Successfully reported this slideshow.
KRW maatregelen in de landbouwWelke aanpassingen van de bedrijfsvoering bieden perspectief?             2012 ...
- Adviseur PPP-Agro Advies (15 adviseurs totaal)- ruim 700 melkveehouders als klant- Werkzaam in diverse projecten, met ve...
Kringlooplandbouw• Van Bex/ Bea naar Bep/ KringloopWijzer• Is nog een hele slag te maken• Veel ondernemers zien de verband...
PAUZE•
Duurzaam graslandbeheer• Duurzaam graslandbeheer is vooral management• Onderwaterdrainage kan goed helpen• Voorkomen van s...
Mais: niet scheuren grasland• Het gaat het om voorkomen extra mineralisatie en N en P uitstoot.• Stimuleer boeren die nog...
Ammoniak emissie reductie    begint bij de voeropname (de bek)         Vastlegging              ...
Minder mineralen in voer• Fosfaat landelijk geregeld via convenant• In nieuwe mestbeleid ook in mestwetgeving door evenwi...
Onderwaterdrainage• Belangstelling neemt fors toe• Praktijkbedrijven afgelopen voorjaar geven grotere draagkracht aan• Ef...
Vergroten mestopslag• Een zeer belangrijke maatregel voor waterkwaliteit en ammoniakemissie.• 7 maanden is voldoende• Zor...
Precisiebemesting• Een belangrijke maatregel voor waterkwaliteit en ammoniakemissie.• Is nog te weinig kennis voor ontwik...
Duurzaam bodembeheer• Lijkt op kringloop maar focus met name op bodemleven en benutting• Nog onontgonnen gebied, onbekend...
Erfafspoeling• Maatregelen deels verplicht in Besluit Landbouw (opvolger Lozingenbesluit)• Stimulering (Subsidie) is nodi...
Maatregelen Kader Richtlijn Water
Maatregelen Kader Richtlijn Water
Maatregelen Kader Richtlijn Water
Maatregelen Kader Richtlijn Water
Maatregelen Kader Richtlijn Water
Maatregelen Kader Richtlijn Water
Maatregelen Kader Richtlijn Water
Maatregelen Kader Richtlijn Water
Maatregelen Kader Richtlijn Water
Maatregelen Kader Richtlijn Water
Maatregelen Kader Richtlijn Water
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maatregelen Kader Richtlijn Water

323 views

Published on

Presentatie gehouden voor waterschapsdeskundigen over KRW maatregelen die de melkveehouderij op veengrond kan nemen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maatregelen Kader Richtlijn Water

 1. 1. KRW maatregelen in de landbouwWelke aanpassingen van de bedrijfsvoering bieden perspectief? 2012 Barend Meerkerk
 2. 2. - Adviseur PPP-Agro Advies (15 adviseurs totaal)- ruim 700 melkveehouders als klant- Werkzaam in diverse projecten, met verbinding onderzoek/ beleid en praktijk Koeien & Kansen/ Praktijknetwerken Onderwaterdrainage Innovatiedagen Natuurcooperatie Krimpenerwaard Vlietpolderproject Werkgroep Landbouw Nieuwkoopse Plassen N2000- 2009 beste Adviesbureau in Veehouderij van Nederland
 3. 3. Kringlooplandbouw• Van Bex/ Bea naar Bep/ KringloopWijzer• Is nog een hele slag te maken• Veel ondernemers zien de verbanden (nog) niet• Gaan markt en overheid dit ontwikkelen?• Kan regio of waterbeheerder hier iets in betekenen?• Moeten de samenwerkende partijen in Rijn West (waterschappen, provincies en LTO) dit bepleiten bij rijk (mestbeleid) en EU (GLB)? Kringloopcertificaat• Communicatie, demonstratie en praktijknetwerken helpen voor snellere introductie
 4. 4. PAUZE•
 5. 5. Duurzaam graslandbeheer• Duurzaam graslandbeheer is vooral management• Onderwaterdrainage kan goed helpen• Voorkomen van scheuren/ploegen met als gevolg mineralisatie van organisch stof en verlies N en P.• Praktijknetwerken doorzaaien, 90% grasdieet, dynamisch weiden, Arendsogen op afstand• Heeft de veehouder hierbij nog een zetje nodig?
 6. 6. Mais: niet scheuren grasland• Het gaat het om voorkomen extra mineralisatie en N en P uitstoot.• Stimuleer boeren die nog mais telen in kwetsbare gebieden met alternatieve teeltwijze (doorzaaien van mais met strokenfrees, alleen op percelen met onderwaterdrainage) of alternatief voor mais
 7. 7. Ammoniak emissie reductie begint bij de voeropname (de bek) Vastlegging Mest en urine Voer MelkOpname Gebruik Excretie
 8. 8. Minder mineralen in voer• Fosfaat landelijk geregeld via convenant• In nieuwe mestbeleid ook in mestwetgeving door evenwichtsbemesting (BEP)• Stikstof alleen op een afgeleide wijze geregeld (via BEX)• Stikstof heeft ook veel effect op ammoniak• Extra stimuleren helpt, er is nog veel onbekendheid
 9. 9. Onderwaterdrainage• Belangstelling neemt fors toe• Praktijkbedrijven afgelopen voorjaar geven grotere draagkracht aan• Effect op efficiëntere kringloop en ook NH3 emissie• Schatting minimaal 1 week extra voldoende draagkracht in voor en najaar
 10. 10. Vergroten mestopslag• Een zeer belangrijke maatregel voor waterkwaliteit en ammoniakemissie.• 7 maanden is voldoende• Zorgt voor efficiënter kunstmestgebruik• 1 maand extra opslag kost 200 euro per GVE
 11. 11. Precisiebemesting• Een belangrijke maatregel voor waterkwaliteit en ammoniakemissie.• Is nog te weinig kennis voor ontwikkeld op veenweidegronden, men weet te weinig wat er wordt geoogst en wordt bemest• Meer gaan sturen op ruw eiwit• Is nog veel mee te winnen• Is wel veel interesse, relatie met kringloop
 12. 12. Duurzaam bodembeheer• Lijkt op kringloop maar focus met name op bodemleven en benutting• Nog onontgonnen gebied, onbekend (en nog onbemind), maar begint te komen• Nog veel te bereiken en te leren• Sleutel naar verhogen benutting in de kringloop
 13. 13. Erfafspoeling• Maatregelen deels verplicht in Besluit Landbouw (opvolger Lozingenbesluit)• Stimulering (Subsidie) is nodig om eerder dan wettelijk vereiste maatregelen te nemen, want het kost geld en levert niets op• Nieuwe initiatieven zoals bij inkuilen kunnen helpen indien dit ook andere verplichtingen (wateropvang) kan voorkomen

×