ITK2010 Mediamaja nettiversio

813 views

Published on

ITK-päivien esitys: Mediamaja - Opettajan paras ystävä! Kirjastot sosiaalisen median oppimisympäristönä. Esityssalissa 13 23.4. klo 9.30-10.45.

Published in: Education
 • Be the first to comment

ITK2010 Mediamaja nettiversio

 1. 1. <ul><li>Opettajan paras ystävä! </li></ul>Heli Metsä Kirjastot ja sosiaalinen media ITK-päivät 23.4.2010
 2. 2. Mediamajan synty <ul><li>Osahanke alkoi tammikuussa 2009 </li></ul><ul><li>Osa Kouvolan kaupunginkirjasto – </li></ul><ul><li>maakuntakirjastoa </li></ul><ul><li>1 projektin vetäjä + </li></ul><ul><li>3 projektityöntekijää </li></ul><ul><li>Majan avajaiset toukokuussa 2009 </li></ul><ul><li>Kesätoimintaa </li></ul><ul><li>Varsinainen toiminta alkoi </li></ul><ul><li>syksyllä 2009 </li></ul>
 3. 3. Kenen Mediamaja? <ul><li>Nuoret </li></ul><ul><li>Toisen asteen opiskelijat </li></ul><ul><li>Maahanmuuttajat </li></ul><ul><li>Kirjastolaiset </li></ul><ul><li>Toisen asteen opettajat </li></ul><ul><li>Nuorisotoimi </li></ul><ul><li>Maahanmuuttopalvelut </li></ul><ul><li>Muut yhteistyökumppanit </li></ul>
 4. 4. Miksi? <ul><li>Nuorten ja maahanmuuttajien tavoittaminen parempien kirjastopalveluiden avulla </li></ul><ul><li>Yhteisöllisyys </li></ul><ul><li>Luovuus ja itseilmaisu </li></ul><ul><li>Moniarvoisuus ja monikulttuurisuus </li></ul><ul><li>Syrjäytymisen ehkäisy </li></ul><ul><li>Mediakasvatus </li></ul><ul><li>Yhteistyön kehittäminen ammattiryhmien välillä </li></ul>
 5. 5. Missä? Kouvolan pääkirjaston alakerrassa
 6. 13. Miten Mediamaja voi auttaa opettajia? <ul><li>Opetussuunnitelmia tukevat kurssit ja työpajat </li></ul><ul><li>Ammattitaitoinen henkilökunta opastaa, ohjaa ja opettaa nuoria </li></ul><ul><li>Opiskelijoille vaihtoehtoja suorittaa kursseja – vaihtelua, erilainen ympäristö, uusia virikkeitä! </li></ul><ul><li>Koulutusta myös opettajille </li></ul><ul><li>Sopii eri oppiaineisiin: äidinkieli, musiikki, kuvaamataito, jne. </li></ul><ul><li>Suunnitellaan opettajan kanssa yhdessä – vain taivas on rajana… </li></ul>
 7. 14. Esimerkkejä <ul><li>Äidinkieli: kirjavinkkivideot, </li></ul><ul><li>kuunnelmat / äänimainokset, kaksoistutkintomainokset </li></ul><ul><li>Kuvaamataito: julistekurssi </li></ul><ul><li>kuvankäsittelyn opetus + kirjaston </li></ul><ul><li>tapahtuma ja sen mainonta + näyttely </li></ul><ul><li>Musiikki: bändikurssi – biisin teko, </li></ul><ul><li>nauhoitus, musiikkivideon suunnittelu, </li></ul><ul><li>kuvaus ja editointi, (julkaisu) </li></ul><ul><li>Musiikki: elokuvamusiikin luennot ja harjoitukset </li></ul>
 8. 15. Tapaus ”Kotiutunut Kouvolaan” <ul><li>Minun Kouvolani –tapahtumasarjaan kuuluva mediataiteen tapahtuma 14.-16.4.2010 </li></ul><ul><li>Kouvolan alueen nuorten tekemät videotuotokset pyörivät usealla tietokoneella tapahtumassa </li></ul><ul><li>Materiaalia saatiin Mediamajassa käyneiltä ryhmiltä </li></ul><ul><li>KSAO:n kaksoistutkinnon suorittajat äidinkielen tunnilla: </li></ul><ul><ul><li>Koulussa esiteltiin Mediamajaa ja projektia </li></ul></ul><ul><ul><li>Synopsikset etukäteen: Kouvola omasta näkökulmasta </li></ul></ul><ul><ul><li>2-3 kaksoistunnin mittaista lähiopetuskertaa Mediamajassa </li></ul></ul><ul><ul><li>Videokameran käyttö, kuvaus ja editointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijat varasivat vielä lisäaikoja editointiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmät etenivät eri tahtiin </li></ul></ul>
 9. 16. Ehdotus: Street Art -työpaja <ul><li>Tutustutaan katutaiteen eri muotoihin ja tekniikoihin </li></ul><ul><li>Tekemisen motiivit, merkitys ja asema yhteiskunnassa </li></ul><ul><li>Oma teos </li></ul><ul><li>Kolme kertaa: kaksi luentoa </li></ul><ul><li>ja toteutus </li></ul><ul><li>Toteutettiin maaliskuussa </li></ul><ul><li>Mediamajassa </li></ul><ul><li>Kurssisuoritus? </li></ul>
 10. 17. Opettajan näkökulma <ul><li>” Yhteistyö antaa mahdollisuuksia tehdä sellaista, mitä ei yksin osaisi / kerkeäisi” </li></ul><ul><li>” Yhteistyö on toiminut mielestäni hyvin niin, että tavallisilla oppitunneilla on ideoitu ja käsikirjoitettu ja Mediamajan avulla oppilaat ovat toteuttaneet” </li></ul><ul><li>” Oppilaat ovat pitäneet työskentelystä, vaikka se ei ole ollutkaan aivan helppoa. He ovat kokeneet oppineensa uutta.” </li></ul><ul><li>” Parasta olisi, jos Mediamajaan tulevat ryhmät olisivat pieniä, jotta ohjaajat ja välineet riittäisivät” </li></ul>
 11. 18. Tuotosten julkaisu: Palapelimedia <ul><li>TVTaivas-hankkeessa koottu Kouvolan koulujen oma verkkoportaali </li></ul><ul><li>Julkaisukanava opettajien ja oppilaiden töille </li></ul><ul><li>Oppimateriaalia jota eri aineiden ja kouluasteiden opettajat ja oppilaat voivat hyödyntää </li></ul><ul><li>Videoita ja PowerPoint-esityksiä </li></ul><ul><li>Sisällönhallinta siirtyy Mediamajalle tänä keväänä </li></ul><ul><li>www.edukouvola.fi/palapelimedia </li></ul>
 12. 19. Miten tämä onnistuu? <ul><li>Henkilökuntaan kuuluu eri alojen </li></ul><ul><li>osaajia </li></ul><ul><li>Yhteistyö oppilaitosten ja muiden </li></ul><ul><li>toimijoiden kanssa </li></ul><ul><li>Laitteet ja ohjelmat </li></ul><ul><li>Muuntuvat tilat </li></ul><ul><li>Liikkuvuus ja liikuteltavuus </li></ul><ul><li>Harjoittelijat eri oppilaitoksista </li></ul>
 13. 20. Parannettavaa? <ul><li>Lähellä olevista oppilaitoksista innostuneita opettajia </li></ul><ul><li>Kauempana olevat oppilaitokset? </li></ul><ul><li>Muutkin oppiaineet kuin äidinkieli, kuvaamataito ja musiikki? </li></ul><ul><li>Yhteistyön tiivistäminen entisestään koulujen ja oppilaitosten kanssa: opetuksen suunnittelu </li></ul><ul><li>Enemmän tarjontaa, enemmän mediakasvatusta: tiedonhakua, medialukutaitoa, sosiaalista mediaa, tekijänoikeuksia ja pelejä </li></ul><ul><li>Nuorten houkutteleminen vapaa-ajalla!? </li></ul>
 14. 21. http://mediamajakouvola.blogspot.com

×