ישי חיבה

589 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ישי חיבה

 1. 1. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫לעובדים‬ ‫אופציות‬ ‫הקצאת‬ -‫מיסוי‬ ‫היבטי‬ ‫ארצי‬,‫אלמקייס‬ ‫את‬ ‫חיבה‬-‫פתרונות‬‫מיסוי‬‫בע‬"‫מ‬ 1 ‫רו‬ ‫חיבה‬ ‫ישי‬"‫ח‬(‫משפטן‬)-‫מייסד‬ ‫שותף‬ hiba@ahe-tax.co.il 20.03.2014 ‫עובד‬ ‫ליחסי‬ ‫השנתית‬ ‫הועידה‬-‫מעסיק‬2014
 2. 2. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫כללי‬ ‫הסיבות‬‫להקצאת‬‫מניות‬/‫אופציות‬‫לעובדים‬ ‫תוכניות‬‫לתגמול‬‫עובדים‬‫הן‬‫דרך‬‫מקובלת‬‫למשוך‬‫עובדים‬‫איכותיים‬ ‫לחברה‬‫ומהוות‬‫תמריץ‬‫להישאר‬‫בה‬‫לטווח‬‫ארוך‬. ‫התוכניות‬‫מגבירות‬‫את‬‫הזדהות‬‫העובדים‬‫כבעלים‬‫בחברה‬‫וממריצות‬ ‫אותם‬‫להשקיע‬‫ולהתאמץ‬‫יותר‬. ‫ההקצאה‬‫מהווה‬‫תחליף‬‫שכר‬‫ללא‬‫צורך‬‫בהוצאת‬‫מזומנים‬‫מהחברה‬. ‫יתר‬‫על‬‫כן‬,‫בהקצאת‬‫אופציות‬‫שלצורך‬‫מימושן‬‫נדרשת‬‫תוספת‬‫מימוש‬ ‫מהעובדים‬,‫תיווצר‬‫במימוש‬‫הזרמת‬‫מזומנים‬‫נוספת‬‫לחברה‬. 2
 3. 3. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫סעיף‬102‫לפקודה‬-‫כללי‬ ‫הסעיף‬‫בנוסחו‬‫החדש‬‫מהווה‬‫הסדר‬‫הן‬‫לגבי‬‫אופציות‬‫והן‬‫לגבי‬‫מניות‬ ‫המוקצות‬‫לעובדים‬. ‫הסעיף‬‫נותן‬‫מענה‬‫להקצאה‬,‫הן‬‫ע‬"‫י‬‫המעביד‬‫הישיר‬‫והן‬‫לגבי‬‫הקצאה‬ ‫ממעביד‬"‫עקיף‬". ‫הסעיף‬‫מבחין‬‫בין‬‫הקצאה‬‫באמצעות‬‫נאמן‬‫להקצאה‬‫שלא‬‫באמצעות‬ ‫נאמן‬. ‫הסעיף‬‫מאפשר‬‫לחברה‬‫לבחור‬‫בין‬‫מסלולי‬‫הקצאה‬:‫מסלול‬‫הכנסת‬ ‫עבודה‬‫או‬‫מסלול‬‫רווח‬‫הון‬. ‫הסעיף‬‫חל‬‫רק‬‫על‬‫עובד‬(‫לרבות‬‫נושא‬‫משרה‬)‫ואינו‬‫חל‬‫על‬‫נותן‬‫שירותים‬. 3
 4. 4. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫סעיף‬102‫לפקודה‬-‫הגדרות‬ "‫חברה‬‫מעבידה‬"-‫כל‬‫אחד‬‫מהסעיפים‬‫הבאים‬: .1‫מעביד‬‫שהוא‬‫חברה‬‫תושבת‬‫ישראל‬‫או‬‫חברה‬‫תושבת‬‫חוץ‬‫בעלת‬ ‫מפעל‬‫קבע‬‫או‬‫מרכז‬‫מו‬"‫פ‬‫בישראל‬,‫אם‬‫המנהל‬‫אישר‬‫זאת‬. .2‫חברה‬‫שהיא‬‫בעלת‬‫שליטה‬‫במעביד‬‫או‬‫שהמעביד‬‫בעל‬‫שליטה‬‫בה‬. .3‫חברה‬‫שאותו‬‫אדם‬‫הוא‬‫בעל‬‫שליטה‬‫במעביד‬‫ובה‬. 4
 5. 5. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il "‫עובד‬"-‫לרבות‬‫נושא‬‫משרה‬(‫דירקטור‬)‫בחברה‬,‫למעט‬‫בעל‬ ‫שליטה‬. "‫שווי‬‫הטבה‬"-‫התמורה‬‫או‬‫השווי‬‫במועד‬‫המימוש‬,‫בניכוי‬‫הוצאות‬ ‫שהוציא‬‫העובד‬‫ברכישת‬‫המניה‬‫כשהן‬‫מתואמות‬‫מיום‬‫ההוצאה‬‫ועד‬ ‫ליום‬‫המימוש‬,‫וכן‬‫הוצאות‬‫שהוציא‬‫העובד‬‫בשל‬‫המכירה‬. "‫מניה‬"-‫לרבות‬‫זכות‬‫לרכישת‬‫מניה‬‫וני‬"‫ע‬‫זר‬. "‫בעל‬‫שליטה‬"-‫מי‬‫שביום‬‫ההקצאה‬‫או‬‫בעקבותיה‬,‫הוא‬‫בעל‬ ‫שליטה‬,‫כהגדרתו‬‫בסעיף‬32(9)‫לפקודה‬(10%‫בזכויות‬). ‫סעיף‬102‫לפקודה‬-‫הגדרות‬-‫המשך‬ 5
 6. 6. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫סעיף‬102‫לפקודה‬-‫הגדרות‬-‫המשך‬ "‫נאמן‬"-‫הנאמן‬‫יכול‬‫להיות‬‫רק‬‫אחד‬‫מהבאים‬: .1‫עו‬"‫ד‬,‫רו‬"‫ח‬‫או‬‫חברה‬‫בע‬"‫מ‬‫שכל‬‫בעלי‬‫מניותיה‬‫הם‬‫עו‬"‫ד‬‫או‬‫רו‬"‫ח‬. .2‫עובד‬‫בחברה‬‫המדווחת‬‫שהוא‬-‫עו‬"‫ד‬/‫רו‬"‫ח‬/‫מנכ‬"‫ל‬/‫סמנכ‬"‫ל‬/ ‫חשב‬/‫יועץ‬‫משפטי‬-‫ובלבד‬‫שלו‬‫עצמו‬‫לא‬‫הוקצו‬‫מניות‬‫באותה‬ ‫תכנית‬. ‫מי‬‫אינו‬‫יכול‬‫להיות‬‫נאמן‬? .1‫החברה‬‫המעבידה‬‫שלעובדיה‬‫הוקצו‬‫מניות‬‫בתוכנית‬. .2‫בעל‬‫שליטה‬/‫עובד‬-‫בחברה‬‫המעבידה‬. 6
 7. 7. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫טכניים‬ ‫מקדמיים‬ ‫תנאים‬ ‫הקצאת‬‫מניות‬‫או‬‫אופציות‬‫יכולה‬‫להיעשות‬‫לא‬‫לפני‬ ‫חלוף‬30‫יום‬‫מיום‬‫הגשת‬‫תכנית‬‫הקצאת‬‫המניות‬/ ‫האופציות‬‫לאישור‬‫רשות‬‫המיסים‬. ‫תכנית‬‫הקצאת‬‫המניות‬/‫האופציות‬‫תחשב‬‫כמאושרת‬ ‫אם‬‫פקיד‬‫השומה‬‫לא‬‫הגיב‬‫לבקשה‬‫תוך‬90‫יום‬‫מיום‬ ‫שהוגשה‬‫לו‬‫לאישור‬. 7
 8. 8. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫מסלול‬‫הכנסת‬‫עבודה‬ ‫אירוע‬‫המס‬‫במועד‬‫המימוש‬-‫רואים‬‫בשווי‬‫ההטבה‬‫של‬‫העובד‬,‫בתום‬ ‫התקופה‬,‫כהכנסה‬‫לפי‬‫סעיף‬2(1)‫או‬2(2),‫לפי‬‫העניין‬. "‫מועד‬‫המימוש‬"-‫המוקדם‬‫מבין‬:‫העברת‬‫המניה‬‫מהנאמן‬‫לעובד‬‫או‬ ‫מכירתה‬‫ע‬"‫י‬‫הנאמן‬. ‫תום‬‫תקופת‬‫הזמן‬‫המינימאלית‬‫להחזקת‬‫המניות‬‫אצל‬‫הנאמן‬-12 ‫חודשים‬‫מהמועד‬‫בו‬‫הוקצו‬‫והופקדו‬‫בידי‬‫הנאמן‬. ‫נאמן‬ ‫באמצעות‬ ‫הקצאה‬-102(‫ב‬) 8
 9. 9. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫נאמן‬ ‫באמצעות‬ ‫הקצאה‬-102(‫ב‬)-‫המשך‬ ‫מסלול‬‫רווח‬‫הון‬ ‫אירוע‬‫המס‬‫במועד‬‫המימוש‬-‫רואים‬‫בשווי‬‫ההטבה‬‫של‬‫העובד‬, ‫בתום‬‫התקופה‬,‫כהכנסת‬‫רווח‬‫הון‬‫שתחויב‬‫במס‬‫בשיעור‬‫של‬25%. "‫מועד‬‫המימוש‬"-‫זהה‬‫להגדרות‬‫שבמסלול‬‫הכנסת‬‫עבודה‬. ‫תום‬‫תקופת‬‫הזמן‬‫המינימאלית‬‫להחזקת‬‫המניות‬‫אצל‬‫הנאמן‬- 24‫חודשים‬‫מהמועד‬‫בו‬‫הוקצו‬‫והופקדו‬‫בידי‬‫הנאמן‬. 9
 10. 10. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫המועדים‬ ‫בעניין‬ ‫המיסים‬ ‫רשות‬ ‫הבהרת‬ ‫תום‬‫תקופת‬‫החסימה‬ ‫הפקודה‬‫דורשת‬‫חלוף‬‫תקופה‬‫בת‬12/24‫חודשים‬‫מיום‬ ‫שהאופציות‬/‫המניות‬‫הוקצו‬‫והופקדו‬‫בידי‬‫הנאמן‬. ‫בפועל‬‫ובמרבית‬‫המקרים‬,‫ישנו‬‫פער‬‫זמן‬‫בין‬‫מועד‬‫ההקצאה‬‫לבין‬ ‫מועד‬‫ההפקדה‬‫בידי‬‫הנאמן‬. ‫לאור‬‫היקף‬‫התופעה‬,‫פירסמה‬‫רשות‬‫המיסים‬‫ביום‬24/7/2012 ‫הבהרה‬‫ובה‬‫קבעה‬: 10
 11. 11. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫המועדים‬ ‫בעניין‬ ‫המיסים‬ ‫רשות‬ ‫הבהרת‬- ‫המשך‬ ‫עמידה‬‫בהוראות‬‫הפקודה‬‫תחשב‬‫גם‬‫אם‬: ‫ביחס‬‫לכל‬‫הקצאה‬,‫יועברו‬‫לנאמן‬‫תוך‬45‫יום‬-‫החלטת‬‫הדירקטוריון‬‫המסוימת‬ ‫המאשרת‬‫הקצאה‬‫ספציפית‬‫לניצעים‬‫ספציפיים‬,‫תנאי‬‫ההקצאה‬‫ופרטים‬‫נוספים‬. (‫בהבהרה‬‫מאוחרת‬‫יותר‬‫משתמע‬‫כי‬‫גם‬90‫ימים‬‫יתקבלו‬). ‫בהקצאת‬‫אופציות‬-‫יועברו‬‫כתבי‬‫ההענקה‬‫ומסמכים‬‫נלווים‬‫תוך‬90‫יום‬‫לידי‬‫הנאמן‬. ‫בהקצאת‬‫מניות‬-‫יועברו‬‫תעודות‬‫המניה‬‫המקורית‬‫ע‬"‫ש‬‫הנאמן‬‫בנאמנות‬‫עבור‬ ‫העובדים‬‫לידי‬‫הנאמן‬‫או‬‫עותק‬‫ממרשם‬‫בעלי‬‫המניות‬‫של‬‫החברה‬. "‫תום‬‫תקופת‬‫החסימה‬"-‫תחושב‬‫מיום‬‫החלת‬‫הדירקטוריון‬‫המפורטת‬,‫המסוימת‬ ‫והבלתי‬‫מותנית‬. 11
 12. 12. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫נאמן‬ ‫באמצעות‬ ‫הקצאה‬-102(‫ב‬)-‫המשך‬ ‫מסלול‬‫רווח‬‫הון‬-‫המשך‬ ‫בהקצאת‬‫מניה‬‫הרשומה‬‫למסחר‬,‫או‬‫חברה‬‫שמניותיה‬‫נרשמו‬ ‫למסחר‬‫תוך‬90‫יום‬‫ממועד‬‫ההקצאה‬: ‫אירוע‬‫המס‬-‫במועד‬‫המימוש‬. ‫חלק‬‫משווי‬‫ההטבה‬‫בגובה‬‫ממוצע‬‫שוויין‬‫של‬‫מניות‬‫החברה‬‫ב‬-30‫ימי‬ ‫המסחר‬‫שקדמו‬‫להקצאה‬,‫או‬30‫יום‬‫לאחר‬‫הרישום‬‫לפי‬‫העניין‬,‫יחשב‬ ‫כהכנסה‬‫לפי‬2(1)‫או‬2(2),‫והיתרה‬‫תמוסה‬‫כרווח‬‫הון‬. 12
 13. 13. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫נאמן‬ ‫באמצעות‬ ‫הקצאה‬-102(‫ב‬)-‫המשך‬ ‫מסלול‬‫רווח‬‫הון‬-‫המשך‬ ‫אם‬‫מועד‬‫המימוש‬‫היה‬‫לפני‬‫תום‬‫התקופה‬‫ההכנסה‬‫בידי‬‫העובד‬ ‫תחויב‬‫במס‬‫לפי‬‫סעיף‬2(1)‫או‬2(2)‫לפקודה‬-(‫סנקציה‬-‫שיעור‬‫המס‬ ‫השולי‬). 13
 14. 14. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫נאמן‬ ‫באמצעות‬ ‫שלא‬ ‫הקצאה‬-102(‫ג‬) ‫במועד‬‫ההקצאה‬-‫בהקצאת‬‫מניות‬‫או‬‫אופציות‬‫סחירות‬,‫יהא‬‫חיוב‬ ‫במס‬‫של‬‫הכנסת‬‫העובד‬,‫לפי‬2(1)‫או‬2(2). ‫במועד‬‫המימוש‬-‫חיוב‬‫במס‬‫לפי‬‫חלק‬‫ה‬'(‫החל‬‫משנת‬201225%). –"‫מועד‬‫המימוש‬"–‫מועד‬‫מכירת‬‫המניה‬(‫לא‬‫מועד‬‫המרת‬‫האופציה‬‫למניה‬ ‫ולרבות‬"‫מכירה‬‫רעיונית‬"‫עפ‬"‫י‬100‫א‬). –‫הכנסת‬‫עובד‬‫מאופציה‬‫לרכישת‬‫מניה‬‫שאינה‬‫רשומה‬‫למסחר‬‫תחויב‬‫רק‬‫במועד‬ ‫המימוש‬‫לפי‬‫סעיף‬2(1)‫או‬2(2)-(‫בדרך‬‫כלל‬‫האופציות‬‫לעובדים‬‫אינן‬‫רשומות‬ ‫למסחר‬). 14
 15. 15. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫לחברה‬ ‫הוצאה‬ ‫התרת‬102(‫ד‬) ‫תותר‬‫הוצאה‬‫לחברה‬‫המעבידה‬‫רק‬‫במקרים‬‫בהם‬‫העובד‬‫מחויב‬‫על‬ ‫הכנסתו‬‫עפ‬"‫י‬‫סעיפים‬2(1)‫או‬2(2): (1)‫הקצאה‬‫באמצעות‬‫נאמן‬-‫במסלול‬‫הכנסת‬‫עבודה‬. (2)‫הקצאה‬‫באמצעות‬‫נאמן‬-‫במסלול‬‫רווח‬‫הון‬‫של‬‫מניה‬ ‫נסחרת‬‫שהעובד‬‫חויב‬‫על‬‫חלק‬‫משווי‬‫ההטבה‬‫עפ‬"‫י‬‫סעיפים‬2 (1)‫או‬2(2). (3)‫הקצאה‬‫שלא‬‫באמצעות‬‫נאמן‬-‫חלק‬‫ההכנסה‬‫שחויבה‬‫במס‬ ‫בידי‬‫העובד‬‫עפ‬"‫י‬‫סעיפים‬2(1)‫או‬2(2). 15
 16. 16. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫לחברה‬ ‫הוצאה‬ ‫התרת‬102(‫ד‬)-‫המשך‬ ‫סכום‬‫ההוצאה‬‫שיותר‬‫בניכוי‬‫יהא‬‫הנמוך‬‫מבין‬: (1)‫גובה‬‫ההכנסה‬‫שחויב‬‫בה‬‫העובד‬‫לפי‬2(1)‫או‬2(2). (2)‫גובה‬‫ההשתתפות‬‫שחויבה‬‫בה‬‫החברה‬‫בשל‬‫התחייבותה‬‫לחברה‬ ‫המקצה‬(‫במקרים‬‫בהם‬‫החברה‬‫המעבידה‬‫איננה‬‫מקצה‬‫מניות‬‫שלה‬ ‫או‬‫אופציות‬‫למניות‬‫שלה‬‫לעובדים‬). ‫מועד‬‫התרת‬‫ההוצאה‬-‫בשנת‬‫המס‬‫שבה‬‫נוכה‬‫והועבר‬‫המס‬‫בשל‬ ‫הכנסת‬‫העובד‬‫מהמניות‬. 16
 17. 17. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫לחברה‬ ‫הוצאה‬ ‫התרת‬102(‫ד‬)-‫המשך‬ ‫סעיף‬102(‫ב‬()4)‫קובע‬‫כי‬‫במקרה‬‫של‬‫הקצאה‬‫באמצעות‬‫נאמן‬ ‫במסלול‬‫רווח‬‫הון‬‫ומכירת‬‫המניה‬‫ע‬"‫י‬‫העובד‬‫לפני‬‫תום‬‫התקופה‬- ‫לא‬‫תותר‬‫הוצאה‬,‫למרות‬‫שהעובד‬‫חויב‬‫לפי‬2(1)‫או‬2(2)‫על‬ ‫הכנסתו‬(‫סנקציה‬). 17
 18. 18. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫אי‬‫תחולה‬‫לסעיף‬3(‫ט‬)-102(‫ה‬) –‫סעיף‬3(‫ט‬)‫לא‬‫יחול‬‫לגבי‬‫הקצאת‬‫מניות‬‫לעובדים‬‫בחברה‬‫מעבידה‬. –‫הוא‬‫יחול‬,‫בנסיבות‬‫המתאימות‬,‫לגבי‬‫עובד‬‫שהינו‬‫בעל‬‫שליטה‬‫או‬ ‫לגבי‬‫מי‬‫שאין‬‫בינו‬‫לבין‬‫החברה‬‫יחסי‬‫עובד‬‫מעביד‬‫למשל‬‫יועצים‬ ‫ונותני‬‫שירותים‬. ‫סעיף‬102‫לפקודה‬ 18
 19. 19. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫החברה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מסלול‬ ‫בחירת‬-102(‫ז‬) ‫בחירת‬‫החברה‬‫במסלול‬‫הכנסת‬‫עבודה‬‫או‬‫רווח‬‫הון‬‫תהיה‬‫בתוקף‬ ‫עד‬‫תום‬‫שנה‬‫לאחר‬‫השנה‬‫שבה‬‫נערכה‬‫ההקצאה‬‫הראשונה‬-‫לגבי‬ ‫כל‬‫ההקצאות‬‫שנעשו‬‫בתקופה‬‫זו‬. ‫בחירת‬‫החברה‬‫היא‬‫לגבי‬‫כלל‬‫עובדיה‬. ‫עובד‬‫אינו‬‫יכול‬‫לבחור‬‫מסלול‬‫לגבי‬‫המניות‬‫שברשותו‬. ‫סעיף‬102‫לפקודה‬ 19
 20. 20. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫שהוקצו‬ ‫באופציות‬ ‫המימוש‬ ‫תוספת‬ ‫התאמת‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬102‫דיבידנד‬ ‫חלוקת‬ ‫עקב‬ ‫לפקודה‬ ‫העובדות‬: ‫חברה‬‫ציבורית‬‫תושבת‬‫ישראל‬‫הנסחרת‬‫בבורסה‬‫בישראל‬,‫הקצתה‬‫לעובדיה‬‫ולעובדי‬ ‫חברות‬‫הבת‬‫שלה‬(‫שהן‬‫תושבות‬‫ישראל‬)‫אופציות‬‫הניתנות‬‫למימוש‬‫למניותיה‬, ‫בהתאם‬‫להוראות‬‫סעיף‬102‫לפקודה‬‫במסלול‬‫רווח‬‫הון‬‫בהקצאה‬‫באמצעות‬‫נאמן‬. ‫במסגרת‬‫התוכנית‬‫נקבע‬‫מראש‬‫מנגנון‬‫התאמה‬‫לתוספת‬‫המימוש‬‫במקרה‬‫של‬‫חלוקת‬ ‫דיבידנד‬‫במזומן‬‫על‬‫ידי‬‫החברה‬,‫בתקופה‬‫שממועד‬‫הקצאת‬‫האופציות‬‫ועד‬‫למימושן‬ ‫למניות‬(‫להלן‬:"‫מנגנון‬‫ההתאמה‬‫בתוכנית‬)". ‫מנגנון‬‫ההתאמה‬‫נקבע‬‫על‬‫מנת‬‫לשמר‬‫את‬‫שווי‬‫ההטבה‬‫של‬‫העובדים‬,‫כפי‬‫שנקבע‬ ‫במועד‬‫ההקצאה‬,‫בגין‬‫ירידת‬‫מחיר‬‫המניה‬‫של‬‫החברה‬‫כתוצאה‬‫מחלוקת‬‫הדיבידנד‬. 20
 21. 21. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫שהוקצו‬ ‫באופציות‬ ‫המימוש‬ ‫תוספת‬ ‫התאמת‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬102‫דיבידנד‬ ‫חלוקת‬ ‫עקב‬ ‫לפקודה‬ ‫העובדות‬-‫המשך‬: ‫הבורסה‬‫לניירות‬‫ערך‬‫קובעת‬‫את‬‫שער‬‫המניה‬‫ביום‬‫ה‬-EX‫על‬‫פי‬‫נוסחה‬‫הלוקחת‬ ‫בחשבון‬‫את‬‫סכום‬‫הדיבידנד‬‫המחולק‬‫נטו‬(‫בניכוי‬‫מיסים‬‫של‬‫יחידים‬)(‫להלן‬:"‫מנגנון‬ ‫ההתאמה‬‫בבורסה‬)". (‫כיום‬‫יש‬‫כבר‬‫שינוי‬‫במנגנון‬‫הבורסה‬‫וככל‬‫הידוע‬‫מדובר‬‫על‬‫התאמה‬‫בסכום‬‫הדיבידנד‬‫ברוטו‬) ‫פרטי‬‫הבקשה‬: ‫קביעת‬‫הסדר‬‫מיסוי‬‫האופציות‬‫בשל‬‫מנגנון‬‫ההתאמה‬. ‫תמצית‬‫הסדר‬‫המס‬‫ותנאיו‬: ‫החלטת‬‫המיסוי‬‫מתייחסת‬‫לאופציות‬‫שלא‬‫מומשו‬‫עד‬‫למועד‬‫הפניה‬‫לקבלת‬‫האישור‬. 21
 22. 22. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫שהוקצו‬ ‫באופציות‬ ‫המימוש‬ ‫תוספת‬ ‫התאמת‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬102‫דיבידנד‬ ‫חלוקת‬ ‫עקב‬ ‫לפקודה‬ ‫תמצית‬‫הסדר‬‫המס‬‫ותנאיו‬: ‫ביצוע‬‫מנגנון‬‫ההתאמה‬‫בתוכנית‬‫לגבי‬‫האופציות‬,‫כשלעצמו‬,‫לא‬‫יהווה‬‫הפרה‬‫של‬ ‫כללי‬‫התוכנית‬‫או‬‫אירוע‬‫מס‬. ‫אם‬‫מנגנון‬‫ההתאמה‬‫בתוכנית‬‫מטיב‬‫עם‬‫העובדים‬‫ביחס‬‫למנגנון‬‫ההתאמה‬‫בבורסה‬, ‫הרי‬‫שההפרש‬‫ייחשב‬‫בידי‬‫העובדים‬‫כמרכיב‬‫של‬‫הכנסת‬‫עבודה‬‫ויתווסף‬‫למרכיב‬ ‫הכנסת‬‫העבודה‬‫במסלול‬‫רווח‬‫ההון‬‫לפי‬‫סעיף‬102(‫ב‬()3)‫לפקודה‬. ‫החברה‬‫תתחייב‬‫כי‬‫בכל‬‫הנפקה‬‫עתידית‬‫של‬‫אופציות‬‫נוספות‬(‫לעובדים‬‫ו‬/‫או‬‫לציבור‬) ‫היא‬‫תכלול‬‫את‬‫מנגנון‬‫ההתאמה‬‫בתוכנית‬‫גם‬‫לגבי‬‫האופציות‬‫הנוספות‬. 22
 23. 23. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ‫תודה‬!!! ‫רו‬ ‫חיבה‬ ‫ישי‬"‫ח‬(‫משפטן‬)-‫מייסד‬ ‫שותף‬ ‫ארצי‬,‫אלמקייס‬ ‫את‬ ‫חיבה‬-‫בע‬ ‫מיסוי‬ ‫פתרונות‬"‫מ‬ ‫לרשותכם‬ ‫לעמוד‬ ‫נשמח‬: ‫ראשי‬ ‫סניף‬-03-6134111,‫והצפון‬ ‫חיפה‬ ‫סניף‬-04-9118181 ‫בדוא‬"‫ל‬-ahe@ahe-tax.co.il ‫נוסף‬ ‫מקצועי‬ ‫למידע‬,‫בקרו‬‫הבית‬ ‫באתר‬‫שלנו‬-tax.co.il-www.ahe 2

×