Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ניהול סיכונים בחברת ביטוח:‬‫כשפרקטיקה פוגשת רגולציה‬        ‫ירון גנות, ‪ ,FRM ,MSIA‬רו"ח‬    ‫מנהל סיכונים קב...
‫המשבר של 8002-7002 חידד את סוגיית היחסים בין‬      ‫מפקחים ורגולטורים לבין מוסדות פיננסיים‬‫2‬
‫אנקדוטה מהמשבר: כשרגולציה פוגשת פרקטיקה –‬           ‫דרישה לשקיפות אינה מספיקה‬               ‫ד...
‫אנקדוטה מהמשבר: כשרגולציה פוגשת פרקטיקה –‬                 ‫לא בטוח שגילוי נאות ישלים את התמונה‬     ...
‫כשפרקטיקה פוגשת רגולציה - שאלות‬                            ‫האם מספיקה שקיפות‬    ‫•‬  ...
‫סוגיות הקשורות לאינטראקציה בין פרקטיקה‬          ‫ורגולציה בניהול סיכונים בענף הביטוח בישראל‬  ‫איך חוזרי האו...
‫זיהוי סיכונים: נוף הסיכונים בחברת ביטוח /‬                     ‫חיסכון ארוך טווח‬  ‫תפעוליים‬   ...
‫דרישת הון‬      ‫סוגי הסיכונים המטופלים‬                      ‫סולוונטית‬           ...
‫סיכונים פיננסיים בביטוח מנהלים, פנסיה וגמל:‬            ‫ניהול סיכונים אקטיבי - פרקטיקה‬  ‫שני מנהלים, אותה...
‫סיכונים פיננסיים בביטוח מנהלים, פנסיה וגמל:‬                  ‫ניהול סיכונים אקטיבי - פרקטיקה‬    ‫הק...
‫סיכונים פיננסיים בביטוח מנהלים, פנסיה וגמל:‬                      ‫ניהול סיכונים אקטיבי - פרקטיקה‬ ...
‫סיכונים פיננסיים בביטוח מנהלים, פנסיה וגמל:‬                 ‫ניהול סיכונים אקטיבי - פרקטיקה‬   ‫המטרה...
‫סיכונים פיננסיים בביטוח מנהלים, פנסיה וגמל:‬                ‫ניהול סיכונים אקטיבי - רגולציה‬   ‫דיווח ל...
:‫הסיכונים אינם מתממשים באותו זמן‬                        Diversification Effect         ...
‫הסיכונים אינם מתממשים באותו זמן:‬                    ‫גם לאפקט הפיזור יש מגבלות‬      ‫ככל שהקור...
‫גם בתיק הביטוחי יש להעריך את אפקט הפיזור :‬            ‫ריכוזיות יתר ופוטנציאל להצטברות הפסדים‬       ...
‫גם בתיק הביטוחי יש להעריך את אפקט הפיזור :‬             ‫ריכוזיות יתר ופוטנציאל להצטברות הפסדים‬      ...
‫הסיכונים אינם מתממשים באותו זמן:‬              ‫‪ Diversification Effect‬בסולוונסי 2‬   ‫סולוונסי 2 נותן מ...
‫המטרה של סולוונסי 2‬‫הפרלמנט האירופאי הסמיך את הועדה האירופאית – ‪European Commission‬‬  ‫‪‬‬‫(לה מייעץ גוף שנקרא ‪ - ...
‫מטריצות קורלציה הן חלק אינגרלי מהמודל‬         ‫הסטנדרטי בסולוונסי 2‬    ‫שוק‬  ‫אשראי‬  ‫חיים‬  ‫בריאות‬ ...
‫מטריצות קורלציה הן חלק אינגרלי מהמודל‬         ‫הסטנדרטי בסולוונסי 2‬
!‫סולוונסי 2 – לא רק דרישת הון‬                 ‫פיקוח על‬        ‫גילוי נאות‬     ‫דרישות‬ ...
‫גם הרגולטור האירופאי מסכים שמודל חישוב‬                     ‫ההון הוא רק כלי עבודה‬         ...
‫מדיניות‬  ‫הקצאת‬         ‫ביטוח‬     ‫אסטרטגיית‬  ‫נכסים‬        ‫משנה‬       ‫גידור‬ ‫אסט...
‫סולוונסי 2 מעודד את ההטמעה של ניהול הסיכונים‬             ‫בתהליכי קבלת ההחלטות‬        ‫מדיניות‬  ‫ה...
‫ניהול הסיכונים הביטוחיים המסורתי מבוסס על‬               ‫עולם מונחים זהה לעולם המונחים החדש‬       ...
‫ לרעידת אדמה – הגירסה הביטוחית‬MPL                              VaR ‫הראשונה של‬      ...
‫מיס-קונספציות לגבי תפקידו של מנהל הסיכונים‬    ‫מנהל הסיכונים אינו חוזה עתידות‬‫תחזית של סיכון אינה תחזית של מה שעומד ...
‫מיס-קונספציות לגבי תפקידו של מנהל הסיכונים‬‫מנהל הסיכונים אינו מונע ממנהלי העסקים לקחת סיכונים‬     ‫אלא גורם להם לה...
‫מיס-קונספציות לגבי תפקידו של מנהל הסיכונים‬ ‫מנהל הסיכונים אינו כלב שמירה‬‫אלא שותף אסטרטגי לקבלת החלטות‬
‫מטרת ניהול הסיכונים אינה מניעת הפסד‬‫משימתו של מנהל הסיכונים היא למצוא את האיזון בין ההזדמנויות לנטילת‬‫סיכונים (אשר עשוי...
‫באוגוסט 8002 התפרסם מסמך מרתק: "וידויו של‬                     )‫מנהל סיכונים" (לקחי משבר הסאב-פריים‬...
‫מה היה חלקן של חברות הביטוח במשבר האחרון?‬                        ‫חברות הביטוח נפגעו באופן חלקי‬ ...
‫מה היה חלקן של חברות הביטוח במשבר האחרון?‬                       ‫חברות הביטוח נפגעו באופן חלקי‬  ...
‫מה היה חלקן של חברות הביטוח במשבר האחרון?‬           ‫חברות הביטוח תרמו להתאוששות מהמשבר ב-8002‬    ‫חברות...
‫המשבר בהחלט נתן לרגולטורים ולמקבלי‬         ‫ההחלטות בסקטור הפיננסי הרבה חומר למחשבה‬    ‫היווצרות של בועות‬ ...
‫מה יהיה חלקו של הרגולטור במשבר הבא?‬    ‫הטיפול הנכון בסיכון הסיסטמתי‬         ‫הטיפול ב- ‪Systemic Risk‬‬  ...
‫הרגולציה צריכה להימנע ממנגנונים אשר מחריפים‬                      ‫את המשבר (‪)Pro-cyclical‬‬   ...
‫בדרישת ההון של סולוונסי 2 קיים מנגנון שמוגדר כ-‬                ‫‪Equity Dampener :Counter-Cyclical‬‬ ‫משמ...
‫אחד ממנהלי הסיכונים הבכירים בעולם מדגיש את‬              ‫החשיבות של כלי ניתוח התרחישים‬          ...
‫‪Think the Unthinkable‬‬‫האם תרחישי הקיצון מתאימים לנוף הסיכונים ?‬
‫ניתוח תרחישים (‪ )Scenario Analysis‬הוא כלי חיוני‬           ‫בניהול סיכונים אפקטיבי (סולוונסי 2 נדבך 2)‬ ‫נכלל...
‫האם נדבך 2 הוא מקום המפגש האולטימטיבי בין‬                    ‫הפרקטיקה לבין הרגולציה?‬‫סולוונסי 2 מעו...
‫הקשר בין אסטרטגיה עסקית לבין סובלנות‬                 ‫לסיכון – ניהול של תקציב סיכון‬   ‫הסובלנות לסיכו...
‫הקשר בין אסטרטגיה עסקית לבין סובלנות‬                       ‫לסיכון – ניהול של תקציב סיכון‬ ‫סיכון...
‫סיכום‬        ‫רגולציה‬               ‫פרקטיקה‬   ‫חיוב בפרסום הקצאת נכסים, טווחי‬        ...
‫סיכום‬         ‫רגולציה‬                ‫פרקטיקה‬         ‫ניהול הון מותאם סיכון‬  ‫ניה...
‫תפקידי הפונקציה לניהול סיכונים‬  ‫אקטיבי‬                       ‫גידור והעברת‬       ‫הקצא...
‫איזה סיכונים מודדים?‬ ‫תפעוליים‬           ‫פיננסיים‬           ‫ביטוחיים‬   ‫אנשים‬       ...
‫תהליך ניהול הסיכונים‬      ‫דיווח‬       ‫בקרה‬         ‫ניהול‬        ‫מדידה‬     ‫זיהו...
מר ירון גנות, מנהל הסיכונים במנורה מבטחים - ניהול סיכונים חוצה ארגון בחברת ביטוח: כשרגולציה ופרקטיקה נפגשים
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מר ירון גנות, מנהל הסיכונים במנורה מבטחים - ניהול סיכונים חוצה ארגון בחברת ביטוח: כשרגולציה ופרקטיקה נפגשים

3,025 views

Published on

 • Login to see the comments

מר ירון גנות, מנהל הסיכונים במנורה מבטחים - ניהול סיכונים חוצה ארגון בחברת ביטוח: כשרגולציה ופרקטיקה נפגשים

 1. 1. ‫ניהול סיכונים בחברת ביטוח:‬‫כשפרקטיקה פוגשת רגולציה‬ ‫ירון גנות, ‪ ,FRM ,MSIA‬רו"ח‬ ‫מנהל סיכונים קבוצת מנורה מבטחים‬
 2. 2. ‫המשבר של 8002-7002 חידד את סוגיית היחסים בין‬ ‫מפקחים ורגולטורים לבין מוסדות פיננסיים‬‫2‬
 3. 3. ‫אנקדוטה מהמשבר: כשרגולציה פוגשת פרקטיקה –‬ ‫דרישה לשקיפות אינה מספיקה‬ ‫דיווח על נכסים בשווי הוגן‬ ‫בחלוקה ל-3 רמות:‬ ‫‪Level 1: Mark To Market‬‬ ‫‪Level 2: Mark To Model‬‬ ‫‪Level 3: Mark to Myth‬‬‫3‬
 4. 4. ‫אנקדוטה מהמשבר: כשרגולציה פוגשת פרקטיקה –‬ ‫לא בטוח שגילוי נאות ישלים את התמונה‬ ‫הייתה פרקטיקה מקובלת לחישוב ערכם של מוצרים מובנים כמו: ‪ CDO‬ו- ‪ABS‬‬ ‫•‬ ‫הצמדה לאינדקס שוק כזה או אחר, לפי ראות הנהלת החברה‬ ‫–‬ ‫ספטמבר 8002 (רבעון רביעי של מחיקות)‬ ‫נובמבר 7002 (רבעון ראשון של מחיקות)‬ ‫שם הבנק‬ ‫מחיקות‬ ‫ביחס להון‬ ‫נכסים רמה 3‬ ‫מחיקות‬ ‫ביחס להון‬ ‫נכסים רמה 3‬ ‫מצטברות‬ ‫מיליארד $‬ ‫%‬ ‫מיליארד $‬ ‫מיליארד $‬ ‫%‬ ‫מיליארד $‬ ‫בנק אוף‬ ‫12-‬ ‫%31‬ ‫24‬ ‫2-‬ ‫%12‬ ‫13‬ ‫אמריקה‬ ‫55-‬ ‫%501‬ ‫061‬ ‫22-‬ ‫%711‬ ‫331‬ ‫סיטיגרופ‬ ‫גי. פי. מורגן‬ ‫41-‬ ‫%27‬ ‫511‬ ‫4+‬ ‫%85‬ ‫17‬ ‫צייס‬ ‫25-‬ ‫%141‬ ‫56‬ ‫8-‬ ‫%031‬ ‫14‬ ‫מריל לינץ‬ ‫---‬ ‫---‬ ‫---‬ ‫1-‬ ‫%413‬ ‫73‬ ‫בר סטרנס‬ ‫ליהמן ברודרס‬ ‫41-‬ ‫%251‬ ‫84‬ ‫---‬ ‫%171‬ ‫24‬ ‫61-‬ ‫%502‬ ‫27‬ ‫1+‬ ‫%532‬ ‫87‬ ‫מורגן סטנלי‬ ‫5-‬ ‫%381‬ ‫08‬ ‫3+‬ ‫%291‬ ‫69‬ ‫גולדמן סאקס‬ ‫01-‬ ‫%93‬ ‫53‬ ‫2+‬ ‫%84‬ ‫22‬ ‫וולס פארגו‬‫4‬
 5. 5. ‫כשפרקטיקה פוגשת רגולציה - שאלות‬ ‫האם מספיקה שקיפות‬ ‫•‬ ‫האם מספיק גילוי נאות‬ ‫•‬ ‫האם צריך שהרגולטור יחיל הנחיות ספציפיות (המבוססות על פרקטיקה‬ ‫•‬ ‫מקובלת) או עקרונות (‪)Rule Based Vs Principal Based‬‬ ‫איך הרגולטור צריך לטפל בסיכון סיסטמי (‪)Systemic Risk‬‬ ‫•‬ ‫האם הרגולטור צריך לקבוע את דרישת ההון או להשאיר לחברות לקבוע מה‬ ‫•‬ ‫ההון הכלכלי שנדרש להם‬ ‫– מודל סטנדרטי ‪ Vs‬מודל פנימי‬ ‫– הון מוכר ע"פ מאזן חשבונאי (לפי ‪ IFRS‬או ‪ Vs )GAAP‬הון מוכר ע"פ מאזן כלכלי‬‫5‬
 6. 6. ‫סוגיות הקשורות לאינטראקציה בין פרקטיקה‬ ‫ורגולציה בניהול סיכונים בענף הביטוח בישראל‬ ‫איך חוזרי האוצר (אגף שוק ההון) משתלבים עם פרקטיקה מקובלת בניהול‬ ‫•‬ ‫סיכונים פיננסיים‬ ‫איך סולוונסי 2 – כרגולציה לסקטור הביטוח האירופאי - מתכנס לפרקטיקה‬ ‫•‬ ‫מקובלת בניהול הון כלכלי וניהול סיכונים פיננסיים וביטוחיים‬ ‫התפקיד של מנהל הסיכונים‬ ‫•‬ ‫התמודדות עם משברים / אירועי קיצון בסקטור הפיננסי‬ ‫•‬ ‫החזון של הפרקטיקן והרגולטור: ניהול סיכונים אסטרטגי‬ ‫•‬‫6‬
 7. 7. ‫זיהוי סיכונים: נוף הסיכונים בחברת ביטוח /‬ ‫חיסכון ארוך טווח‬ ‫תפעוליים‬ ‫פיננסיים‬ ‫ביטוחיים‬ ‫אנשים‬ ‫מניות‬ ‫קטסטרופה‬ ‫תהליכים‬ ‫ריבית‬ ‫חבות‬ ‫מערכות‬ ‫שערי חליפין‬ ‫נזקי רכוש וגוף‬ ‫סיכוני‬ ‫חיצוני‬ ‫מרווח אשראי‬ ‫תמותה‬ ‫ליבה‬ ‫השקעות אלטרנטיביות‬ ‫אריכות חיים‬ ‫חדלות פירעון‬ ‫תחלואה‬ ‫נזילות‬ ‫מודל / פרמטרי‬ ‫חוקים ותקנות‬ ‫מוניטין‬ ‫איסטרטגי/עיסקי‬ ‫סיכונים‬ ‫נוספים‬‫7‬
 8. 8. ‫דרישת הון‬ ‫סוגי הסיכונים המטופלים‬ ‫סולוונטית‬ ‫כוללת‬ ‫במודל הסטנדרטי‬ ‫בסולוונסי 2‬ ‫התאמה בשל‬ ‫דרישת הון‬ ‫דרישת הון בגין‬ ‫השפעת מס‬ ‫סולוונטית בסיסית‬ ‫סיכונים תפעוליים‬ ‫דרישת הון‬ ‫דרישת הון בגין‬ ‫דרישת הון‬ ‫דרישת הון בגין‬ ‫דרישת הון בגין‬ ‫דרישת הון‬ ‫בגין סיכוני‬ ‫סיכונים ביטוח‬ ‫בגין סיכוני‬ ‫סיכונים ביטוחיים‬ ‫סיכונים ביטוחיים‬ ‫בגין נכסים‬ ‫שוק‬ ‫בריאות‬ ‫אשראי‬ ‫חיים‬ ‫כללי‬ ‫לא מוחשיים‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון פרמיות‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון "כמו-‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון "כמו-‬ ‫חיים"‬ ‫קטסטרופה‬ ‫אלמנטרי"‬ ‫תמותה‬ ‫ורזרבות‬ ‫ריבית‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון‬ ‫תמותה‬ ‫סיכון פרמיות‬ ‫אריכות חיים‬ ‫סיכון‬ ‫מניות‬ ‫ורזרבות‬ ‫ביטולים‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון‬ ‫תחלואה‬ ‫נדל"ן‬ ‫אריכות חיים‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון‬ ‫ביטולים‬ ‫סיכון‬‫סיכון מרווח‬ ‫סיכון‬ ‫קטסטרופה‬ ‫ביטולים‬ ‫אשראי‬ ‫תחלואה‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון‬ ‫שע"ח‬ ‫הוצאות‬ ‫ביטולים‬ ‫סיכון שינויים‬ ‫סיכון‬ ‫סיכון‬ ‫באנונה‬ ‫ריכוזיות‬ ‫הוצאות‬ ‫סיכון אי‬ ‫סיכון שינויים‬ ‫סיכון‬ ‫נזילות‬ ‫באנונה‬ ‫קטסטרופה‬
 9. 9. ‫סיכונים פיננסיים בביטוח מנהלים, פנסיה וגמל:‬ ‫ניהול סיכונים אקטיבי - פרקטיקה‬ ‫שני מנהלים, אותה תשואה עודפת, סיכון יחסי שונה‬‫9‬
 10. 10. ‫סיכונים פיננסיים בביטוח מנהלים, פנסיה וגמל:‬ ‫ניהול סיכונים אקטיבי - פרקטיקה‬ ‫הקצאת נכסים‬ ‫• הדירקטוריון מאשר את הקצאת הנכסים בכל קופה‬ ‫אסטרטגית‬ ‫• הדירקטוריון מאשר את הרכב תיק הייחוס‬ ‫‪SAA‬‬ ‫• הסובלנות לסיכון נקבעת לפי רמת התנודתיות של תיק‬ ‫הייחוס‬ ‫‪Strategic Asset‬‬ ‫• מעקב אחר מדד הסיכון מתבצע ע"י בקר הסיכונים‬ ‫‪Allocation‬‬ ‫הקצאת נכסים טקטית‬ ‫• ועדת השקעות מאשרת את הרכב תיק הנכסים בשוטף‬ ‫• הסטייה מתיק הייחוס מבוקרת הן באמצעות מגבלות‬ ‫‪TAA‬‬ ‫טווחי ההשקעה והן באמצעות מגבלת סיכון יחסי‬ ‫‪Tactical Asset‬‬ ‫• ניטור שוטף ע"י מידל אופיס ובקר סיכונים‬ ‫‪Allocation‬‬ ‫• מדידת ביצועים (תשואה/סיכון) ביחס לתיק הייחוס כולו‬ ‫• מנהלי ההשקעות מקבלים ומבצעים החלטות השקעה‬ ‫ע"פ מדרג סמכויות ונהלי אגף השקעות‬ ‫בחירת נכסים‬ ‫• בחירת הנכסים נעשית בכפוף למגבלות סטטוטוריות‬ ‫ועסקיות: לווה בודד, מנייה, דירוגים, ענפים וכו.‬ ‫• ניטור שוטף ע"י מידל אופיס, חריגות מדווחות לבקר‬ ‫‪Asset Selection‬‬ ‫הסיכונים‬ ‫• מדידת ביצועים (תשואה/סיכון) ביחס לתיק סמן ספציפי‬‫01‬
 11. 11. ‫סיכונים פיננסיים בביטוח מנהלים, פנסיה וגמל:‬ ‫ניהול סיכונים אקטיבי - פרקטיקה‬ ‫מנהל תיק מניות בארץ, תיק ייחוס: תא 001‬ ‫סיכון אקטיבי‬ ‫סיכון כולל בסמן‬ ‫סיכון כולל בתיק‬‫%-ב‬ ‫במונחי‬ ‫במונחי‬ ‫%-ב‬ ‫במונחי‬ ‫במונחי‬ ‫%-ב‬ ‫במונחי‬ ‫במונחי‬ ‫מקורות הסיכון‬ ‫שונות‬ ‫סטיית‬ ‫שונות‬ ‫סטיית‬ ‫שונות‬ ‫סטיית‬ ‫תקן‬ ‫תקן‬ ‫תקן‬ ‫00.001‬ ‫12.02‬ ‫05.4‬ ‫00.001‬ ‫76.285‬ ‫41.42‬ ‫00.001‬ ‫96.816‬ ‫78.42‬ ‫סיכון כולל בתיק‬ ‫1‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬‫%02.96‬ ‫99.31‬ ‫%79.69 47.3‬ ‫30.565‬ ‫%21.79 77.32‬ ‫78.006‬ ‫15.42‬ ‫סיכון פקטורים‬ ‫2‬ ‫משותפים‬‫%08.03‬ ‫32.6‬ ‫05.2‬ ‫%30.3‬ ‫46.71‬ ‫02.4‬ ‫%88.2‬ ‫28.71‬ ‫22.4‬ ‫סיכון ספציפי‬ ‫53‬‫%67.56‬ ‫92.31‬ ‫%90.01 56.3‬ ‫28.85‬ ‫%06.11 76.7‬ ‫67.17‬ ‫74.8‬ ‫סטייל‬ ‫3‬ ‫%18.73‬ ‫46.7‬ ‫%10.0‬ ‫80.0‬ ‫%79.0‬ ‫30.6‬ ‫גודל‬ ‫5‬‫%77.11‬ ‫83.2‬ ‫%06.86 45.1‬ ‫27.993‬ ‫%38.56 99.91‬ ‫82.704‬ ‫81.02‬ ‫תעשיה‬ ‫11‬ ‫%39.1‬ ‫93.0‬ ‫%93.5‬ ‫14.13‬ ‫%12.3‬ ‫78.91‬ ‫ביומד‬ ‫71‬ ‫%00.4‬ ‫18.0‬ ‫%86.41‬ ‫35.58‬ ‫%26.71‬ ‫89.801‬ ‫בנקים‬ ‫32‬ ‫בהסתברות של %59 תשואת התיק תהיה‬ ‫במרחק של %9 ± מתשואת הסמן‬ ‫11‬
 12. 12. ‫סיכונים פיננסיים בביטוח מנהלים, פנסיה וגמל:‬ ‫ניהול סיכונים אקטיבי - פרקטיקה‬ ‫המטרה היא להבין את מקורות הסיכון אשר גורמים ישירות לשונות שבין‬ ‫‪‬‬ ‫תשואת תיק ההשקעות לתשואת תיק הסמן (בנצמרק)‬ ‫מדידת ביצועים למנהלי השקעות: המנהלים צריכים להשיג תשואה עודפת‬ ‫‪‬‬ ‫כדי להצדיק את הסיכון‬ ‫התשואה העודפת מושגת ע"י :‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬הקצאת נכסים (‪)Asset Allocation‬‬ ‫‪ ‬בחירת נכסים (‪)Asset Selection‬‬‫21‬
 13. 13. ‫סיכונים פיננסיים בביטוח מנהלים, פנסיה וגמל:‬ ‫ניהול סיכונים אקטיבי - רגולציה‬ ‫דיווח לועדת השקעות על סיכון הקצאת נכסים ועל סיכון בחירת נכסים‬ ‫‪‬‬ ‫קביעת תיקי ייחוס ודיווח באתר החברה, מדי שנה, על הקצאת נכסים‬ ‫‪‬‬ ‫אסטרטגית כולל טווחי השקעה בקבוצות נכסים עיקריות‬ ‫תגמול מנהלי השקעות לפי מדדי ביצוע ולא רק מדדי תשואה‬ ‫‪‬‬ ‫ממשל תאגידי בניהול סיכונים‬ ‫‪‬‬‫31‬
 14. 14. :‫הסיכונים אינם מתממשים באותו זמן‬ Diversification Effect ‫רעיון הביטוח ביסודו הוא פיזור סיכונים‬ • :1776 ‫בנגמין פרנקלין אמר ב‬ • "We must all hang together, or most assuredly we shall all hang separatley " Diversification ≠ Diworsification • ‫סולוונסי 2 נותן מענה במודל הסטנדרטי‬ •14
 15. 15. ‫הסיכונים אינם מתממשים באותו זמן:‬ ‫גם לאפקט הפיזור יש מגבלות‬ ‫ככל שהקורלציה גבוהה יותר, בין נכסים בעלי סיכון דומה‬ ‫ותשואה דומה, התרומה של הוספת נכסים והגדלת הפיזור,‬ ‫לביצועים מותאמי סיכון של התיק, הולכת וקטנה‬ ‫אני לא מקנא במנהל תיק המשכנתאות המסכן שהניח בשנת‬ ‫7002שהקורלציה בין הלווים היא 1.0 ולא, נניח, 5.0 ...‬‫51‬
 16. 16. ‫גם בתיק הביטוחי יש להעריך את אפקט הפיזור :‬ ‫ריכוזיות יתר ופוטנציאל להצטברות הפסדים‬ ‫מצד אחד יש למצוא תלות בין גורמי סיכון‬ ‫•‬ ‫– הצטברות הפסדים מופיעה כאשר קיימת תלות בין גורמי סיכון‬‫– ריכוזיות יתר קיימת כאשר תיקים (מוצרים) ביטוחיים שונים חשופים לאותו פקטור‬ ‫סיכון‬ ‫– לדוגמא: כאשר יש ירידה חדה בשוק המניות כתוצאה ממשבר כלכלי שיעור‬ ‫הביטולים בפוליסות חיסכון טהור עולה בצורה חדה‬ ‫– לדוגמא: כאשר חברה פושטת רגל אז עלולים לספוג הפסד בפוליסת אחריות‬ ‫דירקטורים של החברה ובפוליסת אחריות מקצועית של חברות חיתום שהציעו‬ ‫ניירות ערך שלה בשוק.‬ ‫מצד שני חברת ביטוח נהנית מאפקט הפיזור (אי תלות או קשר הפוך)‬ ‫•‬ ‫– קיים אפקט של פיזור סיכון משום שלא כל הסיכונים מתממשים באותו זמן‬
 17. 17. ‫גם בתיק הביטוחי יש להעריך את אפקט הפיזור :‬ ‫ריכוזיות יתר ופוטנציאל להצטברות הפסדים‬ ‫כיצד למצוא התלות בין גורמי הסיכון?‬ ‫גורמי סיכון‬ ‫תלות‬ ‫גורמי סיכון בתנאים נורמאליים‬ ‫•‬ ‫יכולים להיות בלתי תלויים אך‬ ‫רעידת אדמה‬ ‫במצבי קיצון עלולים להציג תלות‬ ‫גניבות רכב‬ ‫אחד בשני‬ ‫יש לשים לב לכל הקורלציות‬ ‫•‬ ‫שיעור תמותה‬ ‫ולהתמקד בקורלציות בקצה (בזנב)‬ ‫שע"ח $/₪‬ ‫ריבית ריאלית‬‫71‬
 18. 18. ‫הסיכונים אינם מתממשים באותו זמן:‬ ‫‪ Diversification Effect‬בסולוונסי 2‬ ‫סולוונסי 2 נותן מענה לקורלציות בין הסיכונים במודל הסטנדרטי‬ ‫•‬‫81‬
 19. 19. ‫המטרה של סולוונסי 2‬‫הפרלמנט האירופאי הסמיך את הועדה האירופאית – ‪European Commission‬‬ ‫‪‬‬‫(לה מייעץ גוף שנקרא ‪ - )CIEOPS‬לגבש משטר הלימות הון שיחייב מבטחים‬ ‫ומבטחי משנה באירופה.‬ ‫המטרה שנקבעה ע"י הפרלמנט האירופאי היא:‬ ‫‪‬‬ ‫"גיבוש גישה משולבת לפיקוח על ענף הביטוח, כזו שמשקפת את‬‫הסיכונים להן חשופות החברות הפועלות בענף, כדי להגן על מחזיקי‬ ‫הפוליסות, להגביר את התחרות בקרב החברות ולשפר את הקצאת‬ ‫ההון שלהן"‬
 20. 20. ‫מטריצות קורלציה הן חלק אינגרלי מהמודל‬ ‫הסטנדרטי בסולוונסי 2‬ ‫שוק‬ ‫אשראי‬ ‫חיים‬ ‫בריאות‬ ‫אלמנטרי‬
 21. 21. ‫מטריצות קורלציה הן חלק אינגרלי מהמודל‬ ‫הסטנדרטי בסולוונסי 2‬
 22. 22. !‫סולוונסי 2 – לא רק דרישת הון‬ ‫פיקוח על‬ ‫גילוי נאות‬ ‫דרישות‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫הון‬ ‫ניהול‬ ‫סולוונטיות‬ ‫כמותיות‬ ‫הסיכונים‬“Solvency II is not just about capital. It is a change of behavior” Thomas Steffen, Chairman of the CEIOPS 22 24/8/2008
 23. 23. ‫גם הרגולטור האירופאי מסכים שמודל חישוב‬ ‫ההון הוא רק כלי עבודה‬ ‫‪ ,Karel Van Hulle‬ראש יחידת ביטוח ופנסיה ב-‪ ,EC‬היוזם של סולוונסי 2‬ ‫הוא יודע לקחת את הכל בפורפורציה, אולם עדיין חושב שסולוונסי 2 רלוונטי מתמיד‬ ‫היתרונות של סולוונסי 2‬ ‫משפרת תיאום בין רגולטורים‬ ‫•‬ ‫חוצי סקטורים וחוצי גבולות‬‫מחזקת הגנה על מחזיקי פוליסות‬ ‫•‬ ‫"לא כל דבר‬ ‫קובעת דרישות הון מותאמות‬ ‫•‬ ‫שאפשר למדוד‬ ‫סיכונים‬ ‫נחשב ולא כל‬ ‫מעודדת פרקטיקה טובה של‬ ‫•‬ ‫דבר שנחשב‬ ‫ניהול סיכונים‬ ‫אפשר למדוד"‬ ‫מדגישה את האחריות של‬ ‫•‬ ‫ההנהלה הבכירה לנהל את‬ ‫החברה בצורה מושכלת וזהירה‬ ‫מטפחת גישה רגולטורית אחידה‬ ‫•‬‫אך עדיין "קשובה" לשוק המקומי‬
 24. 24. ‫מדיניות‬ ‫הקצאת‬ ‫ביטוח‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫נכסים‬ ‫משנה‬ ‫גידור‬ ‫אסטרטגית‬ ‫(העברת סיכונים)‬ ‫(גידור סיכונים)‬ ‫(תמהיל תיק‬ ‫השקעות)‬ ‫סולוונסי 2‬ ‫תכנית עסקית‬ ‫ניהול הון‬ ‫(סיכונים והון)‬ ‫(גיוס, דיבידנד)‬‫(תמהיל תיק ביטוחי)‬ ‫מדיניות‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫תגמול‬ ‫תמחור מוצרים‬ ‫(עלות הון)‬ ‫שיווק‬ ‫(ביצועים‬ ‫(תחרות)‬ ‫מותאמי סיכון)‬
 25. 25. ‫סולוונסי 2 מעודד את ההטמעה של ניהול הסיכונים‬ ‫בתהליכי קבלת ההחלטות‬ ‫מדיניות‬ ‫הקצאת‬ ‫ביטוח‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫נכסים‬ ‫משנה‬ ‫גידור‬ ‫(גידור סיכונים) (העברת סיכונים) אסטרטגית‬ ‫(תמהיל תיק‬ ‫השקעות)‬ ‫סולוונסי 2‬ ‫(סיכונים והון) תכנית עסקית‬ ‫ניהול הון‬‫(תמהיל תיק ביטוחי)‬ ‫(גיוס, דיבידנד)‬ ‫מדיניות‬ ‫תמחור מוצרים‬ ‫(עלות הון)‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫תגמול‬ ‫שיווק‬ ‫(ביצועים‬ ‫(תחרות)‬ ‫מותאמי סיכון)‬
 26. 26. ‫ניהול הסיכונים הביטוחיים המסורתי מבוסס על‬ ‫עולם מונחים זהה לעולם המונחים החדש‬ ‫מודלים סטטיסטיים‬ ‫•‬ ‫– איסןף נתונים על שכיחות וחומרה של אירועים ביטוחיים‬ ‫– התאמת התפלגויות וחישוב סטיות תקן לצורך תמחור מוצרים ביטוחיים‬ ‫– הערכה של אירועי קיצון בעלי סבירות נמוכה והשפעה גדולה ע"מ להעביר סיכון‬ ‫למבטחי משנה‬ ‫ביצוע הפרשות להפסדים צפויים במאזן הכספי‬ ‫•‬ ‫– חישוב רזרבות‬ ‫– התאמה מדי רבעון ע"פ נסיון בפועל‬ ‫יסודו של מושג הביטוח הוא פיזור הסיכונים‬ ‫•‬‫62‬
 27. 27. ‫ לרעידת אדמה – הגירסה הביטוחית‬MPL VaR ‫הראשונה של‬ RMS RiskLink DLM 5.1 EQE Enterprise 3.7 AIR Catrader 7.5Total Sums Insured (TSI) 15,137,835,839 15,137,835,839 15,137,835,839TSI Analysed 15,137,835,839 15,137,835,839 15,137,835,839% Analysed 100.00% 100.00% 100.00% 1 in 10 Year 283 527,150 105,340 PML as % of TSI Analysed 0.00% 0.00% 0.00% 1 in 25 Year 1,107 12,528,039 2,495,720 PML as % of TSI Analysed 0.00% 0.08% 0.02% 1 in 50 Year 763,322 49,391,359 16,948,489 PML as % of TSI Analysed 0.01% 0.33% 0.11% 1 in 100 Year 11,211,709 148,228,734 64,615,852 PML as % of TSI Analysed 0.07% 0.98% 0.43% 1 in 150 Year (1 in 143 for Enterprise) 27,496,859 241,654,250 125,786,368 PML as % of TSI Analysed 0.18% 1.60% 0.83% 1 in 200 Year 45,459,963 346,924,062 181,165,156 PML as % of TSI Analysed 0.30% 2.29% 1.20% 1 in 250 Year 63,518,487 416,889,031 221,567,865 PML as % of TSI Analysed 0.42% 2.75% 1.46% 1 in 500 Year 144,530,795 642,599,375 332,187,734 PML as % of TSI Analysed 0.95% 4.24% 2.19% 1 in 1000 Year 262,080,568 812,136,438 388,441,387 PML as % of TSI Analysed 1.73% 5.36% 2.57% 27
 28. 28. ‫מיס-קונספציות לגבי תפקידו של מנהל הסיכונים‬ ‫מנהל הסיכונים אינו חוזה עתידות‬‫תחזית של סיכון אינה תחזית של מה שעומד לקרות‬
 29. 29. ‫מיס-קונספציות לגבי תפקידו של מנהל הסיכונים‬‫מנהל הסיכונים אינו מונע ממנהלי העסקים לקחת סיכונים‬ ‫אלא גורם להם להיות מודעים להם‬
 30. 30. ‫מיס-קונספציות לגבי תפקידו של מנהל הסיכונים‬ ‫מנהל הסיכונים אינו כלב שמירה‬‫אלא שותף אסטרטגי לקבלת החלטות‬
 31. 31. ‫מטרת ניהול הסיכונים אינה מניעת הפסד‬‫משימתו של מנהל הסיכונים היא למצוא את האיזון בין ההזדמנויות לנטילת‬‫סיכונים (אשר עשויים ליצור ערך לבעלי המניות) לבין האיום של אותם‬ ‫סיכונים על יכולתה של החברה לשרוד‬ ‫כוונה (‪)Intention‬‬ ‫בעל הסיכון‬ ‫מדיניות, אסטרטגיה,‬ ‫תוכנית עסקית,‬ ‫מטרות‬ ‫תפעול (‪)Operation‬‬ ‫צפייה (‪)Observation‬‬ ‫יוצר הסיכון‬ ‫מבקר הסיכון‬ ‫קבלת החלטות,‬ ‫זיהוי, מדידת סיכון,‬ ‫ביצוע עסקאות וכו‬ ‫דיווח, בקרה של‬ ‫תהליך ניהול הסיכון‬
 32. 32. ‫באוגוסט 8002 התפרסם מסמך מרתק: "וידויו של‬ )‫מנהל סיכונים" (לקחי משבר הסאב-פריים‬• “January 2007 was the most benign risk environment we had seen in 20 years.”• Early signs ignored: – GM downgrade because its structured-credit portfolios – Mini liquidity crisis in 2005: “Like most banks we owned a portfolio of different tranches of collateralised-debt obligations )CDOs(…cross-correlations between tranches…short squeeze in non- investment-grade tranches…general selling of more senior structured tranches”• Failure to understand the risk landscape: – “Previous crises caused to focus attention on emerging market debt and non-investment grade paper” – Trading book MtM – therefore risk is reflected. Banking book need to manage more closely• “It was assumed that the rating agencies simply knew best.”• Risk management prominence – “Traders saw us as obstructive and a hindrance to their ability to earn higher bonuses.” – “you were sitting opposite a team that had worked for weeks on a proposal, which you had received an hour before the meeting started” 32
 33. 33. ‫מה היה חלקן של חברות הביטוח במשבר האחרון?‬ ‫חברות הביטוח נפגעו באופן חלקי‬ ‫חברות הביטוח לא היו חסינות‬ ‫•‬ ‫– בסיס הנכסים הושפע ישירות מירידה במחירי השוק‬ ‫– הפסדים גדולים נגרמו כתוצאה מהתרחבות מרווחי האשראי והנזילות‬ ‫המשבר של 2002 הביא לשיפור ניכר בניהול סיכונים חוצה ארגון‬ ‫•‬ ‫– חשיפה נמוכה לנכסים הרעילים (ננקטה זהירות יתר ביחס לסיכון אשראי מובנה )‬ ‫– ניהול נכסים מול התחייבויות‬ ‫התייבשות האשראי הבנקאי ומשבר נזילות לא משפיעים על חברת ביטוח‬ ‫•‬ ‫– זרם הפרמיות לא נפסק‬ ‫– בביטוח כללי- רק אירוע ביטוחי עלול לגרום למכירה מאסיבית של נכסים‬ ‫– בביטוח חיים – קנסות פדיון מוקדם ושיקולי מס מונעים פדיון של פוליסות ביטוח‬‫33‬
 34. 34. ‫מה היה חלקן של חברות הביטוח במשבר האחרון?‬ ‫חברות הביטוח נפגעו באופן חלקי‬ ‫גם חברות הביטוח מסתמכות על מודלים כמותיים‬ ‫•‬ ‫– הערכת סיכונים בחסר, הסתמכות יתר על היסטוריה‬ ‫– בהחלט יש לעדכן פרמטרים ולרענן את תרחישי ה - ‪Stress‬‬ ‫– המודלים לא מחליפים את השכל הישר, אלא עוזרים להבין ממה הסיכונים‬ ‫הגלומים במוצרים (הביטוחיים והפיננסיים) נובעים‬‫– לעיתים ניהול מגבלות פשוטות (קירוב) עדיף על הסתמכות על מודל מורכב (דיוק)‬ ‫– בסיס השווי ההוגן (‪ )Market Consistent‬לנכסים ולהתחייבויות הביטוחיות הוא‬ ‫האופציה הטובה מבין מבחר של שיטות גרועות‬ ‫– יש לאפשר לבן האנוש להתערב ולאתגר את ההנחות שבסיס המודלים באופן‬ ‫דינמי בכדי לאפשר למדדים הכמותיים להפוך לחלק חשוב מתהליך קבלת‬ ‫ההחלטות‬‫43‬
 35. 35. ‫מה היה חלקן של חברות הביטוח במשבר האחרון?‬ ‫חברות הביטוח תרמו להתאוששות מהמשבר ב-8002‬ ‫חברות ביטוח / ביטוח‬ ‫בנקים‬ ‫סוגיות‬ ‫לחברות הביטוח‬ ‫משנה‬ ‫• טבלת השוואה בין הבנקים‬ ‫הפסדים בתיק השקעות ובהון‬ ‫קריסת השוק הבין-בנקאי‬ ‫בעיה עיקרית‬ ‫בעלי המניות‬ ‫עסקים כרגיל: פרמיה נגבתה‬ ‫המערכת הבנקאית כמעט‬ ‫בעיות תפעוליות‬ ‫ותביעה שולמה‬ ‫קרסה‬ ‫כמעט ללא השפעה בזכות‬ ‫התבססות על מימון טווח‬ ‫איום נזילות‬ ‫קצר וחשיפה ל" ‪ Run on the‬המימון של הפרמיות‬ ‫‪"bank‬‬ ‫עזרה נקודתית לחברות ספורות‬ ‫התערבות של ממשלות‬ ‫עזרה ממשלתית‬ ‫ובנקים מרכזיים‬‫53‬
 36. 36. ‫המשבר בהחלט נתן לרגולטורים ולמקבלי‬ ‫ההחלטות בסקטור הפיננסי הרבה חומר למחשבה‬ ‫היווצרות של בועות‬ ‫75‬ ‫מיליארד$‬ ‫ב-3 שנים‬ ‫04‬ ‫מיליארד$‬ ‫ב-3 שנים‬ ‫כמה בטוחה / יציבה‬ ‫המערכת הבנקאית?‬ ‫מכשירים פיננסיים יצירתיים‬‫63‬
 37. 37. ‫מה יהיה חלקו של הרגולטור במשבר הבא?‬ ‫הטיפול הנכון בסיכון הסיסטמתי‬ ‫הטיפול ב- ‪Systemic Risk‬‬ ‫ע"י רגולטורים צריך‬ ‫להתייחס למאפיינים‬ ‫הספציפיים של סקטור‬ ‫הביטוח וביטוח משנה‬ ‫רגולציה בנושא סיכון‬ ‫סיסטמי צריכה להתייחס‬ ‫לסקטור הביטוח כפתרון‬ ‫‪IFRS‬‬ ‫למשבר ולא כמקור למשבר‬ ‫יש להימנע מדרישות‬ ‫מוגזמות שעלולות להחריף‬ ‫את המשבר‬
 38. 38. ‫הרגולציה צריכה להימנע ממנגנונים אשר מחריפים‬ ‫את המשבר (‪)Pro-cyclical‬‬ ‫חשוב שלא תיווצר החרפה של המשבר ע"י המפקח‬ ‫•‬ ‫אין לעודד מכירה בכח של נכסים בעת משבר‬ ‫–‬ ‫סולוונסי 2: נדבך 2 צריך לתת מענה להתמודדות עם משברים ולא הגדלת דרישות ההון‬ ‫–‬ ‫‪ Pro-Cyclicality‬הוא מצב שבו הרגולטור נוקט בפעולות שגורמות להעצמה של‬ ‫•‬ ‫המחזור הכלכלי‬ ‫לדוגמא: הגדלת דרישת ההון מיד לאחר משבר כלכלי אשר כשלעצמו גורם לשחיקה בהון‬ ‫–‬ ‫משבר נזילות עשוי לפגוע ביכולת לגייס‬ ‫–‬‫שמירה על כרית הון נועדה לספיגת הפסדים ולכן לאחר התממשות הסיכון הכרית צריכה להיות‬ ‫–‬ ‫קטנה יותר‬ ‫83‬
 39. 39. ‫בדרישת ההון של סולוונסי 2 קיים מנגנון שמוגדר כ-‬ ‫‪Equity Dampener :Counter-Cyclical‬‬ ‫משמעותו היא שדרישת ההון בגין סיכון מניות יורדת כאשר שוק המניות במגמת ירידה‬ ‫•‬ ‫מתמשכת על פני השנה האחרונה, ועולה כאשר שוק המניות במגמת עלייה מתמשכת.‬‫93‬
 40. 40. ‫אחד ממנהלי הסיכונים הבכירים בעולם מדגיש את‬ ‫החשיבות של כלי ניתוח התרחישים‬ ‫כנס מנהלי סיכונים, זנבה, נובמבר - 9002‬ ‫‪, Raj Singh‬מנהל הסיכונים של סוויס רי, מנה את לקחי המשבר:‬ ‫סיכונים לא נלקחו בחשבון: נזילות‬ ‫‪‬‬ ‫סיכונים שלא היו מובנים: הסיכונים הגלומים ב-‪ SIV‬שאינם מוצגים במאזן‬ ‫‪‬‬ ‫מנהלי סיכונים לא הרימו קול צעקה לגבי:‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬הקורלציות הגבוהות בין הסיכונים‬ ‫‪ ‬הכמות הגדולה של נכסים בדירוג גבוה שאינו משקף את הסיכון‬‫תרחישי קיצון לא מופו כראוי לנוף הסיכונים העכשווי ולכן תוצאותיהם לא‬ ‫‪‬‬ ‫נלקחו ברצינות‬‫ניהול הסיכונים לא יכל לכפות מגבלות (‪ )Limits‬על מנת להגביל את לקיחת‬ ‫‪‬‬ ‫הסיכונים, בגלל העדר מעמד משפיע‬
 41. 41. ‫‪Think the Unthinkable‬‬‫האם תרחישי הקיצון מתאימים לנוף הסיכונים ?‬
 42. 42. ‫ניתוח תרחישים (‪ )Scenario Analysis‬הוא כלי חיוני‬ ‫בניהול סיכונים אפקטיבי (סולוונסי 2 נדבך 2)‬ ‫נכלל בסולוונסי 2 (נדבך 2): דרישה איכותית לניהול הסיכונים אפקטיבי‬ ‫•‬ ‫שילוב של סיכונים שלאו דווקא התממשו בעבר‬ ‫•‬ ‫אבחנה בין תרחישים הקסגונים לתרחישים בשליטת החברה‬ ‫•‬ ‫– אירוע ביטחוני (הקסוגני)‬ ‫– כניסה לתחום פעילות חדש (אנדוגני)‬‫האנליטיקה יותר מדי מסובכת בכדי לשמש בקבלת החלטות ולא מאפשרת‬ ‫•‬ ‫שיקול דעת אנושי – יש למצוא איזון מתאים בין אנליטיקה לבין תרחישים‬
 43. 43. ‫האם נדבך 2 הוא מקום המפגש האולטימטיבי בין‬ ‫הפרקטיקה לבין הרגולציה?‬‫סולוונסי 2 מעודד אינטגרציה מלאה‬ ‫רווחת הדעה כי נדבך 2, לאורך זמן, יהיה‬‫של ניהול הסיכונים ב- ‪ DNA‬העיסקי‬ ‫הנטל הכבד (או התרומה החשובה, תלוי‬ ‫של חברת הביטוח‬ ‫מי שואלים... ) ביותר על חברת ביטוח‬ ‫יצירת ערך‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪ORSA‬‬ ‫– החלטות טובות יותר‬ ‫•‬ ‫‪SRP‬‬ ‫– החלטות מהירות יותר‬ ‫•‬ ‫‪Capital Add-on‬‬ ‫– פחות הון‬ ‫•‬ ‫‪System Of Governance‬‬ ‫הריסת ערך‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪Fit & Proper‬‬ ‫הוצאות מופרזות‬ ‫–‬ ‫בקרה וביקורת מעיקים‬ ‫–‬ ‫•‬ ‫‪Internal Control‬‬ ‫כמויות של דיווח לא שמיש‬ ‫–‬ ‫•‬ ‫‪Effective Risk Management‬‬ ‫תרבות של "פחד" מפני לקיחת‬ ‫–‬‫אחריות במקום מוטיבציה לניצול‬ ‫הזדמנויות‬‫34‬
 44. 44. ‫הקשר בין אסטרטגיה עסקית לבין סובלנות‬ ‫לסיכון – ניהול של תקציב סיכון‬ ‫הסובלנות לסיכון צריכה להתחשב הן בהון הרגולטורי והן בהון הכלכלי‬ ‫•‬ ‫תקציב הסיכון צריך להיות מותאם עם התכנית האסטרטגית של החברה‬ ‫•‬ ‫תקציב הסיכון צריך לשקף את הרווחיות ביחס להקצאת ההון‬ ‫•‬‫44‬
 45. 45. ‫הקשר בין אסטרטגיה עסקית לבין סובלנות‬ ‫לסיכון – ניהול של תקציב סיכון‬ ‫סיכון שוק המהווה %42 מתקציב ההון‬ ‫יש לבצע ‪ Drill Down‬לכל סוג סיכון‬ ‫•‬ ‫סיכון‬ ‫ריבית‬ ‫ולנהלו בנפרד‬ ‫%6‬ ‫סיכון מניות‬ ‫%41‬ ‫השפעה של עסקים חדשים /‬ ‫•‬ ‫סיכון אי‬ ‫נזילות‬ ‫עסקאות חדשות יש לנתח ע"פ‬‫(התחייבויות)‬ ‫%6‬ ‫היחס שבין תרומה שולית לרווח‬ ‫סיכון‬‫ריכוזיות‬ ‫לבין תרומה שולית לסיכון‬ ‫סיכון מרווח‬ ‫%8‬ ‫%34‬ ‫את הניתוח ניתן לעשות בחתכים‬ ‫•‬ ‫סיכון שע"ח‬ ‫שונים: תחומי פעילות, מנהל‬ ‫%21‬ ‫עסקים, סוכן‬ ‫סיכון נדל"ן‬ ‫%11‬‫54‬
 46. 46. ‫סיכום‬ ‫רגולציה‬ ‫פרקטיקה‬ ‫חיוב בפרסום הקצאת נכסים, טווחי‬ ‫הקצאת נכסים אסטרטגית‬ ‫השקעה ומדדי יייחוס‬ ‫−ניהול נכסים אקטיבי‬ ‫−‪Tracking Error‬‬ ‫מודל סטנדרטי בסולוונסי 2 כולל‬ ‫סיכונים אינם מתממשים בו-זמנית‬ ‫מטריצות קורלציה מובנות‬ ‫− ‪Diversification Effect‬‬ ‫דרישת הון בסולוונסי 2 נועדה כדי‬ ‫שימוש במודלים כמותיים‬ ‫להבטיח שהחברה תעמוד‬ ‫−סטיות תקן >> רזרבות אקטואריות‬ ‫בהתחייבויותיה בהסתברות של %5.99‬ ‫−‪ MPL‬לאירוע קטסטרופה‬ ‫לשנה‬ ‫−‪ Value At Risk‬לסיכוני שוק‬ ‫מנגנון נגד-מחזורי באמצעות ‪Equity‬‬ ‫לאחר משבר (ירידה חדה במניות,‬ ‫‪ Dampener‬לדרישת ההון בגין סיכון‬ ‫התרחבות מרווחי אשראי) הסיכון יורד‬ ‫מניות‬‫64‬
 47. 47. ‫סיכום‬ ‫רגולציה‬ ‫פרקטיקה‬ ‫ניהול הון מותאם סיכון‬ ‫ניהול סיכונים באמצעות: הגבלה, גידור‬ ‫והעברת סיכונים‬ ‫גם את מה שלא ניתן למדוד בנדבך 1‬ ‫המודל הכמותי הוא רק כלי וניהול‬ ‫עדיין יש להוכיח ניהול סיכונים‬ ‫הסיכונים לא יכול להתבסס עליו‬ ‫אפקטיבי בנדבך 2‬ ‫−הבנה של מקורות הסיכון‬ ‫−ניתוח תרחישים‬ ‫−בקרה על ניהול הסיכונים‬ ‫חוזר מערך ניהול ובקרת סיכונים‬ ‫ניהול סיכונים פיננסיים בכספי עמיתים‬ ‫בקופות גמל‬ ‫נדבך 2‬ ‫ניהול סיכונים אסטרטגי‬‫74‬
 48. 48. ‫תפקידי הפונקציה לניהול סיכונים‬ ‫אקטיבי‬ ‫גידור והעברת‬ ‫הקצאת הון‬ ‫סיכון‬ ‫אופטימלית‬ ‫מדידת ביצועים‬ ‫הטמעת תרבות‬ ‫ארגונית‬ ‫מדידת סיכון‬ ‫דרישת הון לפי‬ ‫הלימות הון‬ ‫ובקרה‬ ‫2 ‪Solvency‬‬ ‫פאסיבי‬ ‫ציות לרגולציה‬‫סיכונים תפעוליים‬ ‫טקטי‬ ‫איסטרטגי‬‫סיכונים ביטוחיים‬‫סיכונים פיננסיים‬ ‫רגולציה אירופאית – 2 ‪Solvency‬‬ ‫סיכון כולל‬
 49. 49. ‫איזה סיכונים מודדים?‬ ‫תפעוליים‬ ‫פיננסיים‬ ‫ביטוחיים‬ ‫אנשים‬ ‫מניות‬ ‫קטסטרופה‬ ‫תהליכים‬ ‫ריבית‬ ‫חבות‬ ‫מערכות‬ ‫שערי חליפין‬ ‫נזקי רכוש וגוף‬ ‫סיכוני‬ ‫חיצוני‬ ‫מרווח אשראי‬ ‫תמותה‬ ‫ליבה‬ ‫השקעות אלטרנטיביות‬ ‫אריכות חיים‬ ‫חדלות פירעון‬ ‫תחלואה‬ ‫נזילות‬ ‫מודל / פרמטרי‬ ‫חוקים ותקנות‬ ‫מוניטין‬ ‫איסטרטגי/עיסקי‬ ‫סיכונים‬ ‫נוספים‬‫סיכונים אותם מודדים, מבקרים ומדווחים כיום ע"פ מודל פנימי וגם כלולים במודל הסטנדרטי של סולוונסי 2‬ ‫סיכונים אותם לא מודדים, אך נמדוד בעתיד לפי מודל סטנדרטי בסולוונסי 2‬ ‫סיכונים אותם לא נמדוד, שגם אינם כלולים במודל הסטנדרטי בסולוונסי 2‬ ‫סיכונים אותם מודדים, שאינם כלולים במודל הסטנדרטי בסולוונסי 2‬
 50. 50. ‫תהליך ניהול הסיכונים‬ ‫דיווח‬ ‫בקרה‬ ‫ניהול‬ ‫מדידה‬ ‫זיהוי‬ ‫• דיווח פנימי‬ ‫בקרת חשיפות‬ ‫•‬ ‫קביעת מגבלות‬ ‫•‬ ‫• הגדרת חשיפות‬ ‫ביטוחיים‬ ‫•‬‫• דיווח להנהלה‬ ‫בקרת סיכונים‬ ‫•‬ ‫חשיפה‬ ‫• הרצת מודלים‬ ‫פיננסיים‬ ‫•‬ ‫• דיווח לועדת‬ ‫אתרעה על‬ ‫•‬ ‫קביעת מגבלות‬ ‫•‬ ‫וסימולציות‬ ‫תפעוליים‬ ‫•‬ ‫השקעות‬ ‫חריגות‬ ‫סיכון‬ ‫• חישוב השפעה‬ ‫אחרים‬ ‫•‬ ‫• דיווח‬ ‫המלצה על דרך‬ ‫•‬ ‫העברה למבטחי‬ ‫•‬ ‫פוטנציאלית‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫פעולה‬ ‫משנה‬ ‫תחת הנחת‬ ‫תהליך חיתום‬ ‫•‬ ‫הסתברות רצויה‬ ‫• דיווח חיצוני‬ ‫גידור סיכונים‬ ‫•‬ ‫• דיווח למפקח‬ ‫על הביטוח‬ ‫• דיווח לציבור‬

×