Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vuur

3,841 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vuur

  1. 1. Vuur, overal om je heen!Vuur heeft verschillende facetten:- warmte- gezelligheid- licht- bedreiging- onmacht- vernietiging- loutering- zuivering-…
  2. 2. Het symbool van het vuurVuur wordt gebruikt als symbool:- graf van de onbekende soldaat- olympische spelen- het oude egypte- het oude griekenland- de bruiloft bij de hindoes- de fakkel bij zedenleer- paasliturgie
  3. 3. Het symbool van het vuurVuur wordt ook gebruikt als symbool:- branden van wierook- lijkverbranding bij de hindoes- rituelen i.v.m. de zon- de zonnegroet- brandoffers-…
  4. 4. Vuur in de bijbelVuur komt voor op verschillendeplaatsen in de bijbel:- in het verhaal van Mozes- in het verhaal van PinksterenMaar ook:- in het verhaal van Elia- in het verhaal van Jesaja-…
  5. 5. - mini-lesje- toneelstukje- poppenkast- powerpointpresentatie- quiz-…
  6. 6. - gebruik jouw boek!- gebruik de informatie van de bronnenbladzijdes!- zo nodig kan je gebruik maken van internet. Breng jouw verhaal met vuur!
  7. 7. Extra- Schrijf zelf een vuurverhaal!- Zoek zoveel mogelijk samenstellingen met het woord ‘vuur’ en stel deze op een originele wijze voor.

×