Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Coachbox Managementboek

  1. 1. Coachbox 5 cd's met 285 kant-en-klare werkbladen die u aan uw eigen praktijksituatie kunt aanpassen!
  2. 2. 25 Creativiteitsoefeningen 25 inspirerende werkvormen die de hersenen op verschillende manieren prikkelen en die geschikt zijn voor creatieve sessies met groepen of individuen De werkvormen hebben betrekking op een verheldering van de vraag, het genereren en selecteren van ideeën en het versterken, versnellen en implementeren van ideeën Creatieve sessies dragen bij aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën (‘out-of-the-box denken’), aan het formuleren van een gezamenlijk streefbeeld of het uit een ‘lock-up situatie’ komen
  3. 3. 30 Loopbaan Coachactiviteiten Met deze activiteiten kan men zich bezinnen op zijn/haar loopbaan De activiteiten zijn gegroepeerd in de volgende thema’s: Wat vind ik van mijn huidige werksituatie?, Wat is mijn ideale werksituatie?, Wat weet en kan ik allemaal?, Hoe verander ik mijn werksituatie? Elk onderdeel behandelt één van de genoemde vragen aan de hand van een aantal opdrachten
  4. 4. 40 Coachcompetenties 40 competenties om kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart te brengen Iedere competentie is op een uniforme manier beschreven door de naam van de competentie, de algemene definitie van de betreffende competentie, een korte toelichting van de betekenis van de competentie, een beschrijving van de niveaus, uitgebreide ontwikkel- en coachtips en ontwikkel- en leervragen
  5. 5. 65 Life Coachactiviteiten De 65 activiteiten zijn inzetbaar op diverse momenten in een coachtraject Bij elke activiteit wordt aangegeven bij welk signaal dat de coachee geeft deze toepasbaar is, wat de uitkomst kan zijn, wat het idee van de activiteit is en hoe lang deze duurt De activiteiten leiden tot inzichten in drijfveren, blokkades, motivaties, kwaliteiten en uitdagingen De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor volgende stappen in een coachtraject
  6. 6. 125 Coachformulieren De Coachoefeningen zijn ingedeeld in zes hoofdstukken over werk en privé met vragenlijsten, checklisten, overpeinzingen en testen Er zijn bijvoorbeeld oefeningen om zaken efficiënter aan te pakken, energie te genereren, ergernissen te verminderen of zelfs te voorkomen Coachende managers vinden oefeningen om hun medewerkers te helpen bewuste keuzes te maken en te werken aan hun ontwikkeling
  7. 7. Aan de slag met Aan de slag met Aan de slag met Aan de slag met creatief denken coachtools loopbanen competenties Ieder kind is van nature In de workshop leert u instrumenteel In de workshop leert u loopbaan- In de workshop leert u te coachen op creatief, maar als volwassene raken te coachen met behulp van de gesprekken te voeren met behulp competenties met behulp van het we deze vaardigheid op de één of coachtools 65 Life Coachactiviteiten van het instrument 30 Loopbaan instrument 40 Coachcompetenties andere manier kwijt. Door en 125 Coachoefeningen Coachactiviteiten Workshoponderdelen opleiding, ervaring en omgeving bouwen we steeds meer ‘routines’ Workshoponderdelen Workshoponderdelen Tijdens de workshop wisselen uitleg, op, die op zichzelf heel handig discussies en praktijkoefeningen Tijdens de workshop wisselen Tijdens de workshop wisselen uitleg, kunnen zijn, maar die behoorlijk in de elkaar voortdurend af uitleg, discussies en discussies en praktijkoefeningen weg kunnen zitten als we eens iets praktijkoefeningen elkaar elkaar voortdurend af anders willen; we zitten dan vast in In de workshop worden ondermeer onze denkpatronen. Gelukkig is er voortdurend af In de workshop worden ondermeer de volgende onderwerpen goed nieuws: Creatief Denken kun je de volgende onderwerpen behandeld: In de workshop worden ondermeer leren! behandeld: de volgende onderwerpen > in korte oefeningen ervaren we dat Workshoponderdelen behandeld: > hoe houdt u een intakegesprek? het goed functioneren van > waarin onderscheidt het 'normale' medewerkers door een beperkt In de workshop beleef je zelf hoe je > hoe analyseert u loopbaanvragen? aantal competenties kan worden brein vastzit in denkblokkades. Je coachen zich van het instrumenteel coachen? beschreven; ervaart ook hoe je dankzij > hoe zet u begeleidingstrajecten eenvoudige doch krachtige op? > competentiegericht coachen als > wat zijn de valkuilen bij het instru- ideetechnieken in staat bent om toch onderdeel van het Individueel oplei- menteel coachen en hoe voorkomt u weer nieuwe ideeën en concepten te > op welke manier formuleert u dingsplan (POP); deze? ontwikkelen. bege-leidingsdoelen? > waarom geeft instrumenteel > we beschrijven en oefenen met de > stap in uw valkuilen: de kracht van > hoe maakt u een plan van aanpak? zes stappen die leiden tot een coachen vaak nieuwe invalshoeken? denkpatronen zelf beleven verdieping en verbreding van het > hoe zet u de instrumenten en Individueel oplei-dingsplan; > hoe kunnen we de activiteiten uit > aan de slag met de enkele opdrachten uit de 30 Loopbaan 65 Life Coachactiviteiten toepassen? populaire creatieve denktechnieken Coach-activiteiten daarbij in? > in rollenspel oefenen we in het be- > wanneer kunnen we welke spreken van onze bevindingen met > oefeningen om de creatieve onze medewerkers; formulieren uit 125 Coachoefeningen vaardigheden te ontwikkelen in een coachsessie gebruiken? > gouden regels voor een creatieve Bel voor informatie CoachingNet, > we leren omgaan met mogelijke val-kuilen en gevoeligheden tijdens denksessie telefoon 0180 31 92 coach-gesprekken

×