişir. </li></ul><ul><li>Distal dil tomurcukları büyür ve birleşerek dilin 2/3 lük kısmını oluşturur. </li></ul><ul><li>Dilin 1/3 lük kısmı foramen çekumda gelişen iki şişkinlikle dikkati çeker.( kopula ve hipobrankial çıkıntı ) </li></ul><ul><li>Dil gelişirken kopula büyür kaybolur, hipobrankial çıkıntının rostal parçasından dilin faringeal kısmı oluşur. </li></ul>
 13. 15. <ul><li>Dilin anterior ve posterior kısımlarının birleştiği yere terminal sulkus denir. </li></ul><ul><li>Dilin bağ dokusu ve vasküler yapısı faringeal arkus mezenşiminden oluşur. </li></ul><ul><li>Dil kasları miyoblastlardan köken alır. </li></ul><ul><li>Dil kasları hipoglossal sinir ile inerve edilir. </li></ul>
 14. 16. <ul><li>DİL BEZLERİ </li></ul><ul><li>Yapı ve yerleşim yerlerine göre 3 gruba ayrılır: </li></ul><ul><li>1.Müköz bezler: </li></ul><ul><li>En çok dil kökündedirler . </li></ul><ul><li>Duktusları lingual tonsil kriptalarına açılır. </li></ul><ul><li>2.Seröz bezler (Ebner bezleri): </li></ul><ul><li>Sulkus terminalis bölgesinde bulunurlar. </li></ul><ul><li>Salgılarını sirkumvallata papillaların oluklarına boşaltırlar. </li></ul><ul><li>3.Serö-müköz bezler (Nuhn bezleri): </li></ul><ul><li>Dilin ön bölümünde apekse yakın yerleşimlidirler . </li></ul><ul><li>Asinusla kas kitlesi içine gömülüdür, daha ziyade dilin alt yüzüne yakındırlar ve duktusların çoğu dilin ventral yüzüne açılır. </li></ul>
 15. 17. <ul><li>Dilin dorsal yüzünün 2/3 ön bölümü ile 1/3 arka bölümü arasında V-şeklinde oluk ( sulkus terminalis ) vardır. </li></ul><ul><li>Oluğun arkasındaki 1/3’lük bölümün (dil kökünün) yüzey epiteli, burada bulunan lingual tonsillerin kriptalarını oluşturmak üzere invaginasyonlar yapar . </li></ul><ul><li>L. propriada lenfoid doku (lingual tonsiller ) bulunur. </li></ul><ul><li>Oluğun önündeki 2/3’lük bölüm, DİL PAPİLLALARI denilen mukozal çıkıntıların ( epitel+L propriya ) bulunuşu nedeniyle pürtüklü görünümdedir. </li></ul>
 16. 19. <ul><li>DİL PAPİLLALARI </li></ul><ul><li>A.P apilla Filiform is : </li></ul><ul><li>Dilin tüm dorsal yüzeyinde bulun ur </li></ul><ul><li>Sayıca en çok bulunan ve en küçük papillalardır . </li></ul><ul><li>Sivri biçimli papillalardır </li></ul><ul><li>Tat cisimcikleri yoktur . </li></ul><ul><li>Kısmen Keratinizasyon göstermeleri nedeniyle beyazımsı </li></ul><ul><li>görülürler </li></ul><ul><li>oldukça serttirler. </li></ul>
 17. 22. <ul><li>B-Papilla fungiformis : </li></ul><ul><li>Epitel yüzeyinden taşan mantar şekilli epitellerdir. </li></ul><ul><li>Genellikle dilin ön yarımında P. Filiformisler arasında yer alırlar. </li></ul><ul><li>Filiformlardan daha büyüktürler , ancak d aha az sayıdadırlar, </li></ul><ul><li>Sayıları dil ucuna doğru artar , </li></ul><ul><li>Şekilleri mantara benzer, </li></ul><ul><li>Keratinizasyon göstermezler, </li></ul><ul><li>Gemma gustativalar bu papillaların en kubbeli kısmında epitel kat içerisinde bulunur. </li></ul><ul><li>Bu papillalar dokunum ve ısı duyularını alır. </li></ul>
 18. 23. <ul><li>C. Papilla foliyata: </li></ul><ul><li>Yaprak şekilli papilla, dil kökünün 2 kenarı boyunca mukozanın yapmış olduğu yaprak şekilli dürümlerdir. </li></ul><ul><li>insanlarda çok küçülmüş yada iyi gelişmemiş durumdadır. </li></ul>
 19. 25. C.Papilla sirkumvallata: <ul><li>B u papillalar hendekle çevrilidir. </li></ul><ul><li>Dilin posterior kısmında V bölgesinde yer alır. </li></ul><ul><li>Ebner bezleri salgısını paillanın çevresini saran derin oluklara boşaltır. </li></ul>
 20. 27. TONGUE - dorsum TONSILS CIRCUMVALLATE PAPILLA FILIFORM PAPILLAE FUNGIFORM PAPILLA FOLIATE PAPILLAE on the lateral tongue are vestigial in man, prominent in rabbit

×