Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Coachbox

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
A opmaak basisreader
A opmaak basisreader
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad

More Related Content

Similar to Coachbox (20)

Advertisement

Coachbox

  1. 1. Coachbox
  2. 2. Coachbox 5 cd's met 285 kant-en-klare werkbladen die u aan uw eigen praktijksituatie kunt aanpassen!
  3. 3. 25 Creativiteitsoefeningen 25 inspirerende werkvormen die de hersenen op verschillende manieren prikkelen en die geschikt zijn voor creatieve sessies met groepen of individuen De werkvormen hebben betrekking op een verheldering van de vraag, het genereren en selecteren van ideeën en het versterken, versnellen en implementeren van ideeën Creatieve sessies dragen bij aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën (‘out-of-the-box denken’), aan het formuleren van een gezamenlijk streefbeeld of het uit een ‘lock-up situatie’ komen
  4. 4. 30 Loopbaan Coachactiviteiten Met deze activiteiten kan men zich bezinnen op zijn/haar loopbaan De activiteiten zijn gegroepeerd in de volgende thema’s: Wat vind ik van mijn huidige werksituatie?, Wat is mijn ideale werksituatie?, Wat weet en kan ik allemaal?, Hoe verander ik mijn werksituatie? Elk onderdeel behandelt één van de genoemde vragen aan de hand van een aantal opdrachten
  5. 5. 40 Coachcompetenties 40 competenties om kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart te brengen Iedere competentie is op een uniforme manier beschreven door de naam van de competentie, de algemene definitie van de betreffende competentie, een korte toelichting van de betekenis van de competentie, een beschrijving van de niveaus, uitgebreide ontwikkel- en coachtips en ontwikkel- en leervragen
  6. 6. 65 Life Coachactiviteiten De 65 activiteiten zijn inzetbaar op diverse momenten in een coachtraject Bij elke activiteit wordt aangegeven bij welk signaal dat de coachee geeft deze toepasbaar is, wat de uitkomst kan zijn, wat het idee van de activiteit is en hoe lang deze duurt De activiteiten leiden tot inzichten in drijfveren, blokkades, motivaties, kwaliteiten en uitdagingen De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor volgende stappen in een coachtraject
  7. 7. 125 Coachformulieren De Coachoefeningen zijn ingedeeld in zes hoofdstukken over werk en privé met vragenlijsten, checklisten, overpeinzingen en testen Er zijn bijvoorbeeld oefeningen om zaken efficiënter aan te pakken, energie te genereren, ergernissen te verminderen of zelfs te voorkomen Coachende managers vinden oefeningen om hun medewerkers te helpen bewuste keuzes te maken en te werken aan hun ontwikkeling
  8. 8. Aan de slag met Aan de slag met Aan de slag met Aan de slag met competenties loopbanen coachtools creativiteit In de workshop leert u te coachen op In de workshop leert u loopbaan- In de workshop leert u instrumenteel In deze workshop geen tijd voor competenties met behulp van het gesprekken te voeren met behulp ‘tjakka’ verhalen of vlotten bouwen te coachen met behulp van de instrument 40 Coachcompetenties van het instrument 30 Loopbaan coachtools 65 Life Coachactiviteiten Nee, een solide methode om aan de Coachactiviteiten en 125 Coachoefeningen slag te gaan met toegepast creatief Workshoponderdelen denken tijdens coachsessies En om Workshoponderdelen Workshoponderdelen een creatief zetje aan úw Tijdens de workshop wisselen uitleg, coachsessies te geven, maken we u discussies en praktijkoefeningen Tijdens de workshop wisselen uitleg, Tijdens de workshop wisselen uitleg, bekend met 25 inspirerende elkaar voortdurend af discussies en praktijkoefeningen discussies en praktijkoefeningen werkvormen die de hersenen op elkaar voortdurend af elkaar voortdurend af verschillende manieren prikkelen en In de workshop worden ondermeer die geschikt zijn voor creatieve de volgende onderwerpen In de workshop worden ondermeer In de workshop worden ondermeer sessies met groepen of individuen! behandeld: de volgende onderwerpen de volgende onderwerpen behandeld: behandeld: Workshoponderdelen > in korte oefeningen ervaren we dat het goed functioneren van > hoe houdt u een intakegesprek? > waarin onderscheidt het 'normale' Tijdens de workshop wisselen uitleg, medewerkers door een beperkt coachen zich van het instrumenteel discussies en praktijkoefeningen aantal competenties kan worden > hoe analyseert u loopbaanvragen? coachen? elkaar voortdurend af beschreven; > hoe zet u begeleidingstrajecten > wat zijn de valkuilen bij het instru- In de workshop worden ondermeer > competentiegericht coachen als op? menteel coachen en hoe voorkomt u de volgende onderwerpen onderdeel van het Individueel oplei- deze? behandeld: > op welke manier formuleert u dingsplan (POP); bege-leidingsdoelen? > waarom geeft instrumenteel > wat is patroondenken en hoe > we beschrijven en oefenen met de coachen vaak nieuwe invalshoeken? ontstaat het? > hoe maakt u een plan van aanpak? zes stappen die leiden tot een verdieping en verbreding van het > hoe kunnen we de activiteiten uit > hoe werkt creativiteit? > hoe zet u de instrumenten en Individueel oplei-dingsplan; 65 Life Coachactiviteiten toepassen? opdrachten uit de 30 Loopbaan > hoe kan ik de 25 inspirerende Coach-activiteiten daarbij in? > in rollenspel oefenen we in het be- > wanneer kunnen we welke werk-vormen in mijn coachsessies spreken van onze bevindingen met formulieren uit 125 Coachoefeningen toepassen? onze medewerkers; in een coachsessie gebruiken? > wat zijn de spelregels voor een > we leren omgaan met mogelijke creatieve denksessie? val-kuilen en gevoeligheden tijdens coach-gesprekken > enkele creativiteitstechnieken

×