Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Videoservices via SURFconext - 29 maart 2012

530 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Videoservices via SURFconext - 29 maart 2012

 1. 1. Frans Ward Technical Product Manager SURFnet Advanced Services Videoservices via SURFconext (modified to meet SlideShare’s new policy) Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation work `Monday, April 2, 12
 2. 2. Frans Ward Technical Product Manager SURFnet Advanced Services SURFconext Vendor Manager Video & Realtime Collaboration Services Videoservices via SURFconext (modified to meet SlideShare’s new policy) Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation work `Monday, April 2, 12
 3. 3. A LOOK INTO THE MARKET PERSPECTIVE CHALLENGES Increase of available online tools Tools evolve quickly Users become more demanding 1 SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 4. 4. CHALLENGES How to connect users and teams 1 SURFnet. We make innovation work SURFconext @ 5th TF-Media Workshop Porto, October 26, 2011 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 5. 5. CHALLENGES How to connect users and teams 1 from different organizations? SURFnet. We make innovation work SURFconext @ 5th TF-Media Workshop Porto, October 26, 2011 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 6. 6. CommunityCHALLENGES Development Projects How to connect Services 1 SURFnet. We make innovation work SURFconext @ 5th TF-Media Workshop Porto, October 26, 2011 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 7. 7. CommunityCHALLENGES Development Projects How to connect Services 1 from different organizations? SURFnet. We make innovation work SURFconext @ 5th TF-Media Workshop Porto, October 26, 2011 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 8. 8. 1.  SURFfederatie SAML + Use open and international standards 2.  SURFteams (grouper) + Use open and international standards = 3.  OpenSocial + Use open and international standards 4.  Collaboration tools 1 SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 9. 9. Key benefits: ✓ Choose your own services ✓ Use components (gadgets) to build your own team workspace 1 SURFnet. We make innovation work SURFconext @ 5th TF-Media Workshop Porto, October 26, 2011 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 10. 10. MIDDLEWARE FRAMEWORK Supporting services: •  SURFfederatie •  SURFteams •  External groups Attribute providers: e.g. •  Studielink •  Digital author ID •  … SURFnet Institutions Commercial Vendors 1 SURFnet. We make innovation work Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 11. 11. Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 12. 12. SURFmarket en SURFnet Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 13. 13. Monday, April 2, 12
 14. 14. FASE 1 WENSENLIJST / HITLIST s: it en service oo r aan te slu zoek W ensenlijst v g, marktonder ilin Be hoeftenpe t, Resu ltaat: dr agen hitlis do elgroep ge tellingen als ee n door de is voor ins ant die z owel relev . eind gebruikers Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 15. 15. FASE 2 CONTACT / INVENTARISATIETRAJECT e anager en d sse n vendor m • Contact tu r n leverancie se op basis va e rh eids Analy e en juridisch • Haalbaache, commerciel technis aspecten. Resultaat: t ogo beslui ing communicatie • Go/N e en Market • Adopti Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 16. 16. Monday, April 2, 12
 17. 17. marketMonday, April 2, 12
 18. 18. FASE 3 REALISATIE / AANSLUITTRAJECT h te n (technisc msten slui centie • Overeenko onent en li mp aansluit co t) ms n overeenko el i n g realisere tuur kopp • Infrastrucie • Distributnicatie en Marketing • Commu • Adoptie Resultaat: nt pl evermome • Formeel o Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 19. 19. FASE 4 EXPLOITATIE / PRODUCTIETRAJECT Lau nch event Kick-off meeting / n nd e contacte er houden va e fases D aarna ond d voorliggen bruik an • Evaluatie v e over het g waarderingen) ing • Te rugkoppel en gebruikers (gebr uikscijfers t elatiem anagemen van de rela ti e •R en verdiep en • Verbreden ering) t (dienstverbe Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 20. 20. CONTACT / INVENTARISATIETRAJECT REALISATIE / AANSLUITTRAJECT EXPLOITATIE / PRODUCTIETRAJECTMonday, April 2, 12
 21. 21. Monday, April 2, 12
 22. 22. Services for Education Services for Research & Online Content Infrastructure Services File Storage Services Generic Online Services Realtime Collaboration Services Video ServicesMonday, April 2, 12
 23. 23. WENSENLIJST / HITLIST FASE 1 Video Services Criteria bepalen SURFconext Generiek ✓ Federatieve koppeling (SAML2) ✓ Ondersteuning Open Social ✓ Ondersteuning van SURFteams ✓ API aanwezig a proje ctgroep is een lijst Vanuit de MediaMos een n opgesteld waaraan met wensen / eise . videodienst zo u moeten voldoen Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 24. 24. WENSENLIJST / HITLIST FASE 1 Video Services Criteria bepalen SURFconext Generiek ✓ Federatieve koppeling (SAML2) ✓ Ondersteuning Open Social ✓ Ondersteuning van SURFteams ✓ API aanwezig Video Specifiek a proje ctgroep is een lijst Va nuit de MediaMos een ✓ Fijnmazige afscherming n opgesteld waaraan met wensen / eise . ✓ Transcoding service aanwezig videodienst zo u moeten voldoen ✓ Metadatering ✓ ....etc. Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 25. 25. CONTACT / INVENTARISATIETRAJECT FASE 2 Video Services Haalbaarheids Analyse ✓ op basis van technische ✓ commerciele ✓ en juridische aspecten Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 26. 26. CONTACT / INVENTARISATIETRAJECT FASE 2 Video Services Haalbaarheids Analyse ✓ op basis van technische ✓ commerciele ✓ en juridische aspecten GO / NOGO Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 27. 27. Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12
 28. 28. Seminar Video dienstverlening in het onderwijs: de stand van zaken Utrecht, 29 maart 2012 - SURFnet. We make innovation workMonday, April 2, 12

×