Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iš ko susideda TV?

1,117 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Iš ko susideda TV?

  1. 1. Iš ko susidėjo mūsų TV 2011-aisias? TV laidos pagal tipą, 2011 m. (minutės, mln.) ¼ viso TV laiko sudaro laidų, filmų Reklaminės Sporto laidos kartojimai (minutės, mln) Laidos 2% laidos vaikams, animaci 3% Ne kartojimas Kartojimas 150 153 154 156 155 ja 144 150 6% 128 110 117 Specializuotos laidos 45 47 50 46 48 47 48 44 51 8% 40 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. Filmai, Se Laidų pagal žanrus dinamika (minutės, mln) Naujienų, paž rialai Filmai, Serialai Pramoginės ir humoro laidos intinės laidos Naujienų, paţintinės laidos Specializuotos laidos 15% 48% Laidos vaikams, animacija Reklaminės laidos Sporto laidos Kita 200 150 Pramoginės ir humoro laidos 100 18% 50 0 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.Šaltinis: TNS LT, 2002-2011, įtrauktos ir tiesioginės transliacijos ir kartojimai,
  2. 2. TV laidų žanrų dinamika Realybės šou aukso amžius 2007-2009 m. Laidų, skirtų vaikams mažėja, animacijos taip (minutės, mln.) pat (minutės, mln.) Pramoginė laida Humoro laida Realybės šou Animacija Laidos vaikams 17 12 15 11 10 10 9 13 13 13 9 9 12 8 8 8 8 10 10 7 7 6 6 8 5 5 6 4 5 5 7 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0.3 0.2 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. Serialų laikas nuo 2002 m. paaugo dvigubai, o Publicistikos laidų padaugėjo dvigubai 2009 muilo operų sumažėjo trečdaliu m. (minutės, mln.) (minutės, mln.) Pokalbių laida Ţinios Publicistinė laida Serialas Filmas Muilo opera 9 9 9 9 9 51 8 8 8 8 49 8 8 7 7 7 45 45 7 7 6 7 6 6 39 37 37 33 33 32 35 34 33 32 5 30 29 4 24 24 27 4 23 13 14 14 15 12 12 1 2 2 2 2 11 1 1 8 8 8 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.Šaltinis: TNS LT, 2002-2011, įtrauktos ir tiesioginės transliacijos ir kartojimai

×