Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pamukkale Üniversitesi Sunumu 3 Mart 2014

740 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pamukkale Üniversitesi Sunumu 3 Mart 2014

 1. 1. Türkiye Ekonomisi 3 Mart 2014 Pamukkale Üniversitesi Mehmet Şimşek Maliye Bakanı
 2. 2. Sunum Planı 2 Yapısal Sorunlar, Reform ve Öncelikler Siyasi İstikrar ve Kazanımlar Uzun Vadeli Görünüm
 3. 3. Yapısal Sorunlar, Reform ve Öncelikler 3
 4. 4. Eğitim – Beşeri Sermaye Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Katma Değer Zincirinde Yükselme Altyapının İyileştirilmesi Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması Sermaye Piyasaların Derinleştirilm esi Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması 4 Yapısal Reform ve Öncelikler
 5. 5. 5 Eğitim – Beşeri Sermaye
 6. 6. Öğrenci Sayısı Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, TÜİK, Eurostat Not: Pay hesaplanırken ‘yaygın eğitim dahil’ öğrenci sayısı esas alınmıştır. 6 (ToplamNüfusİçindekiPay,ı%) 39 22 15 20 25 30 35 40 Türkiye AB
 7. 7. Eğitimin Bütçe İçindeki Payı (EğitimBütçesininToplamİçindekiPayı,%) 9.4 18 7 9 11 13 15 17 19 2002 2014 7Kaynak: Maliye Bakanlığı 2014 yılı vergi gelirlerinin nerdeyse ¼’ü eğitime
 8. 8. Eğitim Yatırımları Geçtiğimiz 11 yıl boyunca • 205.000 derslik açtık • 410.000 öğretmen atadık • 1,8 milyar adet ücretsiz kitap dağıttık Kaynak: MEB 8
 9. 9. Kamu-Özel İşbirlikleri 2016 yıl sonu itibarıyla ilave 40.000 sınıf 9 22 şehirde 42 eğitim kampusu
 10. 10. Okullaşma Oranları 10 (BrütOranlar,%) Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 11.7 96.5 80.8 35.8 44.0 107.6 96.8 92.1 10 30 50 70 90 110 130 Okul Öncesi (4-5 yaş) İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim 2002-03 2012-13
 11. 11. 11 Üniversite Sayıları Kaynak: MEB *2013 Ekim 23 71 53 104 76 175 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2002 2013* Vakıf Devlet Toplam Üniversitelere ayırdığımız kaynağı son 11 yılda 4,5 kat arttırarak 16,9 milyar TL’ye çıkardık
 12. 12. 12 Öğrenci harçlarını kaldırdık Burs ve öğrenim kredisini 45 ₺’den300 ₺’ye çıkardık Yurtta kalanlara 220 ₺ yemek yardımı veriyoruz YURTKUR yatak kapasitesini 188 bin’den 310 bin’e taşıdık. Bu Devirde Öğrenci Olmak Varmış
 13. 13. Ortaokul Terk Bir Nesil 25 yaş üstü nüfusun eğitim süresi 6,5 yıl 12 Yıl Zorunlu Eğitim 13
 14. 14. Öğrenci Başına Öğretmen 28 20 18 16 15 17 19 21 23 25 27 29 2002-03 2012-13 İlk Öğretim Orta Öğretim 14 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (Sayı)
 15. 15. 15 PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark Kaynak: OECD 76 74 47 51 38 46 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Fen Matematik 2006 2009 2012
 16. 16. Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi Fatih Projesi ile öğrencilerimize, İnternet Erişimi Akıllı Tahtalar Tablet Bilgisayarlar Diğer Bilgi Teknolojileri Ekipmanları sağladık Proje süresince bütçeden 1,4 milyar TL ayırdık 16 2014 yılı bütçesinden 1,4 milyar TL kaynak
 17. 17. Kızların Eğitimi 2002 100 erkek öğrenciye karşılık 91,1 kız öğrenci 2012 100 erkek öğrenciye karşılık 101,8 kız öğrenci 17
 18. 18. İşgücü Piyasası Esnekliği 18
 19. 19. İşgücü Piyasasında Yapısal Sorunlar Erken emeklilik Kadınlarda düşük işgücüne katılım oranı İşgücü piyasasında katılıklar 19
 20. 20. Ortalama Emeklilik Yaşı 41.0 44.9 61.9 63.3 30 35 40 45 50 55 60 65 Kadın Erkek Türkiye OECD 20 Kaynak: OECD
 21. 21. Haftalık Ortalama Çalışma Süresi 48.9 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 TÜRKİYE Kore Meksika Yunanistan ÇekCumhuriyeti İsrail Slovakya Polonya İzlanda Slovenya Macaristan Portekiz Şili Kanada Estonya İspanya Fransa Avusturya İtalya YeniZelanda Finlandiya Lüksemburg Belçika İsveç İngiltere Avustralya Almanya İsviçre İrlanda Norveç Danimarka Hollanda OECD Ortalaması: 38,5 (2011,saat) Kaynak: OECD
 22. 22. OECD Ülkelerinde kısmi zamanlı çalışma 22 (%,Toplamçalışmasüresi)
 23. 23. Kıdem Tazminatı* 43.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Danimarka ABD İngiltere Fransa G. Afrika Çek Cumhuriyeti Macaristan Polonya Brezilya Hindistan Almanya Yunanistan İspanya Kolombiya Meksika Arjnatin Şili TÜRKİYE Endonezya * Kişinin 10 yıllık çalışması sonucunda kaç haftalık maaşın kıdem tazminatı olarak ödendiğini göstermektedir. Kaynak: Doing Business
 24. 24. Kadınlarda İşgücüne Katılım Oranı Kaynak: TÜİK, OECD EğitimDurumunaGöreİşgücüneKatılımOranı (2013Kasım) 24 23.3 30.4 16.3 26.0 31.8 38.5 71.5 10 20 30 40 50 60 70 80 2004 Toplam Okuryazar olmayanlar Lise altı Lise Mesleki ve teknik lise Yüksekokul OECD Ort.:62,3
 25. 25. Ortalama Eğitim Süresi 25 6.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ABD Norveç YeniZelanda Kanada ÇekCumh. Almanya Avustralya Estonya İsrail Macaristan Slovenya İsveç İrlanda Japonya Kore Hollanda Slovakya Danimarka İsviçre Belçika Avusturya Fransa İzlanda İspanya Finlandiya Yunanistan İtalya Lüksemburg Polonya Şili İngiltere Meksika Portekiz TÜRKİYE Kaynak: UNDP (2012,yıl) Türkiye hariç OECD Ort.: 11,3
 26. 26. Aktif İşgücü Programları 23 32 214 212 250 465 417 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 YararlananKişiSayısı(BinKişi) Kaynak: İŞKUR 26
 27. 27. 27 Ulusal İstihdam Stratejisi 4 Temel Politika • İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi • Kadınlarda, gençlerde ve dezavantajlı gruplarda istihdamın artırılması • Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi • İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi
 28. 28. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele 28
 29. 29. Kayıt Dışı İstihdamın Büyüklüğü 29Kaynak:TÜİK 52.1 51.7 50.1 48.2 47.0 45.4 43.5 43.8 43.3 42.1 39.0 35.1 30 35 40 45 50 55 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Kasım (Kayıtdışıistihdam/Toplamİstihdam,%)
 30. 30. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 32.2 31.5 30.7 30.4 29.1 28.4 28.9 28.3 27.7 27.2 26.5 26 27 28 29 30 31 32 33 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaynak: Schneider, 2013 30 KayıtDışıEkonomininBüyüklüğü(%,GSYH) 2003 yılından bu yana yaklaşık 6 puan azaldı
 31. 31. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 31.2 28.4 28.4 28.0 27.6 26.5 25.5 25.2 24.3 23.8 23.6 23.1 22.1 21.1 19.0 18.6 18.4 16.4 15.5 15.0 13.9 13.6 13.0 13.0 13.0 12.2 9.9 9.7 9.1 8.0 7.5 5 10 15 20 25 30 35 Bulgaristan Romanya Hırvatistan Litvanya Estonya TÜRKİYE Letonya G.Kıbrıs Malta Polonya Yunanistan Slovenya Macaristan İtalya Portekiz İspanya ABOrtalaması Belçika ÇekCumh. Slovakya İsveç Norveç Danimarka Finlandiya Almanya İrlanda Fransa İngiltere Hollanda Lüksemburg Avusturya KayıtDışıEkonomininBüyüklüğü(2013,%,GSYH) Kaynak: Schneider, 2013 AB Ortalaması AB’de En Düşük Oranlar 31
 32. 32. Vergi Kaybı 7.8 7.3 7.4 7.5 7.5 7.1 6.8 6.3 5.7 5.3 5.3 5.7 3.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.3 3.1 2.9 2.6 2.5 2.8 2 3 4 5 6 7 8 9 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Türkiye 38 Ülke Ortalaması Türkiye’de vergi kaybı AB ortalamasının 3 puan üzerinde Kaynak: Schneider, 2012 VergiKaybı(%,GSYH) 32
 33. 33. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı Gelir Vergisi Reformu ve Vergi Usul Kanunu Gelir İdaresi ve Vergi Denetimde Altyapının Güçlendirilmesi 33 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele
 34. 34. Katma Değer Zincirinde Yukarı Çıkmak 34
 35. 35. Rekabet avantajı için bilgi-yoğun teknoloji-yoğun ürünlere geçeceğiz 1400 kg domates=1 Tablet Bilgi Yoğun Ürünler 35
 36. 36. İhracatta Yüksek Katma Değer Bilimsel, teknolojik ve tasarım çalışmalarının ticarileşmesi Türkiye’nin katma değer zincirinde yukarılara çıkmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye $1,58 Güney Kore $3,0 Turquality $3.28 Japonya $3,5 Almanya $4,1 İhracata konu olan ürünlerin kilo bazında değerleri 36
 37. 37. Ar-Ge Bizim İçin Neden Önemli ? Orta ve Yüksek Teknolojili Sektörlerin Payı Üretim ve İhracatta Düşük Ar- Ge Faaliyetlerini Destekliyoruz Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 37 27.6 72.4 35.6 64.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Yüksek ve Ortanın Üstü Teknoloji Düşük ve Ortanın Altı Teknoloji Üretim İhracat
 38. 38. Ar- Ge Faaliyetlerinin Ticarileştirilmesini Destekliyoruz 38 • %225’lere varan Ar-Ge desteği • Buluşları ticari ürüne dönüştürenlere % 50 gelir ve kurumlar vergisi istisnası • Ayrıca, kesinti yoluyla alınan vergilerde % 50 indirim • Ar-Ge Merkezlerine sağlanan destekler için Ar-Ge personeli sayısı 30’a indirildi
 39. 39. Kaynak: TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı 39 •%3,02023 •%1,82018 • %0,922012 • %0,532002 Ar-Ge Harcamaları
 40. 40. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 40 5 12 16 20 22 28 31 37 39 43 49 52 0 10 20 30 40 50 60 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Adet)
 41. 41. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firma Sayısı Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 41 0 169 318 500 604 802 1,154 1,254 1,515 1,800 2,174 2,247 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Adet)
 42. 42. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Sağlanan İstihdam Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 (BinAdet) 0 2 4 5 9 10 11 11 13 16 19 20 0 5 10 15 20 25 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 43. 43. Endüstriyel Tasarım Başvuruları 2013’de 45.091 başvuru 2002’ye göre % 122 artış Kaynak: TPE 43
 44. 44. Marka Başvuruları Kaynak: TPE • 108.608 2013 • 36.429 2002 44
 45. 45. Marka Başvuruları(2012,Bin) 108* 86 64 54 44 41 17 16 14 14 0 20 40 60 80 100 120 TÜRKİYE Fransa Almanya İtalya İspanya İngiltere Portekiz İsviçre Norveç Polonya Kaynak: TPE *Türkiye 2013 Rakamı
 46. 46. Patent Başvuruları 1,874 12,053 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2002 2013 Kaynak: TPE 46
 47. 47. Altyapının İyileştirilmesi 47
 48. 48. 1.714 Km Otoyol Toplamı 4.387 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 6.101 Km Toplam BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (01 Ocak 2003) 2.244 Km Otoyol Toplamı 20.807 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 23.051 Km Toplam 2014 48
 49. 49. İSTANBUL EDİRNE ESKİŞEHİR Polatlı ANKARA KONYA İZMİR SİVAS AFYONKARHİSAR KAYSERİ BURSA ERZİNCAN ERZURUM KARS MERSİN ADANA DİYARBAKIR ELAZIĞ MALATYA ZONGULDAK SAMSUN Bandırma VAN MUŞ BİLECİK ÇANKIRI KIRIKKALE TEKİRDAĞ İZMİT BALIKESİR AYDIN DENİZLİ BURDUR ISPARTA UŞAK MANİSA KARAMAN NİĞDE OSMANİYE K.MARAŞ AMASYA BATMAN MARDİN Yerköy KARABÜK Yenişehir İnşaatı tamamlananlar (1.724 km) İnşaatı Devam Edenler (2.500 km) Yapım İhalesi aşamasında olanlar (1.600 km) GAZİANTEP Çobanbey 2003-13:1.724 km tamamlandı. 2.500 km inşa halinde! 49 Yüksek Hızlı Tren Projelerimiz
 50. 50. İstanbul Antalya İzmir Gaziantep Trabzon Kayseri Samsun Erzurum Kars Van Diyarbakır Malatya Dalaman Bodrum Sivas Elazığ Bursa Ankara Ağrı Erzincan Muş Batman Mardin Şanlıurfa Adana Konya Denizli KKTC THY THY PegasusOnur Air SUN Express ATLAS JET Tokat Zonguldak BoraJet Edremit Siirt Gazipaşa Çorlu KKTC Iğdır Gökçeada Hata y Adana Antalya İzmir Gaziantep Trabzon Kayseri Ankara Bursa Samsun Erzurum Kars Van Mardin Malatya Dalaman Bodrum Konya Sivas Elazığ Sinop Nevşehir Adıyaman Batman Çanakkale Denizli Eskişehir Isparta Kahramanmaraş Merzifon Muş Uşak Ağrı Tekirda ğ Erzincan Diyarbakır Şanlıurf a İstanbul Kastamonu Bingöl Şırnak 2013 6 Havayolu 7 Merkez 52 Nokta 2003 2 Merkez 26 Nokta İç hatlarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi TÜRKİYE Uçuş Noktaları (İç Hat) 50
 51. 51. 2003 60 Nokta SunExpressPegasus ATLAS JET Onur Air 2013 236 Nokta THY THY SunExpress Uçuş Noktaları (Dış Hat) Artış : %294 51
 52. 52. Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması 52
 53. 53. Enerjide Dışa Bağımlılık % 72 Toplam Enerji % 92 Petrol % 98 Doğalgaz 53
 54. 54. Enerji Faturası (Brent,varil/$) (Enerjiİthalatı,Milyar$) 54 Kaynak: TÜİK, Bloomberg
 55. 55. Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü MW Mevcut Kurulu Gücümüz (2013) 64.044 Yenilenebilir Enerji (2013) 25.596 Toplam İnşa Halindeki Santraller 14.338 İnşa Halindeki Yenilenebilir Enerji Santralleri 10.804
 56. 56. Nükleer santraller yapmaya devam ediyoruz Akkuyu Sinop 3. Santral çalışmaları devam ediyor 56
 57. 57. Enerji verimliliğini artırıyoruz Sanayi % 20 Ulaşım % 15 Konut % 30 57
 58. 58. 58 Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi
 59. 59. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 59 Dünya standartlarında yeni yasal çerçeve •Finansal derinleşme ve inovasyonun arttırılması •Yatırımcı haklarının güçlendirilmesi •Şirket yönetiminin geliştirilmesi
 60. 60. BİST’in Yeniden Yapılandırılması 60 Bölgesel Liderlik Piyasa değeri/GSYH oranının %80’e çıkarılması 1.000 yeni şirket
 61. 61. 31 44 66 68 71 73 77 20 30 40 50 60 70 80 Rio de Jeneiro İSTANBUL Meksika Mauritius Varşova Prag Budapeşte (2013) 2009 72’inci 2013 44’üncü 2018 25’inci Küresel Finans Merkezleri Endeksi Kaynak: Küresel Finans Merkezleri Endeksi 61
 62. 62. Bireysel Emeklilik 62 %25 Devlet Katkısı 2013 başından itibaren 1,1 milyon yeni katılımcı ve 5,2 milyar TL fon artışı
 63. 63. Küresel Fonlar İçin Teşvikler Küresel fon yönetimi için vergi teşviği Türkiye’de varlık yönetiminin kolaylaştırılması 63
 64. 64. Girişim Sermayesi İçin Teşvikler Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrahında indirim • Girişim Sermayesi Gelirlerinin %10’u • Girişim Sermayesinin %20’si Temettüde Vergi İndirimi 64
 65. 65. Melek Yatırımcılar için Teşvikler 65
 66. 66. 66 Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması
 67. 67. Bölgesel Kalkınma 26 Bölgesel Kalkınma Ajansı GAP Eylem Planı • 2003-13: 36,1 milyar TL yatırım DAP, KOP ve DOKAP Projeleri Cazibe Merkezleri, KÖYDES, BELDES, SUKAP ve SODES Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 67
 68. 68. Siyasi İstikrar ve Ekonomik Kazanımlar 68
 69. 69. Siyasi İstikrar: Hükümetlerin Ortalama Ömrü 69 15 Ay 135 Ay 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1950-2002 2003-14 1923-2002 Hükümetlerin ortalama ömrü: 17 ay 2002-14 Siyasi İstikrar 2023 Hedefleri
 70. 70. Ortalama Reel GSYH Büyüme Oranları 70 Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı Son 90 yılda Türkiye ortalama yıllık %5,1 büyüseydi milli gelirimiz $823 milyar yerine $1,3 trilyon olurdu 4.5 3.1 5.1 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 1923-2002 1993-2002 2003-2012 (%)
 71. 71. Gelişmiş Ülkelerle Farkı Kapatıyoruz 73 22.7 35.5 37.0 58.6 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2002 2013 Türkiye/ABD Türkiye/Avrupa Birliği KişiBaşınaGelir(SAGP,%) Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, IMF
 72. 72. 74 Yukarı Yönlü • Daha güçlü dış talep • AB resesyondan çıkıyor • Ortadoğu göreceli istikrar • Daha rekabetçi kur Aşağı Yönlü • Parasal sıkılaştırma • Artan siyasi belirsizlik Büyüme Görünümü
 73. 73. 75 İstihdam Kaynak: TÜİK (MilyonKişi,m.a) 25,5 20 21 22 23 24 25 26 Ocak08 Temmuz08 Ocak09 Temmuz09 Ocak10 Temmuz10 Ocak11 Temmuz11 Ocak12 Temmuz12 Ocak13 Temmuz13
 74. 74. İşgücü Göstergeleri 45 46 47 48 49 50 51 52 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ocak08 Temmuz08 Ocak09 Temmuz09 Ocak10 Temmuz10 Ocak11 Temmuz11 Ocak12 Temmuz12 Ocak13 Temmuz13 İşsizlik Oranı (Sol Eksen) İşgücüne Katlım Oranı (Sağ Eksen) Kaynak: TÜİK (m.a,%) (m.a.,%)
 75. 75. Enflasyon 0 20 40 60 80 100 120 140 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaynak: TÜİK (TÜFE,Yıllık,%)
 76. 76. Enflasyon: Riskler TL’de Değer Kaybı Gıda Fiyatları Yukarı Yönlü Çıktı Açığının Artması Parasal Sıkılaştırma Makro-ihtiyati tedbirler Aşağı Yönlü 78
 77. 77. (%) 79 Para Politikası Kaynak: TCMB 8.00 12.00 10.00 3 5 7 9 11 13 15 Ekim11 Kasım11 Aralık11 Ocak12 Şubat12 Mart12 Nisan12 Mayıs12 Temmuz12 Ağustos12 Eylül12 Ekim12 Kasım12 Aralık12 Ocak13 Mart13 Nisan13 Mayıs13 Haziran13 Temmuz13 Ağustos13 Eylül2013 Kasım13 Aralık13 Ocak13 Şubat13 TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Borç Alma Borç Verme Politika Faiz Oranı
 78. 78. Makro İhtiyati Tedbirler • Limit sınırlaması • Daha yüksek asgari ödeme tutarı • Taksit sınırlaması Kredi kartları • Konut kredileri haricindeki tüketici kredilerinde ihtiyat payı artışı Tüketici kredileri • Peşinat şartı • Taşıt ve ihtiyaç kredilerine vade sınırlaması Taşıt ve ihtiyaç kredileri • KOBİ ve ihracat kredilerine teşvik Diğer
 79. 79. Mali Disiplin Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GenelDevletAçığı/GSYH(%) 2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık. 81 10.8 7.9 4.1 0.1 -1.3 0.2 1.6 5.5 3.0 0.4 1.0 1,0 1.1 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Maastricht Kriteri: %3
 80. 80. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı KamuBorçStoku/GSYH(%) Maastricht Kriteri: %60 2004’ten bu yana Maastricht Kriterini sağlıyoruz. Kamu Borçlarını Azalttık 82 74.0 67.7 59.6 52.7 46.5 39.9 40.0 46.1 42.3 39.1 36.2 35.0 33.0 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 81. 81. 83 (%) Faiz Oranları Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 62.7 10.8 25.4 2.8 -5 5 15 25 35 45 55 65 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ocak 14 DİBS Faiz Oranı İç Borç Stokunun Reel Faizi
 82. 82. 84 (%) Faiz Giderleri Kaynak: Maliye Bakanlığı 85.7 14.9 43.2 11.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri Faiz Giderleri/Bütçe Giderleri
 83. 83. 85 • Cari Açık Cari Açık
 84. 84. Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Tasarruflar 86 -5 0 5 10 15 20 25 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kamu Tasarrufu/GSYH Özel Tasarruf/GSYH
 85. 85. Cari İşlemler Dengesi Kaynak: TCMB, TÜİK Net Altın Ticareti • 2011: -4.8 milyar $ • 2012: +5,7 milyar $ • 2013 : -11,8 milyar $
 86. 86. Cari Açığın Seyri 2014’te Açığı Azaltacak Faktörler Son Yıllarda Açığı Artıran Faktörler Güçlü İç Talep Zayıf Dış Talep • AB bölgesinde resesyon, Arap Baharı Yüksek Emtia Fiyatları Artan Altın ithalatı Zayıf İç Talep Güçlü Dış Talep Rekabetçi Kur 88
 87. 87. Kaynak: TCMB, TÜİK (12AylıkKümülatif,Milyar$) Cari Açığın Finansmanı
 88. 88. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Esnek Döviz KuruKurOynaklığı(%) Kaynak: Bloomberg *Gelişmekte Olan Ülkeler: Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Endonezya, Malezya, Meksika, Filipinler, Polonya, Romanya, Güney Afrika, Kore ve Türkiye. Gelişmekte Olan Ülkeler* Türkiye
 89. 89. Net Döviz Pozisyonu Kaynak: TCMB, BDDK, Hazine Müsteşarlığı *Varlıklar = Hazinenin TCMB nezdindeki döviz varlıkları + TCMB dış varlıkları Yükümlülükler = Kamu brüt borç stoku + TCMB dış döviz yükümlülükleri. TCMB’den alınan veriler 26.02.2014, kamu brüt borç stoku verisi 2013 3. çeyrek verisidir. **Aralık 2013 verileri ***Kasım 2013 verileri ****Mart 2013 verileri *****21.02.2014 (milyar $) Varlık Yükümlülük Net Pozisyon Kamu* 131,3 119,1 12,2 Bankacılık** 513,2 513,8 -0,6 Reel Sektör*** 93,0 263,2 -170,2 Kısa Vadeli 78,2 95,1 -16,9 Hanehalkı**** 191,0 0,5 190,5 YP Mevduat***** 80,3
 90. 90. 88.4 -75.8 25.2 -5.0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Ç3 Kamu Net Dış Borç Stoku (Sol Eksen) Kamu Net Dış Borç Stoku/GSYH(Sağ Eksen) (%) (MilyarTL) 92 Kamu Net Dış Borç Stoku Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
 91. 91. Sağlam Bankacılık Sektörü Kaynak: BDDK 93 SermayeYeterlilikOranı(%) 2002 Aralık 13 17.6 2.7 KredilerinTakibeDönüşümOranı(%) 15.3 0 5 10 15 20 25 Ocak08 Mayıs08 Eylül08 Ocak09 Mayıs09 Eylül09 Ocak10 Mayıs10 Eylül10 Ocak11 Mayıs11 Eylül11 Ocak12 Mayıs12 Eylül12 Ocak13 Mayıs13 Eylül13 Hedef oran: %12 Yasal sınır: %8
 92. 92. Yabancı Para Cinsinden Krediler Kaynak: BDDK 59 28 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Aralık02 Nisan03 Ağustos03 Aralık03 Nisan04 Ağustos04 Aralık04 Nisan05 Ağustos05 Aralık05 Nisan06 Ağustos06 Aralık06 Nisan07 Ağustos07 Aralık07 Nisan08 Ağustos08 Aralık08 Nisan09 Ağustos09 Aralık09 Nisan10 Ağustos10 Aralık10 Nisan11 Ağustos11 Aralık11 Nisan12 Ağustos12 Aralık12 Nisan13 Ağustos13 Aralık13 (yabancıParaCinsindenKrediler/ToplamKrediler,%)
 93. 93. Reel Sektör Döviz Pozisyonu 95Kaynak: TCMB Döviz borcu olmayan; 63% Döviz borcu olup ihracat geliri olan; 25% Döviz borcu olup ihracat geliri olmayan; 12% 9.500 firma Toplam net ciroları GSYH’nin % 71’i
 94. 94. KOBİ ve Büyük Firmalar 96 Reel sektörün döviz borcunun büyük kısmı büyük firmalara ait Döviz cinsinden borcu olan büyük firmaların yaklaşık %80’ninin ihracat geliri var Kaynak: TCMB Döviz borcu olmayan 66% Döviz borcu olup ihracat geliri olan; 22% Döviz borcu olup ihracat geliri olmayan; 12% KOBİ'ler Döviz borcu olmayan 43% Döviz borcu olup ihracat geliri olan; 45% Döviz borcu olup ihracat geliri olmayan; 12% Büyük Firmalar
 95. 95. 97 Hanehalkı Yükümlülükleri 65 23 0 20 40 60 80 100 120 140 Danimarka Hollanda İrlanda İngiltere Portekiz İsveç İspanya Finlandiya Avro Bölgesi Yunanistan Malta Almanya Fransa Belçika Lüksemburg Avusturya İtalya Estonya Polonya Letonya Çek Cumh. Macaristan Slovenya Slovakya Litvanya TÜRKİYE (Haziran2013,%,GSYH) Kaynak: TCMB, ECB
 96. 96. Uzun Vadeli Görünüm 98
 97. 97. Uzun Dönemli Büyümenin Belirleyicileri Kurumsal Kalite Demografi Verimlilik 99
 98. 98. Kurumsal Kalitenin Geliştirilmesi Yolsuzluk Algı: 2013: 177 ülkede 53. 2002: 102 ülkede 65. İş Yapma Kolaylığı: 2013: 189 ülkede 69. 2006: 175 ülkede 84. Küresel Rekabet Gücü: 2013: 148 ülkede 44. 2005: 117 ülkede 71. 100Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası
 99. 99. Yolsuzluk Algı Endeksi (2002) (102 ülke arasında 65. sırada) 31 44 45 58 59 65 70 73 74 96 20 30 40 50 60 70 80 90 100 İtalya Yunanistan Brezilya Meksika Çin TÜRKİYE Arjantin Hindistan Rusya Endonezya Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü 101
 100. 100. (177 ülke arasında 53. sırada) 53 69 72 80 80 94 106 106 114 127 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 TÜRKİYE İtalya Brezilya Çin Yunanistan Hindistan Arjantin Meksika Endonezya Rusya 102 Yolsuzluk Algı Endeksi (2013) Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü
 101. 101. Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked higher than Russia, Argentina and Greece.(117 ülke arasında 71. sırada) 31 35 36 38 43 45 47 48 53 54 57 59 67 68 69 71 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Portekiz Macaristan Slovakya İtalya Polonya Hindistan Yunanistan Çin Rusya Arjantin Brezilya Meksika Romanya Ukrayna Endonezya TÜRKİYE Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2005) 103
 102. 102. (148 ülke arasında 44. sırada) 29 38 42 44 49 51 55 56 60 63 64 76 78 84 91 104 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Çin Endonezya Polonya TÜRKİYE İtalya Portekiz Meksika Brezilya Hindistan Macaristan Rusya Romanya Slovakya Ukrayna Yunanistan Arjantin 104 Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2013) Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu
 103. 103. (175 ülke arasında 84. sırada) Kaynak: Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006) 62 69 70 71 84 93 97 108 111 122 131 132 134 138 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Meksika İtalya Uruguay Romanya TÜRKİYE Arjantin Rusya Çin Yunanistan Brezilya Endonezya Ukrayna Hırvatistan Hindistan 105
 104. 104. (189 ülke arasında 69. sırada) İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013) 53 65 69 72 73 88 89 92 96 112 116 120 126 134 20 40 60 80 100 120 140 Meksika İtalya TÜRKİYE Yunanistan Romanya Uruguay Hırvatistan Rusya Çin Ukrayna Brezilya Endonezya Arjantin Hindistan 106Kaynak: Dünya Bankası
 105. 105. GSYH 2002 2050 2002 230 Milyar $ 2050 5 Trilyon $ 2013 823 Milyar $ 2023 2 Trilyon $ 107 Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
 106. 106. Kişi Başına Milli Gelir 2002 2050 2002 3,492 $ 2013 10,818 $ 2023 25,000 $ 2050 50,000 $ 108 Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
 107. 107. 2.0 1.0 0.3 0.7 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 Türkiye ABD AB-27 OECD YıllıkOrtalamaArtışHızı(%,2001-11) Çalışma Çağındaki Nüfusun Artış Hızı Kaynak: OECD, Eurostat, TÜİK 109
 108. 108. Yatırımcılar Türkiye’yi Nasıl Değerlendiriyor? 110
 109. 109. Uluslararası Sermayeli Şirket Sayısı Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 111
 110. 110. Doğrudan Yatırım Girişleri (Milyar$) 14.8 136.3 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1980-2002 2003-2013 112 Kaynak: TCMB
 111. 111. Reel Efektif Döviz Kuru(2003=100) 113
 112. 112. Teşekkürler… 114

×