שקל

476 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

שקל

 1. 1. 09‫מר‬14 ‫בארגוני‬ ‫פרישה‬ ‫תוכניות‬ ‫וניהול‬ ‫תכנו‬‫בארגוני‬ ‫פרישה‬ ‫תוכניות‬ ‫וניהול‬ ‫תכנו‬ ‫כה‬ ‫עפר‬‫כה‬ ‫עפר‬,,‫סמנכ‬‫סמנכ‬""‫ל‬‫ל‬ ‫בכירי‬ ‫תחו‬‫בכירי‬ ‫תחו‬,,‫השלישי‬ ‫לגיל‬ ‫ותוכניות‬ ‫פרישה‬‫השלישי‬ ‫לגיל‬ ‫ותוכניות‬ ‫פרישה‬
 2. 2. ‫בארגו‬ ‫הפרישה‬ ‫תהלי‬ ‫מטרות‬ ‫לחברה‬ ‫עלויות‬ ‫הקטנת‬/‫הרווחיות‬ ‫שיפור‬. ‫המקצועית‬ ‫הרמה‬ ‫העלאת‬/‫האד‬ ‫כוח‬ ‫טיוב‬. ‫לצעירי‬ ‫קידו‬ ‫אפשרויות‬ ‫מת‬.
 3. 3. 09‫מר‬14 ‫מתוק‬ ‫להיקבע‬ ‫יכולי‬ ‫הפרישה‬ ‫תנאי‬: ‫מפעליי‬ ‫או‬ ‫קיבוציי‬ ‫הסכמי‬. ‫אישיי‬ ‫והסכמי‬ ‫חוזי‬. ‫לעובדי‬ ‫ההנהלה‬ ‫בי‬ ‫ומת‬ ‫משא‬. ‫ההנהלה‬ ‫של‬ ‫צדדיות‬ ‫חד‬ ‫החלטות‬.
 4. 4. ‫בארגוני‬ ‫פרישה‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫שוני‬ ‫סוגי‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פרישה‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫מרצו‬ ‫מוקדמת‬ ‫פרישה‬. ‫פיטורי‬.
 5. 5. ‫פרישה‬ ‫תנאי‬ ‫של‬ ‫שוני‬ ‫מודלי‬ ‫מוקדמת‬ ‫פנסיה‬ ‫במסלול‬ ‫פרישה‬)‫תקציבית‬/‫פנסיה‬ ‫זכויות‬ ‫רכישת‬.( ‫מוגדלי‬ ‫פיצויי‬ ‫במסלול‬ ‫פרישה‬/‫פרישה‬ ‫מענקי‬. ‫מס‬ ‫בי‬ ‫לעובד‬ ‫בחירה‬ ‫אפשרות‬ ‫מת‬'‫חלופות‬. ‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫פרישה‬)TAILOR MADE”"( ‫גיל‬ ‫של‬ ‫לפרמטרי‬ ‫בהתא‬ ‫רבי‬ ‫במקרי‬ ‫נקבעי‬ ‫הפרישה‬ ‫תנאי‬,‫וותק‬,‫העובדי‬ ‫סוג‬.
 6. 6. ‫פרישה‬ ‫תהליכי‬ ‫בניהול‬ ‫המוקד‬ ‫התכנו‬ ‫חשיבות‬ ‫מאפשר‬ ‫מוקד‬ ‫תכנו‬: ‫לחברה‬ ‫עלויות‬ ‫והקטנת‬ ‫הפרישה‬ ‫תנאי‬ ‫של‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫ביצוע‬. ‫לפורשי‬ ‫נטו‬ ‫התמורות‬ ‫להגדלת‬ ‫דרכי‬ ‫מציאת‬. ‫שיווקי‬ ‫תהלי‬ ‫בניית‬,‫ארגוני‬ ‫פני‬,‫התהלי‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫סיכויי‬ ‫את‬ ‫שיגדיל‬.
 7. 7. ‫לבדוק‬ ‫מומל‬ ‫הפרישה‬ ‫תנאי‬ ‫הגדרת‬ ‫בתהלי‬: ‫העובד‬ ‫של‬ ‫העסקתו‬ ‫המש‬ ‫עלות‬. ‫התפוקה‬ ‫רמת‬/‫העובד‬ ‫של‬ ‫יעילות‬. ‫הפורש‬ ‫העובד‬ ‫במקו‬ ‫חדש‬ ‫עובד‬ ‫קולטי‬ ‫הא‬?‫עלותו‬ ‫מה‬ ‫כ‬ ‫א‬? ‫העובד‬ ‫מפרישת‬ ‫לחברה‬ ‫הרווח‬ ‫מהו‬? ‫מס‬'‫עצמה‬ ‫את‬ ‫תחזיר‬ ‫בפרישה‬ ‫הכרוכה‬ ‫הכספית‬ ‫שההשקעה‬ ‫עד‬ ‫שיעברו‬ ‫השני‬. ‫כגו‬ ‫לפרמטרי‬ ‫הפרישה‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫רגישות‬ ‫ניתוח‬:‫ותק‬,‫גיל‬,‫להיוו‬ ‫ריבית‬.
 8. 8. ‫לעובדי‬ ‫הפרישה‬ ‫תוכנית‬ ‫הצגת‬ ‫הבאי‬ ‫הנושאי‬ ‫את‬ ‫העובדי‬ ‫בפני‬ ‫להציג‬ ‫יש‬: ‫התוכנית‬ ‫מיועדת‬ ‫למי‬. ‫הפרישה‬ ‫תנאי‬ ‫מה‬. ‫הפיצויי‬ ‫סכומי‬/‫ונטו‬ ‫ברוטו‬ ‫ברמת‬ ‫הפנסיה‬. ‫הפיצויי‬ ‫בגי‬ ‫בפניה‬ ‫העומדות‬ ‫המיסוי‬ ‫חלופות‬/‫הפנסיה‬. ‫הפיצויי‬ ‫מתו‬ ‫נטו‬ ‫חודשית‬ ‫הכנסה‬ ‫תכנו‬,‫נוספי‬ ‫כספיי‬ ‫ומקורות‬ ‫הפנסיה‬. ‫חיצוני‬ ‫מקצועי‬ ‫גור‬ ‫ע‬ ‫להיפגש‬ ‫עובד‬ ‫לכל‬ ‫לאפשר‬ ‫יש‬. ‫בהיבטי‬ ‫ג‬ ‫העובד‬ ‫את‬ ‫ללוות‬ ‫מומל‬"‫הרכי‬"‫הפרישה‬ ‫של‬.
 9. 9. ‫פרישה‬ ‫מסלולי‬ ‫בי‬ ‫השוואה‬–‫מספרית‬ ‫דוגמא‬ ‫נתוני‬: ‫הפרישה‬ ‫תארי‬:31/3/2014 ‫הפורש‬ ‫גיל‬:61 ‫משכורת‬:10,000 ‫בעבודה‬ ‫ותק‬:20‫שנה‬ ‫קיימת‬ ‫פנסיונית‬ ‫תוכנית‬:‫ותיקה‬ ‫פנסיה‬ ‫קר‬ ‫פרישה‬ ‫מסלול‬:‫פרישה‬‫בס‬ ‫מוקדמת‬ ‫לפנסיה‬6,000. ‫לגיל‬ ‫עד‬ ‫חודש‬ ‫מידי‬ ‫תשול‬ ‫הפנסיה‬67‫העובד‬ ‫של‬. ‫בנוס‬: ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫תשלו‬)2.33%‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬.( ‫הפנסיה‬ ‫לקר‬ ‫הפרשות‬ ‫המש‬:‫המעביד‬ ‫חלק‬13.5%+‫ניכוי‬7%‫מהעובד‬
 10. 10. ‫פרישה‬ ‫מסלול‬1–‫מוקדמת‬ ‫פנסיה‬ ‫תשלו‬ ‫התקציבית‬ ‫הפנסיה‬ ‫של‬ ‫נוכחי‬ ‫ער‬:395,000 ‫הגמולי‬ ‫דמי‬ ‫של‬ ‫נוכחי‬ ‫ער‬)13.5%(‫גיל‬ ‫עד‬67:89,000 ‫סה‬"‫למעביד‬ ‫עלות‬ ‫כ‬:484,000 ‫פיצויי‬ ‫קופת‬ ‫לעובד‬ ‫משוחררת‬ ‫בנוס‬2.33%‫של‬ ‫צבירה‬ ‫ע‬56,000.
 11. 11. ‫פרישה‬ ‫מסלול‬2–‫בלבד‬ ‫פיצויי‬ ‫מענק‬ ‫תשלו‬ ‫בס‬ ‫ברוטו‬ ‫פרישה‬ ‫מענק‬ ‫תשלו‬394,000 ‫פיצויי‬ ‫קופת‬ ‫לעובד‬ ‫משוחררת‬ ‫בנוס‬2.33%‫של‬ ‫צבירה‬ ‫ע‬56,000. ‫בשיעור‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקר‬ ‫גמולי‬ ‫דמי‬ ‫עצמאית‬ ‫להפריש‬ ‫ממשי‬ ‫העובד‬20.5%
 12. 12. ‫למעביד‬ ‫כוללת‬ ‫עלות‬/‫לעובד‬ ‫הכלכלי‬ ‫השווי‬ ‫הפרישה‬ ‫מודל‬‫כוללת‬ ‫עלות‬ ‫למעביד‬ ‫בידי‬ ‫נטו‬ ‫פיצויי‬ ‫העובד‬ ‫פנסיה‬ ‫העובד‬ ‫בידי‬ ‫נטו‬ ‫חודשית‬ ‫הכנסה‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫נטו‬67 ‫חלופה‬1– ‫פנסיה‬ ‫תשלו‬ ‫פיצויי‬ ‫והשלמת‬ 540,000 )‫פנסיה‬+‫גמולי‬ ‫דמי‬ +‫פיצויי‬2.33%( 56,000 )‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ 2.33%( 4,540 ‫מס‬ ‫ניכוי‬ ‫לאחר‬ ‫הכנסה‬,‫ביטוח‬ ‫בריאות‬ ‫ומס‬ ‫לאומי‬ ,‫גמולי‬ ‫דמי‬,‫זקיפת‬ ‫מס‬,‫מס‬ ‫הטבות‬ 5,390 )‫הפיצויי‬ ‫תרגו‬ ‫כולל‬ ‫חודשית‬ ‫לאנונה‬ ‫נטו‬ ‫גיל‬ ‫עד‬67( ‫חלופה‬2– ‫פיצויי‬ ‫תשלו‬ ‫מוגדלי‬ 450,000 ‫פיצויי‬ ‫כולל‬2.33% 450,000 ‫מס‬ ‫פריסת‬ ‫ביצע‬ ‫העובד‬ ‫שני‬ ‫לחמש‬ -5,390‫לחודש‬ )‫דמי‬ ‫העברת‬ ‫לאחר‬ ‫לקר‬ ‫מלאי‬ ‫גמולי‬ ‫שווי‬ ‫וכולל‬ ‫הפנסיה‬ ‫בס‬ ‫אבטלה‬ ‫דמי‬ 40,000( ‫בחלופה‬2‫חס‬ ‫המעסיק‬90,000‫כ‬ ‫שה‬-17%‫הכוללת‬ ‫מהעלות‬.‫מס‬ ‫תשלומי‬ ‫מהקטנת‬ ‫נובע‬ ‫החיסכו‬ ‫הכנסה‬,‫ומס‬ ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬‫בריאות‬+‫אבטלה‬ ‫דמי‬ ‫לקבלת‬ ‫זכאות‬.

×