Magne Supphelles foredrag om Sosialt Ansvar på Mediaforums fagmøte 11.mai 2010.

1,358 views

Published on

Presentasjon fra Mediaforums fagmøte 11.mai 2010. Tema: Sosialt ansvar.

Presentasjon av Magne Supphelle, professor på NHH og partner i Brand Cognition
Magne sine spesialområder er merkeposisjonering, omdømmeutvikling og CSR. Han har publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter innen disse temaområdene.

Magne er foreleser på MBA studiet i Branding og jobber med de fleste store merkevarehus som Lilleborg, TINE og Mills på strategisk merkevareplan.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Magne Supphelles foredrag om Sosialt Ansvar på Mediaforums fagmøte 11.mai 2010.

 1. 1. Corporate Social Responsibility - fundamentals, findings, and managerial implications Professor Magne Supphellen [email_address]
 2. 2. Menu <ul><li>1. Corporate social responsibility (CSR) and corporate ethics: Conceptual clarifications </li></ul><ul><li>2. CSR: Why it can’t be overlooked </li></ul><ul><li>3. CSR: The findings – so far </li></ul><ul><li>4. Communication of CSR </li></ul><ul><li>5. Managerial implications </li></ul>12.05.10
 3. 3. Foretaksetikk <ul><li>Verdier & normer (atferdsregler) for hva som er rett og galt å gjøre – som ansatt eller leder i virksomheten </li></ul><ul><ul><li>Individnivå </li></ul></ul><ul><ul><li>Gruppenivå (kultur) </li></ul></ul><ul><li>Normene kan gjelde alle sider ved virksomheten </li></ul><ul><ul><li>Hvordan man bør forholde seg til arbeidsoppgaver, graden av arbeidsinnsats, håndtering av relasjoner til andre ansatte, kundene, ledelsen, etc. </li></ul></ul>12.05.10 Fornavn Etternavn, navn@nhh.no
 4. 4. Det kapitalistiske system forutsetter etiske kvaliteter som ansvarlighet, ærlighet og integritet
 5. 5. Strategisk/instrumentell etikk? <ul><li>Strategisk etikk: Når etiske spørsmål (”hva er det riktig å gjøre?”) omdefineres til spørsmålet: Hva er det lurt (for meg og bedriften) å gjøre ? </li></ul><ul><li>” Det etisk-strategiske paradoks” </li></ul><ul><ul><li>Etikk som styres av strategiske hensyn ”relativiseres i stykker” </li></ul></ul><ul><ul><li>Etikk som forankres utenfor strategien gir en tydeligere etikk, mer konsistent etisk atferd, et bedre omdømme og antagelig bedre resultater for bedriften </li></ul></ul><ul><li>Etikken må forankres utenfor profitthensynet – ellers mister den sin funksjon </li></ul>12.05.10 Fornavn Etternavn, navn@nhh.no
 6. 6. Definitions of CSR 12.05.10 12.05.10 <ul><ul><li>” CSR is the corporation’s moral responsibility to maximize its positive impact and minimize its negative impact on society (stakeholders) (Pride & Ferrell 1997) </li></ul></ul><ul><ul><li>” Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resources .” </li></ul></ul><ul><ul><li>(Kotler & Lee 2005) </li></ul></ul>
 7. 7. Valgt definisjon av (praktisk) samfunnsansvar <ul><li>Ledelsens (ikke eiernes) bruk av bedriftens ressurser til sosiale og samfunnsgagnlige formål – ut over det loven og god forretningsskikk krever (frivillig) </li></ul><ul><ul><li>Bruk av økonomiske ressurser som ellers ville styrket bunnlinjen direkte </li></ul></ul>12.05.10 Fornavn Etternavn, navn@nhh.no
 8. 8. Etikken & samfunnsansvaret påvirker hverandre gjensidig 12.05.10 Fornavn Etternavn, navn@nhh.no Etiske normer Samf. ansvar
 9. 9. 4 sentrale typer CSR aktiviteter <ul><li>1. Støtte til aktiviteter i etablerte veldedige/sosiale organisasjoner/formål </li></ul><ul><ul><li>Canon sponset reklame for Unicef </li></ul></ul><ul><ul><li>Sparebankene støtter lokal idrett </li></ul></ul><ul><li>2. Fast andel av omsetning gis til veldedige/sosiale organisasjoner/formål </li></ul><ul><ul><li>Washington Mutual gav en periode 1 USD for hver nye lønnskonto til public schools </li></ul></ul><ul><li>3. Frivillig innsats </li></ul><ul><ul><li>Arbeidstagerne får mulighet til å bruke x timer i måneden på å hjelpe en lokal organisasjon/virksomhet </li></ul></ul><ul><li>4. Sosialt ansvarlig forretningspraksis </li></ul><ul><ul><li>Går lenger enn loven og “god forretningsskikk” mht resirkulering, begrensning av utslipp, sosiale støtteordninger, etc. </li></ul></ul>12.05.10
 10. 10. Spørsmålet er om det er lønnsomt for den enkelte bedrift å bruke ressurser på samfunnsansvar – ut over de føringer som ligger i norske lover og god forretningsskikk. Vil ekstra innsats gi gevinst på bunnlinja? I så fall: Under hvilke betingelser? 12.05.10 Fornavn Etternavn, navn@nhh.no
 11. 11. 2. Why it can’t be overlooked 12.05.10
 12. 12. Why CSR can’t be overlooked (1) <ul><li>51 of the 100 greatest economies of the world are companies </li></ul><ul><li>The turnover of GM and Ford Motor Comany together is larger than the total GNP of all nations in Africa south of Sahara….. </li></ul><ul><li>Increased focus on companies’ CSR profile among consumers </li></ul><ul><li>Increasing evidence of a positive effect of CSR on the market value of companies </li></ul>12.05.10
 13. 13. <ul><li>Increased reporting of CSR-activities create expectations among investors </li></ul><ul><li>Increased CSR-efforts sets standards </li></ul><ul><ul><li>90% of the Fortune 500 companies now have explicit CSR initiatives </li></ul></ul><ul><li>The demands for CSR and the growth of anti-advertising organisations increase the downward risk of reputation damage if non-responsible practices are revealed </li></ul><ul><ul><li>Example: Adbuster </li></ul></ul>Why CSR can’t be overlooked (2) 12.05.10
 14. 14. 12.05.10
 15. 15. Why CSR can’t be overlooked (3): The demand for meaningful work
 16. 16. 3. CSR: The findings so far - on consumer evaluations, employee identification, and market value 12.05.10
 17. 17. Effects of CSR on company evaluations (Sen & Battacharya 2001) <ul><li>Positive direct effect of CSR record (the extent to which the company is known for some CSR activities) on company evaluations </li></ul><ul><li>This effect is positively moderated (strengthened) by attitudes toward the CSR activites </li></ul><ul><li>The effect is also positively moderated by CSR-corporate ability congruity </li></ul><ul><li>The positive effect of CSR is mediated by the level of ”company-consumer character overlap” (psych identification level) </li></ul>12.05.10 CSR record Attitude toward company Mediating variable Moderator variable
 18. 18. Effects of CSR on intentions to adopt new services (Supphellen, forthcoming) 12.05.10 CSR/no CSR Purchase Intention Service expectation (empathy) CSR-ability fit CSR importance
 19. 19. Internal effects on employee efficiency (tentative) 12.05.10 Efficiency CSR Identification with the company Employee motivation + + + +
 20. 20. Effects of CSR on market value of firms (Luo & Battacharya 2006) 12.05.10 CSR rating Market value Customer satisfaction Product qual Innovativeness + + +/-
 21. 21. Government and managers of other companies 12.05.10 Trust CSR +
 22. 22. 4. Communication of CSR 12.05.10
 23. 23. Challenges and solutions <ul><li>Challenge: Communicating CSR-efforts may backfire </li></ul><ul><ul><li>” responsible people don’t talk about their responsibility” </li></ul></ul><ul><ul><li>the problem mainly refers to customers </li></ul></ul><ul><li>Solutions </li></ul><ul><ul><li>Be careful with mass communication toward the customers </li></ul></ul><ul><ul><li>Make CSR-info available to loyals and customers with pro-attitudes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>High motivation to learn, less scepticism </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Use PR toward the general public </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Third person perspective </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Using endorsers in communication campaigns don’t seem to work </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Targeted communication of CSR toward other stakeholder groups </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>investors, politicians, the employee market, employees, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Update and inspire employees </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>This will stimulate personal communication to externals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Believable information source for the other stakeholders </li></ul></ul></ul>12.05.10
 24. 24. 5. Implications 12.05.10
 25. 25. Summary and implications <ul><li>Companies should be proactive and integrate CSR in strategic planning – or minimize the effort </li></ul><ul><li>CSR activities should be chosen which are positively evaluated by customers and overlap with their value systems </li></ul><ul><ul><li>These variables can be influenced </li></ul></ul><ul><li>There should be a fit between corporate abilities and CSR activities </li></ul><ul><li>CSR cannot replace innovativeness or product quality, but CSR can be a strong determinant for a winning reputation and high market value if properly combined with competitive product quality and innovativeness </li></ul><ul><li>Use CSR internally to strengthen pride and identification </li></ul>12.05.10
 26. 26. Selected references <ul><li>Luo, X. & Bhattacharya, C. B. (2006). Corporate social responsibility, customer satisfaction, and market value, Journal of Marketing , vol 70. </li></ul><ul><li>Sen S. & Bhattacharya, C. B. (2001). Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility, Journal of Marketing Research , vol. 38. </li></ul><ul><li>Brown, T. J. & Dacin, P. A. (1997). The company and the product: Corporate associations and consumer product responses, Journal of Marketing , vol. 61. </li></ul><ul><li>Drumwright, M. E. (1996). Company advertising with a social dimension: The role of noneconomic criteria, Journal of Marketing , vol. 60. </li></ul><ul><li>Kotler, P. & Lee, N. (2005). Corporate social responsibility , Wiley & Sons.’ </li></ul><ul><li>Pride W.M & Ferrell O.C. (1997): Marketing: Concepts and Strategies, Boston: Houghton Mifflin. </li></ul><ul><li>Supphellen, M. (2007). Metodologiske årsaker til at markedsførere undervurderer betydningen av bedriftens sosiale ansvar, Magma . </li></ul>12.05.10

×