Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020

333 views

Published on

Mediakasvatusseuran strategia vuosille 2016-2020

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020

 1. 1. Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020
 2. 2. Strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura edistää ja kehittää mediakasvatusta Suomessa. Mediakasvatusseura ry:n hallitus linjasi yhdistyksen ydintoiminnoiksi vuosina 2013-2015 käytännön toimijoiden ja tutkijoiden yhteistyön ja sen tukemisen, mediakasvatuksen kansainvälisen työn kehittämisen sekä alueellisen toiminnan tukemisen. Nämä ydintoiminnot kirjattiin Mediakasvatusseuran toiminnan suuntaviivoiksi. Mediakasvatuksen kenttä on kehittynyt nopeasti ja toimintaympäristöt ovat laajentuneet. Muuttuneessa ja muuttuvassa ympäristössä Mediakasvatusseura tarvitsee toiminnalleen ja tavoitteilleen entistä selkeämmän viitekehyksen. Mediakasvatusseuran strategia vuosille 2016- 2020 pyrkii vastaamaan mediakasvatuksen kentän, Seuran toimintaympäristön ja koko yhteiskunnan muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Toiminnan priorisointi on välttämätöntä, kun ottaa huomioon Mediakasvatusseuran käytettävissä olevat resurssit ja muuttuvan toimintaympäristön. 2
 3. 3. Strategia 2016-2020 Arvot: Sivistys Osallisuus Yhteisöllisyys Avoimuus 3
 4. 4. Strategia 2016-2020 Unelmien seura vuonna 2020 Mediakasvatuksen kehittäjä ja vaikuttaja Mediakasvatuksen suunnannäyttäjä ja vaikuttaja Mediakasvatuksen toimijoiden yhdistäjä Johtava mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö Yhteistyökumppani ja aktiivinen verkostoituja kansallisesti ja kansainvälisesti Mediakasvatuksen kouluttaja 4
 5. 5. Strategia 2016-2020 Toiminta-ajatus Työskentelemme mediakasvatuksen asiantuntijana ja mediakasvatuksen toimijoiden yhdistäjänä valtakunnallisesti. Välitämme tutkimustietoa, julkaisemme, tiedotamme ja koulutamme. Teemme vaikuttamistyötä mediakasvatuksen edistämiseksi. Nostamme esille mediakasvatuksen tietoa, osaamista ja hyviä käytäntöjä. Toimimme edelläkävijänä osana kansainvälistä ympäristöä ja kansainvälisiä verkostoja. Työtämme ohjaavat keskeiset ihmisoikeussopimukset, joihin sitoudumme kaikessa toiminnassa. 5
 6. 6. Strategia 2016-2020 Kohderyhmät Mediakasvatusseuran kohderyhmänä ovat median ja kasvatuksen ammattilaiset, tutkijat sekä mediakasvatuksen asiantuntijat, kehittäjät ja päättäjät. Johtavana kansallisena mediakasvatuksen asiantuntijajärjestönä Mediakasvatusseuralla on laajat verkostot alan eri toimijoihin niin jäsenistön, nykyisten ja entisten työntekijöiden kuin sitoutuneen hallituksenkin kautta. 6
 7. 7. Strategia 2016-2020 Toiminnan painopisteet 7
 8. 8. Strategia 2016-2020 Mediakasvatuksen kehittäminen Mediakasvatusseura rakentaa yhteyksiä tutkimuksen ja käytännön välille sekä kehittää tulevaisuuden mediakasvatusta Suomessa. Toimintamuodot: Tutkija- ja toimijaverkoston kokoaminen ja yhteen saattaminen, seuran järjestämät seminaarit ja keskustelutilaisuudet, työryhmiin osallistuminen 8
 9. 9. Strategia 2016-2020 Vaikuttaminen Mediakasvatusseura tekee vaikuttamistyötä mediakasvatuksen edistämiseksi. Toimintamuodot: Lausunnot, kannanotot, verkostoyhteistyö, työryhmiin osallistuminen, yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja. 9
 10. 10. Strategia 2016-2020 Asiantuntijapalveluiden tarjoaminen Mediakasvatusseura järjestää koulutuksia eri alan ammattilaisille mediakasvatuksesta, tekee konsultointia sekä jakaa mediakasvatuksen hyviä käytäntöjä. Toimintamuodot: Koulutukset, tilausluennot, julkaisut, asiantuntijavälitys, ammattilaisten ja sidosryhmien konsultointi ja tukeminen. 10
 11. 11. Strategia 2016-2020 Viestintä ja tiedon jakaminen Mediakasvatusseura kokoaa, tuottaa ja jakaa tietoa mediakasvatuksen tutkimuksista, ajankohtaisista aiheista, tilaisuuksista ja koulutuksista. Toimintamuodot: Mediakasvatusmateriaalien kokoaminen ja koosteiden tekeminen, kolmikielinen verkkopalvelu, sosiaalinen media, tilaisuudet, neuvonta ja kyselyihin vastaaminen. 11

×