Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Otomotiv Kategorisi - Online Alışveriş ve Araştırma Alışkanlıkları

1,029 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Otomotiv Kategorisi - Online Alışveriş ve Araştırma Alışkanlıkları

  1. 1. Otomotiv Kategorisi -Online Alışveriş veAraştırmaAlışkanlıkları
  2. 2. Online Otomobil Alışverişi Herhangi bir offlineYöntemle Satın Aldım Online Satın Aldım 6% 4% 2% 12% 11% 93% 95% 97% 87% 88% Toplam Erkekler Kadınlar 14-29 30-49 • Türkiye’de online otomobil alışverişi 2012 yılında sınırlı sayıda marka için teknik olarak mümkün olmuştur ve online otomobil alışverişi henüz yaygınlaşmamıştır. Dolayısıyla otomobil kategorisinde, çevrimiçi satın alma olarak belirtilen ifadenin, Sahibinden.com, Hürriyet Oto, Arabam.com ve benzeri sitelerden kurulan bağlantılarla yapılan alışverişler olduğunu düşünebiliriz. • Kadınların ve gençlerin ortalamanın üzerinde, web siteleri aracılığıyla otomobil alışverişi yaptığı görülüyor.
  3. 3. Online Otomobil Aksesuarları Alışverişi Herhangi bir Offline Yöntemle Satın Aldım Online Satın Aldım 4% 6% 2% 5% 4% 95% 93% 97% 94% 95% Toplam Erkekler Kadınlar 14-29 30-49 • Otomobil aksesuarları alışverişinde çoğunlukla offline yöntemler tercih ediliyor. • Otomobil satışlarına kıyasla, online otomobil aksesuar satışı daha az gerçekleşiyor.
  4. 4. Araştırma Alışkanlıkları Otomobil Otomobil Aksesuarları 3% Online Araştırdım, 0% 4% Online Araştırdım, 3% Offline Satın Aldım Offline Satın Aldım Offline Araştırdım, Offline Araştırdım, Offline Satın Aldım 31% Offline Satın Aldım 32% Offline Araştırdım, Offline Araştırdım, 61% Online Satın Aldım Online Satın Aldım 63% Online Araştırdım, Online Araştırdım, Online Satın Aldım Online Satın Aldım • Otomobil satın alma kararında cinsiyet ve yaş farkı olmaksızın en çok tercih edilen online araştırma ve offline satın alma. • Hem araştırma, hem de satın alma kararını offline yapmayı tercih edenlerin oranı erkeklerde %33, kadınlarda %28. • Otomobil aksesuarlarında ise tam tersi bir eğilim görülmekte. Araştırma da, satın alma da offline yapılıyor. • Otomobil aksesuarlarında erkekler ortalamaya göre daha çok online araştırma yapıyor.
  5. 5. Bilgi kaynakları - Otomobil Profesyonel Medya Sosyal Medya – Kullanıcıların Oluşturduğu İçerik Arama Motorları 62% Müşteri Değerlendirme 35% Siteleri Fiyat Karşılaştırma Web 41% Duyuru Siteleri 15% panosu/Forumlar Üreticilerin Web Siteleri 41% Sosyal Ağ Siteleri 12% Perakende Satıcıların 41% Web Siteleri Çevrimiçi Açık Artırma Bloglar 8% 20% Web Siteleri Finansal Web Siteleri 16% Video Portalları 8% Harita Web Sitesi 16% Mikrobloglar 5%  Müşteri değerlendirme siteleri cinsiyet  Arama motorları cinsiyet farketmeksizin ilk farkı olmaksızın sosyal medyada en çok tercih edilen bilgi kaynağı olurken, ikinci tercih edilen bilgi kaynağı. kaynak olarak kadınlar fiyat karşılaştırma  Genç erkekler sosyal medyada en çok siteleri, erkekler ise üreticilerin forum ve ilan panolarını araştıryor. websitelerini tercih ediyor.  Kadınlar kendi içinde daha fragmante,  Genç kadınlar ilk araştırma kaynağı olarak erkeklere göre daha fazla kaynaktan fiyat karşılaştırma sitelerini arama araştırma yapıyor. motorlarından daha çok kullanıyorlar.
  6. 6. Bilgi kaynakları – Otomobil aksesuarları Profesyonel Medya Sosyal Medya – Kullanıcıların Oluşturduğu İçerik Arama Motorları 77% Müşteri Değerlendirme 32% Siteleri Üreticilerin Web Siteleri 57% Sosyal Ağ Siteleri 14% Perakende Satıcıların 49% Web Siteleri Bloglar 12% Fiyat Karşılaştırma Web 44% Siteleri Duyuru Çevrimiçi Açık Artırma panosu/Forumlar 10% 29% Web Siteleri Harita Web Sitesi 16% Video Portalları 8% Finansal Web Siteleri 15% Mikrobloglar 4%  Otomobilden farklı olarak otomobil aksesuarı  Kadınlar, Müşteri değerlendirme araştırmak için fiyat karşılaştırma sitelerini sitelerinde ortalamanın üzerinde araştırma tercih edenler daha az. yapıyorlar.  Kadınlar ortalamanın üzerinde üreticilerinin  Genelin aksine, 14-29 aralğındaki erkeklerin websitelerinde araştırma yaparken, erkekler en yüksek oranda tercih ettiği sosyal medya ise perakende satıcıların sitelerinde kaynağı duyuru panoları/forumlar araştırma yapıyor.
  7. 7. Otomobil aksesuarı araştırma kaynağıve kullanım memnuniyeti ifadeleri «Webde yaptığım araştırma «Çevrimiçi alışveriş «Çevrimiçi araştırma sonucunda satın alacağım rahat/bana zaman yapıyorum ancak ürünü marka konusundaki fikrimi kazandırıyor» yalnızca mağazadan değiştirdim.» alıyorum» 30-49 yaş grubu çevrimiçi Kadınlar bu ifadeye daha çok Erkeklerde 30-49, kadınlarda araştırmalarına göre fikrini katılıyor. En çok katılan kitle ise 14-29 yaş grubu daha çok değiştirmeye daha yatkın. ise 14-29 yaş grubu kadınlar. mağazadan alışveriş yapıyor. %51 %41 %62 «İnternet, genellikle satın «İnternet, genellikle satın «Ürünlerin iadesinin alacağım ürünleri «Çevrimiçi satın alınan alacağım ürünleri sorunlu/zor olduğunu araştırmak için ilk ilk ürünlerin teslimatının ucuz araştırmak için düşünüyorum» başvurduğum yerdir» olduğunu düşünüyorum.» başvurduğum yerdir» Kadınlar, erkeklere göre ürün Kadınlar alışveriş için interneti iade etmenin daha zor 14-30 yaş grubundan kadınlar erkeklere göre daha çok tercih olduğunu düşünüyor. İfadeye bu ifadeye en az katılan kitle. ediyor. en çok katılan kitleyse 14-29 yaş grubu kadınlar. %62 %70 %77

×