Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De gouden eeuw1

1,196 views

Published on

Voor groep 7

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De gouden eeuw1

 1. 2. De republiek in de Gouden Eeuw (17 e eeuw)
 2. 3. Bazen en regenten Brouwers, laken fabrikanten, Advocaten, predikanten enz. Winkeliers, ambachtslieden, Kleine boeren , schippers enz. Zwervers, bedelaars
 3. 4. In de Gouden Eeuw Nederland was een republiek. De sociale mobiliteit waren vrij groot. Buitenlanders die de Republiek bezochten, vonden dat er vrijheid en openheid in de omgang was. De 17 e eeuw (gouden eeuw) was er welvaart, opkomst van kunst en wetenschap en tolerantie op godsdienstig gebied, maar Op politiek gebied was de 17 e eeuw geen tijd van rust en vrede.
 4. 5. De Nederlandse opstand tegen Spanje 1568 tot 1648 “ De opstand “ wordt ook wel de “tachtig jarige oorlog”genoemd De grote motor achter “De Opstand” , dus de leider was Willem van Oranje. De opstand wordt beëindigd door de “beeldenstorm”
 5. 6. Rembrandt van Rijn Rembrandt van Rijn: geboren in Leiden in 1606. Hij kwam in de leer bij : Jacob van Swanenburgh en Pieter Lastman. Rembrandt krijgt grote opdrachten en verdient ook veel geld. Hij koopt een huis in Amsterdam. Na de dood van zijn vrouw Saskia gaat het langzamerhand minder goed met hem. Hij had namelijk een gat in zijn hand. Kocht veel kunst en rariteiten. Hij ging ook zelfs failliet. Op het laatst had hij alleen nog geld voor eten, brood en onderdak. Rembrandt van rijn stierf ook straatarm.
 6. 7. Meester Rembrandt
 7. 8. Sakia
 8. 9. De man met de gouden helm
 9. 10. De samenzwering van Claudius Civilis
 10. 11. De nachtwacht
 11. 12. <ul><li>Wie heeft dit schilderij gemaakt? </li></ul><ul><li>Weet je iets over deze schilder? </li></ul><ul><li>Heb je wel eens schilderijen van hem gezien en wat valt je daarbij op? </li></ul><ul><li>Op wie valt het licht in “De nachtwacht”? </li></ul><ul><li>Wat vind je mooi aan het schilderij? </li></ul>
 12. 13. Vroeger had je verschillende rangen in een beroep:
 13. 14. Een rijk land
 14. 16. Batavia <ul><li>Enkele VOC schepen: </li></ul><ul><li>Amsterdam </li></ul><ul><li>Batavia </li></ul><ul><li>Duyfken </li></ul><ul><li>Eendracht </li></ul><ul><li>Geldermalsen </li></ul><ul><li>Meermin </li></ul><ul><li>Gouden Buys </li></ul><ul><li>Mijenburg </li></ul><ul><li>Prins Willem </li></ul><ul><li>Halve Maan </li></ul>
 15. 17. Prins Willem
 16. 18. In de Gouden Eeuw was Nederland (de Republiek) een welvarend land. Er heerste welvaart voor velen, vooral doordat de Republiek zich als een handelsnatie ontwikkelde. Amsterdam speelde een belangrijke rol in die handel De VOC was een handelsfima die voer op Indië (nu indonesië) en Azië. De Nederlands kooplieden dreven handel over de hele wereld.
 17. 19. Start en einde: 20 maart 1602- 31 december 1799 Stichter: De staten Generaal onder aansturing van Johan van Oldenbarnevelt Schepen: in totaal 1722, waarvan er 629 vergingen of verdwenen Producten: vooral peper, foelie, nootmuskaat, kaneel. Later ook: koffie, thee, textiel en porselein Verder nog: Tabak, cacao, haring, zijde, bakstenen, hout ,wijn graan, koper, ijzer en slaven.
 18. 22. Nederlandse kooplieden trof je overal ter wereld aan. In gebieden rond: De Oostzee, Frankrijk, China, Japan, Brazilië, Indië en Afrika les 2 VOC
 19. 23. Een bijzonder land
 20. 24. Nederland was anders dan andere landen….. In Nederland komen veel mensen uit een ander land. Deze mensen noemen we allochtonen/ immigranten. Immigranten: mensen die vanuit het buitenland in een ander land gaan wonen. <ul><li>Redenen: </li></ul><ul><li>vervolg in eigen land vanwege godsdienst </li></ul><ul><li>Vluchten vanwege oorlogsgevaar </li></ul><ul><li>In de hoop dat ze in Nederland beter werk konden krijgen </li></ul>
 21. 25. In de 16 e en 17 e eeuw was geloof heel belangrijk Als je een ander geloof had, was het moeilijk om met elkaar samen te werken. Mensen met een ander geloof werden vervolgd, gevangengezet of zelfs vermoord. In een katholiek land, moest iedereen katholiek zijn. Maar in Nederland waren ze best vrij met het geloof. In Nederland waren de meeste mensen gereformeerd.
 22. 26. Schilders in de Gouden Eeuw
 23. 27. Voor de opstand Na de opstand

×