Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Володимир Діденко

658 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Володимир Діденко

 1. 1. Застосування до телерадіокомпаній та кінодистрибуторів обмежень стосовно включення роялті до витрат (ст. 140.1.2 ПКУ) <ul><li>Володимир Діденко, </li></ul><ul><li>партнер </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Основні поняття </li></ul><ul><ul><li>Обмеження згідно ст. 140.1.2 ПКУ застосовується до платежів, які є роялті – плата за право користування : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, комп'ютерні програми, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>зареєстрованими знаками на товари і послуги (торгівельні марки), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>патентом, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, ноу-хау. </li></ul></ul></ul>Обмеження щодо включення роялті до витрат
 3. 3. <ul><li>Основні поняття </li></ul><ul><ul><li>Виключення з обмеження (4% від виручки) стосується: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>суб'єктів господарювання, що перелічені у Законі України &quot;Про телебачення і радіомовлення”: телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги, оператор багатоканальної телемережі, студія-виробник (надалі – телерадіокомпанії, ТРК ); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>всіх суб'єктів, які сплачують роялті за надання права на користування авторським, суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні та літературні твори (надалі кінодистриб'ютори, КД ) </li></ul></ul></ul>Обмеження щодо включення роялті до витрат
 4. 4. <ul><li>Всі суб'єкти, та зокрема ТРК та КД, не мають право відносити на витрати суми роялті, якщо: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Роялті сплачується нерезиденту, і такий нерезидент: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Обмеження 1 : є офшором (розпорядження КМУ від 23.02.2011 р. N 143-р); </li></ul></ul><ul><ul><li>Обмеження 2 : не є бенефіціарним власником сум роялті; </li></ul></ul><ul><ul><li>Обмеження 3 : не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті у своїй державі; </li></ul></ul><ul><ul><li>Обмеження 4 : права на об'єкт інтелектуальної власності, за який платиться нерезиденту, вперше виникли у резидента України. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Роялті сплачується юридичній особі – резиденту, що звільнений від податку на прибуток або сплачує його за більш низькою ставкою ; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Роялті сплачується особі, яка сплачує податок на прибуток у складі інших податків (спрощена система оподаткування) . </li></ul></ul></ul></ul>Застосування обмежень до ТРК та КД
 5. 5. <ul><li>Що мав на увазі законодавець? </li></ul><ul><ul><li>Обмеження на включення до витрат роялті у сумі понад 4% від виручки платника за попередній рік не застосовується, якщо: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Роялті сплачується нерезиденту [за право користування будь-якими об ’ єктами інтелектуальної власності], суб'єктами господарювання, переліченими у Законі про ТБ і радіо; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Роялті сплачується нерезиденту [ будь-якими суб'єктами ] за право користування авторськими та суміжними правами на фільми іноземного виробництва, музичні та літературні твори . </li></ul></ul></ul>Застосування обмежень до ТРК та КД
 6. 6. <ul><li>Роялті очима податкового інспектора </li></ul><ul><ul><ul><li>Нечіткість формулювання дає можливість фіскальної інтерпретації фрази “ нарахувань, що здійснюються суб'єктами господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України &quot;Про телебачення і радіомовлення” . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Можливе тлумачення : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Норма ПК містить відсилання на Закон про ТБ і Радіо, норми якого мають встановлювати відповідні випадки “ нарахування роялті ”. Оскільки в законі такі випадки не виписані, то для суб'єктів у сфері ТБ та радіо виключення з правила 4% взагалі не працює. </li></ul></ul></ul></ul>Проблемні питання застосування обмежень
 7. 7. <ul><li>Роялті очима податкового інспектора </li></ul><ul><li>Формальні підстави для заборони віднесення на витрати роялті у наступних випадках: </li></ul><ul><ul><ul><li>Бенефіціарний власник . Відсутність процедури підтвердження бенефіціарної власності на авторські права (не потребують обов'язкової реєстрації); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Субліцензія . Проблематичність підтвердження передачі бенефіціаром субліцензіару права на отримання винагороди; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Оподаткування роялті у іншій державі . Немає процедури документального підтвердження належності до оподаткування сум роялті. </li></ul></ul></ul>Проблемні питання застосування обмежень
 8. 8. <ul><ul><ul><li>Конвенції про уникнення подвійного оподаткування захищають від дискримінаційних обмежень щодо права на віднесення роялті до витрат: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Пріоритет норм міжнародних угод над нормами національного законодавства України; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Обмеження, передбачені у ст. 140.1.2 ПКУ, не застосовуються на підставі статті “Недискримінація” Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>роялті , що виплачуються підприємством України резиденту другої Договірної Держави, повинні з метою визначення оподатковуваних прибутків такого підприємства вираховуватись за тих же умов, що мають місце, коли вони виплачуються резиденту України. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Україна має угоди з понад 60 країнами; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Не всі конвенції містять статтю про недискримінацію, зокрема така стаття відсутня в Угоді між СРСР та Кіпром; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Існує ймовірність спору з податковим органом. </li></ul></ul></ul>Захист права на віднесення роялті на витрати
 9. 9. <ul><ul><ul><li>Податкова консультація (ст. 52 ПКУ): </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Обов'язок ДПС надати консультацію протягом 30 днів; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Можливість оскарження у суді; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Платник податків , який діяв відповідно до податкової консультації, не може бути притягнений до відповідальності (звільнення від штрафних санкцій); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Допомагає документувати факт “конфлікту інтересів” для цілей ст.56.21 ПКУ. </li></ul></ul></ul>Управління податковими ризиками
 10. 10. <ul><li>Vladimir Didenko, </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>EPAP Ukraine is a member of Taxand www.taxand.com

×