Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

פיצוח קוד החדשנות לעסקים בעיר, הלה אורן, מנכ"לית עיר עולם

669 views

Published on

פיצוח קוד החדשנות לעסקים בעיר, הלה אורן, מנכ"לית עיר עולם

Published in: Business
 • Be the first to comment

פיצוח קוד החדשנות לעסקים בעיר, הלה אורן, מנכ"לית עיר עולם

 1. 1. TEL AVIV NONSTOPCITY ‫אורן‬ ‫הלה‬,Citymaker,‫מנכ‬"‫ותיירות‬ ‫עולם‬ ‫עיר‬ ‫ל‬ ‫שלך‬ ‫בעיר‬ ‫עסקי‬ ‫מינוף‬|25/1/2015
 2. 2. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫גלובלית‬ ‫עיר‬ ‫מהי‬? ‫מרכז‬ ‫בעלת‬ ‫מובילה‬ ‫עיר‬ ‫השפעה‬ ‫עם‬ ‫בינלאומי‬ ‫עסקים‬ ‫העולם‬ ‫ענייני‬ ‫על‬ ‫ישירה‬ ‫פרופ‬'‫ססקיה‬‫סאסן‬,1991
 3. 3. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫טוקיו‬ ‫לונדון‬ ‫פריז‬ ‫קונג‬ ‫הונג‬ ‫אנג‬ ‫לוס‬'‫לס‬ ‫סיאול‬ ‫ברלין‬ ‫ז‬ ‫זה‬ ‫ריו‬'‫נרו‬ ‫החזון‬–‫מ‬ ‫כאחת‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מיצוב‬-20‫בעולם‬ ‫הגלובליות‬ ‫הערים‬
 4. 4. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫איי‬ ‫אן‬ ‫הדי‬ ‫זיהוי‬ ‫עיר‬ ‫של‬ U.S.P. – UNIQUE SELLING POINT "‫לעין‬ ‫הנגלית‬ ‫העיר‬",2009
 5. 5. TEL AVIV NONSTOP CITY STARTUP CITY ‫אביבי‬ ‫התל‬ ‫איי‬ ‫אן‬ ‫הדי‬
 6. 6. TEL AVIV NONSTOP CITY STARTUP CITY ‫אביבי‬ ‫התל‬ ‫איי‬ ‫אן‬ ‫הדי‬
 7. 7. TEL AVIV NONSTOP CITY STARTUP CITY ‫אביבי‬ ‫התל‬ ‫איי‬ ‫אן‬ ‫הדי‬
 8. 8. TEL AVIV NONSTOP CITY STARTUP CITY ‫אביבי‬ ‫התל‬ ‫איי‬ ‫אן‬ ‫הדי‬
 9. 9. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫לישראל‬ ‫השער‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫הבינלאומי‬ ‫התעופה‬ ‫נמל‬
 10. 10. TEL AVIV NONSTOP CITY THA CREATIVE CLASS TALENT TECHNOLOGY TOLERANCE
 11. 11. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫היצירתי‬ ‫המעמד‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫תדר‬
 12. 12. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫העירייה‬ ‫לבניין‬ ‫הכניסה‬ TALENT ‫כישרון‬
 13. 13. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫בעיר‬ ‫ברחבי‬ ‫חינם‬ ‫אינטרנט‬ ‫רשת‬ TECHNOLOG Y‫טכנולוגיה‬
 14. 14. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫הגאווה‬ ‫מצעד‬ TOLERANCE ‫רב‬-‫תרבותיות‬
 15. 15. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫התרבות‬ ‫מרכז‬ ‫חולון‬ ‫העיצוב‬ ‫מוזיאון‬,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מטרופולין‬ 60‫ערב‬ ‫כל‬ ‫תרבות‬ ‫אירועי‬ ‫הישראלית‬ ‫והאופרה‬ ‫הישראלית‬ ‫הפילהרמונית‬ ‫התזמורת‬ ‫של‬ ‫מושבן‬ ‫מקום‬ "‫בעולם‬ ‫היצירתית‬ ‫העיר‬( "‫מייל‬ ‫אנד‬ ‫גלוב‬)
 16. 16. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫ה‬ ‫הפיננסי‬ ‫המרכז‬32‫בעולם‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬(GFCI) ‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫בגודלה‬ ‫השנייה‬ ‫הכלכלה‬ "‫בעולם‬ ‫המשפיעות‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫מערי‬ ‫אחת‬( "‫ניוזוויק‬) ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫העסקים‬ ‫מרכז‬ ‫גוגל‬ ‫קמפוס‬,‫אביב‬ ‫תל‬
 17. 17. TEL AVIV NONSTOP CITY TEL AVIV STARTUPS
 18. 18. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫גלובלי‬ ‫לפיתוח‬ ‫עירונית‬ ‫חברה‬ ‫ותיירות‬ ‫עולם‬ ‫עיר‬ ‫מנהלת‬
 19. 19. TEL AVIV NONSTOP CITY WEWORK ‫שיתופית‬ ‫כלכלה‬‫שיתופית‬ ‫כלכלה‬ MINDSPACE EATWITH TELAVISTA
 20. 20. TEL AVIV NONSTOP CITY Citymize
 21. 21. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫גלובלי‬ ‫עסקים‬ ‫מרכז‬ ‫עסקית‬ ‫סביבה‬|‫אנושי‬ ‫הון‬|‫לשווקים‬ ‫נגישות‬|‫תשתיות‬ ‫גלובלי‬ ‫עסקים‬ ‫כמרכז‬ ‫העיר‬ ‫מיצוב‬ "‫החדשנות‬ ‫קוד‬ ‫פיצוח‬" ‫מחו‬ ‫לסטודנטים‬ ‫משיכה‬ ‫מוקד‬"‫ל‬ ‫חדשנית‬ ‫סביבה‬ ‫טיפוח‬,‫ונגישה‬ ‫דיגיטלית‬|‫העיר‬ ‫עוצמות‬ ‫חשיפת‬ ‫בינ‬ ‫קהל‬ ‫ומשיכת‬"‫ל‬|‫במהלך‬ ‫העיר‬ ‫תושבי‬ ‫שילוב‬ ‫במטרופולין‬ ‫אקדמיים‬ ‫מוסדות‬ ‫פורום‬|STARTUP STUDIES|‫פיתוח‬ ‫תכניות‬INTERNSHIP
 22. 22. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫ה‬'‫ספריה‬' ‫ליזמות‬ ‫עירוני‬ ‫מרחב‬ ‫יזמים‬ ‫ממאה‬ ‫למעלה‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬-45‫צוותים‬ 2‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫משרדים‬ ‫שפתחו‬ ‫אפים‬ ‫סטארט‬ ‫ואלי‬ ‫ובסיליקון‬
 23. 23. TEL AVIVNONSTOPCITY ‫אביבית‬ ‫התל‬ ‫החוויה‬ ‫תיירות‬ ‫קידום‬
 24. 24. TEL AVIV NONSTOP CITY
 25. 25. TEL AVIV NONSTOP CITY ‫זכייה‬‫סמארט‬‫ואונסקו‬ ‫סיטי‬
 26. 26. JOIN US

×