Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 29 Ad

Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta

Download to read offline

Mediakasvatusseura on julkaissut lisäraportin VERKEn kuntakyselyyn. Lisäraportissa selvitetään Verken kuntakyselyn pohjalta, mitä nuorisotyöntekijät kertovat mediakasvatuksesta, mitä digitaalinen maailma antaa nuorisotyölle, sekä miten sujuvaa verkkonuorisotyötä voi edistää.

Mediakasvatusseura on julkaissut lisäraportin VERKEn kuntakyselyyn. Lisäraportissa selvitetään Verken kuntakyselyn pohjalta, mitä nuorisotyöntekijät kertovat mediakasvatuksesta, mitä digitaalinen maailma antaa nuorisotyölle, sekä miten sujuvaa verkkonuorisotyötä voi edistää.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (19)

Similar to Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta (20)

Advertisement

More from Finnish Society on Media Education (20)

Recently uploaded (17)

Advertisement

Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta

 1. 1. Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta Mediakasvatusseuran lisäraportti Verken kuntakyselyyn, 2015 TULOKSET 25.8.2015
 2. 2. KOKO RYHMÄ: 915 VASTAAJAA MEDIAKASVATUSTA PRIORISOIVAT: 70 VASTAAJAA
 3. 3. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Vertaisohjaus ja -kasvatus Sosiaalinen nuorisotyö Poluttava nivelvaihetyö Nuorten työpajatoiminta Nuorten tieto- ja neuvontatyö Nuorten osallisuus Monikulttuurinen nuorisotyö Mediakasvatus Luonto- ja elämystoiminta Kulttuurinen nuorisotyö Koulunuorisotyö Kansainvälinen nuorisotyö Etsivä nuorisotyö ja työparitoiminta Ehkäisevä päihdetyö Avoin nuorisotyö % Millaisia nuorisotyön työmuotoja käytät useimmiten työssäsi? (Valitse max. 3) mediakasvatusta priorisoivat vastaajat
 4. 4. Taustakysymykset
 5. 5. Vastaajien ikä Koko ryhmä (915) Mediakasvatusta priorisoivat (70) Ikäryhmä Lukumäärä Taajuus Lukumäärä Taajuus < 25 v 72 7.9 % 5 7.1 % 25-30 v 208 22.7 % 21 30.0 % 31-40 v 321 35.1 % 24 34.3 % 41-50 v 187 20.4 % 12 17.1 % 51-60 v 116 12.7 % 8 11.4 % > 60 v 11 1.2 % 0 0.0 %
 6. 6. Vastaajien työnteon kohdeikäryhmä Koko ryhmä (915) Mediakasvatusta priorisoivat (70) Ikäryhmä Lukumäärä Taajuus Lukumäärä Taajuus alle 13-vuotiaat 49 5.4% 5 7.1% 13-17-vuotiaat 611 66.8 % 50 71.4 % 18-25-vuotiaat 251 27.4 % 15 21.4 % yli 25-vuotiaat 4 0.4 % 0 0.0 %
 7. 7. Vastaajien työkokemus Koko ryhmä (915) Mediakasvatusta priorisoivat (70) Työkokemus Lukumäärä Taajuus Lukumäärä Taajuus alle 1 vuotta 37 4.0 % 4 5.7 % 1-2 vuotta 72 7.9 % 8 11.4 % 3-5 vuotta 205 22.4 % 14 20.0 % 6-10 vuotta 235 25.7 % 22 31.4 % 11-15 vuotta 166 18.1 % 10 14.3 % 16-20 vuotta 80 8.7 % 2 2.9 % yli 20 vuotta 120 13.1 % 10 14.3 %
 8. 8. Vastaajien maantieteellinen sijoittuminen Koko ryhmä (915) Mediakasvatusta priorisoivat (70) Kunnan koko Lukumäärä Taajuus Lukumäärä Taajuus alle 2 000 as. 21 2.3 % 1 1.4 % 2 000 - 5 000 as. 102 11.1 % 7 10.0 % 5 001 – 10 000 as. 112 12.2 % 6 8.6 % 10 001 – 20 000 as. 122 13.3 % 3 4.3 % 20 001 – 50 000 as. 185 20.2 % 11 15.7 % 50 001 – 100 000 as. 98 10.7 % 15 21.4 % yli 100 000 as. 275 30.1 % 27 38.6 %
 9. 9. Vastaajien käsityksiä nuorten netin käytöstä
 10. 10. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nuoret pitää saada pois internetistä. Nuoret ovat taitavia internetin käyttäjiä. Kunnallisen nuorisotyön tulee toimia internetissä. Internetiä tulee käyttää enemmän nuorisotyössä. Nuoren kohtaaminen internetissä on yhtä arvokasta kuin nuoren kohtaaminen kasvokkain. Digitaaliset pelit ovat hyvä nuorisotyön väline. Internetiä on vaikea hyödyntää nuorten ryhmätoiminnassa. täysin eri mieltä osin eri mieltä osin samaa mieltä täysin samaa mieltä
 11. 11. Vastaajien käytössä oleva välineistö
 12. 12. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PELIKONSOLI DIGIKAMERA Tabletti Kannettava tietokone Pöytätietokone TIETOKONE Älypuhelin Matkapuhelin PUHELIN % Millainen työnantajan tarjoama välineistö sinulla on työaikana käytössäsi? ei ole on
 13. 13. Internetin käyttö nuorisotyössä
 14. 14. 45.40% 53.90% 0.80% Koetko, että käytät tällä hetkellä internetiä omassa työssäsi… liian vähän sopivasti liian paljon
 15. 15. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen omassa nuorisotyössäsi... Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen nuorisotyössä organisaatiossasi... lisääntymään vähenemään pysymään ennallaan
 16. 16. 0 20 40 60 80 100 Koen, että internet on keskeinen osa nuorten elämää. Haluan hyödyntää internetin mahdollisuuksia nuorisotyössä. Minulla on mahdollisuuksia osaamiseni päivittämiseen / kehittämiseen. Minulla on mahdollisuuksia organisoida työtäni joustavasti (esim. työaika). Työlle on asetettu riittävän selkeät tavoitteet. Käytettävissäni on riittävä välineistö. Käytettävissäni on riittävä infrastruktuuri. Esimieheni tukee internetin käyttöä. Organisaationi tukee internetin käyttöä. % Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tekijöitä työssäsi, jotka edistävät internetin käyttämistä nuorisotyössä? (Valitse max. 3.)
 17. 17. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mediakasvatus Neuvonta ja ohjaus Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen Pelaaminen Ryhmätoiminta Tiedottaminen Vaikuttamistoiminta Yhteydenpito nuoriin Kuinka tärkeäksi koet internetin käytön seuraavissa nuorisotyön toiminnoissa? Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä
 18. 18. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mediakasvatus Neuvonta ja ohjaus Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen Pelaaminen Ryhmätoiminta Tiedottaminen Vaikuttamistoiminta Yhteydenpito nuoriin Kuinka usein ja mihin tarkoituksin käytät internetiä nuorisotyössä? Päivittäin Viikottain Kuukausittain Harvemmin En koskaan
 19. 19. Vastaajien osaaminen ja sen ylläpitäminen
 20. 20. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Digitaaliset pelit ja verkkopelaaminen Mediasisältöjen tuottaminen Mediakriittisyys Ohjelmointi Sosiaalinen media Tekijänoikeudet Tekninen tietotaito Verkkokulttuurit Verkkoturvallisuus Verkkovaikuttaminen ja -aktivismi Millaiseksi arvioit tietotaitosi seuraavista internetiin liittyvistä teemoista? erinomainen hyvä tyydyttävä heikko
 21. 21. 0 20 40 60 80 100 Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet internetissä Digitaalisten pelien hyödyntäminen Mediakasvatus ja nuorten mediataitojen tukeminen Mobiililaitteiden hyödyntäminen nuorisotyössä Nuorten omaehtoisen toiminnan ja ilmaisun tukeminen… Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen Nuorten ohjaus ja neuvonta Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavista osa-alueista liittyen internetin käyttöön nuorisotyössä? erinomainen hyvä tyydyttävä heikko
 22. 22. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet internetissä Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotyössä Mediakasvatus ja nuorten mediataitojen tukeminen Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit,… Mobiililaitteiden hyödyntäminen nuorisotyössä Nuorten omaehtoisen toiminnan ja ilmaisun tukeminen… Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen Nuorten ohjaus ja neuvonta Ohjelmointi Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorisotyössä Tekijänoikeudet verkossa ja mediassa Tekninen tietotaito (esim. laitteistot, ohjelmat) Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä En koe tarvetta osaamisen kehittämiseen % Mihin seuraaviin osa-alueisiin liittyen haluat erityisesti kehittää omaa ammatillista osaamistasi? (Valitse max. 3)
 23. 23. Millaisia mahdollisuuksia sinulla on työajalla oman osaamisen ylläpitämiseen liittyen nuorten verkkomaailmaan tai internetin käyttöön nuorisotyössä? (avoin kysymys) On mahdollisuuksia Ei ole / on vain vähän mahdollisuuksia Omalla ajalla / vastuulla, ei ole aikaa On hyviä mahdollisuuksia Mainitsi jotakin konkreettista Jos on maksutonta / oman organisaation sisällä Oppii työkaverilta Oppii nuorilta
 24. 24. MITEN MEDIAKASVATUSTA PRIORISOIVAT VASTAAJAT EROAVAT MUISTA VASTAAJISTA? (esitellään vain merkitseviä eroja, α = .05)
 25. 25. Työskentelyn sijainti Mediakasvatusta priorisoivat työskentelevät isoimmissa kuntiissa kuin muut vastaajat, U = -2.53, p = .012.
 26. 26. Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tekijöitä työssäsi, jotka edistävät internetin käyttämistä nuorisotyössä? (Valitse max. 3.) Mediakasvatusta priorisoivat valitsivat seuraavat vaihtoehdot useammin kuin muut vastaajat: χ² p “Koen, että internet on keskeinen osa nuorten elämää.” 4.06 .044 “Haluan hyödyntää internetin mahdollisuuksia nuorisotyössä.” 4.64 .031 “Minulla on mahdollisuuksia osaamiseni päivittämiseen / kehittämiseen.” 12.54 < .001 “Esimieheni tukee internetin käyttöä.” 6.76 .009
 27. 27. Millaiseksi arvioit tietotaitosi seuraavista internetiin liittyvistä teemoista? Mediakasvatusta priorisoivat arvioivat heidän tietotaitonsa seuraavissa teemoissa paremmaksi kuin muut vastaajat: U p Digitaaliset pelit ja verkkopelaaminen -4.618 < .001 Mediasisältöjen tuottaminen -6.651 < .001 Mediakriittisyys -4.871 < .001 Ohjelmointi -2.112 .035 Sosiaalinen media -3.315 .001 U p Tekijänoikeudet -6.518 < .001 Tekninen tietotaito -5.952 < .001 Verkkokulttuurit -6.216 < .001 Verkkoturvallisuus -3.811 < .001 Verkkovaikuttaminen ja -aktivismi -4.570 < .001
 28. 28. Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavista osa-alueista liittyen internetin käyttöön nuorisotyössä? Mediakasvatusta priorisoivat arvioivat heidän osaamisensa seuraavissa teemoissa paremmaksi kuin muut vastaajat: U p Digitaalisten pelien hyödyntäminen -4.919 < .001 Mediakasvatus ja nuorten mediataitojen tukeminen -7.497 < .001 Mobiililaitteiden hyödyntäminen -3.078 .002 Nuorten omaehtoisen toiminnan ja ilmaisun tukeminen internetissä -4.657 < .001 U p Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen -4.260 < .001 Nuorten ohjaus ja neuvonta -2.883 .004 Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen -4.174 < .001 Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä -2.290 .022
 29. 29. Mihin seuraaviin osa-alueisiin liittyen haluat erityisesti kehittää omaa ammatillista osaamistasi? Mediakasvatusta priorisoivat valitsivat seuraavat vaihtoehdot useammin kuin muut vastaajat: χ² p Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) 8.42 .004 Ohjelmointi 9.11 .003

×