Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סיפורה של הקשבה אבי קלוגר

2,482 views

Published on

 • Login to see the comments

סיפורה של הקשבה אבי קלוגר

 1. 1. ס י פ ו ר ש ס י פ ר ת י ל נ כ ד י ב ש נ ת 2 0 5 0 סיפורה של הקשבה
 2. 2. לפני שנים לא רבות, יש אומרים שאפילו בקיץ של שנת 2014 , הקשבה לא נכחה בחייהם של רב האנשים. אבל, בכל מקום בו הופיעה הקשבה, היא ריפאה אנשים מכאבים נפשיים, טוותה חוטי קשר והבנה בין בני אדם, ושיחררה אותם מהעבדות לסמארטפונים.
 3. 3. עם זאת, למרות קסמיה של ההקשבה, הקשבה הייתה מוגבלת ונראתה רק מפעם לפעם בעיקר בקהילות קטנות, כגון של חוקרים של התקשורת בין רופאים ומטופלים, עובדים סוציאליים טובי לב, מספר קטן של מאמנים, חוקרים של התפתחות הילד דרך הקשבה של הוריו, ועוד.
 4. 4. זאת ועוד להקשבה אסור היה להיכנס בתכלית האיסור למקומות רבים. בתוכניות רדיו וטלוויזיה אסרו על הקשבה להיכנס לתוכנית, פוליטיקאים לא הכירו בקיומה, והורים ומורים נלחמו בה עד חורמה עם הקלף שמנצח הקשבה: זה הקלף של "אבל אמרתי לך כבר אלף פעם". וההורים, והמורים, אמרו גם בפעם האלף ואחת, מה שהם כבר ידעו שנכשל כבר אלף פעם, ובכל זאת גירשו את ההקשבה ואמרו גם בפעם האלף ושתיים.
 5. 5. גורלה המר של ההקשבה ניכר גם בעקבות של בני האדם: http://books.google.com/ngrams http://www.google.co.il/trends
 6. 6. 7
 7. 7. גורלה של הקשבה היה מפתיע בי ותר שכן יועצים בתחומים שונים כתבו בשבחיה של ההקשבה ... למשל ...
 8. 8. שיווק (e.g., Drollinger, Comer, & Warrington, 2006) חלופה להערכת עובדים: קָדוֹם (Kluger & Nir, 2010; Bouskila-Yam & Kluger, 2011) הכשרת רופאים (Boudreau, Cassell & Fuks, 2009)
 9. 9. גורלה של הקשבה היה מפתיע בי ותר גם בגלל שחוקרים כבר ידעו כי הקשבה קובעת למדבר את איכות דבריו, בהירות הדיבור, והעניין שהוא מעורר. מעצבת את הזהות של המספר. עשויה לגרום שינוי אישיות.
 10. 10. "in this atmosphere of safety, protection, and acceptance, …. He discovers experiences of which he has never been aware, which are deeply, contradictory to the perception he has had of himself, and this is threatening indeed…" (Rogers, 1951, pp.193).
 11. 11. יתרה מזאת, במחקרים של נ יתוח-על, נמצא כי ,META-ANALYSES בניסויים מבוקרים הקשבה שיפרה את איכות הדיבור והסיפור של המדבר במחקרי מתאמים, הקשבה קשורה בקשר אמיץ עם תפיסת מנהיגות של אנשים )אך לא של משימות(, שביעות רצון מן העבודה, מחוייבות לעבודה, אמון, פחות שחיקה, ואפילו ביצועים. במחקרי לפני-אחרי )לא מבוקרים( נמצא כי הקשבה מפחיתה דיכאון, ושניתן ללמוד להקשיב
 12. 12. ρ תוצאה מס' מחקרים מס' נבדקים מתאם . מנהיגות 73 7,874 13 . שביעות רצון 57 7,751 10 -. שחיקה 34 3,652 8 . ביטחון פסיכולוגי 70 1,092 6 . אמון 65 1,356 6 -. מנהיגות משימתית 08 1,893 5 . ביצועים בפועל 37 1,053 5 . מחוייבות 45 4,032 3
 13. 13. אך, להקשבה הי ו או יבים רבים מעמד בחברה  הימנעות מקשר  אין שום סיפור" "  טראומות  מחירים )קוגניטיביים( גבוהים  וסכנת שינוי 
 14. 14. בהתחלה הקשבה נלחמה באויבים שלה, עד שיום אחד הבינה כי היא נפלה למלכודת של אויביה ולא הקשיבה להם. לכן, יצאה לשוטט בדרכים להקשיב לכל אויביה. הראשון שפגשה היה מעמד בחברה.
 15. 15. מעמד בחברה אמר להקשבה, "לכי מפה!". הקשבה שאלה: "למה?". מעמד בחברה ענה: "מה, את טפשה? את לא יודעת שכל מי שמאמץ אותך מאבד את המעמד שלו בחברה?". הקשבה ענתה: "אתה צודק, אך רק למחצה. מעמד משיגים או בשתלטנות )דומיננטיות( או ביוקרה )פרסטיז'ה(. מי שמאמץ אותי, אכן מפסיד מעמד המבוסס על שתלטנות שכן מי שבאמת מקשיב לא פוחדים ממנו. אבל, מי שמאמץ אותי גם זוכה למעמד בחברה המבוסס על הערכה ויוקרה; זאת ועוד הוא נהנה מהתחושה של כח להעצים את הזולת. מעמד בחברה נתרצה, והקשבה סברה, בטעות, כי עכשיו יקבלוה.
 16. 16. הימנעות מקשר כידוע לכם היא תכונה המתחבאת מאחורי ציניות, שחצנות, ועבודה של הרבה, הרבה שעות נוספות. בכל פעם שהימנעות ראתה הקשבה, היא נכנסה בדבריה, גילגה עיניים, ליגלגה, וסיפרה בדיחות על חשבונה. הקשבה שהבינה את מצוקתה של ההימנעות מקשר, חשבה, חשבה וחשבה איך לגרום להימנעות מקשר השחצנית, שלמעשה מבוהלת מבפנים ,להיות בקשר, ולהסכים לפגוש אותה. ואז היא הזמינה את הימנעות מקשר לספר לה על הצלחותיה בעבודה. הימנעות מקשר הפשירה וסיפרה והקשבה סברה, בטעות, כי עכשיו יקבלוה.
 17. 17. "אי ן שום סיפור" אמר להקשבה: "לי אין סיפור, לי אין קונפליקטים, יש לי רק עובדות לברבר עליהם, וגם אני יכול לברבר על מה אכלתי, ומה לבשתי, ומה עשיתי, אבל אין לי שום סיפור". הקשבה הרגישה שחופרים לה במוח והיא מתכווצת. ואז היא חשבה שלבד לא תוכל לגבור על "אין שום סיפור". הלכה וחיפשה את השאלות. היא ביקשה משאלות שיצטרפו אליה והן באו בשמחה. השאלות ביקשו מ"אין שום סיפור" שייתן דוגמא, ניחשו כיצד הוא מרגיש ושאלו אם ניחשו נכון, ופתאום "אין שום סיפור" סיפר סיפורים מדהימים, והקשבה סברה, בטעות, כי עכשיו יקבלוה.
 18. 18. -.75 .63 .63 .56 .81 Narrative quality (manipulation check) Listening quality Narrative type (manipulation) Psychological safety Social anxiety
 19. 19. יום אחד, הגיע הקשבה לביתה של טראומה, וטראומה סיפרה לה סיפורי זוועות על השואה, ועל מלחמות, ועל פיגועים, ועל סרטן, ועל התעללות בילדים, ועל גילוי עריות. הקשבה התבלבלה ושכחה מי היא. פתאום היא רצתה לעזור לכל הטראומות בעולם. היא ניגשה איתן למשטרה, לביטוח לאומי, בישלה להן, כיבסה להן, ו... התמוטטה. משהחלימה הקשבה מכל העזרה שהושיטה לטראומה היא נזכרה שהיא רק הקשבה ושהקשבה לבדה עוזרת לאנשים. מאותו יום הקשבה הייתה מזמינה את התנדבות ושדכנות עבור טראומות שנקרו בדרכה, והקשבה סברה, בטעות, כי עכשיו יקבלוה.
 20. 20. אחרי כל ההרפתקאות הללו , הקשבה הפכה למקובלת יותר ויותר בחברה. אך מרב שהייתה הקשבה מקובלת, היא עבדה יום וליל ולא נחה לרגע. בינתיים, שריר ההקשבה התכווץ כל כך שהקשבה לא יכלה לזוז. שוב, חשבה הקשבה וחשבה וחשבה עד הבינה שהיא חייבת לשמור על כוחותיה. מאותו יום ואלך היו שומעים את הקשבה אומרת "כן, אבל כעת אני לא מרוכזת, נקבע ליום שני בערב", או "אני מתנצלת, איבדתי את חוט המחשבה שלך, האם תוכלי לחזור", והקשבה סברה, בטעות, כי עכשיו יקבלוה.
 21. 21. ואז , הג יעה הקשבה לפתחה של סכנת השי נ ו י . סכנת השינוי אמרה להקשבה: "תמימה שכמותך, האם לא ידעת שככל שאת מקשיבה יותר, כך את משתנה לאור הדברים שאת שומעת? האם לא ידעת שאנשים בורחים ממך כי הם מפחדים מהשינוי הלא נודע שאת מביאה". הקשבה אמרה לסכנת השינוי: "יש גבול לכמה אני יכולה להקשיב, ונדמה לי שאת מדברת שטויות". צחקה סכנת השינוי ואמרה: "טיפשונת שלי, זו את שפעם לא כיבדה את השתלטנות, שלא הבינה את הפחד מאינטימיות, שלא שמה לב כמה קשה להקשיב לברבורים, שנפלה למשכב כשנפגשה עם טראומות, ושזלזלה במאמצים שלה."
 22. 22. הקשבה נאלמה כשהבינה איך המסע להקשבה לאויביה שינה אותה, וכיצד היא נהייתה עדינה יותר, ענווה יותר, מכבדת יותר. אז יצאה הקשבה למסעה החדש בקרב בני האדם, הפעם בקלילות, במשחקים, ובעדינות נכנסה לבתי ספר, למפעלים וארגונים, לבתי החולים, ואפילו לליבותיהם של הפוליטיקאים.
 23. 23. ו כך סיפרתי לנכדי המופתע שלא ידע כי פעם לא היו שיעורי הקשבה בבית הספר, ופעם מראיינים ברדיו ובטלוויזיה היו מדברים יותר מהמרואיינים ונכנסים בדבריהם, ופעם המנהלים היו אומרים לעובדים שאין להם זמן להקשיב, ופעם ההורים היו אומרים כל יום "אבל אמרתי לך אלף פעם". ואז אמר נכדי: "סבא, איזה מזל שהדור שלכם גילה את ההקשבה". צחקתי ואמרתי לו: "את זה ידעו מזמן ... ראה מה כתוב בספר משלי"
 24. 24. אחרית דבר מֵשִׁיב דָּבָּר, בְּטֶרֶם יִׁשְּמָּע-- אִׁוֶלֶת הִׁיא-ל ו , וכְּלִׁמָּה. )משלי י"ח פסוק י"ג( מַיִׁם עֲמֻקִׁים, עֵצָּה בְּלֶב-אִׁיש; וְּאִׁיש תְּבונָּה יִׁדְּלֶנָּה. )משלי כ' פסוק ה'(
 25. 25. סוף

×