Successfully reported this slideshow.

עדה דיבון מצבים

517 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

עדה דיבון מצבים

 1. 1. ‫ולתת‬ ‫לזהות‬ ‫כיצד‬"‫ניהולית‬ ‫ראשונה‬ ‫עזרה‬" ‫במשבר‬ ‫לעובדים‬? ‫דיבון‬ ‫עדה‬–‫מנכ‬"‫לית‬,‫חברת‬"‫מצבים‬"
 2. 2. "‫מצבים‬"-‫להכיר‬ ‫נעים‬ •‫הרציונל‬-‫מתוסכל‬ ‫מעובד‬/‫מתפקד‬ ‫לא‬-‫יעיל‬ ‫לעובד‬ •18‫שנה‬.‫אנושיים‬ ‫סיפורים‬ ‫אלפי‬.‫ארגונים‬ ‫עשרות‬.‫וגלובלי‬ ‫לוקלי‬. •‫למדתי‬ ‫מה‬?
 3. 3. The Business Case ‫עובדים‬ ‫מנהלים‬‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫הארגון‬
 4. 4. The Business Case •‫אישיות‬ ‫בעיות‬ •‫בזוגיות‬ ‫בעיות‬ •‫בעבודה‬ ‫בעיות‬ •‫למשק‬ ‫שקלים‬ ‫מיליארדי‬ ‫של‬ ‫הפסד‬ ‫התוצאה‬
 5. 5. ‫במשבר‬ ‫עובד‬ ‫זה‬ ‫מה‬? •‫משבר‬ ‫בכלל‬ ‫מהו‬ •‫למשבר‬ ‫מקורות‬ •‫המשבר‬ ‫השפעות‬ •‫התוצאה‬–‫בעבודה‬ ‫באמת‬ ‫לא‬ ‫העובד‬
 6. 6. ‫מנהלים‬ ‫דווקא‬ ‫למה‬? •‫להתמודדות‬ ‫קשורים‬ ‫מנהלים‬ ‫איך‬ ‫במשבר‬? •‫מנהל‬"‫אסטרטגי‬= "‫מנהל‬"‫אנושי‬" •‫מנהל‬≠‫סוציאלי‬ ‫עובד‬/‫פסיכולוג‬
 7. 7. ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫אז‬? •‫מניעה‬ •‫ניהולית‬ ‫מקצוענות‬ •‫ניהוליים‬ ‫מפתח‬ ‫עקרונות‬
 8. 8. ‫הפעולה‬ ‫תוכנית‬ •‫מחפשים‬ ‫מה‬? •‫לתקשר‬ •‫וליישם‬ ‫לפעול‬
 9. 9. ‫לסיכום‬: •‫אסטרטגיים‬ ‫מנהלים‬=‫אנשים‬ ‫של‬ ‫מנהלים‬=‫תוצאות‬ •‫מובנית‬ ‫ניהולית‬ ‫התערבות‬ •‫רחב‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ ‫עם‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיביים‬ ‫מנהלים‬ •‫שת‬"‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עם‬ ‫פ‬
 10. 10. ‫רבה‬ ‫תודה‬! ‫את‬ ‫הורידו‬ ‫בחינם‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫לקבלת‬"‫המשברומטר‬" ‫אתר‬ ‫דרך‬"‫מצבים‬"www.matzavim.co.il 03-9021693,ada@matzavim.co.il

×