Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vaihtoehtoinen toimijuus teknoyhteiskunnassa (Minna Saariketo)

356 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vaihtoehtoinen toimijuus teknoyhteiskunnassa (Minna Saariketo)

  1. 1. Toimijuus teknoyhteiskunnassa Suuntaviivoja kriittiselle teknologiakasvatukselle Minna Saariketo Tampereen yliopisto minna.saariketo@uta.fi
  2. 2. Millaisia teknologiavälitteisiä toimijuuden muotoja ja niiden tuottamisen tapoja tämän hetken suomalaisessa yhteiskunnassa voi narratiivisen erittelyn keinoin tunnistaa? Millaisia suuntaviivoja ja millaiselle kriittiselle teknologiakasvatukselle tältä pohjalta voi ja on tarpeen hahmotella?
  3. 3. TAPAUSTUTKIMUKSET Kaupallis- liiketaloudellinen Teknologiavälitteisten ympäristöjen käyttö Vastarinta ja toisenlainen toimijuus Toimijuus? Hallinnollis-poliittinen
  4. 4. KRIITTINEN TEKNOLOGIAKASVATUS  Teknologian rooli yhteiskunnassa ja arkisessa elämässä  Oman teknologiasuhteen uudelleenarviointi  Teknologiaan liittyvien valtasuhteiden ymmärtäminen  Vaihtoehtojen kuvitteleminen

×