Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hämeenlinna 21.5.2010

826 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hämeenlinna 21.5.2010

 1. 1. <ul><li>Mediamaja toimintamuotona </li></ul>Heli Metsä TTS-hankkeen koulutus- ja käytäntöpäivä Hämeenlinnassa 21.5.2010
 2. 2. Mikä ihmeen Mediamaja? <ul><li>Nuorille, nuorille aikuisille ja maahanmuuttajille suunniteltu tila Kouvolan kaupunginkirjastossa. </li></ul><ul><li>Mediamajassa järjestetään oppitunteja, kursseja, työpajoja, näyttelyitä, konsertteja ja peli-iltoja yhteistyössä oppilaitosten kanssa. </li></ul><ul><li>Mediamajan vahvuuksia ovat mm. mediakasvatus, luova kirjoittaminen, videokuvaus, animaatiotuotanto ja musiikinopetus. Toiminta levittäytyy kirjastolta myös suoraan kouluihin ja kulttuuritapahtumiin. </li></ul>
 3. 3. Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt <ul><li>Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kirjastoalan suurhanke 2008-2011. </li></ul><ul><li>Osa opetusministeriön Avoimissa oppimisympäristöissä aktiivisiksi kansalaisiksi –kehittämisohjelmaa. </li></ul><ul><li>Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus koordinoi hanketta. </li></ul><ul><li>Mukana Hämeenlinnan, Tampereen ja Kouvolan kaupunginkirjastot. </li></ul><ul><li>Tampereen ja Oulun yliopistot myös mukana. </li></ul><ul><li>Mediamaja on Kouvolan osahanke. </li></ul>
 4. 4. Hankkeen tavoitteet <ul><li>Kirjastojen ja muiden toimijoiden yhteistyöllä pyritään vahvistamaan työikäisen väestön sisällöllisiä tietoyhteiskuntataitoja. </li></ul><ul><li>Uusien työkäytäntöjen ja yhteistyömallien kehittäminen. </li></ul><ul><li>Hyvien työkäytäntöjen jatkojalostaminen ja niiden levittäminen. Hyvät käytännöt talteen! </li></ul><ul><li>Opettajien ja kirjastoammattilaisten tietoyhteiskuntataitojen parantaminen. </li></ul><ul><li>Verkottumisen lisääntyminen. </li></ul>
 5. 5. Mediamajan idea kristallisoituu <ul><li>Puuhamiehenä kirjastotoimenjohtaja Mikko Vainio. </li></ul><ul><li>Kävijämäärät laskevat, lainaukset vähenevät – mitä tehdään? Uudistuuko kirjasto vai muuttuko se vähitellen pelkäksi kirjavarastoksi? </li></ul><ul><li>Ideana houkutella sellaisia asiakasryhmiä, jotka käyttävät vähän kirjastoa: nuoret ja maahanmuuttajat. </li></ul><ul><li>Esikuvia mm. Tanskasta ja pääkaupunkiseudun kirjastoista. </li></ul><ul><li>Mediamaja on tulevaisuuden kirjasto! </li></ul>
 6. 6. Hyvää ja kaunista <ul><li>Tarjotaan tietoja, taitoja ja välineitä, joita voi hyödyntää opiskelussa ja vapaa-ajalla. </li></ul><ul><li>Toimialat ylittävää yhteistyötä. </li></ul><ul><li>Kirjaston imagon päivittäminen. </li></ul><ul><li>Kirjastolaisten ammattitaidon kehittäminen. </li></ul>
 7. 7. Tavoitteita <ul><li>Nuorten ja maahanmuuttajien tavoittaminen parempien kirjastopalveluiden avulla. </li></ul><ul><li>Yhteisöllisyys. </li></ul><ul><li>Luovuus ja itseilmaisu. </li></ul><ul><li>Moniarvoisuus ja monikulttuurisuus. </li></ul><ul><li>Syrjäytymisen ehkäisy. </li></ul><ul><li>Mediakasvatus. </li></ul><ul><li>Yhteistyön kehittäminen ammattiryhmien välillä. </li></ul>
 8. 8. Kohderyhmät <ul><li>Nuoret </li></ul><ul><li>Toisen asteen opiskelijat </li></ul><ul><li>Maahanmuuttajat </li></ul><ul><li>Kirjastolaiset </li></ul><ul><li>Toisen asteen opettajat </li></ul><ul><li>Nuorisotoimi </li></ul><ul><li>Maahanmuuttopalvelut </li></ul><ul><li>Muut yhteistyökumppanit </li></ul>
 9. 9. Tila haltuun <ul><li>Entinen kirjaston taidegalleria päätettiin muuttaa Mediamajaksi. </li></ul><ul><li>Muuntuva tila konserteille, näyttelyille ja tapahtumille. </li></ul><ul><li>Tavoitteena rento, olohuonemainen tunnelma. </li></ul>
 10. 10. Ensiaskeleet <ul><li>Osahanke alkoi tammikuussa 2009. </li></ul><ul><li>1 projektin vetäjä + </li></ul><ul><li>3 projektityöntekijää. </li></ul><ul><li>Majan avajaiset toukokuussa 2009. </li></ul><ul><li>Kesän ajan suunnittelua ja kokeiluluontoista toimintaa. </li></ul><ul><li>Laajempi toiminta ja kouluyhteistyö alkoi syksyllä 2009. </li></ul>
 11. 12. Työntekijät <ul><li>Mediamajan pyörittäminen ei ole perinteistä kirjastotyötä, joten henkilökunta on koottu eri alojen osaajista. </li></ul>
 12. 13. Työntekijät
 13. 14. Työntekijät
 14. 15. Tutkimusapulainen <ul><li>Tampereen yliopiston palkkaama tutkimusapulainen Maria Nummela. </li></ul><ul><li>Töissä noin 5 kuukautta vuoden 2010 aikana. </li></ul><ul><li>Tavoitteena kehittää uusia kirjastopalveluita maahanmuuttajille ja parantaa toimintatapoja. </li></ul><ul><li>Maahanmuuttajien haastatteluja, tilannekartoitusta. </li></ul><ul><li>Muiden kirjastojen käytäntöihin tutustumista. </li></ul><ul><li>Fokusoituja ryhmähaastatteluja: maahanmuuttajat ovat iso ja heterogeeninen joukko. </li></ul>
 15. 16. Harjoittelijat <ul><li>Mediamaja ottaa mahdollisuuksien mukaan työharjoitteluun nuoria ja maahanmuuttajia. </li></ul><ul><li>Henkilöresurssien pienentyessä kesästä 2010 alkaen joudutaan harjoittelijoiden apuun turvautumaan yhä enemmän, jotta kaikki työt saadaan tehtyä. </li></ul><ul><li>Harjoittelijoita esim. Kymenlaakson AMK:sta, Orimattilan opistosta, Lahden AMK:sta, Kouvolan seudun ammattiopistosta ja TE-toimistosta. </li></ul><ul><li>Harjoittelijoita myös opiskelijavaihdon kautta Saksasta. </li></ul>
 16. 18. Laitteisto <ul><li>3 videokameraa </li></ul><ul><li>6 kannettavaa tietokonetta (kaikissa mm. Adoben Creative Suite) </li></ul><ul><li>1 Applen pöytäkone studiokäyttöön </li></ul><ul><li>Nintendo Wii, XBOX 360 </li></ul><ul><li>2 projektoria </li></ul><ul><li>2 kitaraa, basso, mikrofoneja </li></ul><ul><li>Liikuntavälineitä </li></ul>
 17. 19. Missä? Kouvolan pääkirjaston alakerrassa
 18. 21. Luova kirjoittaminen <ul><li>Kesäkurssit. </li></ul><ul><li>2009 kurssille osallistui 10 nuorta. </li></ul><ul><li>Ikähaitari 14-16 vuotta. </li></ul><ul><li>Tänä vuonna intensiivikurssi kesäkuussa. </li></ul>
 19. 22. Kuvankäsittely <ul><li>Kouluille, maahanmuuttajille, henkilökunnalle. </li></ul><ul><li>Mainosjulisteet oppilastöinä. </li></ul><ul><li>Photoshop ja Gimp 2 </li></ul>
 20. 23. Näyttelyt <ul><li>Näyttelytilan tarjoaminen kouluille ja oppilaitoksille. </li></ul><ul><li>Lukiot, peruskoulut, ammattiopiston kuva-artesaanit, SPR </li></ul><ul><li>Monet kirjaston näyttelyt jatkuvat myös Mediamajan puolelle. </li></ul>
 21. 25. Musiikki <ul><li>Band Workshop </li></ul><ul><li>Kouluyhteistyö: musavideot, äänitys, elokuvamusiikki </li></ul><ul><li>Konsertteja, bänditapahtumia </li></ul><ul><li>Paikallisten bändien demoja </li></ul><ul><li>DVD-sarja äänilevyn tekemisestä </li></ul><ul><li>Nuorten lahjakkuuksien auttaminen </li></ul><ul><li>Musavisa </li></ul>
 22. 31. Kouluyhteistyö <ul><li>Opetussuunnitelmia tukevat kurssit ja työpajat </li></ul><ul><li>Ammattitaitoinen henkilökunta opastaa, ohjaa ja opettaa nuoria </li></ul><ul><li>Opiskelijoille vaihtoehtoja suorittaa kursseja – vaihtelua, erilainen ympäristö, uusia virikkeitä! </li></ul><ul><li>Koulutusta myös opettajille </li></ul><ul><li>Sopii eri oppiaineisiin: äidinkieli, musiikki, kuvaamataito, jne. </li></ul><ul><li>Suunnitellaan toteutus yhdessä opettajan kanssa </li></ul>
 23. 32. Esimerkkejä <ul><li>Äidinkieli: kirjavinkkivideot, </li></ul><ul><li>kuunnelmat / äänimainokset, kaksoistutkintomainokset </li></ul><ul><li>Kuvaamataito: julistekurssi </li></ul><ul><li>kuvankäsittelyn opetus + kirjaston </li></ul><ul><li>tapahtuma ja sen mainonta + näyttely </li></ul><ul><li>Musiikki: bändikurssi – biisin teko, </li></ul><ul><li>nauhoitus, musiikkivideon suunnittelu, </li></ul><ul><li>kuvaus ja editointi, (julkaisu) </li></ul><ul><li>Musiikki: elokuvamusiikin luennot ja harjoitukset </li></ul>
 24. 33. Tapaus ”Kotiutunut Kouvolaan” <ul><li>Minun Kouvolani –tapahtumasarjaan kuuluva mediataiteen tapahtuma 14.-16.4.2010 </li></ul><ul><li>Kouvolan alueen nuorten tekemät videotuotokset pyörivät usealla tietokoneella tapahtumassa </li></ul><ul><li>Materiaalia saatiin Mediamajassa käyneiltä ryhmiltä </li></ul><ul><li>KSAO:n kaksoistutkinnon suorittajat äidinkielen tunnilla: </li></ul><ul><ul><li>Koulussa esiteltiin Mediamajaa ja projektia </li></ul></ul><ul><ul><li>Synopsikset etukäteen: Kouvola omasta näkökulmasta </li></ul></ul><ul><ul><li>2-3 kaksoistunnin mittaista lähiopetuskertaa Mediamajassa </li></ul></ul><ul><ul><li>Videokameran käyttö, kuvaus ja editointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijat varasivat vielä lisäaikoja editointiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmät etenivät eri tahtiin </li></ul></ul>
 25. 34. Case 2: Street Art -työpaja <ul><li>Tutustutaan katutaiteen eri muotoihin ja tekniikoihin </li></ul><ul><li>Tekemisen motiivit, merkitys ja asema yhteiskunnassa </li></ul><ul><li>Oma teos </li></ul><ul><li>Kolme kertaa: kaksi luentoa </li></ul><ul><li>ja toteutus </li></ul><ul><li>Toteutettiin maaliskuussa </li></ul><ul><li>Mediamajassa </li></ul><ul><li>Kurssisuoritus? </li></ul>
 26. 35. Opettajan näkökulma <ul><li>” Yhteistyö antaa mahdollisuuksia tehdä sellaista, mitä ei yksin osaisi / kerkeäisi.” </li></ul><ul><li>” Yhteistyö on toiminut mielestäni hyvin niin, että tavallisilla oppitunneilla on ideoitu ja käsikirjoitettu ja Mediamajan avulla oppilaat ovat toteuttaneet.” </li></ul><ul><li>” Oppilaat ovat pitäneet työskentelystä, vaikka se ei ole ollutkaan aivan helppoa. He ovat kokeneet oppineensa uutta.” </li></ul><ul><li>” Parasta olisi, jos Mediamajaan tulevat ryhmät olisivat pieniä, jotta ohjaajat ja välineet riittäisivät.” </li></ul>
 27. 36. Tuotosten julkaisu: Palapelimedia <ul><li>TVTaivas-hankkeessa koottu Kouvolan koulujen oma verkkoportaali </li></ul><ul><li>Julkaisukanava opettajien ja oppilaiden töille </li></ul><ul><li>Oppimateriaalia jota eri aineiden ja kouluasteiden opettajat ja oppilaat voivat hyödyntää </li></ul><ul><li>Videoita ja PowerPoint-esityksiä </li></ul><ul><li>Sisällönhallinta siirtyy Mediamajalle tänä keväänä </li></ul><ul><li>www.edukouvola.fi/palapelimedia </li></ul>
 28. 37. Maahanmuuttajatyö <ul><li>Jalkapallo </li></ul><ul><li>Käsityökerho </li></ul><ul><li>Tapahtumia: teehetki, Halloween-juhla, rasisminvastainen viikko </li></ul><ul><li>Atk-opetusta ja neuvontaa, kuvankäsittelyopetusta </li></ul><ul><li>Harjoittelutilan tarjoaminen, laitteiston lainaaminen </li></ul><ul><li>Iltalukion peruskouluryhmän animaatiot </li></ul><ul><li>Koulunkäyntiavustajien musiikkiesitys </li></ul><ul><li>Harjoittelija Kongosta </li></ul>
 29. 38. Käytäntöjen parantamista <ul><li>Kirjastoesittelyvideot eri kielillä suunnitteilla. </li></ul><ul><li>Maahanmuuttajatyöryhmän perustaminen kirjastoon. </li></ul><ul><li>Kirjaston kotisivujen kehittäminen maahanmuuttajien näkökulmasta. </li></ul><ul><li>Kaupungin sivujen kehittäminen. </li></ul><ul><li>Atk- ja kirjastonkäytönopetukset yhteistyössä oppilaitosten ja TE-toimiston kanssa </li></ul><ul><li>Tiedotus ja sponsorisopimukset </li></ul><ul><li>Kirjaston tehtävä yhteistyötä: maahanmuuttopalvelut, Punainen risti, korttelikodit </li></ul>
 30. 39. Yhteistyökumppaneita <ul><li>Toisen asteen oppilaitokset ja peruskoulut </li></ul><ul><li>Maahanmuuttopalvelut </li></ul><ul><li>Nuorisopalvelut – Majakka, Motiimi, Etsivä työ </li></ul><ul><li>Kymenlaakson AMK </li></ul><ul><li>Punainen risti </li></ul><ul><li>Kouvolan korttelikotiyhdistys ry </li></ul><ul><li>Kouvolan Vammaisjärjestöjen yhdistys ry </li></ul><ul><li>Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia </li></ul>
 31. 40. Parannettavaa? <ul><li>Lähellä olevista oppilaitoksista innostuneita opettajia </li></ul><ul><li>Kauempana olevat koulut mukaan </li></ul><ul><li>Muutkin oppiaineet kuin äidinkieli, kuvaamataito ja musiikki </li></ul><ul><li>Yhteistyön tiivistäminen entisestään koulujen ja oppilaitosten kanssa: opetuksen suunnittelu </li></ul><ul><li>Nuorten ja maahanmuuttajien houkutteleminen vapaa-ajalla Mediamajaan! </li></ul><ul><li>Hankkeen asettamien keinotekoisten ikärajojen muuttaminen. </li></ul><ul><li>Tulevaisuus vuoden 2011 jälkeen auki. </li></ul>
 32. 41. http://mediamajakouvola.blogspot.com

×