Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mediaresearch: konference Fórum Media, zpoplatnění obsahu na internetu

3,538 views

Published on

Prezentace výsledků průzkumu Mediaresearch (předložené na Fórum Média 2009) týkající se ochoty lidí platit za obsah na Internetu, způsobů placení, různých druhů obsahu. Publikováno se svolením Mediaresearch - jde o velmi zajímavý a užitečný materiál.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Mediaresearch: konference Fórum Media, zpoplatnění obsahu na internetu

 1. 1. Smělá vize zpoplatnění internetu Listopad 2009 Tere za Šimečková – Predsedkyňa predstavenstva Mediaresearch a.s. Andrej Miklánek – Business Director Petr Fridrich – Bussiness Development Manager A Step Ahead
 2. 2. CÍLOVÁ SKUPINA, TECHNIKA A TERÉNNÍ SBĚR I <ul><li>Výzkum byl realizován technikou jednotného dotazníku prostřednictvím internetového sběru . Výzkum probíhal jako jednorázový uzavřený sběr dat . </li></ul><ul><li>Net-panel byl založen roku 2006 , je kontinuálně obměňován a rozšiřován, jeho socio-demografické údaje jsou minimálně 1x ročně aktualizovány. Aktuální počet respondentů v net-panelu je přibližně 6 000 osob. </li></ul><ul><li>Instrukce respondentům byly předány prostřednictvím pokynů k výzkumu umístěných v e-mailu a na webu net-panelu. Respondenti měli k dispozici taktéž bezplatnou zelenou linku pro zodpovězení jejich dotazů k výzkumu. </li></ul><ul><li>Systém automatické kontroly průběžně vyhodnocuje správnost vyplňování dotazníků a zajišťuje první stupeň čištění dat. Elektronická forma dotazníku umožňuje kontrolovat automaticky výraznou část vazeb mezi jednotlivými otázkami. </li></ul><ul><li>Čištění dat zahrnuje procedury na vyplnění řady proměnných dotazníku a mnohé další kontrolní postupy vyvinuté a standardizované naší agenturou. </li></ul><ul><li>Vážení dat zajišťuje reprezentativnost vzorku v základních socio-demografických proměnných. Zkoumaný vzorek byl navážen podle proměnných pohlaví, věk a vzdělání respondentů na internetovou populaci ČR. Váhy mají dobré charakteristiky (rozmezí 0,8 až 1,4 ). </li></ul><ul><li>Zpracování dat bylo uskutečněno v software SPSS. </li></ul>A Step Ahead
 3. 3. CHARAKTERISTIKY 1. VÝBĚROVÉHO SOUBORU A Step Ahead <ul><li>Výběrový vzorek představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15-ti let . Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 508 respondentů . Tento vzorek reprezentuje 4 760 904 lidí . </li></ul><ul><li>Terénní sběr probíhal v době od 15. září do 16. září 2009 na webovém rozhraní MEDIARESEARCH po e-mailové výzvě oddělení Komunikace a správy panelu. </li></ul>
 4. 4. CHARAKTERISTIKY 2. VÝBĚROVÉHO SOUBORU A Step Ahead <ul><li>Výběrový vzorek představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15-ti let . Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 511 respondentů . Tento vzorek reprezentuje 4 760 904 lidí . </li></ul><ul><li>Terénní sběr probíhal v době od 2. do 3. listopadu 2009 na webovém rozhraní MEDIARESEARCH po e-mailové výzvě oddělení Komunikace a správy panelu. </li></ul>
 5. 5. INTENZITA SLEDOVÁNÍ ZPRAVODAJSKÝCH SERVERŮ A Step Ahead
 6. 6. INTENZITA SLEDOVÁNÍ ZPRAVODAJSKÝCH SERVERŮ (2) A Step Ahead
 7. 7. PŘEDPOKLAD O PLACENÍ ZPRAVODAJSKÉHO OBSAHU NA INTERNETU A Step Ahead
 8. 8. PŘEDPOKLAD O PLACENÍ ZPRAVODAJSKÉHO OBSAHU NA INTERNETU (II) A Step Ahead
 9. 9. OCHOTA PLATIT ZA INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ A Step Ahead 38% Ano… Jinou formou: sms, zobrazení reklam, max. v řádu haléřů za skutečně otevřený jeden článek…
 10. 10. OCHOTA PLATIT ZA INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ (II) A Step Ahead
 11. 11. OCHOTA PLATIT ZA OBSAH NA INTERNETU A Step Ahead
 12. 12. CENA ZA ZPOPLATNĚNÝ OBSAH NA INTERNETU A Step Ahead
 13. 13. OBCHODNÍ MODEL PLACENÍ ZA ZPRAVODAJSTVÍ A Step Ahead Jinak: za možnost vstoupit i do dikuze,....
 14. 14. OBCHODNÍ MODEL PLACENÍ ZA ZPRAVODAJSTVÍ (II) A Step Ahead
 15. 15. ZPŮSOB PLACENÍ ZA INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ A Step Ahead Jinak: elektronickou peněženkou, kredity na účtu, SIPO, …
 16. 16. ZPŮSOB PLACENÍ ZA INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ (II) A Step Ahead
 17. 17. VÝZKUM ZPRAVODAJSTVÍ A Step Ahead Zpravodajské servery v ČR 09 Volně prodejná studie – listopad 2009 <ul><li>  </li></ul><ul><li>Nejčastěji navštěvované televize, rádia, deníky a zpravodajské weby </li></ul><ul><li>Čas strávený sledováním zpravodajství na různých médiích </li></ul><ul><li>Nejvíce vyhovující média vzhledem ke zpravodajství </li></ul><ul><li>Znalost zpravodajských serverů, frekvence návštěvnosti zpravodajských serverů </li></ul><ul><li>Preference zpravodajských webů z hlediska různých typů zpravodajství </li></ul><ul><li>Identifikace a řazení faktorů, ovlivňující návštěvnost zpravodajských serverů dle důležitosti </li></ul><ul><li>Podrobné hodnocení atributů uživateli i neuživateli jednotlivých serverů </li></ul><ul><li>Zpravodajství a sociální média, zpravodajství v mobilních telefonech </li></ul><ul><li>Srovnání výsledků výzkumu 2008/2009 </li></ul><ul><li>Placení za zpravodajství: </li></ul><ul><li>Jak často sledujete zpravodajství na internetu? </li></ul><ul><li>Které tištěné noviny si obvykle kupujete? </li></ul><ul><li>Kolik je podle Vás maximální přiměřená cena za výtisk novin, které si obvykle kupujete? </li></ul><ul><li>Myslíte, že vydavatelství začnou vyžadovat platby za zpravodajský obsah na internetu? </li></ul><ul><li>Který způsob plateb za zpravodajský obsah byste nejvíce preferoval(a)? </li></ul><ul><li>Frekvence sledování zpravodajství na v různých typech médií </li></ul><ul><li>Televize, rádio, deníky, zpravodajské weby … </li></ul>P ŘIPRAVUJEME! Vzorek 500 respondentů 15+ na internetovém Netpanelu (internetová populace)
 18. 18. M EDIARESEARCH, a. s. Českobratrská 1 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 717 763-4 e-mail: andrej.miklanek@mediaresearch.cz

×