Children and Youth - Experienced Users at Risk?

Children and Youth
- Experienced Users at Risk?
      Stian Lindbøl
   Norwegian Media Authority

  My Media Playground, Tampere, Finland
      14th of February 2013
Children and Media surveys
Children and Media 2012 – Young Children and Media 2012
Norwegian Children and Media surveys
•  Young Children and Media 2012
 Facts about young children’s use and experiences
 with digital media. (1-12 years)
 Questionnaire (online), approx. 1500 parents w/
 children 1-12y.


•  Children and Media 2012
 Facts about children and young peoples use and
 experiences with digital media. (9-16 years)
 Questionnaire (online/paper), approx. 2000 children.
Media Access In Children’s Room
Figur 3. Medietilgang på eget rom. Brutt ned etter alder. (N=1500)
Children and Youth - Experienced Users at Risk?
Child’s Age For First Mobile
Figur 6. Barnets alder da det fikk mobiltelefon. Brutt ned etter kjønn. Prosent. (N=1500)
                                              13
Have Their Own Mobile
Figur 5. Mobiltelefon. Brutt ned etter alder. Prosent. (N=1500)
Figur 6. Barnets alder da det fikk mobiltelefon. Brutt ned etter kjønn. Prosent. (N=1500)
Nettsteder barna er spesielt interessert i
Foreldrene fikk muligheten til å oppgi ekstra internettjenester som barnet viser spesiell interesse for.
                                       3
Tabell 2. Mest populære nettsider blant gutter og jenter i ulike aldersgrupper Tre svar mulig.

Gutt (1-4 år)       Gutt (5-8 år)       Gutt (9-12 år)

Youtube       66 Youtube         38 Youtube         49

NRK Super      24 NRK Super        29 123spill         29

NRK         6  123spill       22 Facebook         13

VG          4  Lego         13 Minecraft        11

Disney        4  NRK          5  MovieStarPlanet 7

Jente (1-4 år)      Jente (5-8 år)       Jente (9-12 år)

Youtube       57 NRK Super        43 Youtube         30

NRK Super      23 Youtube         26 goSupermodel       23

Disney        5  123spill       17 MovieStarPlanet 22

NRK         3  MovieStarPlanet 9     123spill        18

Spotify       2  NRK          6  Facebook        15


Tabell 2 viser de fem oftest nevnte nettstedene som foreldrene hevder barna har spesiell interesse
for eller besøker regelmessig. Ifølge foreldrene er videotjenesten YouTube spesielt populær, og
YouTube topper listen for barn i alle aldre, med unntak av jenter i alderen 5-8 år, der NRK Super er
Hvilke dataspill liker barna spesielt godt?
Foreldrene fikk også muligheten til å oppgi 1-3 spill barna liker spesielt godt.
                                      9
Tabell 3. Digitale spill foreldrene oppgir at barnet liker spesielt godt

GUTTER

1-4 År          5-8 År           9-12 År

Angry Birds     18 Super Mario       34 Minecraft          24

Super Mario     9  LEGO          16 FIFA            12

CARS        8  Angry Birds      10 123Spill          11

LEGO        4  123Spill        7  Super Mario        8

Disney       4  FIFA          7  LEGO           8

JENTER

1-4 År          5-8 År           9-12 År

Angry Birds     9  Super Mario      25 Super Mario         14

Josefine      9  Josefine        15 goSuperModel        12

Sofie        6  Angry Birds      8  MovieStarPlanet      10

Nrk Super      3  Nrk Super       8  Angry Birds        6

Super Mario     2  123Spill        6  123Spill         6


Tabellen over viser topp fem av de 20 oftest nevnte dataspillene, sortert etter kjønn og alder. Noen
spill, som for eksempel Super Mario og Angry Birds, er populære blant gutter og jenter i alle
aldersgrupper, med unntak av Angry Birds blant gutter i alderen 9-12 år. De største forskjellene
Figur 26. Aldersgrenser på dataspillene barna spiller. Brutt ned etter alder. Prosent. (N=1303)
                Foreldre m/barn 9-12 år: 8% Barna selv 9-12 år: 23 %
Figur 32. Uenighet om mediebruk i hjemmet. Andelen som har svart "JA". Brutt ned etter alder. Prosent. (N=1500)
Figur 33. Uenighet om mediebruk i hjemmet. Andelen som har svart "JA". Brutt ned etter kjønn. Prosent. (N=1500).
Norwegian Children and Media surveys
•  Young Children and Media 2012
 Facts about young children’s use and experiences with
 digital media. (1-12 years)
 Questionnaire (online), approx. 1500 parents w/ children
 1-12y.


•  Children and Media 2012
 Facts about children and young peoples use and
 experiences with digital media. (9-16 years)
 Questionnaire (online/paper), approx. 2000 children.
Media Access– percentage 9-16 y
Match Parents vs. Children’s Response
Mobile phone – percentage 9-16 y

              49% 9-11 år
Video games – age/sex percentage
Which games do you play often
Social Networking Sites
Tabell 5: Sosiale nettsteder som barna bruker oftest

                    GUTT
      9-11 år          12-14 år          15-16 år
YouTube (26%)        Facebook (78%)      Facebook (94%)
Facebook (24%)        YouTube (38%)       YouTube (27%)
MovieStarPlanet (19%)    Skype (24%)        Skype (19%)
123spill.no (18%)      MSN (13%)         Twitter (11%)
Minecraft (18%)       Google (12%)       Google (9%)
                    JENTE
     9-11 år           12-14 år          15-16 år
GoSuperModel (50%)      Facebook (74%)      Facebook (97%)
MovieStarPlanet (42%)    Skype (26%)        Skype (25%)
Facebook (20%)        YouTube (23%)       YouTube (21%)
YouTube (17%)        MSN (22%)         Blogg (16%)
MSN (17%)          GoSuperModel (17%)    Twitter (15%)Personvern
30 prosent av barna oppgir at de kjenner til en eller flere av sine venners passord på
SNS – percentage YES
                                          15
Figur 27: Sosiale nettsteder. Andelen som har svart "JA" på de ulike spørsmålene.    Brutt ned på
kjønn. Prosent.
          9-16 år


                                              13-16 år
                                          16
Figur 28: Sosiale nettsteder. Andelen som har svart "JA" på de ulike spørsmålene.    Brutt ned på
alder. Prosent.
Porn-/Sexsites
•  13-16 years
•  2010 – 37 % ( in the last year)
•  2012 – 34 % ( often, sometimes, rarely)
Experiences after visiting porn-site
Figur 29: Opplevelse av porno på Internett. Brutt ned på kjønn. Prosent.
Figur 30: Opplevelse av porno på Internett. Sammenligning med tidligere år. Prosent.
på Internett i løpet av det siste året. Dette er omtrent samme andel som i 2010. De fleste av disse har
opplevd det sjeldnere enn én gang i måneden, og analysene viser at det er en større andel av jentene

   Unwanted sexual comments online
enn guttene som har opplevd å få slike kommentarer.


Figur 31: Uønskede seksuelle kommentarer. Prosent.19
                               13-16 years
                                    YES: 21 og 22 %
Figur 32: Uønskede seksuelle kommentarer. Brutt ned på kjønn. Prosent.
Videre er det 13 prosent som har videresendt bilder eller video av andre uten at de har sagt ja til det.
Dette er samme andel som i 2010.

  Published naked pictures of oneself
Analysene viser ingen kjønnsforskjeller når det gjelder å sende slike bilder.


Figur 34: Publisering av nakenbilder av seg selv. Prosent.20  13-16 år
                                YES: 4,8%
                                                   *
                                21
Figur 35: Sending av bilder av andre uten samtykke. Prosent.
4 4        10                                9-11 år  21   7
3    7       15                           12-14 år   2 3    7
   9
         Cyberbullying – Internet and mobile
            17             25              15-16 år

         10 trist eller sint på Internett50 mobil i løpet av det siste året?10
            20    30   40
                                                5   5      14
         Figur 39: Har du selv opplevd å bli mobbet, truet eller at noen har lagt ut bilder av deg som gjorde
         deg               eller 60        0     Prosent. 20                   30      40

ar du lagt merke til om noen har lagt ut bilder av noen som kanskje gjorde han
          Har du opplevd at noen har vært slemme mot
 ler henne trist eller sint på internett eller via mobilen i løpet av det Har du opplevd at noen truet deg på internet
                                     siste året?
         deg, mobbet deg på internett eller via mobilen i     eller via mobilen i løpet av det siste året?
                   (N=1947)
                    løpet av det siste året? (N=1960)                            (N=1941)
 3      6      14
              Totalt   2  3        10                    Totalt 1
                                                  Ja, en eller1flere ganger
                                                          5
                                      5% more
                                                  i uken
 3      6      13
             Gutter    2  3        9       than 1 per        Gutter    2 2    5

 3      6        16
               Jenter 1 3           11
                                      month          Ja, en eller flere ganger
                                                   Jenter 1 1 4
                                                  i måneden
12    5        9-11 år   2 2       8                      9-11 år 1   5
                                                  Ja, men sjeldnere enn en
2    5        12-14 år 1 3
            14               9                     gang i måneden
                                                  12-14 år 1 1 3

                                                  15-16 år 1 2       6
   6       12 15-16 år    2    4 24       12

                                                       0     5    10     15   20  2
         10      20 0      5
                        30     10
                                 40 15  20
                                     50  25    30

                 Har du opplevd at noen lagt ut bilder av deg som gjorde deg trist eller sint på
                  2010: Approx. 10% in av det siste året? (N=1942)
                     internett eller via mobilen i løpet the last year

               Totalt 1 1       9                                 Ja, en eller flere
                                                            ganger i uken
               Gutter 1 1    5
                                                            Ja, en eller flere ganger
det omtrent like stor andel som har rapportert til nettsiden som andel som oppgir at deres foreldre
har rapportert.
Reported on things experienced online
Figur 41: Rapportering av ting som har skjedd på Internett. Brutt ned på kjønn. Prosent.

                                          9-16 years
                              YES: 35 %
Did you get any help
Figur 43: Hjelp ved rapportering av hendelser på Internett. Brutt ned på kjønn. Prosent.


                                       9-16 years

                          YES: 40 %
Disagreement with Parents on Media Use
Figur 50: Uenighet om mediebruk. Andelen som har svart "JA". Brutt ned på kjønn. Prosent.                                         9-16 years


                               Percentage
                               saying yes
Summary 1
•  Norwegian children are very competent
  media users.
•  High access to different media – smartphone
  and mobile devices (iPad etc. 55%)
•  Big increase in Internet use, gaming av
  shopping on mobile devices.
•  Privacy setting in Facebook – Impressive
  (80% have changed settings).
Summary 2
•  Too many are still sharing passwords in SNS.
•  Cyber bullying – approx. 5% > 1 per month.
•  Video games with 18 year – Positive
  decrease but still 23% among 9-12 years.
•  Disagreement - parents and children on time
  use.
•  Parents are pretty involved and have OK
  overview but should be more engaged in
  MEDIA CONTENT.
Internet – activism vs. slactivism
Children and Youth - Experienced Users at Risk?
Children and Youth - Experienced Users at Risk?
Children and Youth - Experienced Users at Risk?
Children and Youth - Experienced Users at Risk?
Children and Youth - Experienced Users at Risk?
Context – broader view
Crowdfunding/ crowsourcing
Children and Youth - Experienced Users at Risk?
Main Challenges
Basic Needs
Children and Youth - Experienced Users at Risk?
www.medietilsynet.no

stian.lindbol@medietilsynet.no
1 of 42

Recommended

Barns mediebruk - late og fete eller sosiale og aktive? by
Barns mediebruk - late og fete eller sosiale og aktive?Barns mediebruk - late og fete eller sosiale og aktive?
Barns mediebruk - late og fete eller sosiale og aktive?Petter Bae Brandtzæg
802 views32 slides
Mediakasvatustutkijoiden aarrekarttaa tutkimassa (Ritva-Sini Merilampi) by
Mediakasvatustutkijoiden aarrekarttaa tutkimassa (Ritva-Sini Merilampi)Mediakasvatustutkijoiden aarrekarttaa tutkimassa (Ritva-Sini Merilampi)
Mediakasvatustutkijoiden aarrekarttaa tutkimassa (Ritva-Sini Merilampi)Finnish Society on Media Education
333 views10 slides
Mediakasvatus.nyt Tuula Rajavaara by
Mediakasvatus.nyt Tuula RajavaaraMediakasvatus.nyt Tuula Rajavaara
Mediakasvatus.nyt Tuula RajavaaraFinnish Society on Media Education
225 views4 slides
Vaihtoehtoinen toimijuus teknoyhteiskunnassa (Minna Saariketo) by
Vaihtoehtoinen toimijuus teknoyhteiskunnassa (Minna Saariketo)Vaihtoehtoinen toimijuus teknoyhteiskunnassa (Minna Saariketo)
Vaihtoehtoinen toimijuus teknoyhteiskunnassa (Minna Saariketo)Finnish Society on Media Education
425 views4 slides
Finnishsocietyonmediaeducation2009 by
Finnishsocietyonmediaeducation2009Finnishsocietyonmediaeducation2009
Finnishsocietyonmediaeducation2009Finnish Society on Media Education
140 views7 slides
Valokuvien kriittinentulkitseminen medialukutaitona by
Valokuvien kriittinentulkitseminen medialukutaitonaValokuvien kriittinentulkitseminen medialukutaitona
Valokuvien kriittinentulkitseminen medialukutaitonaFinnish Society on Media Education
587 views16 slides

More Related Content

Viewers also liked

Mistä tulet ja mihin menet, mediakasvatustutkimus? (Olli Vesterinen) by
Mistä tulet ja mihin menet, mediakasvatustutkimus? (Olli Vesterinen)Mistä tulet ja mihin menet, mediakasvatustutkimus? (Olli Vesterinen)
Mistä tulet ja mihin menet, mediakasvatustutkimus? (Olli Vesterinen)Finnish Society on Media Education
551 views13 slides
Level up! Mitä voi pelillistää, miksi kannattaa pelillistää ja mitä se hyödyt... by
Level up! Mitä voi pelillistää, miksi kannattaa pelillistää ja mitä se hyödyt...Level up! Mitä voi pelillistää, miksi kannattaa pelillistää ja mitä se hyödyt...
Level up! Mitä voi pelillistää, miksi kannattaa pelillistää ja mitä se hyödyt...Finnish Society on Media Education
486 views15 slides
A role of the family in the media education of the preschool children in Pola... by
A role of the family in the media education of the preschool children in Pola...A role of the family in the media education of the preschool children in Pola...
A role of the family in the media education of the preschool children in Pola...Finnish Society on Media Education
891 views32 slides
Annikka suoninen by
Annikka suoninenAnnikka suoninen
Annikka suoninenFinnish Society on Media Education
202 views9 slides
Youth Representation in the Media by
Youth Representation in the MediaYouth Representation in the Media
Youth Representation in the MediaFinnish Society on Media Education
8.7K views23 slides
La Création de Contenu dans votre Inbound Stratégie by
La Création de Contenu dans votre Inbound StratégieLa Création de Contenu dans votre Inbound Stratégie
La Création de Contenu dans votre Inbound StratégieNoemie Aguettant
4.1K views77 slides

Viewers also liked(12)

La Création de Contenu dans votre Inbound Stratégie by Noemie Aguettant
La Création de Contenu dans votre Inbound StratégieLa Création de Contenu dans votre Inbound Stratégie
La Création de Contenu dans votre Inbound Stratégie
Noemie Aguettant4.1K views
Les outils numériques pour les étudiants en formation continue by Philippe Bonnet
Les outils numériques pour les étudiants en formation continueLes outils numériques pour les étudiants en formation continue
Les outils numériques pour les étudiants en formation continue
Philippe Bonnet3.3K views
L'offre de Macroscope: Une boîte à outil pour accélérer la mise en œuvre de v... by Macroscope®
L'offre de Macroscope: Une boîte à outil pour accélérer la mise en œuvre de v...L'offre de Macroscope: Une boîte à outil pour accélérer la mise en œuvre de v...
L'offre de Macroscope: Une boîte à outil pour accélérer la mise en œuvre de v...
Macroscope®5.7K views
Ch3 ing by infcom
Ch3 ingCh3 ing
Ch3 ing
infcom3.6K views
Webdesign sites web et mobiles-strategies et enjeux-ergonomie by Olivier Dommange
Webdesign sites web et mobiles-strategies et enjeux-ergonomieWebdesign sites web et mobiles-strategies et enjeux-ergonomie
Webdesign sites web et mobiles-strategies et enjeux-ergonomie
Olivier Dommange4.2K views
PréSentation de mon PFE \'CDROM pour Tendance Design\' by Manel Elmsalmi
PréSentation de mon PFE \'CDROM pour Tendance Design\'PréSentation de mon PFE \'CDROM pour Tendance Design\'
PréSentation de mon PFE \'CDROM pour Tendance Design\'
Manel Elmsalmi5.1K views
Implémentation d'un nouveau système d'information pour la comptabilité généra... by Es-Saleh Ouzouli
Implémentation d'un nouveau système d'information pour la comptabilité généra...Implémentation d'un nouveau système d'information pour la comptabilité généra...
Implémentation d'un nouveau système d'information pour la comptabilité généra...
Es-Saleh Ouzouli8.6K views

More from Finnish Society on Media Education

Media Coach -hanke by
Media Coach -hankeMedia Coach -hanke
Media Coach -hankeFinnish Society on Media Education
238 views11 slides
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa by
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessaMediakasvatus varhaiskasvatuksessa
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessaFinnish Society on Media Education
441 views29 slides
NUORI2017 - Jos mä laitan sulle #dickpic niin haittaakse? by
NUORI2017 - Jos mä laitan sulle #dickpic niin haittaakse?NUORI2017 - Jos mä laitan sulle #dickpic niin haittaakse?
NUORI2017 - Jos mä laitan sulle #dickpic niin haittaakse?Finnish Society on Media Education
746 views35 slides
Kometen kommer? Unga och mediekritik by
Kometen kommer? Unga och mediekritikKometen kommer? Unga och mediekritik
Kometen kommer? Unga och mediekritikFinnish Society on Media Education
215 views26 slides
Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 by
Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020
Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020Finnish Society on Media Education
417 views11 slides
Sanning och alternativa fakta i medier by
Sanning och alternativa fakta i medierSanning och alternativa fakta i medier
Sanning och alternativa fakta i medierFinnish Society on Media Education
272 views18 slides

More from Finnish Society on Media Education(20)

Children and Youth - Experienced Users at Risk?

 • 1. Children and Youth - Experienced Users at Risk? Stian Lindbøl Norwegian Media Authority My Media Playground, Tampere, Finland 14th of February 2013
 • 2. Children and Media surveys Children and Media 2012 – Young Children and Media 2012
 • 3. Norwegian Children and Media surveys •  Young Children and Media 2012 Facts about young children’s use and experiences with digital media. (1-12 years) Questionnaire (online), approx. 1500 parents w/ children 1-12y. •  Children and Media 2012 Facts about children and young peoples use and experiences with digital media. (9-16 years) Questionnaire (online/paper), approx. 2000 children.
 • 4. Media Access In Children’s Room Figur 3. Medietilgang på eget rom. Brutt ned etter alder. (N=1500)
 • 6. Child’s Age For First Mobile Figur 6. Barnets alder da det fikk mobiltelefon. Brutt ned etter kjønn. Prosent. (N=1500) 13
 • 7. Have Their Own Mobile Figur 5. Mobiltelefon. Brutt ned etter alder. Prosent. (N=1500) Figur 6. Barnets alder da det fikk mobiltelefon. Brutt ned etter kjønn. Prosent. (N=1500)
 • 8. Nettsteder barna er spesielt interessert i Foreldrene fikk muligheten til å oppgi ekstra internettjenester som barnet viser spesiell interesse for. 3 Tabell 2. Mest populære nettsider blant gutter og jenter i ulike aldersgrupper Tre svar mulig. Gutt (1-4 år) Gutt (5-8 år) Gutt (9-12 år) Youtube 66 Youtube 38 Youtube 49 NRK Super 24 NRK Super 29 123spill 29 NRK 6 123spill 22 Facebook 13 VG 4 Lego 13 Minecraft 11 Disney 4 NRK 5 MovieStarPlanet 7 Jente (1-4 år) Jente (5-8 år) Jente (9-12 år) Youtube 57 NRK Super 43 Youtube 30 NRK Super 23 Youtube 26 goSupermodel 23 Disney 5 123spill 17 MovieStarPlanet 22 NRK 3 MovieStarPlanet 9 123spill 18 Spotify 2 NRK 6 Facebook 15 Tabell 2 viser de fem oftest nevnte nettstedene som foreldrene hevder barna har spesiell interesse for eller besøker regelmessig. Ifølge foreldrene er videotjenesten YouTube spesielt populær, og YouTube topper listen for barn i alle aldre, med unntak av jenter i alderen 5-8 år, der NRK Super er
 • 9. Hvilke dataspill liker barna spesielt godt? Foreldrene fikk også muligheten til å oppgi 1-3 spill barna liker spesielt godt. 9 Tabell 3. Digitale spill foreldrene oppgir at barnet liker spesielt godt GUTTER 1-4 År 5-8 År 9-12 År Angry Birds 18 Super Mario 34 Minecraft 24 Super Mario 9 LEGO 16 FIFA 12 CARS 8 Angry Birds 10 123Spill 11 LEGO 4 123Spill 7 Super Mario 8 Disney 4 FIFA 7 LEGO 8 JENTER 1-4 År 5-8 År 9-12 År Angry Birds 9 Super Mario 25 Super Mario 14 Josefine 9 Josefine 15 goSuperModel 12 Sofie 6 Angry Birds 8 MovieStarPlanet 10 Nrk Super 3 Nrk Super 8 Angry Birds 6 Super Mario 2 123Spill 6 123Spill 6 Tabellen over viser topp fem av de 20 oftest nevnte dataspillene, sortert etter kjønn og alder. Noen spill, som for eksempel Super Mario og Angry Birds, er populære blant gutter og jenter i alle aldersgrupper, med unntak av Angry Birds blant gutter i alderen 9-12 år. De største forskjellene
 • 10. Figur 26. Aldersgrenser på dataspillene barna spiller. Brutt ned etter alder. Prosent. (N=1303) Foreldre m/barn 9-12 år: 8% Barna selv 9-12 år: 23 %
 • 11. Figur 32. Uenighet om mediebruk i hjemmet. Andelen som har svart "JA". Brutt ned etter alder. Prosent. (N=1500) Figur 33. Uenighet om mediebruk i hjemmet. Andelen som har svart "JA". Brutt ned etter kjønn. Prosent. (N=1500).
 • 12. Norwegian Children and Media surveys •  Young Children and Media 2012 Facts about young children’s use and experiences with digital media. (1-12 years) Questionnaire (online), approx. 1500 parents w/ children 1-12y. •  Children and Media 2012 Facts about children and young peoples use and experiences with digital media. (9-16 years) Questionnaire (online/paper), approx. 2000 children.
 • 14. Match Parents vs. Children’s Response
 • 15. Mobile phone – percentage 9-16 y 49% 9-11 år
 • 16. Video games – age/sex percentage
 • 17. Which games do you play often
 • 18. Social Networking Sites Tabell 5: Sosiale nettsteder som barna bruker oftest GUTT 9-11 år 12-14 år 15-16 år YouTube (26%) Facebook (78%) Facebook (94%) Facebook (24%) YouTube (38%) YouTube (27%) MovieStarPlanet (19%) Skype (24%) Skype (19%) 123spill.no (18%) MSN (13%) Twitter (11%) Minecraft (18%) Google (12%) Google (9%) JENTE 9-11 år 12-14 år 15-16 år GoSuperModel (50%) Facebook (74%) Facebook (97%) MovieStarPlanet (42%) Skype (26%) Skype (25%) Facebook (20%) YouTube (23%) YouTube (21%) YouTube (17%) MSN (22%) Blogg (16%) MSN (17%) GoSuperModel (17%) Twitter (15%) Personvern 30 prosent av barna oppgir at de kjenner til en eller flere av sine venners passord på
 • 19. SNS – percentage YES 15 Figur 27: Sosiale nettsteder. Andelen som har svart "JA" på de ulike spørsmålene. Brutt ned på kjønn. Prosent. 9-16 år 13-16 år 16 Figur 28: Sosiale nettsteder. Andelen som har svart "JA" på de ulike spørsmålene. Brutt ned på alder. Prosent.
 • 20. Porn-/Sexsites •  13-16 years •  2010 – 37 % ( in the last year) •  2012 – 34 % ( often, sometimes, rarely)
 • 21. Experiences after visiting porn-site Figur 29: Opplevelse av porno på Internett. Brutt ned på kjønn. Prosent. Figur 30: Opplevelse av porno på Internett. Sammenligning med tidligere år. Prosent.
 • 22. på Internett i løpet av det siste året. Dette er omtrent samme andel som i 2010. De fleste av disse har opplevd det sjeldnere enn én gang i måneden, og analysene viser at det er en større andel av jentene Unwanted sexual comments online enn guttene som har opplevd å få slike kommentarer. Figur 31: Uønskede seksuelle kommentarer. Prosent.19 13-16 years YES: 21 og 22 % Figur 32: Uønskede seksuelle kommentarer. Brutt ned på kjønn. Prosent.
 • 23. Videre er det 13 prosent som har videresendt bilder eller video av andre uten at de har sagt ja til det. Dette er samme andel som i 2010. Published naked pictures of oneself Analysene viser ingen kjønnsforskjeller når det gjelder å sende slike bilder. Figur 34: Publisering av nakenbilder av seg selv. Prosent.20 13-16 år YES: 4,8% * 21 Figur 35: Sending av bilder av andre uten samtykke. Prosent.
 • 24. 4 4 10 9-11 år 21 7 3 7 15 12-14 år 2 3 7 9 Cyberbullying – Internet and mobile 17 25 15-16 år 10 trist eller sint på Internett50 mobil i løpet av det siste året?10 20 30 40 5 5 14 Figur 39: Har du selv opplevd å bli mobbet, truet eller at noen har lagt ut bilder av deg som gjorde deg eller 60 0 Prosent. 20 30 40 ar du lagt merke til om noen har lagt ut bilder av noen som kanskje gjorde han Har du opplevd at noen har vært slemme mot ler henne trist eller sint på internett eller via mobilen i løpet av det Har du opplevd at noen truet deg på internet siste året? deg, mobbet deg på internett eller via mobilen i eller via mobilen i løpet av det siste året? (N=1947) løpet av det siste året? (N=1960) (N=1941) 3 6 14 Totalt 2 3 10 Totalt 1 Ja, en eller1flere ganger 5 5% more i uken 3 6 13 Gutter 2 3 9 than 1 per Gutter 2 2 5 3 6 16 Jenter 1 3 11 month Ja, en eller flere ganger Jenter 1 1 4 i måneden 12 5 9-11 år 2 2 8 9-11 år 1 5 Ja, men sjeldnere enn en 2 5 12-14 år 1 3 14 9 gang i måneden 12-14 år 1 1 3 15-16 år 1 2 6 6 12 15-16 år 2 4 24 12 0 5 10 15 20 2 10 20 0 5 30 10 40 15 20 50 25 30 Har du opplevd at noen lagt ut bilder av deg som gjorde deg trist eller sint på 2010: Approx. 10% in av det siste året? (N=1942) internett eller via mobilen i løpet the last year Totalt 1 1 9 Ja, en eller flere ganger i uken Gutter 1 1 5 Ja, en eller flere ganger
 • 25. det omtrent like stor andel som har rapportert til nettsiden som andel som oppgir at deres foreldre har rapportert. Reported on things experienced online Figur 41: Rapportering av ting som har skjedd på Internett. Brutt ned på kjønn. Prosent. 9-16 years YES: 35 %
 • 26. Did you get any help Figur 43: Hjelp ved rapportering av hendelser på Internett. Brutt ned på kjønn. Prosent. 9-16 years YES: 40 %
 • 27. Disagreement with Parents on Media Use Figur 50: Uenighet om mediebruk. Andelen som har svart "JA". Brutt ned på kjønn. Prosent. 9-16 years Percentage saying yes
 • 28. Summary 1 •  Norwegian children are very competent media users. •  High access to different media – smartphone and mobile devices (iPad etc. 55%) •  Big increase in Internet use, gaming av shopping on mobile devices. •  Privacy setting in Facebook – Impressive (80% have changed settings).
 • 29. Summary 2 •  Too many are still sharing passwords in SNS. •  Cyber bullying – approx. 5% > 1 per month. •  Video games with 18 year – Positive decrease but still 23% among 9-12 years. •  Disagreement - parents and children on time use. •  Parents are pretty involved and have OK overview but should be more engaged in MEDIA CONTENT.
 • 30. Internet – activism vs. slactivism