Türkiye Ekonomisi ve İnşaat Sektörü
31 Ocak 2013
Mehmet Şimşek
Maliye Bakanı
Kısa Vadeli Ekonomik Görünüm
2
Yumuşak İnişi Başarıyla Yönettik
Ekonomi
büyüdü
Cari açık
daraldı
Enflasyon
düştü
İşsizlik azaldı
Borçları
Azalltık
3
Yeniden Dengelenme SüreciBüyümeyeKatkılar,(Puan)
Kaynak: TÜİK
17.6
14.2
7.9
1.9
-1.3
-2.9
-1.8
-5.6
-5.1
0.5
3.2
4.7
5.9
3...
Enflasyon Düştü
Kaynak: TÜİK
(%)
6.2
4
8
12
16
20
24
28
32
2003-1
5
9
2004-1
5
9
2005-1
5
9
2006-1
5
9
2007-1
5
9
2008-1
5...
Cari Açık Daralıyor
(12AylıkKümülatif,milyar$)
6
Kaynak: TCMB
-80
-60
-40
-20
0
20
40 2002-1
4
7
10
2003-1
4
7
10
2004-1
4...
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 2005-1
4
7
10
2006-1
4
7
10
2007-1
4
7
10
2008-1
4
7
10
2009-1
4
7
10
2010-1
4
7
10
2011-1
4...
Yüksek Büyümeye Dönüş
8
2013 Görünüm
Daha hızlı
büyüme
Cari açıkta
nispi artış
Düşük
enflasyon
Azalan
işsizlik
Azalan
Kamu
Borçları
9
Büyüme hız kazanıyor
Kaynak: TCMB, HSBC
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
30
35
40
45
50
55
60
2007-1
4
7
10
2008-1
4
...
Tüketici ve Reel Sektör Güven Endeksi
Kaynak: TCMB, TÜİK
65
70
75
80
85
90
95
100
50
60
70
80
90
100
110
120
130
2007-1
3
...
TCMB Faiz Oranları(%)
Kaynak: TCMB
12
4.75
8.75
5.50
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Ekim11
Ekim11
Kasım11
Aralık11
Aralık11
Oc...
Kredi Faiz Oranları(%)
13
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
1/4/2008
3/4/2008
5/4/2008
7/4/2008
9/4/2008
11/4/2008
1/4/2009
...
Kredi Büyümesi
14
(%)
* 13 haftalık hareketli ortalama, yıllıklandırılmış, kur etkisinden arındırılmış
Kaynak: TCMB
0
5
10...
İnşaat Sektörünün Önünü Açtık
Makroekonomik ve
Siyasi İstikrar
Altyapı
Yatırımları
Eski
Komşular, Yen
i Pazarlar
TOKİ
Yeni...
Siyasi İstikrar
0
20
40
60
80
100
120
1983-2002 Arasında Hükümetlerin
Ortalama Ömrü
2002'den Bu Güne Ak Parti Hükümeti1950...
17
Makroekonomik İstikrar
Kamu açıklarını düşürdük
18
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
GenelDevletAçığı/GSYH(%)
10.8
7.9
4.1
0.1
-1.3
0.2
1.6
5.5
3.0
0.4
...
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
KamuBrütBorçStoku/GSYH(%)
Maastricht Kriteri: % 60
74.0
67.7
59.6
52.7
46.5
39.9 40.0
46.1
42....
Toplam Kamu Net Borç Stoku
20
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
ToplamKamuNetBorçStoku/GSYH(%)
61.5
18.0
15
20
25
30
35
40
45
50...
Uluslararası Piyasalarda Net Kreditör Olduk
21
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
88.4
-31.3
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
...
Tüm Bunları Yaparken Vergi Oranlarını
Düşürdük
• Kurumlar vergisi oranını % 30’dan % 20’ye,
• En yüksek gelir vergisi oran...
Enflasyonu Tek Haneye Düşürdük
107.2
125.5
99.1
6,2
0
20
40
60
80
100
120
140
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988...
Rekor düzeyde istihdam yarattık
25
YıllıkOrtalamaİstihdamArtışı
(%,2007-11)
Kaynak: WEO, TÜİK
3.9
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
İr...
26
İşsizlik oranını kriz öncesi seviyenin altına indirdik
80
100
120
140
160
180
200
220 2008-1
2009-1
2010-1
2011-1
2012-...
Sağlam Bankacılık Sektörü
27
0
5
10
15
20
25
30
35
200…
5
9
200…
5
9
200…
5
9
200…
5
9
200…
5
9
200…
5
9
200…
5
9
201…
5
9...
Yeni Düzenlemeler
28
Mortgage Kredisi
Düşük
Maliyet
Uzun
Vade
Konut Kredisi Faiz Oranı
29
Kaynak: TCMB
(KonutKredisiFaizOranı,%)
9.8
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Ocak02
Ocak03
Oc...
Konut Kredileri hız kazandı(milyarTL)
30
Kaynak: BDDK
Mortgage Kanunu 6 Mart 2007
tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak y...
31
Altyapı Yatırımları
Faiz Bütçeleri Yerine Hizmet Bütçeleri
Kaynak: Maliye Bakanlığı
32
14.8
3.4
85.7
17.4
-5
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
0
5
...
1.714 Km
Otoyol Toplamı
4.387 Km
Bölünmüş Devlet ve
İl Yolları Toplamı
6.101 Km
Toplam
BÖLÜNMÜŞ
YOL AĞI
(01 Ocak 2003)
2.2...
CUMHURİYET ÖNCESİ DEMİRYOLU AĞI 4.136 km ANAHAT
CUMHURİYETİN İLK YILLARI (1923-1950) 3.764 km ANAHAT (Ortalama 134 km)
195...
İSTANBUL
ESKİŞEHİR POLATLI
ANKARA
KONYA
SİVAS
212 km
533 km
405 km
YOZGAT
Yerköy
AFYON
İZMİR
MANİSA
624 km
BURSA
BİLECİK
1...
Sivil Hava Trafiğine Açık Havalimanları
36
2003
2012
Tarifeli Sefer Düzenlenen
Havaalanları(49)
Yapımı Devam Eden
Havaalan...
Asrın Projeleri
Marmaray Projesi İstanbul’a Tüp
Geçit
İstanbul’a 3.
Havaalanı
İzmit Körfez Geçişi
Kanal İstanbul
İstanbul-...
38
Eski Komşular, Yeni Pazarlar
Orta Doğu ve Kuzey Afrika & Türkiye:
Bölgesel Ticaret
Türkiye
MENA’ya ihracatımız: 32 milyar $
MENA’nın toplam ithalatının...
Kaynak: TÜİK
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya Artan İhracat
40
MENA’yaİhracatınToplamİçindekiPayı(%)
12.1
31.8
10
15
20
25
30
...
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
1984-2003 2003-2012
43,145
562,581
Toplu Konut
TOKİ ile 22 yeni şehir in...
İnşaat Sektörünü Destekleyici Diğer Düzenlemeler
43
Kentsel
Dönüşüm
Projeleri
Binalarda
Enerji
Verimliliği
Deprem
Yönetmel...
Kentsel Dönüşüm inşaat sektörüne ivme kazandırıyor
44
35 ildeki yıkımla startı verildi.
Boyadan çimentoya, yalıtımdan cama...
Mütekabiliyet Yasası
45
Yabancılara konut ve arazi satışını öngören
mütekabiliyetin yasalaşmasıyla birlikte, 183
ülke vata...
2B Yasası
46
Artık ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan bu
alanlarda düzenli ve planlı kentleşmenin önünü
açıyoruz.
Vatand...
Konutta KDV?
47
Yeni düzenlemeden hangi konutlar etkilenecek?
• Vergi değeri:
• 500-999 TL olan konutlar (Toplamın %3,8’i)...
Konutta KDV: İstisnalar
48
Düzenleme dışında kalanlar,
• Kentsel dönüşüm kapsamındaki binalar
• İnşaat ruhsatını 2013 yılı...
İnşaat Sektörü
49
İnşaat Sektöründe İstihdam
51
Kaynak: TÜİK
4.5
7.4
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
2002 2012-Ekim
İnşaatSektör...
Kaynak: TÜİK
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı
43,430
100,327
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,...
İnşaat Sektörü Ciro Endeksi
53
Kaynak: TÜİK
İnşaat sektöründe ciro 2012 yılının 3. döneminde yıllık yüzde 7,7 artmıştır.
1...
İnşaat Sektöründe Güçlü Yanlarımız
 "Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Müteahhidi" listesinde
Türkiye, 33 firma ile Çin'...
Uzun Vadede İnşaat Sektörü
Orta ve Doğu Avrupa inşaat sektörü
açısından önemli pazardır.
Türkiye’nin 2020 yılında inşaat s...
Milli Gelirimiz Hızla Büyüyor
Kaynak: TÜİK, Orta Vadeli Program, PwC
2002
2050
2002’de
milli gelir
230 milyar
dolar…
2050’...
Vatandaşın Geliri Artıyor
Kaynak: TÜİK, Orta Vadeli Program,PwC
2002
2050
2002’de
kişi başına
gelir 3.492
dolar
2012’de ki...
Dünya’da İnşaat Sektörü Büyüme Beklentileri
(2009-14)
Kaynak: Global Construction 2020
Türk Müteahhitlik Sektörü
2012’de 26,1
milyar dolara
yükseldi.
2023 hedefimiz
100 milyar
dolar
2002’de 2,4
milyar dolar
Mü...
TEŞEKKÜRLER!
Sorular?
60
Insaat sunumu v12  31.01.2013
Insaat sunumu v12  31.01.2013
Insaat sunumu v12  31.01.2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Insaat sunumu v12 31.01.2013

758 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
758
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
86
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Insaat sunumu v12 31.01.2013

 1. 1. Türkiye Ekonomisi ve İnşaat Sektörü 31 Ocak 2013 Mehmet Şimşek Maliye Bakanı
 2. 2. Kısa Vadeli Ekonomik Görünüm 2
 3. 3. Yumuşak İnişi Başarıyla Yönettik Ekonomi büyüdü Cari açık daraldı Enflasyon düştü İşsizlik azaldı Borçları Azalltık 3
 4. 4. Yeniden Dengelenme SüreciBüyümeyeKatkılar,(Puan) Kaynak: TÜİK 17.6 14.2 7.9 1.9 -1.3 -2.9 -1.8 -5.6 -5.1 0.5 3.2 4.7 5.9 3.4 12.1 1.6 -6 -2 2 6 10 14 18 Ç1-11 Ç2-11 Ç3-11 Ç4-11 Ç1-12 Ç2-12 Ç3-12 Nihai İç Talep Net İhracat Büyüme 4
 5. 5. Enflasyon Düştü Kaynak: TÜİK (%) 6.2 4 8 12 16 20 24 28 32 2003-1 5 9 2004-1 5 9 2005-1 5 9 2006-1 5 9 2007-1 5 9 2008-1 5 9 2009-1 5 9 2010-1 5 9 2011-1 5 9 2012-1 5 9 Son 44 yılın en düşük yıl sonu enflasyonu 5
 6. 6. Cari Açık Daralıyor (12AylıkKümülatif,milyar$) 6 Kaynak: TCMB -80 -60 -40 -20 0 20 40 2002-1 4 7 10 2003-1 4 7 10 2004-1 4 7 10 2005-1 4 7 10 2006-1 4 7 10 2007-1 4 7 10 2008-1 4 7 10 2009-1 4 7 10 2010-1 4 7 10 2011-1 4 7 10 2012-1 4 7 10 Cari Denge Enerji İthalatı Hariç Cari Denge Cari Denge+FDI+Net Hata Noksan
 7. 7. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2005-1 4 7 10 2006-1 4 7 10 2007-1 4 7 10 2008-1 4 7 10 2009-1 4 7 10 2010-1 4 7 10 2011-1 4 7 10 2012-1 4 7 10 Mevsimsellikten Arındırılmış Manşet (%) İşsizlik Oranı Kaynak: TÜİK 7
 8. 8. Yüksek Büyümeye Dönüş 8
 9. 9. 2013 Görünüm Daha hızlı büyüme Cari açıkta nispi artış Düşük enflasyon Azalan işsizlik Azalan Kamu Borçları 9
 10. 10. Büyüme hız kazanıyor Kaynak: TCMB, HSBC 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 30 35 40 45 50 55 60 2007-1 4 7 10 2008-1 4 7 10 2009-1 4 7 10 2010-1 4 7 10 2011-1 4 7 10 2012-1 4 7 10 PMI (Sol Eksen) İmalat Sanayi Endeksi (m.a.) (Sağ Eksen) 10
 11. 11. Tüketici ve Reel Sektör Güven Endeksi Kaynak: TCMB, TÜİK 65 70 75 80 85 90 95 100 50 60 70 80 90 100 110 120 130 2007-1 3 5 7 9 11 2008-1 3 5 7 9 11 2009-1 3 5 7 9 11 2010-1 3 5 7 9 11 2011-1 3 5 7 9 11 2012-1 3 5 7 9 11 Reel Kesim Güven Endeksi (Sol Eksen) Tüketici Güven Endeksi (Sağ Eksen) 11
 12. 12. TCMB Faiz Oranları(%) Kaynak: TCMB 12 4.75 8.75 5.50 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ekim11 Ekim11 Kasım11 Aralık11 Aralık11 Ocak12 Ocak12 Şubat12 Mart12 Mart12 Nisan12 Mayıs12 Mayıs12 Haziran12 Temmuz12 Temmuz12 Ağustos12 Eylül12 Eylül12 Ekim12 Kasım12 Kasım12 Aralık12 Ocak13 TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Borç Alma Borç Verme Politika Faiz Oranı
 13. 13. Kredi Faiz Oranları(%) 13 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 1/4/2008 3/4/2008 5/4/2008 7/4/2008 9/4/2008 11/4/2008 1/4/2009 3/4/2009 5/4/2009 7/4/2009 9/4/2009 11/4/2009 1/4/2010 3/4/2010 5/4/2010 7/4/2010 9/4/2010 11/4/2010 1/4/2011 3/4/2011 5/4/2011 7/4/2011 9/4/2011 11/4/2011 1/4/2012 3/4/2012 5/4/2012 7/4/2012 9/4/2012 11/4/2012 1/4/2013 Nakit Taşıt Konut Ticari Kaynak: BDDK
 14. 14. Kredi Büyümesi 14 (%) * 13 haftalık hareketli ortalama, yıllıklandırılmış, kur etkisinden arındırılmış Kaynak: TCMB 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2011-… Şubat Mart Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2012-… Şubat Mart Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2013-…
 15. 15. İnşaat Sektörünün Önünü Açtık Makroekonomik ve Siyasi İstikrar Altyapı Yatırımları Eski Komşular, Yen i Pazarlar TOKİ Yeni Düzenlemeler 15
 16. 16. Siyasi İstikrar 0 20 40 60 80 100 120 1983-2002 Arasında Hükümetlerin Ortalama Ömrü 2002'den Bu Güne Ak Parti Hükümeti1950-2002 Arasında Hükümetlerin Ortalama Ömrü 15 Ay 123 Ay 16 Hedef 2071 Kuruluşun 1000'inci Yılı
 17. 17. 17 Makroekonomik İstikrar
 18. 18. Kamu açıklarını düşürdük 18 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GenelDevletAçığı/GSYH(%) 10.8 7.9 4.1 0.1 -1.3 0.2 1.6 5.5 3.0 0.4 1.3 1.5 1.2 0.9 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Maastricht Kriteri: % 3 OVP (2013-15) 2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık.
 19. 19. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı KamuBrütBorçStoku/GSYH(%) Maastricht Kriteri: % 60 74.0 67.7 59.6 52.7 46.5 39.9 40.0 46.1 42.4 39.2 36.0 35.0 33.0 31.0 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 OVP (2013-15) 2004 yılından beri Maastricht Kriterini sağladık. Kamu Borçlarını Azalttık 19
 20. 20. Toplam Kamu Net Borç Stoku 20 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı ToplamKamuNetBorçStoku/GSYH(%) 61.5 18.0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ç3
 21. 21. Uluslararası Piyasalarda Net Kreditör Olduk 21 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 88.4 -31.3 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Ç3 KamuNetDışBorcu(MilyarTL)
 22. 22. Tüm Bunları Yaparken Vergi Oranlarını Düşürdük • Kurumlar vergisi oranını % 30’dan % 20’ye, • En yüksek gelir vergisi oranını (fon payı dâhil) % 49,5’ten % 35’e, • En düşük gelir vergisi oranını ise % 22’den % 15’e, • Eğitim, sağlık, turizm ve tekstil gibi sektörlerde KDV oranını % 8’e, bazı gıda ürünlerinde ise % 1’e indirdik. 22
 23. 23. Enflasyonu Tek Haneye Düşürdük 107.2 125.5 99.1 6,2 0 20 40 60 80 100 120 140 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Son 44 yılın en düşük yıl sonu enflasyonu Kaynak: TÜİK
 24. 24. Rekor düzeyde istihdam yarattık 25 YıllıkOrtalamaİstihdamArtışı (%,2007-11) Kaynak: WEO, TÜİK 3.9 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 İrlanda İspanya Yunanistan İzlanda Danimarka Portekiz Estonya ABD Slovenya Japonya İtalya Finlandiya G.Kıbrıs Fransa İngiltere Slovakya ÇekCumhuriyeti Hollanda YeniZelanda HongKong Avusturya Kanada Almanya Kore Belçika Tayvan Norveç İsviçre Avustralya Lüksemburg Malta İsrail Singapur Türkiye
 25. 25. 26 İşsizlik oranını kriz öncesi seviyenin altına indirdik 80 100 120 140 160 180 200 220 2008-1 2009-1 2010-1 2011-1 2012-1 ABD AB-27 Türkiye İşsizlikOranı,m.a. (Aralık2007=100) Kaynak: Eurostat, TÜİK, BLS
 26. 26. Sağlam Bankacılık Sektörü 27 0 5 10 15 20 25 30 35 200… 5 9 200… 5 9 200… 5 9 200… 5 9 200… 5 9 200… 5 9 200… 5 9 201… 5 9 201… 5 9 201… 5 9 Hedef oran yüzde 12 Yasal sınır yüzde 8 Kaynak: BDDK (SermayeYeterlilikOranı%)  Sermaye yeterlilik oranı, yasal sınır olan yüzde 8’in, 2 katından fazladır.
 27. 27. Yeni Düzenlemeler 28 Mortgage Kredisi Düşük Maliyet Uzun Vade
 28. 28. Konut Kredisi Faiz Oranı 29 Kaynak: TCMB (KonutKredisiFaizOranı,%) 9.8 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Ocak02 Ocak03 Ocak04 Ocak05 Ocak06 Ocak07 Ocak08 Ocak09 Ocak10 Ocak11 Ocak12 Ocak13
 29. 29. Konut Kredileri hız kazandı(milyarTL) 30 Kaynak: BDDK Mortgage Kanunu 6 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2003-1 4 7 10 2004-1 4 7 10 2005-1 4 7 10 2006-1 4 7 10 2007-1 4 7 10 2008-1 4 7 10 2009-1 4 7 10 2010-1 4 7 10 2011-1 4 7 10 2012-1 4 7 10
 30. 30. 31 Altyapı Yatırımları
 31. 31. Faiz Bütçeleri Yerine Hizmet Bütçeleri Kaynak: Maliye Bakanlığı 32 14.8 3.4 85.7 17.4 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 0 5 10 15 20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Faiz Giderleri/GSYH (%) (Sol Eksen) Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri (%) (Sağ Eksen) OVP (2013-15)
 32. 32. 1.714 Km Otoyol Toplamı 4.387 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 6.101 Km Toplam BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (01 Ocak 2003) 2.236 Km Otoyol Toplamı 19.968 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 22.204 Km Toplam BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (1 Aralık 2012) Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı
 33. 33. CUMHURİYET ÖNCESİ DEMİRYOLU AĞI 4.136 km ANAHAT CUMHURİYETİN İLK YILLARI (1923-1950) 3.764 km ANAHAT (Ortalama 134 km) 1951’DEN 2003’E KADAR 945 km ANAHAT (Ortalama 18 km) İNŞAATI DEVAM EDEN 3.434 km ANAHAT 2004’DEN 2011’E KADAR 1.086 km ANAHAT (Ortalama 136 km) İSTANBUL EDİRNE ESKİŞEHİR POLATLI ANKARA KONYA İZMİR SİVAS AFYON KAYSERİ BURSA ERZİNCAN ERZURUM KARS MERSİN ADANA GAZİANTEP DİYARBAKIR ELAZIĞ MALATYA ZONGULDAK SAMSUN BANDIRM A VANTATVAN 12.000 km ( Konvansiyonel + Yüksek Hızlı ) Adapazarı BİLECİK 34 Demiryollarının Tarihsel Gelişimi
 34. 34. İSTANBUL ESKİŞEHİR POLATLI ANKARA KONYA SİVAS 212 km 533 km 405 km YOZGAT Yerköy AFYON İZMİR MANİSA 624 km BURSA BİLECİK 110 km Yüksek Hızlı Demiryolu Hatları 35 İnşaatı Devam Eden YHT Hatları Tamamlanan YHT Hatları İhale aşamasındaki YHT Hatları
 35. 35. Sivil Hava Trafiğine Açık Havalimanları 36 2003 2012 Tarifeli Sefer Düzenlenen Havaalanları(49) Yapımı Devam Eden Havaalanları (5) Planlanan Havaalanları (2) Aktif Havalimanı=49 Aktif Havalimanı=26 Tarifeli Sefer Düzenlenen Havaalanları (26)
 36. 36. Asrın Projeleri Marmaray Projesi İstanbul’a Tüp Geçit İstanbul’a 3. Havaalanı İzmit Körfez Geçişi Kanal İstanbul İstanbul-İzmir Otoyolu Hızlı Tren Ankara Bursa İstanbul 37
 37. 37. 38 Eski Komşular, Yeni Pazarlar
 38. 38. Orta Doğu ve Kuzey Afrika & Türkiye: Bölgesel Ticaret Türkiye MENA’ya ihracatımız: 32 milyar $ MENA’nın toplam ithalatının % 3,8’i Bölgesel ticaretimiz artmakta ancak daha da büyümeli! 39 Kaynak: TÜİK, 2011 MENA’dan ithalatımız :23 milyar $ MENA’nın İhracatının % 1.,6’sı
 39. 39. Kaynak: TÜİK Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya Artan İhracat 40 MENA’yaİhracatınToplamİçindekiPayı(%) 12.1 31.8 10 15 20 25 30 35 2002 2012 Ocak-Kasım
 40. 40. 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 1984-2003 2003-2012 43,145 562,581 Toplu Konut TOKİ ile 22 yeni şehir inşa ettikKonutSayısı Kaynak: TOKİ
 41. 41. İnşaat Sektörünü Destekleyici Diğer Düzenlemeler 43 Kentsel Dönüşüm Projeleri Binalarda Enerji Verimliliği Deprem Yönetmeliği Mütekabiliyet Yasasının Kaldırılması 2/B
 42. 42. Kentsel Dönüşüm inşaat sektörüne ivme kazandırıyor 44 35 ildeki yıkımla startı verildi. Boyadan çimentoya, yalıtımdan cama kadar 120 alt sektörde etkisini gösteriyor. 400 milyar dolarlık ekonomi yaratması bekleniyor. • 45.998 adet konutun üretimi tamamlandı. • 215.501 konutluk proje devam ediyor. Kentsel yenileme çalışması ile Toplamda 261.499 konut üretilecek.
 43. 43. Mütekabiliyet Yasası 45 Yabancılara konut ve arazi satışını öngören mütekabiliyetin yasalaşmasıyla birlikte, 183 ülke vatandaşı, Türkiye'den şartsız gayrimenkul alabilecek.
 44. 44. 2B Yasası 46 Artık ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan bu alanlarda düzenli ve planlı kentleşmenin önünü açıyoruz. Vatandaş ve kamu arasında yıllardır süregelen bir sorunu çözüyoruz.
 45. 45. Konutta KDV? 47 Yeni düzenlemeden hangi konutlar etkilenecek? • Vergi değeri: • 500-999 TL olan konutlar (Toplamın %3,8’i) • 1.000 TL ve üzeri olan konutlar (Toplamın %2,1’i)
 46. 46. Konutta KDV: İstisnalar 48 Düzenleme dışında kalanlar, • Kentsel dönüşüm kapsamındaki binalar • İnşaat ruhsatını 2013 yılından önce alanlar • İkinci el konut stoku
 47. 47. İnşaat Sektörü 49
 48. 48. İnşaat Sektöründe İstihdam 51 Kaynak: TÜİK 4.5 7.4 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 2002 2012-Ekim İnşaatSektörününİstihdamİçindekiPayı(%) İnşaat sektöründe istihdam, 2012 Ekim döneminde 1,9 milyon kişiye ulaşmıştır.
 49. 49. Kaynak: TÜİK Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 43,430 100,327 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2002 2011
 50. 50. İnşaat Sektörü Ciro Endeksi 53 Kaynak: TÜİK İnşaat sektöründe ciro 2012 yılının 3. döneminde yıllık yüzde 7,7 artmıştır. 100.0 132.5 147.8 161.5 139.2 132.7 145.3 157.8 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-Ç3
 51. 51. İnşaat Sektöründe Güçlü Yanlarımız  "Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Müteahhidi" listesinde Türkiye, 33 firma ile Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. 2023 yılına kadar en az 40 firmanın yer almasını planlıyoruz.  Bugün çimento, seramik, demir-çelik, doğal taş üretimi gibi pek çok üründe Avrupa’da ve Dünya’da üretim ve ihracatta ilk sıralarda bulunuyoruz.
 52. 52. Uzun Vadede İnşaat Sektörü Orta ve Doğu Avrupa inşaat sektörü açısından önemli pazardır. Türkiye’nin 2020 yılında inşaat sektörüne yaptığı katkısı 81 milyar dolara ulaşacaktır. Türkiye, Doğu Avrupa’da inşaat sektörünün güç merkezlerinden biri haline gelecektir. Kaynak: Global Construction 2020
 53. 53. Milli Gelirimiz Hızla Büyüyor Kaynak: TÜİK, Orta Vadeli Program, PwC 2002 2050 2002’de milli gelir 230 milyar dolar… 2050’de milli gelirimiz 5 trilyon dolar… 2012’de milli gelirimiz 799 milyar dolar… 2023’de milli gelirimiz 2 trilyon dolar… 56
 54. 54. Vatandaşın Geliri Artıyor Kaynak: TÜİK, Orta Vadeli Program,PwC 2002 2050 2002’de kişi başına gelir 3.492 dolar 2012’de kişi başına gelir 10.673 dolar 2023’de kişi başına gelir 25.000 dolar. 2050’de kişi başına gelir 50.000 dolar. 57
 55. 55. Dünya’da İnşaat Sektörü Büyüme Beklentileri (2009-14) Kaynak: Global Construction 2020
 56. 56. Türk Müteahhitlik Sektörü 2012’de 26,1 milyar dolara yükseldi. 2023 hedefimiz 100 milyar dolar 2002’de 2,4 milyar dolar Müteahhitlik Hizmetleri 100’e yakın ülkede 6.600'ün üzerinde proje 220 milyar ABD dolar uluslararası iş
 57. 57. TEŞEKKÜRLER! Sorular? 60

×