Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FB-markkinointi, somekanavien hyödyntäminen -koulutus meidän uusimaaseutu-hankkeelle 30.9.2017

70 views

Published on

Vår Nylandsbygd - Meidän Uusimaaseutu -hanke järjesti 30.9.2017 Loviisassa Traditionscentrum Kuggom - Perinnekeskus Kuggomissa Haloo! Kuuntele minua! tilaisuuden, jossa Mediaruukki oli pitämässä koulutusta facebookista yrittäjien, yhdistyksien ja viranomaisten näkökulmasta.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FB-markkinointi, somekanavien hyödyntäminen -koulutus meidän uusimaaseutu-hankkeelle 30.9.2017

 1. 1. FB-markkinointi, some-kanavien hyödyntäminen FB-marknadsföring, användning av sociala medier 30.9.2017
 2. 2. Viestintästrategia ja suunnitelma on oleellista! Kenelle, miten ja kuka tekee? Sekä henkilöstön ohjeistus, että pelisäännöt ja yhteinen tapa toimia ovat selviä kaikille, jotka some- kanavia päivittävät!
 3. 3. Kommunikationsstrategi och plan är viktigt! Till vem, hur och vem gör? Liksom personalens vägledning om de spelregler och ett gemensamt arbetssätt bör vara uppenbart för alla som uppdaterar de sociala medierna!
 4. 4. Some on tuonut pysyvät muutoksen mediaan, joka vaikuttaa meihin kaikkiin jollain tavalla!
 5. 5. Sociala medier har medfört en permanent förändring i den kommunikation, som påverkar oss alla på något sätt!
 6. 6. Vinkkejä Some-kanavien markkinoimiseen • Some ei ole ilmainen markkinointikanava! • Kuitenkin erittäin pienilläkin panostuksilla voi saada todella tehokasta näkyvyyttä! • Hyvänä esimerkkinä mm. Varusteleka tai Jounin kauppa, joiden markkinointi perustuu pitkälti someen. • Kotisivuille kannattaa aina laittaa näkyvästi jos ja kun olette mukana somessa!
 7. 7. Några tips för marknadsföringskanaler • Sociala medier är inte en fri marknadsföringskanal ! • Men även med mycket små investeringar kan bli riktigt effektiv synlighet! • Ett bra exempel på en sådan är, Varusteleka eller Jouni handel, med en marknadsföring som är starkt beroende av de sociala medierna. • Hemsidan, bör du alltid sättas tydligt om och när du är involverad i sociala medier!
 8. 8. Ulkoasu ja visuaalisuus ovat tärkeitä! • Jos someen lähtee, niin kanavien ulkoasuun kannattaa uhrata hiukan vaivaa. • Kaikissa some-kanavissa on joku ns. profiilikuva ja sen lisäksi kansikuva. • Nämä molemmat on hyvä olla sellaisia, että ne houkuttelevat heti tutustumaan tarkemmin esim. facebook –sivuihin. • Kuvat toimivat hyvin, mutta nyt ryminällä ovat tulleet myös videot!
 9. 9. Layouten och visuel synlighet är altid viktigt! • Om du ska till ett socialt nätverk, så utseendet på kanalerna skall offras lite tid. • Alla sociala medier är en av de så kallade kanalerna. Profilbild och hemsida. • Båda dessa bör vara sådan att de drar omedelbar upmärksamhet till att lära sig mer om till exempel. Facebook sidor. • Bilder fungerar bra, men nu har videorna kommit rusande!
 10. 10. Tapahtuminen luominen Facebookiin! • Kätevä tapa aktivoida ihmiset tärkeisiin tapahtumiin. • Voit ennen tapahtumaa koko ajan päivittää tapahtumaan liittyvää tietoa. • Voit laittaa myös kuvia, videoita, linkkejä, muita tiedostoja sekä tehdä kyselyjä. • Vastaanottaja saa muistutuksen omaan älypuhelimeensa. • Karttasovellus näyttää missä tilaisuus on ja ohjaa tarvittaessa perille. • Jälkeen päin voit vielä laittaa esim. koulutusmateriaalin tms. sivuille. Tai sitten siellä voidaan käydä vielä jälkikeskustelut aiheesta.
 11. 11. • Ett bekvämt sätt att aktivera människor för viktiga händelser. • Du kan hela tiden före evenemanget uppdatera information om händelsen. • Du kan också sätta in dina bilder, videoklipp, länkar och andra typer av filer samt göra olika förfrågningar. • Mottagaren får en påminnelse till sin mobil eller dator. • Programmet visar en karta där avanemanget sker och styr kunden fram, vid behov. • Efteråt kan du fortfarande lägga till exempel. Utbildningsmaterial, etc. sidor. Eller det kan föras en diskussion om denna fråga, i efterhand. Skapandet av händelser iFacebook!
 12. 12. Faktat netin ja somen käytöstä Suomessa • 93 % suomalaisista käyttää nettiä (n. 99 % 16-54-vuotiaita) • 74 % käyttää nettiä useita kertoja päivässä (n. 90 % 16-44-vuotiaista) • 58 % suomalaisista käyttää somea (n. 90 % 16-34-vuotiaita) • 50 % käyttää somea kännykällä Lähde: Tilastokeskus
 13. 13. Fakta om användning av Internet och sociala medier i Finland • 93 % av finländarna använder webben (ca. 99 % av 16-54 år) • 74 % använder Internet flera gånger om dagen (ca. 90 % av 16-44-åringar) • 58 % av finländarna använder sociala medier (ca. 90 % av ålders 16-34 gruppen) • 50 % använder sociala medier till mobiltelefon Källa: Tilastokeskus
 14. 14. Facen ikäjakauma Suomessa
 15. 15. Yli 50:set somessa
 16. 16. Some ja markkinointi • Sosiaalisen median pelisäännöt ovat erilaiset kuin massamedian. Kun markkinointia viedään sosiaaliseen mediaan, on aluksi tärkeää perehtyä uuden toimintaympäristön luonteeseen. • Sosiaalinen media on kytkettävissä markkinoinnin osaksi, mutta tässä voidaan onnistua vain omaksumalla uusia ajattelu- ja toimintamalleja. • Sosiaalinen media ei muuta viestiäsi yhtään kiinnostavammaksi. Eikä markkinoinnin käynnistäminen sosiaalisessa mediassa tule ratkaisemaan markkinointisi ongelmia automaattisesti. • Lisäksi on varauduttava panostamaan uusiin kilpailukeinoihin, kuten monipuolisten digitaalisten sisältöjen julkaisemiseen ja keskusteluihin osallistumiseen. • Sosiaalisessa mediassa kustannustehokkainta markkinointia syntyy silloin, kun verkon käyttäjät jakavat markkinoijan viestiä vapaaehtoisesti edelleen. Tämä onnistuu ainoastaan silloin, kun viesti on niin mielenkiintoinen, että syntyy halu sen jakamiseen. • Sosiaalista mediaa käytetään markkinointiin osallistumalla niihin asioihin, joita varten sosiaalinen media on olemassa. • Markkinointia varten sinulla on oltava pysyvä paikka organisaatiollesi niillä sosiaalisen median sivustoilla, joita haluat käyttää asiakassuhteiden luomiseen ja hoitamiseen. Tällainen pysyvä läsnäolopaikka on esimerkiksi yrityksen Facebook-sivu. • Facebook-sivulla voit julkaista eri tyyppistä sisältöä ja käydä keskustelua. • Markkinointi sosiaalisessa mediassa voi sisältää maksettua mainontaa ja vapaaehtoiseen jakamiseen perustuvaa ilmaista mediaa.
 17. 17. Sociala medier och marknadsföring • Sociala mediers spelregler skiljer sig från massmedia. När de användes till marknadsföring till sociala medier, är det viktigt att först bekanta sig med karaktären av den nya miljön. • Sociala medier marknadsföring kan kopplas in, men detta kan bara lyckas genom att anta nya sätt att tänka och verksamhetsmodeller. • Sociala medier gör inte meddelandet någon mer attraktiv. Och att börja marknadsföra i sociala nätverk kommer inte att lösa problemen automatiskt. • Dessutom, var beredd att investera i nya konkurrensmedel, såsom offentliggörande och deltagande i diskussion om ett brett spektrum av digitalt innehåll . • Sociala nätverk mest kostnadseffektiva marknadsföring uppstår när användare delar n marknadsförares budskap frivilligt vidare. Detta göres endast när meddelandet är så intressant att det genererade en önskan att dela den. • Sociala mediers marknadsföring används genom att delta i de saker som det finns sociala medier. • i marknadsföringssyfte, måste du ha en permanent plats i din organisation för sociala medier och webbplatser som du vill använda för att skapa och hantera kundrelationer. En sådan permanent närvaro på en plats är, till exempel, företagets Facebook-sida. • Facebook-sida, kan du publicera olika typer av innehåll och debatt. • Marknadsföring på sociala nätverk kan inkludera betald reklam och fria medier, baserad på frivillig delning.
 18. 18. Facebook -mainonta Facebook-markkinoinnin etuja • Olet ja näyt siellä missä kohderyhmäsikin on. • Mainokset ovat kohdistettavissa tarkasti juuri tietyntyyppisille käyttäjille. • Saat näkyvyyttä joka tapauksessa. Maksat vain, kun mainostasi klikataan. • Päätät itse kuinka paljon haluat satsata markkinointiin. Voit vaikuttaa myös klikkihintoihin. Mitä ja miten Facebookissa voi markkinoida • Voit mainostaa oman organisaation/yrityksen, tuotteen tai palvelun Facebook-sivua (hankkia tykkäyksiä ja seuraajia viestinnällesi). • Voit mainostaa myös suoraan omia kotisivujasi tai verkkokauppaasi (suora liikenne). • Voit käyttää sosiaalisia mainostuskeinoja: ”Kaverisi tykkää jo tästä, miksi et sinäkin?”
 19. 19. Facebook -Advertising Marknadsföring fördelar • Du är där målgruppen är. • Annonser kan exakt tilldelas vissa specifika typer av användare. • För synligheten av händelsen. Du betalar bara när någon klickar på annonsen. • Du bestämmer hur mycket du vill investera i marknadsföring. Du kan också påverka priserna. Vad och hur Facebook kan marknadsföras • Du kan annonsera din organisation / företag, produkt eller tjänst till din Facebook-sida (förvärva gillare och anhängare av meddelandet). • Du kan annonsera direkt på din egen webbplats eller webbutik (direkt trafik). • Du kan använda sociala möjligheter till reklam: "Din vän tycker redan , varför inte du?"
 20. 20. Facebook -mainonta Mainosten kohdentaminen • Facebook-markkinoinnissa voidaan määritellä erittäin tarkasti kenelle mainoksia näytetään. Mainosten targetointi eli kohdentaminen voidaan tehdä peräti 27 eri kriteerin perusteella. Voit kohdentaa mainoksen esimerkiksi tietyssä kaupungissa tai alueella asuviin käyttäjiin tai tietystä sivusta tai harrastuksesta pitäviin käyttäjiin. Kohdentaminen onnistuu myös iän, koulutuksen, sukupuolen ja muiden tietojen perusteella. • Sijainti (maa, lääni tai kaupunki) • Avainsana (kiinnostuksen kohteet, harrastukset, suosikkikirjat, tv-ohjelmat, elokuvat ym.) • Suhteiden (tietystä sivusta, ryhmästä, sovelluksesta tai tapahtumasta pitävät) • Parisuhdestatus (sinkut, parisuhteessa, avioliitossa, avoliitossa tai kihloissa olevat) • Ikä • Syntymäpäivä • Koulutus • Sukupuoli • Työpaikka • Kieli
 21. 21. inriktning av annonser • Facebook marknadsföring kan definieras mycket exakt till vilka annonsen visas. Annonser som är inriktade kan göras på grundval av inte mindre än 27 olika kriterier. Du kan rikta in en annons, tillexempel i en viss stad eller area, bosätt eller användare av en viss sida eller hobby ,övertyga användaren. Inriktning kan också göras på grundav ålder, utbildning, kön och annan information. • Plats(land, region eller stad) • Nyckelord(intressen, hobbies, favoritböcker, TV-program, filmer, etc.) • Relationer(en visssida, grupp, program eller transaktionsstöd) • Civilstånd(singlar, par, gift, sambo) • ålder • födelsedag • träning • kön • arbetsplats • språk Facebook -Advertising
 22. 22. Vinkkejä Facebook-markkinointiin • Määritä tavoitteet. Onko kampanjan tavoitteena myynti, rekisteröityminen vai tykkääjien hankkiminen yrityksen Facebook-sivulle? • Kohderyhmän määrittely. Älä markkinoi kaikille FB-käyttäjille, vaan kohdenna sellaisiin käyttäjiin, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita tarjoamistasi tuotteista ja palveluista. Jos sinulla on parturi-kampaamo Rovaniemellä, älä tuhlaa rahaa markkinoimalla helsinkiläisille. • Mieti sanomaasi. Facebook-mainoksen tekstin tulee olla lyhyt ja ytimekäs. • Mieti mitä tarjoat faneillesi? Mitä hyötyä heille on siitä? Käytä toimintakehotteita (call-to-action) ja tarjoaa toiminnasta porkkanaa. • Valitse mainokseen hyvä kuva, joka tukee sanomaasi. Myös videolla on mahdollisuus mainostaa, ja se voi olla myös erittäin tehokasta! • Maksa vain klikkauksista, älä mainosnäytöistä. • Tarjoa klikkauksista ensin ehdotettua alempaa hintaa. • Aikatauluta mainosten näyttäminen jos siihen on perusteita. • Testaa useampaa mainosta ja katso mikä toimii parhaiten. • Optimoi kampanjan aikana! Facebook -mainonta
 23. 23. Facebook -Advertising Tips för Facebook Marknadsföring • Definiera målen. Är målet för kampanjen försäljning, registrering eller förvärv av bolag som gillar din Facebook-sida? • Definiera målgruppen.Marknadsför inte till alla FB-användare, men att tilldela användare som kan vara intresserade av dina produkter och tjänster. Om du har en frisersalong i Rovaniemi, slösa inte dina pengar genom att marknadsföra till Helsingfors. • Tänk på ditt meddelande. Facebookens annonstext bör vara kort och rakt på sak. • Tänk på vad du erbjuder dina kunder? Vilka är fördelarna för dem? Använd uppmaningar (call-to-action) och ge funktionen morötterna. • Välj en bra bild som stöder ditt meddelande. Även i videon är den möjlighet att annonsera, och det kan också vara mycket effektiv! • Betala bara för klick, inte för reklam som visas. • Erbjuda ett lägre pris för klick som först först ferbjudits. • Schemalägg dina annonser när det är motiverat. • Testa olika annonser och se vad som fungerar bäst. • Optimera under kampanjen!
 24. 24. Tehokkuuden seuraaminen • Facebookin mainosraporttien kautta voidaan seurata mainosten tehokkuutta reaaliajassa. Sivulta näkee suoraan kuinka moni on nähnyt mainoksesi, klikkausprosentin ja -määrät, mainoskattavuuden sekä tähän asti käytetyn budjetin ja paljonko budjetista on vielä jäljellä. • Mikäli liikenne ohjataan kotisivuillesi tai verkkokauppaasi, kannattaa sivuilla olla jokin analytiikkapalvelu, kuten Google Analytics tai Snoobi. Analytiikkapalveluilla näet suoraan kuinka paljon kävijöitä Facebook-markkinointi on sivuillesi tuonut. • Analytiikkapalveluun voidaan lisäksi määritellä tavoitteet, joiden avulla voidaan seurata kuinka monta prosenttia kävijöistä oikeasti tulee asiakkaaksi. Facebook -mainonta
 25. 25. Uppföljning av reklamens effekt • I Facebook reklam rapporter för övervakning av annonsens resultat i realtid. Du ser direkt hur många som sett dina annonser, click-through och mängder annonstäckning och användning av budgeten och hur mycket av budgeten är fortfarande tillgänglig. • Om trafiken dirigeras till din hemsida eller din butik på nätet, bör du ha en webbplatsanalys , såsom Google Analyticsoch Snoobi. Analyticskan du se direkt hur många besökare din Facebook- marknadsföring kommer till dina webbsidor. • Analytics kan också definiera mål som kan användas för att hålla reda på hur många procent av besökarna som faktiskt blir en kund. Facebook -Advertising
 26. 26. Kuinka luoda Facebook – kampanja tai mainos • Sinulla täytyy olla Facebookin mainostili, että voit luoda kampanjoita tai mainoksia. • Tämän jälkeen voit luoda kampanjoita tai yksittäisiä mainoksia. • Kampanjoilla voi olla eri tavoitteita. Yleensä tavoitellaan lisää tykkääjiä ja seuraajia facebook-sivuilla. • Mutta kampanjan kautta voidaan myös myydä jotain tuotetta esim. verkkokaupan kautta. • Yksittäisessä mainoksessa voidaan mainostaa jotain tiettyä statuspäivitystä, kuvaa, videota tms.
 27. 27. Hur man skapar en Facebook- kampanj eller annons • Du måste ha ett Facebook-reklam-konto där du kan skapa kampanjer eller annonser. • Du kan sedan skapa kampanjer eller enskilda annonser. • Kampanjer kan ha olika syften. I allmänhet, som syftar till anhängare som gillar Facebook sidor. • Men kampanjen kan också sälja en produkt till exempel. Genom en onlinebutik. • En enda annons kan annonsera en särskild status uppdateringar, bilder, video, etc.
 28. 28. Sivuja joilla on tyypillisesti facebook -kampanijointia • Jounin kauppa • Varusteleka • Telia Finland • Musti ja Mirri • Aurinkomatkat
 29. 29. Facebookin omat vakio painikkeet • Päivityksiin voi valita eri aiheita sen mukaan mitä on laittamassa sivuille. • Pelkälle tekstille, kuvalle, videolle, linkille jne. on omat päivityksensä. • Voit myös tehdä tarjouksen, joka päättyy sinulle sopivana ajankohtana. • Tai painikkeen, josta voi esimerkiksi verkkokaupan kautta suoraan tilata tuotteen. • Näitä voi vielä erikseen markkinoida rahallisesti, jolloin saat niille enemmän näkyvyyttä.
 30. 30. Facebooks egna standardknappar • Uppgraderingar kan välja olika ämnen beroende på vad du lägger på sidorna. • Bara text, bild, video, länk etc. har egna uppdateringar. • Du kan också göra ett erbjudande som slutar på en bekväm tid för dig. • Eller en knapp, till exempel genom online- shopping, direkt beställning av en produkt. • Du kan fortfarande tjäna pengar på dem separat för att ge dem mer synlighet.
 31. 31. Facebook-pikseli • Facebook-pikseli on sivustollesi tarkoitettu katkelma JavaScript-koodia, joka antaa sinun mitata, optimoida ja rakentaa kohderyhmiä mainoskampanjoillesi. • Käyttämällä Facebook-pikseliä voit hyödyntää toimia, jotka ihmiset tekevät sivustossasi eri laitteilla, ja luoda entistä tehokkaampia Facebook-mainostuskampanjoita saamiesi tietojen avulla. Facebook-pikselin avulla voit tehdä seuraavaa: • Mittaa konversioita, jotka alkavat yhdellä laitteella ja päätetään toisella. Näe, miten asiakkaasi siirtyvät laitteiden välillä, ennen kuin he tekevät konversion. • Optimoi näyttäminen ihmisille, jotka todennäköisesti tekevät toiminnon: Varmista, että ihmiset, jotka todennäköisimmin tekevät haluamasi toiminnon, kuten ostamisen tai lomakkeen täyttämisen, näkevät mainoksesi. • Rakenna automaattisesti kohderyhmiä sivustossa vierailijoille uudelleenkohdentamista varten: Luo mukautettuja kohderyhmiä ihmisille, jotka tekevät tiettyjä toimintoja sivustossasi, kuten käyvät tuotesivulla, lisäävät ostoskärryyn tai ostavat tuotteen. • Luo samankaltaisuuteen perustuvia kohderyhmiä. Etsi lisää parhaiden asiakkaittesi kaltaisia ihmisiä. • Esitä dynaamisia tuotemainoksia. Luo Facebookissa aiheeseen ja aikaan liittyviä mainoksia, jotka perustuvat tuotteisiin, joita ihmiset ovat tarkastelleet sivustossasi tai sovelluksessasi. • Käytä kohderyhmän kävijätietoja. Hanki monipuolisia kävijätietoja sivustossasi vierailevista ihmisistä.
 32. 32. Facebook-pixel • Facebook-pixel är en utdrag för din webbplats enligt JavaScript-kod, som gör det möjligt att mäta, optimera och bygga publik för din annonskampanj. • Använda Facebook pixlar kan du dra nytta av aktiviteter som människor gör på din webbplats på olika enheter, samt information för att skapa en mer effektiv Facebook reklamkampanj. Facebook-pixel kan du göra följande: • Mät omvandlingar, som börjar och slutar med en enda enhet till en annan. Se hur dina kunder överförs mellan enheterna, innan de gör konverteringen. • Optimera Visning av människor som är benägna att använda verktyget: Se till att de människor som är mest benägna att göra önskad funktion, till exempel ett köp eller fylla i formuläret, kommer att se din annons. • Bygg automatiskt målgrupper besökare till platsen för omfördelning: Skapa en anpassad målgrupper för människor som gör vissa åtgärder på din webbplats, till exempel ett besök produktsidan, lägga till i kundvagnen eller köpa din produkt. • Skapa baserat på likheten av målgrupperna. Hitta fler människor som dina bästa kunder. • Fråga en dynamisk reklam produkt. Skapa en Facebook-relaterade ämnen och att ge annonser som baseras på produkter som människor har tittat på din webbplats eller app. • Användning av uppgifterna målgruppens besökare. Få ett brett spektrum av besöksdata för dina besökare till människor.
 33. 33. Tehtävälista: • Luo Facebook-pikseli. • Lisää Facebook-pikselin peruskoodi kaikille sivustosi sivuille. • Lisää tapahtumakoodi joillekin sivustosi sivuille. • Vahvista, että pikselisi on lisätty oikein. Facebook-pikselin toteutusopas www.facebook.com/business/help/952192354843755 Facebook-pikseli
 34. 34. Att göra-lista: • Skapa en Facebook-pixel. • Lägg till Facebook-pixel grundläggande kod för alla sidor på webbplatsen. • Lägg till en händelse till en del kod i dina sidor. • Kontrollera att pixeln har fyllts på korrekt. Facebook-pixel kodimplementering www.facebook.com/business/help/952192354843755 Facebook-pixel
 35. 35. Business Managerin perusteet • Business Manager on työkalu sivujen ja mainostilien käyttöoikeuksien hallintaan. • Se on tarkoitettu yrityksille, joiden on annettava eri käyttöoikeudet useille ihmisille. Business Managerin avulla voit tehdä seuraavaa: • Hallitse sivujen ja mainostilien käyttöoikeuksia: tarkista, ketkä voivat käyttää sivujasi ja mainostilejäsi, ja poista tai muuta käyttöoikeuksia. • Pidä työsi erillisinä: Hyödynnä sivuja ja mainostilejä olematta työtovereidesi kaveri Facebookissa. https://www.facebook.com/business/help/113163272211510
 36. 36. Business Manager Grunderna • Business Manager är ett verktyg för att komma åt sidor och annonshanteringskonton. • Den är avsedd för företag, som måste ges olika åtkomsträttigheter till flera personer. Business Manager kan du göra följande: • Hantera sidor och annonskonton behörigheter: kontrollera vem som har tillgång till dina sidor och annonsutrymmet , och ta bort eller ändra behörigheter. • Håll ditt arbete som separat: Utnyttja annonssidor och konton utan att vara en kille dina kollegor på Facebook. https://www.facebook.com/business/help/113163272211510
 37. 37. Tärkeät termit Pay per Click (PPC) • Pay per Click (PPC) on Internet-mainonnassa käytetty kustannusmalli, jossa mainostaja maksaa mainostilan tarjoavalle taholle jokaisesta klikistä ennalta sovitun hinnan. Mainosta voidaan näyttää rajattomasti ilman kustannusta, sillä mainostaja maksaa vain jokaisesta klikistä. • PPC-mainonnassa pyrkimyksenä on ohjata Internetin käyttäjiä mainostilan tarjoavalta hakukoneelta tai websivustolta mainostajan omalle websivustolle. PPC-mainontaa tarjoavat monet sivustot aina Googlesta Facebookiin. Nämä sivustot antavat mahdollisuuden meille kaikille luoda omia mainoksia, kohdistaa ne joko hakusanoilla tai demografisilla tiedoilla sekä maksaa vain jokaisesta klikistä tai tuhannesta mainosnäytöstä (tästä lisää hieman myöhemmin). PPC-mainontaa tarjoavat hakukoneet näyttävät mainostajan mainoksen silloin, kun: • Kun hakukoneen käyttäjä hakee samalla hakusanalla kuin mainostaja mainostaa, tai • Kun hakusana esiintyy hakukoneen julkaisijapartnerin sivustolla • Lisäksi mainostajan on tarjottava riittävän korkeaa klikkihintaa, jotta hänen mainoksensa näytetään muiden mainostajien mainosten joukossa. Mainospaikkoja on rajallinen määrä (esimerkiksi 1-10 kappaletta riippuen hakukoneesta ja julkaisijasivustosta) ja mainostajat kilpailevat keskenään saadakseen mainoksensa näkyviin mahdollisimman hyvällä mainospaikalla. Tunnettuja PPC-mainostilaa tarjoavia sivustoja ovat muun muassa: • Google AdWords • Facebook
 38. 38. Viktiga begrepp Pay Per Click (PPC) • PayPer Click(PPC) används i kostnadsmodellen där annonsören betalar för reklamplats till ett parti för varje klick en i förväg överenskommet pris för annonsering på Internet. Det kanske på obestämd tid utan kostnad, eftersom annonsören bara betalar för varje klick. • PPC annonsering, är målet att dirigera Internet-användare att ge ström till sökmotorn eller webbplatser annonsutrymme för annonsörerna äger webbplatser. PPC annonsering erbjuds av många webbplatser från Google till Facebook. Dessa webbplatser ger en möjlighet för oss alla att skapa egna annonser för att rikta dessa antingen med sökord eller demografisk information, och bara betala för varje tusen klick eller reklam display (mer om detta senare). PPC annonsering på sökmotorer tycks erbjuda annonsören för annonsen när: • När en sökmotor användare söker på samma sökord som annonsören annonserar, eller • När söktermen visas i en sökmotor webbplats utgivarpartner • När söktermen visas i en sökmotor webbplats utgivarpartner • Dessutom måste annonsören ge ett tillräckligt högt pris för klick, så att hennes annonser visas bland andra annonsörer. Placeringar har en begränsad mängd (t ex 1 till 10 stycken, beroende på sökmotorn och utgivare av webbplatsen) och annonsörer konkurrerar med varandra för att få sina annonser visas som ett bra reklaminslag. Välkända leverantörer av PPC reklam platser inkluderar:  google AdWords  facebook
 39. 39. Cost per Click (CPC) • Cost per Click (CPC) pohjautuu PPC-malliin ja on summa jonka mainostaja maksaa hakukoneelle tai muulle mainostilan tarjoavalle taholle mainosta klikattaessa. Käytännössä CPC on PPC:n synonyymi. CPC-malli jakautuu kahteen osaan. Tasahintainen PPC • Tasahintaisessa mallissa mainostaja ja mainostilan tarjoava taho sopivat vakiomääräisen hinnan, jonka mainostaja maksaa joka kerta kun hänen mainostaan klikataan. Mainostilan tarjoajalla voi olla eri hintaluokan mainospaikkoja sivuston eri kohdissa, jolloin mainostaja voi valita mainoksensa näkymään esimerkiksi hintaluokan mainospaikoissa. • Tasahintaista PPC-mainontaa tarjoavat monet suuret sivustot ja julkaisijaverkostot. Tärkeät termit
 40. 40. Kostnad per klick (CPC) • Kostnad per klick (CPC) baserat på PPC-modellen, och är det belopp en annonsör betalar sökmotorer eller andra reklamplats till ett parti som klickar på annonsen. I praktiken är det CPC PPC: s synonyma. CPC- modellen är uppdelad i två delar. Rakt från PPC • Den schablonmodell, annonsören och den som tillhandahåller annonsutrymme som lämpar sig för en klumpsumma pris en annonsör betalar varje gång deras annons klickas. Annonsutrymme Leverantören kan ha ett annat pris kategori placeringar på olika ställen på webbplatsen där annonsören kan välja sina annonser att visas, till exempel prisklassen placeringar. • Rakt från PPC annonsering erbjuds av många av de stora webbplatser och utgivare nätverk. Viktiga begrepp
 41. 41. Huutokauppaperusteinen PPC • Huutokauppaperusteisessa PPC-mallissa mainostaja ja mainostilan tarjoavat tekevät sopimuksen, jonka perusteella mainostaja voi kilpailla mainostilasta muiden mainostajien kanssa. Kyseessä on mainostilan tarjoajan yksityisestä huutokauppajärjestelmästä, jossa mainostajat tarjoavat klikkihintoja saavuttaakseen mainonnallaan mahdollisimman hyvän näkyvyyden. • Jokainen mainostaja ilmoittaa mainostilan tarjoajan websivustolla oman maksimihintansa, jonka hän suostuu maksamaan jokaisesta klikistä per mainospaikka tai hakusana. Taustalla oleva automaattinen järjestelmä antaa mainostilaa hintatarjousten mukaisesti. • Hakukonemainonnassa (kuten Google AdWords) mainostajat kilpailevat hintatarjousten perusteella hakukoneen tulossivulla (Search Engine Results Page) näytettävistä mainospaikoista. Jos hakukoneen käyttäjä etsii samalla hakusanalla jolla mainostaja kilpailee, ja jos mainostaja tarjoaa riittävän korkeaa hintaa, näytetään mainostajan mainos hakukoneen tulossivulla. Jos käyttäjä klikkaa mainostajan mainosta, veloittaa hakukoneen automaattinen järjestelmä korkeintaan sen maksimihinnan, jonka mainostaja on hakukoneelle mainosta luodessaan tarjonnut. • Hakukoneella voi olla esimerkiksi yhdeksän mainospaikkaa, joista kilpailevat samaan aikaan samalla hakusanalla esimerkiksi 40 mainostajaa. Kun hakukoneen käyttäjä hakee esimerkiksi hakusanalla ”koiranruokaa Helsinki”, asettaa automaattinen järjestelmä mainostajien mainoksen hintatarjousten mukaiseen järjestykseen, jonka jälkeen voittajien mainokset näytetään hakukoneen tulossivulla siten, että korkeimman hintatarjouksen esittäneen mainostajan mainos näytetään parhaalla paikalla. Lopputulokseen voivat vaikuttaa myös mainostajan sivuston laatupisteet ja monet muut tekijät. Tärkeintä on kuitenkin, että ymmärrät miten CPC-hinnoittelumalli toimii. • Facebook-mainonnassa CPC-mallilla mainostava maksaa jokaisesta klikistä korkeintaan sen hinnan mitä hän kyseisen mainoksen kohdalla tarjoaa. Mainoksia voidaan näyttää tuhansia kertoja täysin ilmaiseksi, sillä CPC-mallissa mainostaja maksaa vain klikeistä. Tärkeät termit
 42. 42. Auktionsbaserad PPC • Auktionsbaserat system PPC modell, annonsören och annonsutrymme ger ett avtal enligt vilket en annonsör kan konkurrera om annonsutrymme med andra annonsörer. Detta är ett privat auktionssystem för annonsutrymme leverantör, där annonsörerna erbjuder sina klicka priser för att uppnå maximal synlighet. • Varje annonsör meddelar reklamplats på webbplatsen för leverantören av sit högsta pris, som han går med på att betala för varje klick per placering eller sökord. Den underliggande automatiska system som ger annonsutrymme i enlighet med budgivningen. • Sökmotorannonsering (t.ex. Google AdWords) annonsörer som konkurrerar på grundval av anbud för sökmotorns resultatsida (SearchEngine ResultsPage) av de visade reklaminslag. Om sökmotorn användaren är ute efter samma sökord som en annonsör konkurrerar om, och om annonsören ger ett tillräckligt högt pris, visar annonsörens annons på sökmotorns resultatsida. Om användaren klickar på annonsörens annons, kommer sökmotorn automatiserade system debitera det högsta priset en annonsör erbjudit. • En sökmotor kan vara, till exempel, en annons nio säten, av vilka konkurrerar om samma tidpunkt och på samma sökterm, exempelvis 40 till annonsören. När en sökmotor användare söker efter nyckelordet "hundmat i Helsingfors", automatiserade system ordnar annonsörernas annons bud, varefter vinnarna i de annonser som visas på sökmotor resultatsidan, så att det högsta budet som bjudes annonsörens annons visas på den bästa platsen. Slutresultatet kan också påverkas av kvaliteten poäng annonsörens hemsida, och många andra faktorer. Men viktigast av allt, att du förstår hur prissättningsmodellen CPC fungerar. • Facebook reklam, CPC reklam en modell för att betala för varje klick mer än det pris till vilket han erbjuder på annonsen. Annonser kan köra tusentals gånger, helt gratis, som CPC-modellen, endast annonsören betalar för klick. Viktiga begrepp
 43. 43. Cost per Mille (CPM) • Cost per Mille (CPM) on Internet-mainonnassa käytetty kustannusmalli, jossa mainostaja maksaa mainostilan tarjoajalle ennalta sovitun hinnan joka kerta kun hänen mainostaan on näytetty 1000 kertaa. Sana ”mille” on latinaa ja tarkoittaa lukua tuhat. • CPM-kustannusmallia käytetään laajalti myös perinteisessä mainonnassa, kuten TV-, radio- ja lehtimainonnassa. Samalla tavalla kuin PPC-mainonnassa, myös CPM-mainonnassa on tavoitteena ohjata Internetin käyttäjiä mainostilan tarjoavalta sivustolta mainostajan omalle sivulle. PPC-mainonnasta poiketen CPM-mainonnassa mainostaja maksaa ennalta sovitun hinnan jokaisesta tuhannesta mainosnäytöstä yksittäisten klikkien sijaan. • CPM = Cost per 1000 impressions = (Costs / Impressions) * 1000 Käytännön esimerkki! • Mainoskampanjan budjetti on 12 000 euroa • Mainosta näytetään 3 500 000 kertaa • CPM lasketaan (12 000 euroa /3 500 000)*1000 = 3,43 euroa • Esimerkin mukaan mainostaja sijoittaa mainoskampanjaan 12 000 euroa. Hänen mainosta (tai useita mainoksia) näytetään yhteensä reilut 3,5 miljoonaa kertaa. Laskelman perusteella kampanjan CPM, eli Cost per Mille, eli jokaisen tuhannen mainosnäytön keskimääräinen hinta on 3,43 euroa. Mainostaja siis maksaa keskimäärin 3,43 euroa joka kerta kun hänen mainostaan näytetään 1000 kertaa. Toinen esimerkki toisin päin! • Websivusto tarjoaa mainostilaa hintaan 4 euroa CPM • Mainostaja sijoittaa kampanjaan 12 000 euroa • Mainosnäyttöjä kertyy yhteensä 3 000 000 kappaletta • Esimerkin mukaan mainostaja sijoittaa mainoskampanjaan 12 000 euroa. Hän maksaa 4 euroa joka kerta kun hänen mainostaan on näytetty 1000 kertaa. Laskelman perusteella hänen kampanjansa kerää yhteensä reilut 3 miljoonaa mainosnäyttöä. Tärkeät termit
 44. 44. Kostnad per Mille (CPM) • Kostnad per Mille (CPM) används i Internet-annonsering prismodell där annonsören betalar för annonsutrymme till leverantören till ett på förväg överenskommet pris varje gång deras annons visas 1000 gånger. Ordet "mille" är latin för tusen kapitel. • CPM kostnadsmodellen används ofta i traditionell reklam, såsom TV, radio och tidningsreklam. På samma sätt som PPC annonsering, inklusive CPM reklam är syftet att styra Internetanvändare genom att erbjuda annonsutrymme på webbplatsen, annonsörens sida. Till skillnad från PPC annonsering CPM reklam, betalar annonsörerna ett i förväg överenskommet pris för varje tusen annonsvisning i stället för de enskilda klick. • CPM = Kostnad per 1000 visningar = (kostnader / visningar) * 1000 Ett praktiskt exempel! • Reklamkampanjen har en budget på 12 000 euro • Annonsera visas 500 3 000 gånger • CPM beräknas (000/3 500 000 12 euro) * 1000 = EUR 3,43 • Exempel Enligt en annonsör investerar i en annonskampanj 12 000 euro. Hans annons (eller flera annonser) visas sammanlagt mer än 3,5 miljoner gånger. på grundval av beräkningen av CPM-kampanj, dvs. Kostnad per Mille, det vill säga det genomsnittliga priset för varje tusen visning EUR 3,43. Annonsören betalar i genomsnitt 3,43 € varje gång deras annons visas 1000 gånger. Ett annat exempel på tvärtom! • En webbplats erbjuder reklamplats på ett pris på 4 euro CPM • En annonsör investerar i kampanjen på 12 000 euro • Reklamsvisning ackumuleras totalt 3 000 000 gånger • Exempel Enligt en annonsör investerar i en annonskampanj 12 000 euro. Han kommer att betala € 4 varje gång hans annons visas 1000 gånger. Enligt avtal får hans kampanj totalt drygt 3 miljoner visningar. Viktiga begrepp
 45. 45. Click Through Rate (CTR) • Määritelmän mukaan Click Through Rate (CTR) mittaa mainonnan tehokkuutta, mutta mitä tarkoitetaan ”mainonnan tehokkuudella”? Mainonnan tehokkuutta voidaan mitata kohderyhmän reagointina mainontaan. Toisin sanoen, mitä paremmin kohderyhmä reagoi mainontaan, sitä korkeampi on Click Through Rate (CTR). • CTR = Klikit / Näyttömäärä • CTR lasketaan jakamalla klikkimäärät mainosnäyttöjen määrällä. Jos mainosta näytetään 100 kertaa ja sitä klikataan yhden kerran on CTR = 1 / 100 = 0,01 = 1%. Esimerkki mainoskampanjasta: • Mainosta näytetään yhteensä 500 000 kertaa • Mainosta klikataan yhteensä 1500 kertaa • CTR = klikit / näyttömäärä = 1500 / 500 000 = 0,003 = 0,3 %. • Bannerimainonnan CTR-lukemat ovat luonnostaan matalia. 0,2% CTR on varsin tyypillinen, kun taas 2% CTR nähdään poikkeuksellisen hyvin onnistuneena kampanjana. Nyt täytyy toki huomioida se, että CTR vaihtelee mainospaikan suhteen, eli mainoksen CTR jollakin websivustolla mainostettaessa voi olla huomattavasti korkeampi kuin saman mainoksen CTR toisella websivustolla. • Facebook-mainonnassa tyypillinen CTR on 0,05-0,15%. Jos Facebook-mainoksen CTR > 0,1% niin mainos on tyydyttävää tasoa. Facebook-mainonnassa voi saavuttaa jopa yli 2%:n CTR-lukemia, mutta useimmiten Facebook-mainonnan CTR on 0.7-0.8%:n tuntumassa. Tärkeät termit
 46. 46. Klickfrekvens (CTR) • Definitionsmässigt med klickfrekvens(CTR) mäta marknadsföringens effektivitet, men vad som menas med "reklam effektivitet"? reklam effektivitet kan mätas publikens reaktion reklam. Med andra ord ju mer publiken reagerar på reklamen, desto högre klickfrekvens(CTR). • CTR = klickfrekvens / Antal klickar • CTR beräknas genom att dividera antalet klickar med visningar av reklamen. Om en annons visas 100 gånger och klickas en gång är CTR = 1/100 = 0,01 = 1%. Ett exempel på en annonskampanj: • Annonsera visas totalt 500 000 gånger • Annonsen klickas totalt 1500 gånger • CTR = gäng / visa numret = 1500/500 = 000 = 0003 0,3%. • Bannerannonsering CTR avläsningar är naturligt låg. 0,2% CTR är ganska typisk, medan 2% CTR ses som exceptionellt bra i en lyckad kampanj. Nu, naturligtvis, måste ta hänsyn till det faktum att CTR varierar med avseende på placeringen av annonsen, annonsen CTR, eller hemsida en av de annonserade kan vara betydligt högre än i samma annons CTR över hemsida. • Facebook reklam för den typiska CTR är 0,05-0,15%. Om Facebook annonsen CTR> 0,1% av sådan reklam är en tillfredställande nivå. Facebook reklam kan nå hastigheter på mer än 2% CTR-avläsningar, men de flesta av Facebook reklam CTR är i närheten av 0,7-0,8% Viktiga begrepp
 47. 47. ROI = Return On Investment Kaikista tärkein mittari Internet-markkinoinnissa on ROI (Return On Investment), eli sijoitetun pääoman tuottoprosentti. • Internet-markkinoinnissa on aina lopulta kyse investoinnista. Ostamalla mainostilaa Googlelta, Facebookilta tai joltain muulta sivustolta sinä investoit pääomaa, jotta se tuottaisi sinulle enemmän rahaa kassaan. Markkinointi ei ole ”kuluerä”, vaan investointi. ROI lasketaan alla olevalla kaavalla. • ROI = [(tuotto – kustannukset)/kustannukset]*100% Käytännön esimerkit: Kampanja 1: • Tuotto myynnin kautta 100 000 euroa • Mainoskustannukset 20 000 euroa • ROI = [(100 000-20 000)/20 000]*100% = 400% Kampanja 2: • Tuotto myynnin kautta 50 000 euroa • Mainoskustannukset 20 000 euroa • ROI = [(50 000-20 000)/20 000]*100% = 150% • Esimerkissä kampanja 1 tuotti korkeamman ROI:n. Toisin sanoen mainosbudjetin investointi kampanjaan 1 oli selvästi tuottoisampaa. Vaikka molemmat kampanjat tuottavat mainostajalle rahaa kassaan, eli molempien kampanjoiden ROI on positiivinen, olisi järkevää sijoittaa loput budjetista kampanjaan 1 joka selvästi tuottaa enemmän rahaa kassaan. ROI on loppujen lopuksi kaikista tärkein Internet-markkinoinnin mittari! Tärkeät termit
 48. 48. ROI = Return On Investment • Den viktigaste av Internet-marknadsföring är ROI (ReturnOn Investment), det vill säga avkastning på investeringen. • Internet marknadsföring är alltid fråga om en investeringen. Genom att köpa annonsutrymme från Google, Facebook, eller från någon annan webbplats investerar du för att det skulle ge dig mera pengar i kassakistan. Marknadsföring är inte en "tung börda", utan en investering. ROI beräknas med hjälp av formeln nedan. • ROI = [(Revenue -Kostnad) / Kostnad] * 100% Praktiska exempel: • Kampanj 1: • Vinsten av försäljningen är100 000 euro • Reklamutgifter på 20 000 euro • ROI = [(100 000 till 20 000) / 20 000] * 100 =% 400% Kampanj 2: • Vinsten av försäljningen är 50 000 euro • Reklamutgifter på 20 000 euro • ROI = [(50 000-20 000) / 20 000] * 100 =% 150% • Exempel 1 producerade en högre kampanj ROI. Med andra ord, reklam investerings kampanjen var klart mer lukrativ. Även om båda kampanjerna ger pengar till annonsörens kassa, det vill säga de två kampanjernas ROI är positivt, det skulle vara klokt att investera resten av budgeten i kampanjen som tydligt generera mer pengar till kassan. ROI är viktigaste internet marknadsförings instrumentet! Viktiga begrepp
 49. 49. Kampanjan ja arvonnan säännöt! Jos käytät Facebookia kampanjan (esimerkiksi kilpailun tai arvonnan) tiedotuksessa tai hallinnassa, olet vastuussa kampanjan laillisesta toiminnasta, mukaan lukien: • Virallisista säännöistä • Tarjouksen ehdoista ja kelvollisuusvaatimuksista (esim. ikä- ja asuinpaikkarajoitukset) • Kaikkien kampanjaan liittyvien säädösten noudattamisesta sekä kampanjan yhteydessä tarjotuista palkinnoista (esim. rekisteröityminen ja tarpeellisten pakollisten hyväksyntien hankinta). Facebook-kampanjoissa on oltava seuraavat tiedot: • Jokaisen osallistujan on vapautettava Facebook kaikesta vastuusta. • Kampanjan on ilmoitettava, ettei Facebook sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin. Kampanjoita voidaan hallita Facebookissa sivuilla tai sovelluksissa. Henkilökohtaisia aikajanoja ja kaveriyhteyksiä ei saa käyttää kampanjoiden hallitsemiseen (esim. "jaa aikajanallasi ja osallistu"- tai "jaa kaverisi aikajanalla ja osallistut useammin"- ja "osallistu merkitsemällä kavereitasi tähän julkaisuun" -tyyppiset kehotukset on kielletty).
 50. 50. Kampanj och utlottning regler! Om du använder Facebook kommunikation eller kontroll av kampanjen (till exempel, tävling eller lotteri), är du ansvarig för laglig verksamhet av kampanjen, inklusive: • De officiella reglerna • Erbjudande villkor för stödberättigande (eg. Ålder och uppehållsrestriktioner) • överensstämmelse med alla regler i samband med kampanjen och de erbjudna kampanjpriser (t.ex.. registrering och förvärv av nödvändiga lagstadgade godkännanden). Facebook kampanjer måste innehålla följande information: • Varje deltagare ska utesluta Facebook från allt ansvar. • Kampanjen är ett uttalande att Facebook inte sponsar, godkäner eller administrerar kampanjen på något sätt och är inte på något sätt relaterat till Facebook. Kampanjer kan hanteras på Facebook sidor eller applikationer. Personliga tidslinjer och vänskapskopplingar bör inte användas för att hantera kampanjer (t.ex. "dela din tidslinje och delta." -Eller "tweettidslinje, din vän och du kommer att vara mer" -och "vänner att delta genom att prenumerera på detta inlägg" typ samtal är förbjudna).
 51. 51. Mikä on sallittua? Arvonnat ja kilpailut • Pyytää kommentoimaan julkaisua • Pyytää tykkäämään julkaisusta • Käyttää ulkopuolista sovellusta • Kannattaa tutustua Facebook business sivuihin. Siellä on erinomaiset ohjeet kampanjan tekoon sekä hyviä esimerkkejä onnistuneista kampanjoista. www.facebook.com/business/
 52. 52. Vad som är tillåtet? Lotterier och tävlingar • Ha synpunkter på publiceringen • Begär att tycka om publiceringen • Använd externa program • Utforska Facebook företagssidor . Det finns utmärkta råd för att göra kampanjen samt goda exempel på framgångsrika kampanjer. www.facebook.com/business/
 53. 53. Hakukoneoptimointi • Hakukoneoptimointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen verkkosivuston sijoituksia hakukoneiden hakutulosten luettelossa tiettyjä hakusanoja käytettäessä. • Hakukoneoptimoidun sivun sijoitus hakutuloksissa voi vaihdella huomattavasti, koska hakukoneet (esimerkiksi Google ja Bing) muuttavat jatkuvasti algoritmejaan eli tapaansa järjestää hakutuloksia. • Muita tulosten muuttumiseen vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi kilpailijoiden tekemät optimoinnit ja verkkosivujen päivitykset. • Googlessa hakutuloksien järjestys perustuu yli 200 eri kriteeriin. Optimoinnin kolme tärkeintä asiaa! 1. Tunnista avainsanat ja niiden sijainti. Käytä otsikoita, listauksia ja kappaleita sisällön jäsentelyyn. 2. Määrittele ikkunaotsikko (title) sivukohtaisesti. Sisällytä otsikkoon yrityksen nimi sekä 4-5 tärkeintä avainsanaa. 3. Käytä selkokielisiä osoitteita ja sisältöä kuvaavia avainsanoilla maustettuja tiedostonimiä.
 54. 54. Sökmotoroptimering • Sökmotoroptimering hänvisar till åtgärder som syftar till att förbättra en enskild webbsida eller en hel webbplats ranking i sökmotorer i listan eller sökresultat för vissa sökord. • Sida som har genomgått sökmotorns sökresultats optimering, rang kan variera kraftigt på grund av sökmotorer (såsom Google och Bing) förändrar ständigt sin algoritm eller sätt att organisera sökresultat. • Andra frågor som påverkar förändringar i resultaten inkluderar optimeringar som gjorts av konkurrenter, och webb uppdateringar • Googles sökresultat är baserat på i storleksordningen mer än 200 olika kriterier. Optimeringen av de tre viktigaste sakerna! • Identifiera de sökord och deras placering. Använd rubriker, listor över låtar och innehåll strukturering. • Definiera fönstrets titel (titel) sida till sida. Inkludera titeln på ditt företagsnamn och 4-5 viktigaste sökord. • Använd en vanlig språkliga adresser och innehåll beskrivande nyckelord smaksatta filnamn.
 55. 55. Kysyttävää, kommentteja tai ajatuksia?
 56. 56. Koulutusta, konsultointia ja sisällöntuottamista. Utbildning, rådgivning och innehållsproduktion. mediaruukki@gmail.com
 57. 57. Kiitos mielenkiinnosta ja osallistumisesta! Onnistumisia mainontaan!

×