Türkiye Ekonomisi

2 Ocak 2014

Mehmet Şimşek
Maliye Bakanı
Sunum Planı
Kısa Vadeli
Görünüm
Yapısal Reformlar
ve Öncelikler

Uzun Vadeli
Görünüm
2
Kısa Vadeli Görünüm

3
Kaynak: TÜİK
120

Ç3

Ç2

2013-Ç1

Ç4

Ç3

Ç2

2012-Ç1

Ç4

Ç3

Ç2

2011-Ç1

Ç4

Ç3

Ç2

2010-Ç1

Ç4

Ç3

Ç2

2009-Ç1

Ç4
...
Reel GSYH Büyümesi
120

119.4
Türkiye
Gelişmekte Olan Avrupa*

115

Avro Bölgesi
ABD

Reel GSYH (2007 Ç4=100, m.a.)

110

...
Sürdürülebilir Büyümeye Geçiş
8

6.9

7

6.0

6

%

5.1
5.1

5

4.4
4

4.0

3.7

3.2

3.1
3
1973-1982

1983-1992

AK Parti...
Büyüme Görünümü
6

5.0

5

4.6

5.0

4.6

%
4.1
4
4.0
3.6

3.2
3
2013

2014
Türkiye (OVP)

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, IMF...
Kaynak: TÜİK
Temmuz 13

Ocak 13

Temmuz 12

Ocak 12

Temmuz 11

Ocak 11

Temmuz 10

Ocak 10

Temmuz 09

Ocak 09

Temmuz 08...
İşgücü Göstergeleri
16

52

15

51

14

50

12
48
11
47

10

İşsizlik Oranı (Sol Eksen)
Kaynak: TÜİK

İşgücüne Katlım Oran...
( m.a, (Aralık 2007=100))

İşsizlik Oranı

Kaynak: TÜİK, Eurostat

10
Genç İşsizlik Oranı (15-24 yaş, 2013, %)

Avrupa Birliği’nde Genç İşsizlik
Almanya
Norveç
Avusturya
Hollanda
İzlanda
Danim...
Aşağı Yönlü Riskler

Sıkı para politikası

Zayıf dış talep
Jeopolitik gerginlikler
Uluslararası enerji fiyatlarının artmas...
Kaynak: TCMB
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti
Borç Alma
Borç Verme

Aralık 2013

Kasım 2013

Eylül 2013

Ağustos 2...
Kaynak: TCMB

Nakit
Taşıt
Konut
10/4/2013

7/4/2013

4/4/2013

1/4/2013

10/4/2012

7/4/2012

4/4/2012

1/4/2012

10/4/201...
Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Mart

Şubat

2013- Ocak

Aralık

Kasım

Ekim

Ey...
Kaynak: TÜİK, OVP (2014-16)
6.2
6.8
5.3

2013
2014

0
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

20...
Enflasyon: Riskler

Yukarı

Aşağı

Yönlü

Yönlü

TL’de Değer
Kaybı

Çıktı
Açığının
Artması

Yüksek
Emtia
Fiyatları
17
Kamu açıklarını düşürdük

Genel Devlet Açığı/GSYH (%)

12.0

10.8

10.0
8.0

7.9

5.5

6.0
4.1
4.0

Maastricht Kriteri: %3...
Siyasi İstikrar
160

140

134 Ay

120

100

80

60

40

20

15 Ay

0
Hükümetlerin Ortalama Ömrü (1950-2002)

2002'den beri...
Cari Açık

20
Tasarruflar
25

20

15

10

5

0

-5
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Kamu Tasarrufu/GSYH

2008

2009

2010

2011

2012...
Altın Etkisi
Net Altın Ticareti
• 2011:
• 2012:
• 2013 Ekim :

-4.8 milyar $
+5,7 milyar $
-9,0 milyar $

Kaynak: TCMB

22
Bireysel Emeklilik

%25 Devlet Katkısı

Sistemden Erken Çıkma
Cezası

23
(12 Aylık Kümülatif, Milyar $)

Cari Açığın Finansmanı

Kaynak: TCMB,

24
Makroekonomik Temeller Sağlam
İhracatta Pazar ve Ürün Çeşitlendirmesi

Esnek Döviz Kuru ve Güçlü Rezerv Politikası
Düşük K...
Pazar Çeşitlendirmesi
40
34

35
30
25

20
15
10

8

5
0

2002

2012

1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı...
AB’ye İhracat Geriliyor
2002

Diğer
% 43.4

AB
% 56.6

2012

Diğer
% 61

AB
% 39

Kaynak: TÜİK

27
MENA’ya İhracat Artıyor
(MENA’ya ihracatın toplam içindeki payı %)

35
31.6

30

25

20

15
12.1
10

5
2002

2012

Kaynak:...
Ürün Çeşitlendirmesi
35
30

30
25
20
15
10

9

5
0
2002

2012

1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ürün sayısı
Kayna...
Ocak 06
Nisan 06
Temmuz 06
Ekim 06
Ocak 07
Nisan 07
Temmuz 07
Ekim 07
Ocak 08
Nisan 08
Temmuz 08
Ekim 08
Ocak 09
Nisan 09
...
(2003=100)

Reel Efektif Döviz Kuru

Kaynak: TCMB

31
Kamu Borçlarını Azalttık
75

74.0

Kamu Borç Stoku/GSYH (%)

70
67.7
65

Maastricht Kriteri: %60
60

59.6

55
52.7
50

46....
Kamu Net Dış Borç Stoku
100 25.2

30

80

25

60
88.4

15

20
10

(%)

0
5

-20
-75.8

-40

0
-5

-60

-5.0

Kamu Net Dış ...
Faiz Oranları
65

62.7

55

(%)

45
35
25.4

25
15
8.9
5
1.4
-5

2002

2003

2004

2005

DİBS Faiz Oranı

2006

2007

2008...
Faiz Giderleri
90
85.7
80
70

(%)

60
50
43.2
40
30
20

14.9
11.9

10
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Faiz Giderleri...
2.8

2002
Ekim 13

Sermaye Yeterlilik Oranı (%)

17.6

15

10

January 08
April 08
July 08
October 08
January 09
April 09
...
(Haziran 2013, %, GSYH)

Hanehalkı Yükümlülükleri
TÜRKİYE
Litvanya
Slovakya
Slovenya
Macaristan
Çek Cumh.
Letonya
Polonya
...
Yapısal Reformlar ve Öncelikler

38
Fasıl - 1

Katma Değer
Zincirinde
Yukarı Çıkmak

Sermaye
Piyasalarının
Derinleştirilmesi

Kayıt Dışılıkla
Mücadele

Fiziki...
Katma Değer Zincirinde Yukarı Çıkmak
40
Bilgi Yoğun Ürünler
Rekabet avantajı için bilgi-yoğun teknoloji-yoğun ürünlere geçeceğiz

1400 kg domates=1 Tablet

41
İhracatta Yüksek Katma Değer

İhracata konu olan ürünlerin
kilo bazında değerleri

Türkiye 1,58 $

Almanya 4,1 $

Japonya ...
Ar- Ge Faaliyetlerini Destekliyoruz
Ar-Ge Bizim İçin Neden Önemli ?
Orta ve Yüksek Teknolojili Sektörlerin Payı
Üretim ve ...
Ar-GE Harcamaları

2023 •%3,0
2018 •%1,8

2012 • %0,92
2002

• %0,53

Kaynak: TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı

44
Endüstriyel Tasarım Başvuruları
2012’de 41.220 başvuru

2002’ye göre % 103 arış

Kaynak: TPE
Marka Başvuruları

2012

2002

Kaynak: TPE

• 111.143

• 36.429
Türkiye

20

0

17
14

Polonya

İsviçre

14

Norveç

16

Portekiz

44

İngiltere

İspanya

60

İtalya

Almanya

Fransa

(2...
Patent Başvuruları
11,599

12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000

1,874

1,000
2002

Kaynak...
Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi
49
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu

Dünya standartlarında yeni yasal çerçeve
•Finansal derinleşme ve inovasyonun arttırılması
•Y...
BİST’in yeniden yapılandırılması

Bölgesel Liderlik

Piyasa
değeri/GSYH
oranının
%80’e
çıkarılması

1.000 yeni
şirket

51
Küresel Finans Merkezleri Endeksi
80

2013
44’üncü

70

2018
25’inci

77
73
71

68

66

(2013)

60

2009
72’inci

50
44

4...
Bireysel Emeklilik

%25 Devlet Katkısı

Sistemden Erken Çıkma
Cezası

53
Küresel Fonlar İçin Teşvikler
Türkiye’de varlık yönetiminin
kolaylaştırılması

Küresel fonlar için vergisiz bir
ortam

54
Girişim Sermayesi İçin Teşvikler
Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrahında aşağıda
belirtilen oranlarda girişim sermayesi indir...
Melek Yatırımcılar için Teşvikler

56
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele
57
Kaynak:TÜİK
2013 Eylül

40

2012

2011

43.8

2010

43.5

2009

45

2008

2007

2006

2005

2004

52.1

2003

2002

(Kayıt...
26.5

27

2013

2012

27.2

27.7

28

2011

2010

2009

28.3

28.4

29.1

28.9

29

2008

2007

2006

30.4

30.7

31

2005...
10

5

Kaynak: Schneider, 2013
13.0
13.0
13.0

Danimarka
Finlandiya
Almanya

7.5

Avusturya

Hollanda

8.0

9.1

İngiltere...
Kaynak: Schneider, 2012

Türkiye
2010

2009

2008

3
2.8

2.5

2.6

2.9

5.7

5.3

5.3

5.7

6

2007

3.1

3.3

3.4

3.5

...
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele

Kayıt Dışılıkla Mücadele
Stratejisi Eylem Planı
Vergi Denetim Kapasitesinin
Güçlendirilmes...
Altyapıyı Güçlendiriyoruz
63
BÖLÜNMÜŞ
YOL AĞI
(01 Ocak 2003)

1.714 Km
Otoyol Toplamı

4.387 Km
Bölünmüş Devlet ve
İl Yolları Toplamı

6.101 Km
Toplam
...
Yüksek Hızlı Tren Projelerimiz

EDİRNE

ZONGULDAK

SAMSUN

İSTANBUL

TEKİRDAĞ

ÇANKIRI

İZMİT

Bandırma

KARS

KARABÜK
AMA...
Sivil Hava Trafiğine Açık Havalimanlarımız
2003
Aktif
Havalimanı=26

Tarifeli Sefer Düzenlenen
Havaalanları (26)

2013
Akt...
Fasıl - 2

Beşeri
Sermayenin
Kalitesinin
Artırılması

Enerjide Dışa
Bağımlılığın
Azaltılması

İşgücü
Piyasasının
Esnekleşt...
Beşeri Sermayenin Kalitesinin Artırılması

68
Öğrenci Sayısı
45

( Toplam Nüfus İçindeki Pay, ı%)

40

39

35

30

25
22
20

15

10

5

0
Türkiye

Kaynak: Kalkınma Baka...
Eğitim Yatırımları

Geçtiğimiz 11 yıl
boyunca,
• 205.000 derslik açtık
• 400.000 öğretmen
atadık

Kaynak: MEB

70
Okullaşma Oranları
130

107.6

(Brüt Oranlar, %)

110

96.8

96.5

92.1

90
80.8
70

50

44.0
35.8

30
11.7
10
Okul Öncesi...
Eğitim Bütçesinin Payı
19

(Eğitim Bütçesinin Toplam İçindeki Payı, %)

18
17

15

13

11
9.4
9

7
2002
Kaynak: Maliye Bak...
PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark
80

76

74

75
70
65
60
55
50

51
47

46

45
38

40
35
30

Fen

Matematik
2006

Ka...
Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi

Fatih Projesi ile öğrencilerimize,
İnternet Erişimi
Akıllı Tahtalar
Tablet Bilgisayarl...
İşgücü Piyasası Esnekliği

75
İşgücü Piyasasında Esnekliğin Artırılması

İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi
Kadınlarda işgücü katılım oranının artırıl...
Ortalama Emeklilik Yaşı
65

63.3

61.9
60
55
50
44.9

45
41.0
40
35
30

Kadın

Erkek
Türkiye

OECD

Kaynak: OECD

77
Kadınlarda İşgücüne Katılım Oranı
80

Eğitim Durumuna Göre İşgücüne Katılım Oranı
(2013 Ağustos)

72.2
70

OECD Ortalama: ...
40

Finlandiya
Lüksemburg
Belçika
İsveç
İngiltere
Avustralya
Almanya
İsviçre
İrlanda
Norveç
Danimarka
Hollanda

50

Türkiy...
Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması
80
Enerjide Dışa Bağımlılık

% 72
Toplam Enerji

% 92

% 98

Petrol

Doğalgaz

81
(Brent, varil/$)

(Enerji İthalatı, Milyar $)

Enerji Faturası

Kaynak: TÜİK,Bloomberg

82
Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü

MW

Mevcut Kurulu Gücümüz 2012

57.059

Mevcut Kurulu Gücümüzde Yenilenebilir Enerji 2012

...
Nükleer santrallar yapmaya devam ediyoruz

Sinop

Akkuyu

3. Santral çalışmaları devam ediyor

84
Enerji Verimliliğini Artırıyoruz

Konut

Sanayi

% 30

% 20

Ulaşım
% 15
85
Demokratik Standartların Güçlendirilmesi
Çözüm Süreci
New Democratization Package

Demokratikleşme Paketi
Yeni Anayasa
4. ...
Uzun Vadeli Görünüm

87
Ortalama Reel GSYH Büyüme Oranları
6
5.5
5.1
5

%

4.5

4

3.1
3

2
1924-2002

1993-2002

2003-2012

2014-2018

Kaynak: TÜ...
Kişi Başına GSYH
Kişi Başına Gelir ($)
10 497

11 000

Kişi Başına Gelir (₺, Reel)

9 000

1 572

1 600

7 000

1 400

5 0...
Gelişmiş Ülkelerle Farkı Kapatıyoruz
65

Türkiye/ABD
58.6

60

Kişi Başına Gelir (SAGP, %)

Türkiye/Avrupa Birliği
55

50
...
Uzun Dönemli Büyümenin Belirleyicileri

Kurumsal Kalite
Demografi
Verimlilik

91
Kurumsal Kalitenin Geliştirilmesi

İş Yapma Kolaylığı:
2013: 189 ülkede 69.
Yolsuzluk Algı:
2006: 175 ülkede 84.
2013: 177...
Yolsuzluk Algı Endeksi (2002)
(102 ülke arasında 65. sırada)
100

96

90
80
70
58

73

74

59

Çin

40

44

45

Brezilya

...
Yolsuzluk Algı Endeksi (2013)
(177 ülke arasında 53. sırada)
140
127

130
114
106

106

Meksika

110

Arjantin

120

94
80...
Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2005)
(117 has ranked 71. sırada)
Within the period of 2005-2012, Turkeyülke arasında higher...
Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2013)
(148 ülke arasında 44. sırada)
104

105
91
95
76

78

Slovakya

85

Romanya

84

75

4...
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006)

131
130

132

134

Hırvatistan

140

Ukrayna

(175 ülke arasında 84. sırada)
138

122

...
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013)
(189 ülke arasında 69. sırada)
120

Arjantin

112

120

116

126

Endonezya

140

134

6...
Genç Nüfusun (15-24 yaş) Toplam Nüfus İçindeki Payı (2012, %)

Genç Nüfus
Azerbeycan
Türkiye

16.8

İzlanda
Litvanya
Slova...
Çalışma Çağındaki Nüfusun Artış Hızı
2.0

2.0

Yıllık Ortalama Artış Hızı (%, 2001-11)

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0

1.0
0.8

0.7
...
Büyük Hedefler
2012 (GSYH-SGP)

Avrupa’da 6.
Büyük Ekonomi

Dünya’da 16.
Büyük Ekonomi

1. ABD
2. Çin
3. Hindistan
4. Japo...
GSYH
2050
5 Trilyon $

2002

2023
2 Trilyon $
2012
786 Milyar $
2002
230 Milyar $

Kaynak: TÜİK, OVP, PwC

2050
102
Kişi Başına Milli Gelir
2002

2050

50,000 $
2023

25,000 $
2012
10,497 $
2002
3,492 $

2050

Kaynak: TÜİK, OVP, PwC

103
Yatırımcılar Türkiye’yi Nasıl
Değerlendiriyor?

104
Uluslararası Sermayeli Şirket Sayısı (1000)

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

105
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
150
132.5

(Mİlyar $)

125

100

75

50

25

14.8

0
1980-2002

2003-2013 Ekim

Kayna...
Eylül 13

Ocak 13

Mayıs 12

Eylül 11

Ocak 11

Mayıs 10

Eylül 09

Ocak 09

Mayıs 08

Eylül 07

Ocak 07

Mayıs 06

Eylül ...
Teşekkürler…

108
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Türkiye Ekonomisi (Sayıştay sunumu)

883 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Türkiye Ekonomisi (Sayıştay sunumu)

 1. 1. Türkiye Ekonomisi 2 Ocak 2014 Mehmet Şimşek Maliye Bakanı
 2. 2. Sunum Planı Kısa Vadeli Görünüm Yapısal Reformlar ve Öncelikler Uzun Vadeli Görünüm 2
 3. 3. Kısa Vadeli Görünüm 3
 4. 4. Kaynak: TÜİK 120 Ç3 Ç2 2013-Ç1 Ç4 Ç3 Ç2 2012-Ç1 Ç4 Ç3 Ç2 2011-Ç1 Ç4 Ç3 Ç2 2010-Ç1 Ç4 Ç3 Ç2 2009-Ç1 Ç4 Ç3 Ç2 2008-Ç1 Reel GSYH (2007 Ç4=100, m.a.) GSYH Büyümesi 119.4 115 110 105 100 95 90 85 4
 5. 5. Reel GSYH Büyümesi 120 119.4 Türkiye Gelişmekte Olan Avrupa* 115 Avro Bölgesi ABD Reel GSYH (2007 Ç4=100, m.a.) 110 106.9 105.3 105 100.0 100 97.6 95 90 Kaynak: TÜİK, Eurostat *Polonya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Hırvatistan, Litvanya, Letonya Ç3 Ç2 2013-Ç1 Ç4 Ç3 Ç2 2012-Ç1 Ç4 Ç3 Ç2 2011-Ç1 Ç4 Ç3 Ç2 2010-Ç1 Ç4 Ç3 Ç2 2009-Ç1 Ç4 Ç3 Ç2 2008-Ç1 85 5
 6. 6. Sürdürülebilir Büyümeye Geçiş 8 6.9 7 6.0 6 % 5.1 5.1 5 4.4 4 4.0 3.7 3.2 3.1 3 1973-1982 1983-1992 AK Parti Öncesi Dönem Kaynak:TÜİK, OVP 1993-2002 Kriz Öncesi (2003-07) Kriz Sonrası (2008-12) AK Parti Sonrası Dönem Orta Vade (2014-16) Uzun Vade (2016-23)
 7. 7. Büyüme Görünümü 6 5.0 5 4.6 5.0 4.6 % 4.1 4 4.0 3.6 3.2 3 2013 2014 Türkiye (OVP) Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, IMF 2015 2016 Çin Hariç GOÜ 7
 8. 8. Kaynak: TÜİK Temmuz 13 Ocak 13 Temmuz 12 Ocak 12 Temmuz 11 Ocak 11 Temmuz 10 Ocak 10 Temmuz 09 Ocak 09 Temmuz 08 Ocak 08 (Milyon Kişi,m.a) İstihdam 26 25.5 25 24 23 22 21 20 8
 9. 9. İşgücü Göstergeleri 16 52 15 51 14 50 12 48 11 47 10 İşsizlik Oranı (Sol Eksen) Kaynak: TÜİK İşgücüne Katlım Oranı (Sağ Eksen) Temmuz 13 Ocak 13 Temmuz 12 Ocak 12 Temmuz 11 Ocak 11 Temmuz 10 Ocak 10 45 Temmuz 09 8 Ocak 09 46 Temmuz 08 9 Ocak 08 (m.a., %) 49 (m.a, %) 13
 10. 10. ( m.a, (Aralık 2007=100)) İşsizlik Oranı Kaynak: TÜİK, Eurostat 10
 11. 11. Genç İşsizlik Oranı (15-24 yaş, 2013, %) Avrupa Birliği’nde Genç İşsizlik Almanya Norveç Avusturya Hollanda İzlanda Danimarka Malta Estonya Çek Cumhuriyeti Lüksemburg TÜRKİYE Finlandiya İngiltere Litvanya Romanya Belçika Avro Bölgesi Slovenya İsveç Letonya TÜRKİYE 2009 Fransa İrlanda Macaristan Polonya Bulgaristan Slovakya Portekiz İtalya G. Kıbrıs Hırvatistan Yunanistan İspanya 19.4 23.5 25.3 0 10 20 30 40 50 60 Kaynak: Eurostat, TÜİK 11
 12. 12. Aşağı Yönlü Riskler Sıkı para politikası Zayıf dış talep Jeopolitik gerginlikler Uluslararası enerji fiyatlarının artması 12
 13. 13. Kaynak: TCMB TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Borç Alma Borç Verme Aralık 2013 Kasım 2013 Eylül 2013 Ağustos 2013 Temmuz 2013 Temmuz 2013 Mayıs 2013 Mayıs 2013 Nisan 2013 Mart 2013 Ocak 2013 Ocak 2013 Aralık 2012 Kasım 2012 Ekim 2012 Ağustos 2012 Temmuz 2012 Haziran 2012 Mayıs 2012 Mayıs 2012 Mart 2012 Mart 2012 Şubat 2012 Ocak 2012 Aralık 2011 Kasım 2011 Ekim 2011 ( %) Para Politikası 14 13 12 11 10 9 8 7.75 7 6 5 4 4.5 3 3.5 Politika Faiz Oranı 13
 14. 14. Kaynak: TCMB Nakit Taşıt Konut 10/4/2013 7/4/2013 4/4/2013 1/4/2013 10/4/2012 7/4/2012 4/4/2012 1/4/2012 10/4/2011 7/4/2011 4/4/2011 1/4/2011 10/4/2010 7/4/2010 4/4/2010 1/4/2010 10/4/2009 7/4/2009 4/4/2009 1/4/2009 10/4/2008 7/4/2008 4/4/2008 1/4/2008 ( %) Kredi Faiz Oranları 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 Ticari 14
 15. 15. Aralık Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz Haziran Mayıs Nisan Mart Mart Şubat 2013- Ocak Aralık Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz Haziran Mayıs Nisan Mart Mart Şubat 2012-Ocak Aralık Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz Haziran Mayıs Nisan Mart Mart Şubat 2011-Ocak 13 Haftalık Hareketli Ortalama Yıllık Yüzde Değişim Kredi Büyümesi Yavaşlıyor 45 40 35 30 25 20 15 18.4 10 5 0 * Kur Etkisinden Arındırılmış Kredi Büyümesi Kaynak: TCMB 15
 16. 16. Kaynak: TÜİK, OVP (2014-16) 6.2 6.8 5.3 2013 2014 0 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 99.1 100 1997 1996 1995 125.5 140 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 107.2 120 1981 1980 (%) Enflasyon Oranı 80 60 40 20 16
 17. 17. Enflasyon: Riskler Yukarı Aşağı Yönlü Yönlü TL’de Değer Kaybı Çıktı Açığının Artması Yüksek Emtia Fiyatları 17
 18. 18. Kamu açıklarını düşürdük Genel Devlet Açığı/GSYH (%) 12.0 10.8 10.0 8.0 7.9 5.5 6.0 4.1 4.0 Maastricht Kriteri: %3 3.0 1.6 2.0 0.1 0.2 0.4 1.0 1.0 1.1 0.0 -2.0 -1.3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık. Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 18
 19. 19. Siyasi İstikrar 160 140 134 Ay 120 100 80 60 40 20 15 Ay 0 Hükümetlerin Ortalama Ömrü (1950-2002) 2002'den beri AK Parti Hükümetleri 19
 20. 20. Cari Açık 20
 21. 21. Tasarruflar 25 20 15 10 5 0 -5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kamu Tasarrufu/GSYH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Özel Tasarruf/GSYH Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 21
 22. 22. Altın Etkisi Net Altın Ticareti • 2011: • 2012: • 2013 Ekim : -4.8 milyar $ +5,7 milyar $ -9,0 milyar $ Kaynak: TCMB 22
 23. 23. Bireysel Emeklilik %25 Devlet Katkısı Sistemden Erken Çıkma Cezası 23
 24. 24. (12 Aylık Kümülatif, Milyar $) Cari Açığın Finansmanı Kaynak: TCMB, 24
 25. 25. Makroekonomik Temeller Sağlam İhracatta Pazar ve Ürün Çeşitlendirmesi Esnek Döviz Kuru ve Güçlü Rezerv Politikası Düşük Kamu Borçları Sağlıklı Bankacılık Sistemi Düşük Hanehalkı Borçları
 26. 26. Pazar Çeşitlendirmesi 40 34 35 30 25 20 15 10 8 5 0 2002 2012 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı Kaynak: TÜİK 26
 27. 27. AB’ye İhracat Geriliyor 2002 Diğer % 43.4 AB % 56.6 2012 Diğer % 61 AB % 39 Kaynak: TÜİK 27
 28. 28. MENA’ya İhracat Artıyor (MENA’ya ihracatın toplam içindeki payı %) 35 31.6 30 25 20 15 12.1 10 5 2002 2012 Kaynak: TÜİK 28
 29. 29. Ürün Çeşitlendirmesi 35 30 30 25 20 15 10 9 5 0 2002 2012 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ürün sayısı Kaynak: TÜİK 29
 30. 30. Ocak 06 Nisan 06 Temmuz 06 Ekim 06 Ocak 07 Nisan 07 Temmuz 07 Ekim 07 Ocak 08 Nisan 08 Temmuz 08 Ekim 08 Ocak 09 Nisan 09 Temmuz 09 Ekim 09 Ocak 10 Nisan 10 Temmuz 10 Ekim 10 Ocak 11 Nisan 11 Temmuz 11 Ekim 11 Ocak 12 Nisan 12 Temmuz 12 Ekim 12 Ocak 13 Nisan 13 Temmuz 13 Ekim 13 Kur Oynaklığı (%) Esnek Döviz Kuru 80 70 60 50 Türkiye 40 Gelişmekte Olan Ülkeler 30 20 10 0 Kaynak: Bloomberg *Gelişmekte Olan Ülkeler: Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Endonezya, Malezya, Meksika, Filipinler, Polonya, Romanya, Güney Afrika, Kore ve Türkiye. 30
 31. 31. (2003=100) Reel Efektif Döviz Kuru Kaynak: TCMB 31
 32. 32. Kamu Borçlarını Azalttık 75 74.0 Kamu Borç Stoku/GSYH (%) 70 67.7 65 Maastricht Kriteri: %60 60 59.6 55 52.7 50 46.5 45 46.1 42.3 40 39.9 40.0 39.1 35 36.2 35.0 33.0 30 25 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004’ten bu yana Maastricht Kriterini sağlıyoruz. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 32
 33. 33. Kamu Net Dış Borç Stoku 100 25.2 30 80 25 60 88.4 15 20 10 (%) 0 5 -20 -75.8 -40 0 -5 -60 -5.0 Kamu Net Dış Borç Stoku (Sol Eksen) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 2013 Ç3 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 -10 2003 -80 2002 (Milyar TL) 40 20 Kamu Net Dış Borç Stoku/GSYH(Sağ Eksen) 33
 34. 34. Faiz Oranları 65 62.7 55 (%) 45 35 25.4 25 15 8.9 5 1.4 -5 2002 2003 2004 2005 DİBS Faiz Oranı 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kasım İç Borç Stokunun Reel Faizi Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 34
 35. 35. Faiz Giderleri 90 85.7 80 70 (%) 60 50 43.2 40 30 20 14.9 11.9 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Faiz Giderleri/Bütçe Giderleri 35
 36. 36. 2.8 2002 Ekim 13 Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 17.6 15 10 January 08 April 08 July 08 October 08 January 09 April 09 July 09 October 09 January 10 April 10 July 10 October 10 January 11 April 11 July 11 October 11 January 12 April 12 July 12 October 12 January 13 April 13 July 13 October 13 Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (%) Sağlam Bankacılık Sektörü 25 20 16 Hedef oran %12 Yasal sınır %8 5 0 Kaynak: BDDK 36
 37. 37. (Haziran 2013, %, GSYH) Hanehalkı Yükümlülükleri TÜRKİYE Litvanya Slovakya Slovenya Macaristan Çek Cumh. Letonya Polonya Estonya İtalya Avusturya Lüksemburg Belçika Fransa Almanya Malta Yunanistan Avro Bölgesi Finlandiya İspanya İsveç Portekiz İngiltere İrlanda Hollanda Danimarka 23 65 0 20 40 60 80 100 120 140 Kaynak: TCMB, ECB 37
 38. 38. Yapısal Reformlar ve Öncelikler 38
 39. 39. Fasıl - 1 Katma Değer Zincirinde Yukarı Çıkmak Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi Kayıt Dışılıkla Mücadele Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi 39
 40. 40. Katma Değer Zincirinde Yukarı Çıkmak 40
 41. 41. Bilgi Yoğun Ürünler Rekabet avantajı için bilgi-yoğun teknoloji-yoğun ürünlere geçeceğiz 1400 kg domates=1 Tablet 41
 42. 42. İhracatta Yüksek Katma Değer İhracata konu olan ürünlerin kilo bazında değerleri Türkiye 1,58 $ Almanya 4,1 $ Japonya 3,5 $ Güney Kore 3,0 $ Bilimsel, teknolojik ve tasarım çalışmalarının ticarileşmesi Türkiye’nin katma değer zincirinde yukarılara çıkmasına katkı sağlayacaktır.
 43. 43. Ar- Ge Faaliyetlerini Destekliyoruz Ar-Ge Bizim İçin Neden Önemli ? Orta ve Yüksek Teknolojili Sektörlerin Payı Üretim ve İhracatta Düşük 80 72.4 70 64.4 60 50 40 35.6 27.6 30 20 10 0 Yüksek ve Ortanın Üstü Teknoloji Üretim Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Düşük ve Ortanın Altı Teknoloji İhracat 43
 44. 44. Ar-GE Harcamaları 2023 •%3,0 2018 •%1,8 2012 • %0,92 2002 • %0,53 Kaynak: TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı 44
 45. 45. Endüstriyel Tasarım Başvuruları 2012’de 41.220 başvuru 2002’ye göre % 103 arış Kaynak: TPE
 46. 46. Marka Başvuruları 2012 2002 Kaynak: TPE • 111.143 • 36.429
 47. 47. Türkiye 20 0 17 14 Polonya İsviçre 14 Norveç 16 Portekiz 44 İngiltere İspanya 60 İtalya Almanya Fransa (2012, Bin) Marka Başvuruları 120 111 100 86 80 64 54 40 41 Kaynak: TPE 47
 48. 48. Patent Başvuruları 11,599 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,874 1,000 2002 Kaynak: TPE 2012
 49. 49. Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi 49
 50. 50. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Dünya standartlarında yeni yasal çerçeve •Finansal derinleşme ve inovasyonun arttırılması •Yatırımcı haklarının güçlendirilmesi •Şirket yönetiminin geliştirilmesi 50
 51. 51. BİST’in yeniden yapılandırılması Bölgesel Liderlik Piyasa değeri/GSYH oranının %80’e çıkarılması 1.000 yeni şirket 51
 52. 52. Küresel Finans Merkezleri Endeksi 80 2013 44’üncü 70 2018 25’inci 77 73 71 68 66 (2013) 60 2009 72’inci 50 44 40 31 30 20 Rio de Jeneiro İSTANBUL Kaynak: Küresel Finans Merkezleri Endeksi Meksika Mauritius Varşova Prag Budapeşte
 53. 53. Bireysel Emeklilik %25 Devlet Katkısı Sistemden Erken Çıkma Cezası 53
 54. 54. Küresel Fonlar İçin Teşvikler Türkiye’de varlık yönetiminin kolaylaştırılması Küresel fonlar için vergisiz bir ortam 54
 55. 55. Girişim Sermayesi İçin Teşvikler Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrahında aşağıda belirtilen oranlarda girişim sermayesi indirimi yapılmaktadır • Girişim Sermayesi Gelirlerinin %10’u • Girişim Sermayesinin %20’si Temettüde Vergi İndirimi 55
 56. 56. Melek Yatırımcılar için Teşvikler 56
 57. 57. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele 57
 58. 58. Kaynak:TÜİK 2013 Eylül 40 2012 2011 43.8 2010 43.5 2009 45 2008 2007 2006 2005 2004 52.1 2003 2002 (Kayıtdışı istihdam/Toplam İstihdam, %) Kayıtdışı İstihdam 55 51.7 50 50.1 48.2 47.0 45.4 43.3 42.1 39.0 37.2 35 30 58
 59. 59. 26.5 27 2013 2012 27.2 27.7 28 2011 2010 2009 28.3 28.4 29.1 28.9 29 2008 2007 2006 30.4 30.7 31 2005 31.5 32 2004 2003 Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü (%,GSYH) 32.2 Türkiye: Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 33 30 2003 yılından bu yana yaklaşık 6 puan azaldı 26 Kaynak: Schneider, 2013 59
 60. 60. 10 5 Kaynak: Schneider, 2013 13.0 13.0 13.0 Danimarka Finlandiya Almanya 7.5 Avusturya Hollanda 8.0 9.1 İngiltere Lüksemburg 9.7 Fransa 12.2 13.6 Norveç İrlanda 13.9 15.0 Slovakya İsveç 15.5 Çek Cumh. 16.4 18.4 AB Ortalaması Belçika 18.6 23.6 23.8 22.1 26.5 25.2 23.1 21.1 İspanya 15 19.0 20 Portekiz İtalya Macaristan Slovenya Yunanistan Polonya 28.0 28.4 27.6 25.5 24.3 25 Malta G. Kıbrıs Letonya TÜRKİYE Estonya Litvanya Hırvatistan 28.4 30 Romanya 9.9 Bulgaristan Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü (2013,%,GSYH) 31.2 Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 35 AB Ortalaması AB’de En Düşük Oranlar
 61. 61. Kaynak: Schneider, 2012 Türkiye 2010 2009 2008 3 2.8 2.5 2.6 2.9 5.7 5.3 5.3 5.7 6 2007 3.1 3.3 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4 6.3 7.8 7.5 7.5 7.4 7.3 7.1 6.8 7 2006 2005 2004 2003 2002 2001 4 3.6 8 2000 1999 Vergi Kaybı (%,GSYH) Vergi Kaybı 9 5 2 38 Ülke Ortalaması Türkiye’de vergi kaybı AB ortalamasının 3 puan üzerinde 61
 62. 62. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Kayıt Dışılıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı Vergi Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunun Reformu 62
 63. 63. Altyapıyı Güçlendiriyoruz 63
 64. 64. BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (01 Ocak 2003) 1.714 Km Otoyol Toplamı 4.387 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 6.101 Km Toplam BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (1 Kasım 2013) 2.244 Km Otoyol Toplamı 20.601 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 22.845 Km Toplam
 65. 65. Yüksek Hızlı Tren Projelerimiz EDİRNE ZONGULDAK SAMSUN İSTANBUL TEKİRDAĞ ÇANKIRI İZMİT Bandırma KARS KARABÜK AMASYA 105 km BURSA ERZURUM BİLECİK Yenişehir 533 km ANKARA ERZİNCAN KIRIKKALE SİVAS ESKİŞEHİR BALIKESİR 405 km Yerköy Polatlı MUŞ AFYONKARHİSAR İZMİR MANİSA ELAZIĞ 212 km UŞAK VAN KAYSERİ MALATYA NİĞDE 624 km KONYA ISPARTA DENİZLİ DİYARBAKIR K.MARAŞ AYDIN MARDİN BURDUR OSMANİYE İnşaatı tamamlananlar (888 km) İnşaatı Devam Edenler (1796 km) Yapım İhalesi aşamasında olanlar (454 km) Proje Yapımı Devan Edenler (354 km) BATMAN KARAMAN MERSİN ADANA GAZİANTEP Çobanbey
 66. 66. Sivil Hava Trafiğine Açık Havalimanlarımız 2003 Aktif Havalimanı=26 Tarifeli Sefer Düzenlenen Havaalanları (26) 2013 Aktif Havalimanı=52 Tarifeli Sefer Düzenlenen Havaalanları(52) Yapımı Devam Eden Havaalanları (3) Planlanan Havaalanları (1)
 67. 67. Fasıl - 2 Beşeri Sermayenin Kalitesinin Artırılması Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması İşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi Demokratik Standartların İyileştirilmesi 67
 68. 68. Beşeri Sermayenin Kalitesinin Artırılması 68
 69. 69. Öğrenci Sayısı 45 ( Toplam Nüfus İçindeki Pay, ı%) 40 39 35 30 25 22 20 15 10 5 0 Türkiye Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, TÜİK, Eurostat Not: Pay hesaplanırken ‘yaygın eğitim dahil’ öğrenci sayısı esas alınmıştır. AB 69
 70. 70. Eğitim Yatırımları Geçtiğimiz 11 yıl boyunca, • 205.000 derslik açtık • 400.000 öğretmen atadık Kaynak: MEB 70
 71. 71. Okullaşma Oranları 130 107.6 (Brüt Oranlar, %) 110 96.8 96.5 92.1 90 80.8 70 50 44.0 35.8 30 11.7 10 Okul Öncesi (4-5 yaş) İlköğretim 2002-03 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Ortaöğretim Yükseköğretim 2012-13 71
 72. 72. Eğitim Bütçesinin Payı 19 (Eğitim Bütçesinin Toplam İçindeki Payı, %) 18 17 15 13 11 9.4 9 7 2002 Kaynak: Maliye Bakanlığı 2014 72
 73. 73. PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark 80 76 74 75 70 65 60 55 50 51 47 46 45 38 40 35 30 Fen Matematik 2006 Kaynak: OECD 2009 2012 73
 74. 74. Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi Fatih Projesi ile öğrencilerimize, İnternet Erişimi Akıllı Tahtalar Tablet Bilgisayarlar Diğer Bilgi Teknolojileri Ekipmanları sağladık 74
 75. 75. İşgücü Piyasası Esnekliği 75
 76. 76. İşgücü Piyasasında Esnekliğin Artırılması İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi Kadınlarda işgücü katılım oranının artırılması Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi 76
 77. 77. Ortalama Emeklilik Yaşı 65 63.3 61.9 60 55 50 44.9 45 41.0 40 35 30 Kadın Erkek Türkiye OECD Kaynak: OECD 77
 78. 78. Kadınlarda İşgücüne Katılım Oranı 80 Eğitim Durumuna Göre İşgücüne Katılım Oranı (2013 Ağustos) 72.2 70 OECD Ortalama: 62.3 60 50 38.8 40 31.3 31.0 30 27.0 23.3 18.2 20 10 2004 Ağutos 2013 Okuryazar Olmayanlar Lise Altı Lise Mesleki ve Teknik Lise Yüksekokul Kaynak: TÜİK, OECD 78
 79. 79. 40 Finlandiya Lüksemburg Belçika İsveç İngiltere Avustralya Almanya İsviçre İrlanda Norveç Danimarka Hollanda 50 Türkiye Kore Meksika Yunanistan Çek Cumhuriyeti İsrail Slovakya Polonya İzlanda Slovenya Macaristan Portekiz Şili Kanada Estonya İspanya Fransa Avusturya İtalya Yeni Zelanda (2011, saat) Ortalama Haftalık Çalışma Saati 48.9 48 46 44 42 OECD Ortalaması: 38.5 38 36 34 32 30 79
 80. 80. Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması 80
 81. 81. Enerjide Dışa Bağımlılık % 72 Toplam Enerji % 92 % 98 Petrol Doğalgaz 81
 82. 82. (Brent, varil/$) (Enerji İthalatı, Milyar $) Enerji Faturası Kaynak: TÜİK,Bloomberg 82
 83. 83. Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü MW Mevcut Kurulu Gücümüz 2012 57.059 Mevcut Kurulu Gücümüzde Yenilenebilir Enerji 2012 22.191 İnşa Halindeki Santraller 21.323 İnşa Halindeki Santrallerdeki Yenilenebilir Enerji 14.210 Kaynak: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 83
 84. 84. Nükleer santrallar yapmaya devam ediyoruz Sinop Akkuyu 3. Santral çalışmaları devam ediyor 84
 85. 85. Enerji Verimliliğini Artırıyoruz Konut Sanayi % 30 % 20 Ulaşım % 15 85
 86. 86. Demokratik Standartların Güçlendirilmesi Çözüm Süreci New Democratization Package Demokratikleşme Paketi Yeni Anayasa 4. Yargı Reformu Paketi AB Katılım Süreci 86
 87. 87. Uzun Vadeli Görünüm 87
 88. 88. Ortalama Reel GSYH Büyüme Oranları 6 5.5 5.1 5 % 4.5 4 3.1 3 2 1924-2002 1993-2002 2003-2012 2014-2018 Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı 88
 89. 89. Kişi Başına GSYH Kişi Başına Gelir ($) 10 497 11 000 Kişi Başına Gelir (₺, Reel) 9 000 1 572 1 600 7 000 1 400 5 000 3 492 1 200 Kişi Başına Gelir (SGP) 19 000 3 000 1 099 1 000 1 000 18 125 17 000 2002 2012 800 15 000 600 13 000 2002 2012 11 000 9 000 8 667 7 000 5 000 2002 Source: TURKSTAT 2012 89
 90. 90. Gelişmiş Ülkelerle Farkı Kapatıyoruz 65 Türkiye/ABD 58.6 60 Kişi Başına Gelir (SAGP, %) Türkiye/Avrupa Birliği 55 50 45 40 37.0 35.5 35 30 25 22.7 20 2002 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, IMF 2013 90
 91. 91. Uzun Dönemli Büyümenin Belirleyicileri Kurumsal Kalite Demografi Verimlilik 91
 92. 92. Kurumsal Kalitenin Geliştirilmesi İş Yapma Kolaylığı: 2013: 189 ülkede 69. Yolsuzluk Algı: 2006: 175 ülkede 84. 2013: 177 ülkede 53. 2002: 102 ülkede 65. Küresel Rekabet Gücü: 2013: 148 ülkede 44. 2005: 117 ülkede 71. Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası 92
 93. 93. Yolsuzluk Algı Endeksi (2002) (102 ülke arasında 65. sırada) 100 96 90 80 70 58 73 74 59 Çin 40 44 45 Brezilya 50 Yunanistan 60 Meksika 65 70 31 30 Endonezya Rusya Hindistan Arjantin TÜRKİYE İtalya 20 Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü 93
 94. 94. Yolsuzluk Algı Endeksi (2013) (177 ülke arasında 53. sırada) 140 127 130 114 106 106 Meksika 110 Arjantin 120 94 80 80 69 80 Yunanistan 90 Çin 100 72 70 60 53 50 Rusya Endonezya Hindistan Brezilya İtalya TÜRKİYE 40 Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü 94
 95. 95. Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2005) (117 has ranked 71. sırada) Within the period of 2005-2012, Turkeyülke arasında higher than Russia, Argentina and Greece. 75 70 67 68 69 71 65 57 53 50 43 45 35 Slovakya 35 36 Macaristan 40 45 47 59 54 Arjantin 55 Rusya 60 48 38 31 TÜRKİYE Endonezya Ukrayna Romanya Meksika Brezilya Çin Yunanistan Hindistan Polonya İtalya Portekiz 30 Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu 95
 96. 96. Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2013) (148 ülke arasında 44. sırada) 104 105 91 95 76 78 Slovakya 85 Romanya 84 75 49 42 45 35 51 Portekiz 55 İtalya 65 55 56 60 63 64 44 38 29 Arjantin Yunanistan Ukrayna Rusya Macaristan Hindistan Brezilya Meksika TÜRKİYE Polonya Endonezya Çin 25 Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu 96
 97. 97. İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006) 131 130 132 134 Hırvatistan 140 Ukrayna (175 ülke arasında 84. sırada) 138 122 120 111 108 110 97 100 93 90 84 69 Uruguay 70 70 İtalya 80 71 62 Kaynak: Dünya Bankası Hindistan Endonezya Brezilya Yunanistan Çin Rusya Arjantin TÜRKİYE Romanya Meksika 60 97
 98. 98. İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013) (189 ülke arasında 69. sırada) 120 Arjantin 112 120 116 126 Endonezya 140 134 65 60 69 72 89 73 Romanya 80 Yunanistan 88 Hırvatistan 100 Uruguay 96 92 53 40 Kaynak: Dünya Bankası Hindistan Brezilya Ukrayna Çin Rusya TÜRKİYE İtalya Meksika 20 98
 99. 99. Genç Nüfusun (15-24 yaş) Toplam Nüfus İçindeki Payı (2012, %) Genç Nüfus Azerbeycan Türkiye 16.8 İzlanda Litvanya Slovakya Norveç İsveç Romanya Danimarla Fransa Hollanda Avusturya Lüksemburg Sırbistan AB-27 Çek Cumhuriyeti Avro Bölgesi Slovenya Yunanistan İtalya 8 Kaynak: Eurostat 10 12 14 16 18 20 99
 100. 100. Çalışma Çağındaki Nüfusun Artış Hızı 2.0 2.0 Yıllık Ortalama Artış Hızı (%, 2001-11) 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 1.0 0.8 0.7 0.6 0.3 0.4 0.2 Türkiye Kaynak: OECD, Eurostat, TÜİK ABD AB-27 OECD 100
 101. 101. Büyük Hedefler 2012 (GSYH-SGP) Avrupa’da 6. Büyük Ekonomi Dünya’da 16. Büyük Ekonomi 1. ABD 2. Çin 3. Hindistan 4. Japonya 5. Almanya 6. Rusya 7. Brezilya 8. İngiltere 9. Fransa 10. İtalya 11. Meksika 12. Güney Kore 13. Kanada 14. İspanya 15. Endonezya 16. TÜRKİYE 17. İran 18. Avustralya 19. Suudi Arabistan 20. Tayvan Hedef Dünya’da ilk 10 Avrupa’da ilk 3 Kaynak: IMF 101
 102. 102. GSYH 2050 5 Trilyon $ 2002 2023 2 Trilyon $ 2012 786 Milyar $ 2002 230 Milyar $ Kaynak: TÜİK, OVP, PwC 2050 102
 103. 103. Kişi Başına Milli Gelir 2002 2050 50,000 $ 2023 25,000 $ 2012 10,497 $ 2002 3,492 $ 2050 Kaynak: TÜİK, OVP, PwC 103
 104. 104. Yatırımcılar Türkiye’yi Nasıl Değerlendiriyor? 104
 105. 105. Uluslararası Sermayeli Şirket Sayısı (1000) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 105
 106. 106. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 150 132.5 (Mİlyar $) 125 100 75 50 25 14.8 0 1980-2002 2003-2013 Ekim Kaynak: TCMB 106
 107. 107. Eylül 13 Ocak 13 Mayıs 12 Eylül 11 Ocak 11 Mayıs 10 Eylül 09 Ocak 09 Mayıs 08 Eylül 07 Ocak 07 Mayıs 06 Eylül 05 Ocak 05 Mayıs 04 Eylül 03 Ocak 03 Mayıs 02 Eylül 01 Ocak 01 Mayıs 00 Eylül 99 Ocak 99 Mayıs 98 Eylül 97 Ocak 97 Mayıs 96 Eylül 95 Ocak 95 Mayıs 94 Eylül 93 Ocak 93 Mayıs 92 Eylül 91 Ocak 91 Mayıs 90 65 Eylül 89 Ocak 89 (2003=100) Reel Efektif Döviz Kuru 135 125 115 105 95 85 75 Linear Trend 55 Kaynak: TCMB 107
 108. 108. Teşekkürler… 108

×