Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
:‫מאיר‬ ‫גן‬ ‫כללית‬‫מהארון‬ ‫יוצאת‬ ‫להט"ב‬ ‫רפואת‬
.‫והגשמתו‬ ‫החזון‬
1‫הלהט"ב‬ ‫לקהילת‬ ‫הרפואי‬ ‫השרות‬ ‫שיפור‬ .
2‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫הלהט"ב‬ ‫באוכלוסיית‬ ‫רואה‬ ‫הכללית‬ .
‫את‬ ‫להתאים‬ ‫...
•‫באוכלוסיית‬ ‫בריאות‬ ‫לקידום‬ ‫יפעלו‬ ‫כללית‬ ‫בריאות‬ ‫שרותי‬
‫הלהט"ב‬
•‫הלהט"ב‬ ‫לאוכלוסיית‬ ‫והיחס‬ ‫השירות‬ ‫שיפור‬
...
‫בקשר‬ ‫ולעבוד‬ ‫להמשיך‬ ‫מצפה‬ ‫יפו‬ ‫ת"א‬ ‫במחוז‬ ‫הכללית‬
‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫מנת‬ ‫,על‬ ‫הלהט"ב‬ ‫קהילת‬ ‫עם‬ ‫צמוד...
https://www.youtube.com/watch?v=VBGQ
‫החזון‬ ‫יישום‬
•:‫הלהט"ב‬ ‫קהילת‬ ‫לכל‬ ‫שירותים‬ ‫שנותנת‬ ‫מרפאה‬
–‫לקהל‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫מכוון‬ ‫אך‬ ‫קטן‬ :‫הפתיחה‬ ‫ס...
‫יישום‬‫החזון‬
•,‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫הבריאות‬ ‫נושאי‬ ‫את‬ ‫מרכז‬ ‫אשר‬ ‫המרכזי‬ ‫הגוף‬
:‫לדוגמא‬
–‫להתחסן‬ ‫לנוסעים‬ ‫והנחיה‬ ...
ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון
ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון
ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון
ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון
ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון
ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון
ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון
ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון
ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון
ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון
ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון

604 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ד"ר רותי גופן וד"ר גל וגנר קולסקו - כללית רפואת להט"ב יוצאת מהארון

  1. 1. :‫מאיר‬ ‫גן‬ ‫כללית‬‫מהארון‬ ‫יוצאת‬ ‫להט"ב‬ ‫רפואת‬ .‫והגשמתו‬ ‫החזון‬
  2. 2. 1‫הלהט"ב‬ ‫לקהילת‬ ‫הרפואי‬ ‫השרות‬ ‫שיפור‬ . 2‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫הלהט"ב‬ ‫באוכלוסיית‬ ‫רואה‬ ‫הכללית‬ . ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫לנכון‬ ‫ומוצאת‬ ‫מבוטחיה‬ ‫מקרב‬ ‫ומשמעותי‬ ‫אנשי‬ ‫בריאות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫ובכך‬ ‫זו‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫השירות‬ ‫הקהילה‬ ‫ונשות‬ ‫מטרות‬
  3. 3. •‫באוכלוסיית‬ ‫בריאות‬ ‫לקידום‬ ‫יפעלו‬ ‫כללית‬ ‫בריאות‬ ‫שרותי‬ ‫הלהט"ב‬ •‫הלהט"ב‬ ‫לאוכלוסיית‬ ‫והיחס‬ ‫השירות‬ ‫שיפור‬ •‫האוכלוסיה‬ ‫לצורכי‬ ‫ומותאם‬ ‫מתקדם‬ ‫שירותים‬ ‫סל‬ •‫בקהילה‬ ‫בטיפול‬ ‫שמתמחה‬ ‫משפחה‬ ‫רופא‬ ‫עם‬ ‫ייחודית‬ ‫מרפאה‬ ‫פעילויות‬
  4. 4. ‫בקשר‬ ‫ולעבוד‬ ‫להמשיך‬ ‫מצפה‬ ‫יפו‬ ‫ת"א‬ ‫במחוז‬ ‫הכללית‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫מנת‬ ‫,על‬ ‫הלהט"ב‬ ‫קהילת‬ ‫עם‬ ‫צמוד‬ ‫וראשי‬ ‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫תוך‬ ‫ייחודיים‬ . ‫הקהילה‬ ‫סיכום‬
  5. 5. https://www.youtube.com/watch?v=VBGQ
  6. 6. ‫החזון‬ ‫יישום‬ •:‫הלהט"ב‬ ‫קהילת‬ ‫לכל‬ ‫שירותים‬ ‫שנותנת‬ ‫מרפאה‬ –‫לקהל‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫מכוון‬ ‫אך‬ ‫קטן‬ :‫הפתיחה‬ ‫סביב‬ ‫הפרסום‬ ‫תקציב‬ .‫למרפאה‬ ‫למשוך‬ ‫שרצינו‬ –-‫ב‬1500:‫רשומים‬ ‫מטופלים‬ –‫אחרות‬ ‫מקופות‬ ‫למטופלים‬ ‫פעמיים‬ ‫חד‬ ‫ייעוצים‬.
  7. 7. ‫יישום‬‫החזון‬ •,‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫הבריאות‬ ‫נושאי‬ ‫את‬ ‫מרכז‬ ‫אשר‬ ‫המרכזי‬ ‫הגוף‬ :‫לדוגמא‬ –‫להתחסן‬ ‫לנוסעים‬ ‫והנחיה‬ ‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫המוח‬ ‫קרום‬ ‫דלקת‬ ‫משבר‬ .‫ממרפאתנו‬ ‫יצאה‬ –.‫מין‬ ‫לשינוי‬ ‫הנוהל‬ ‫שינוי‬ ‫מעורבות‬ •:‫מקצועי‬ ‫שירות‬ –‫בנושאים‬ ‫להתעדכן‬ ‫ודואגים‬ ,‫בנושא‬ ‫הכשרה‬ ‫עברנו‬ ‫שנינו‬ .‫ספציפיים‬ •:‫הבריאות‬ ‫מערכת‬ ‫בתוך‬ ‫בהומופוביה‬ ‫ומאבק‬ ‫הבורות‬ ‫מיגור‬ –.‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫רפואה‬ ‫לצוותי‬ ‫והסברה‬ ,‫הרצאות‬ ‫מתן‬ •‫הראשון‬ ‫הבריאות‬ ‫כנס‬ :‫כוח‬ ‫הוא‬ ‫רפואי‬ ‫ידע‬ – ‫הקהילה‬ ‫העצמת‬ ."‫בגאווה‬ ‫בריאות‬ ‫"לדבר‬ :‫הלהט"ב‬ ‫לקהילת‬ ‫בארץ‬

×