Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ז ברסקאן

1,003 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ז ברסקאן

 1. 2. זמן תיוק כמה זמן מוקדש לתיוק חשבוניות , תעודות , הזמנות ? מקום איפה נשמרים העתקי התעודות החתומות , הזמנות הלקוח , חשבונות הספקים ? זמן אחזור כמה זמן לוקח לאתר תעודה חתומה ?
 2. 3. נציג שרות , כמה פעמים נסגרה שיחת טלפון בלי לתת מענה מלא , כי ההזמנה , השרטוט או המסמך לא מולך ? מנהל כספים , כמה פעמים הלקוח לא שילם כי לא יכולת להציג תעודת משלוח חתומה ? מנמ " ר , האם מערכת ה - ERP בארגונך מאפשרת אחזור מידע סרוק באופן מידי ולתמיכה בתהליכים ארגוניים ? מנהל תפעול , האם אתה צריך לראות בשליפה מהירה , מתחנת העבודה שלך , מי חתם וסימן על ספירת המלאי , תעודת השמדה או פקודת עבודה ?
 3. 4. מסלולי פעולות מערכת
 4. 5. <ul><li>תעודות מלאי שונות </li></ul><ul><li>פקודות עבודה </li></ul><ul><li>הזמנות לקוח </li></ul><ul><li>חשבוניות ספקים </li></ul><ul><li>דיווחי ביקורת </li></ul><ul><li>חשבוניות </li></ul><ul><li>תעודות משלוח </li></ul>מסלול ארגוני סורק ומתייק מסמכים חתומים שהופקו מתוך מערכת ה ERP
 5. 6. מבנה המסלול הארגוני של <ul><li>מודול ייחודי המקשר את </li></ul><ul><li>המסמכים הסרוקים , בדייקנות , לייעודם במערכת ה ERP- . </li></ul><ul><li>תוכנה מתקדמת של סריקה , </li></ul><ul><li>זיהוי ופענוח למסמכים חתומים . </li></ul><ul><li>סורק מהיר עם מזין דפים </li></ul>
 6. 7. שם החברה כפתורי הפעלה מונה מסמכים ודפים נתוני זיהוי כפתורי תצוגה
 7. 8. קצב סריקה מהיר כל 2 שניות נסרק מסמך , מפוענח ומקושר לייעודו : 10:26:24 10:26:25 10:26:26
 8. 9. 10:26:28 10:26:29 קצב סריקה מהיר כל 2 שניות נסרק מסמך , מפוענח ומקושר לייעודו : 10:26:27
 9. 10. 10:26:30 10:26:31
 10. 11. 10:26:32 10:26:33
 11. 12. 10:26:34 10:26:35
 12. 13. 10:26:36 10:26:37
 13. 14. 10:26:38 10:26:39
 14. 15. 10:26:40 10:26:41
 15. 16. 10:26:42 10:26:43
 16. 17. 10:26:44 10:26:45
 17. 18. 10:26:46 10:26:47
 18. 19. 10:26:48 10:26:49
 19. 20. <ul><li>אין צורך במיון החומר לפני סריקה </li></ul><ul><li>המערכת סורקת ומפענחת בו זמנית : </li></ul><ul><ul><li>סוגי מסמכים שונים </li></ul></ul><ul><ul><li>בכל החברות המנוהלות במערכת ה ERP </li></ul></ul><ul><li>מסמך שנסרק וזוהה , מקושר ליישום איליו הוא </li></ul><ul><li>שייך על פי מספרו , סיווגו , חברה . </li></ul>
 20. 21. דוגמה : קישור נתוני סריקה למסך תעודת משלוח לקוח
 21. 22. דוגמאות למסמכים חתומים וסרוקים <ul><li>מסמך חתום = אישור ביצוע </li></ul><ul><li>תוצרי מערכת בר סקאן הינם בסיס לתהליכי תפעול , </li></ul><ul><li>ניהול , ובקרת משימות </li></ul>
 22. 23. מסלול יעודי בודד סורק ומתייק מסמכים שנתקבלו מחוץ לארגון <ul><li>אישורים חתומים </li></ul><ul><li>מחירונים </li></ul><ul><li>תיעוד שינויים </li></ul><ul><li>ערבויות </li></ul><ul><li>חוזים </li></ul><ul><li>הסכמי רכש </li></ul><ul><li>תיקי יבוא </li></ul><ul><li>שרטוטים </li></ul>
 23. 24. הסריקה מתבצעת ישירות מעמדת המשתמש ומהיישום בו הוא נמצא , תוך שימוש בסורק אישי שולחני וקישורו ליישומים הבאים : <ul><li>פרטי ספק </li></ul><ul><li>תנאי לקוח </li></ul><ul><li>כרטיסי הנהח &quot; ש </li></ul><ul><li>תיקי יבוא </li></ul><ul><li>תיקי עובדים </li></ul><ul><li>ועוד ... </li></ul>
 24. 25. <ul><li>מודול סריקה ייעודית המותקן בשרת ה ERP . </li></ul><ul><li>עמדות סריקה מצוידות בסורק אישי Avision </li></ul>מבנה המסלול הייעודי של
 25. 26. דוגמה : קישור נתוני סריקה למסך תיק יבוא . סריקה מסורק אישי . תצוגה פשוטה ונוחה מהמערכת המוכרת על ידי כל משתמש מורשה .
 26. 27. יתרונות השימוש במסלולי פעולות מערכת
 27. 28. המסמכים המקושרים נגישים ונשלפים מיידית ובקלות , מתוך מערכת ה - ERP , על ידי כל משתמשי הארגון
 28. 29. ייעול תהליכי עבודה באמצעות סריקה ואחזור מהיר ומידי של מסמכים ממערכת ERP <ul><li>שיפור תפוקות מערכת ה - ERP </li></ul><ul><li>אפס זמן לאחזור ושליפה </li></ul><ul><li>תפעול ידידותי ממערכת מוכרת למשתמש </li></ul><ul><li>אמינות ודיוק בנתונים </li></ul><ul><li>גישה לכל משתמשי הארגון </li></ul>
 29. 30. תאימות למערכות ERP
 30. 31. התקנות
 31. 32. בני ציזר 052-6106070 [email_address]

×