Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סינרגיה

161 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

סינרגיה

 1. 1. ‫פיתוח ארגוני והדרכה בע"מ‬ ‫שיפור תפוקות באמצעות שיפור שיתופי הפעולה‬ ‫סינרגיה – יצירת שיתופי‬ ‫פעולה איכותיים.‬
 2. 2. ‫הכרות והתנסות עם:‬ ‫‪ ‬תפיסת הסינרגיה.‬ ‫‪ ‬מודל 7 הדפוסים של יחסי גומלין.‬ ‫‪ ‬שאלון העבודה.‬ ‫‪ ‬תהליך העבודה והתפוקות.‬
 3. 3. ‫ברמה האישית – כיף לעבוד כך. מעלה מוטיבציה.‬ ‫ברמת הארגון – מאפשרת:‬ ‫‪ ‬השגת מטרות הארגון ברמה גבוהה ביותר.‬ ‫‪ ‬בריאת מציאות חדשה, ורתימת אנשים אליה.‬ ‫והתוצאה: "שיתוף הפעולה בין המשרדים והתרבויות‬ ‫הארגוניות השתפר והרווחים בהתאם". יורם שיפר, זיו‬ ‫שיפר ושות' – רואי חשבון‬
 4. 4. ‫יחסי גומלין מורכבים‬ ‫מ גבולות‬ ‫ומ תקשורת‬
 5. 5. ‫מאפשרים הגנה על השונים.‬ ‫ככל שאנו יותר שונים‬ ‫אנו צריכים יותר הגנה.‬
 6. 6. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מטרות – ארגוניות, מחלקתיות, אישיות.‬ ‫התמחות – מקצועית, ארגונית.‬ ‫אחריות וסמכויות.‬ ‫הירארכיה – סימני סטאטוס.‬ ‫תרבות.‬ ‫גבולות פיסיים – טריטוריה.‬ ‫תכונות, פחדים, רצונות, שאיפות.‬
 7. 7. ‫סוגי הגבולות‬ ‫דוגמה‬ ‫נוקשים‬ ‫מזרח – מערב אירופה בתקופת‬ ‫המלחמה הקרה‬ ‫גמישים‬ ‫האיחוד האירופאי‬ ‫מטושטשים‬ ‫ישראל – הרשות הפלסטינאית‬
 8. 8. ‫מאפשרת את עצם קיום יחסי הגומלין.‬
 9. 9. ‫דוגמה‬ ‫דפוסי תקשורת – (אינטגרציה)‬ ‫‪‬‬ ‫חד צדדית‬ ‫‪‬‬ ‫גדר הפרדה. הפקעת‬ ‫קרקעות. אלימות. הפגנות.‬ ‫‪‬‬ ‫תקשורת הדדית‬ ‫‪‬‬ ‫שיחות לקראת הסכמי‬ ‫גבולות/ שלום.‬ ‫‪‬‬ ‫תקשורת מתיכה מבוססת‬ ‫על הקשבה, אמפטיה,‬ ‫שוויון. הכוונה ליצירת‬ ‫שלם גדול מסה"כ רכיביו.‬ ‫‪‬‬ ‫הקשר בין מדינות ארצות‬ ‫הברית.‬
 10. 10. ‫נתק‬ ‫דו סיטרי‬ ‫חד סיטרי‬ ‫סינרגיה‬ ‫טשטוש‬ ‫השקה‬ ‫פלישה‬ ‫כל הזכויות שמורות – ד"ר רמי בן-ישי ‪C‬‬
 11. 11. ‫דפוס הוא סובייקטיבי.‬ ‫אנשים שונים יגדירו אחרת את‬ ‫הדפוס הדומיננטי‬
 12. 12. ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫הגדרת הסינרגיה הנדרשת/ "הסגול" שרוצים‬ ‫לייצר.‬ ‫דוגמה: שירות מהיר ואיכותי ללקוח, תוך שמירה‬ ‫על חוקים ונהלים.‬ ‫הגדרת המצב הקיים ומצב הייחוס - אליו שואפים‬ ‫להגיע.‬ ‫ביצוע תהליכי שינוי - התייחסות לגבולות,‬ ‫תקשורת ודפוסי יחסי גומלין.‬ ‫הטמעת השינוי.‬
 13. 13. ‫• חידוד התמחות, אחריות סמכות, עוצמות ותפקיד.‬ ‫• צמצום מצבי פלישה וטשטוש.‬ ‫• רכישת שפה, תרבות ניהולית ואווירה נעימות וענייניות יותר.‬ ‫• רכישת מיומנויות לניהול שינויים.‬ ‫• שיפור תהליכי הביצוע.‬ ‫• התאמה לדרישות הסביבה.‬ ‫• טיפול מהיר וגמיש בלקוחות.‬ ‫• צמצום קונפליקטים ושיפור בניהול‬ ‫הנותרים.‬ ‫• הפניית אנרגיה מקונפליקטים לצמיחה‬ ‫ולנושאים ש”לא הגיעו אליהם”.‬ ‫• שיפור תפוקות‬ ‫• שיפור יעילות –‬ ‫חסכון‬ ‫• שיפור רווחים‬
 14. 14. ‫‪ ‬תהליכי ייעוץ בעקבות מיזוגים, שינויים טכנולוגיים/‬ ‫קרדינאליים אחרים ובשגרה.‬ ‫‪ ‬סדנה יישומית– בין 9-3 שעות.‬ ‫‪ ‬מרתון סינרגיה – ממוקד בערכים/ סוגיות ספציפיות.‬ ‫מתבצע בשילוב: * במאי ושחקן * מאמן אישי * פסל *‬ ‫‪ ‬קורס העמקה – מיועד בעיקר למנהלי משאבי אנוש,‬ ‫יועצים ומאמנים.‬
 15. 15. ‫‪‬‬ ‫מה למדתי?‬ ‫‪‬‬ ‫מחויבות לשנות בעצמי.‬ ‫‪‬‬ ‫מחויבות לדיאלוג אסרטיבי – לכבד את השונה.‬ ‫‪‬‬ ‫נא לכתוב משוב. לסמן אם מותר לפרסמו.‬ ‫‪‬‬ ‫נא לציין במשוב עניין בפגישה אישית.‬
 16. 16. ‫תקשורת הירארכית‬ ‫גבולות‬ ‫נוקשים‬ ‫תלות‬ ‫הדדית‬ ‫מתיכה‬ ‫חד סיטרי/‬ ‫פלישה‬ ‫דו-סיטרי‬ ‫השקה‬ ‫גמישים‬ ‫טשטוש‬ ‫השקה‬ ‫סינרגיה‬ ‫מטושטשים‬ ‫טשטוש‬ ‫טשטוש‬ ‫טשטוש‬ ‫כל הזכויות שמורות – ד"ר רמי בן-ישי ‪C‬‬
 17. 17. ‫‪‬‬ ‫חסרים חלק ממאפייני הגבולות.‬ ‫‪‬‬ ‫שינויים (תכופים) בגבולות.‬ ‫‪‬‬ ‫חוסר שביעות רצון מהגדרת הגבולות.‬ ‫‪‬‬ ‫חוסר ביטחון בגבולות.‬
 18. 18. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מנהל (חדש) אשר אינו מצליח בתפקידו –‬ ‫נבואה שמגשימה את עצמה.‬ ‫חוסר שביעות רצון / הסכמה מהגדרת‬ ‫הגבולות.‬ ‫חוסר ביטחון בגבולות.‬ ‫מנהל שהתקדם מהתפקיד אליו הוא פולש.‬
 19. 19. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫יצירת "משהו חדש".‬ ‫מיזוגים ורכישות.‬ ‫לכל אחד יש חלק - לאף אחד אין את השלם.‬ ‫כניסה לתחום שאין לו "אבא".‬ ‫לא על חשבון האדום או הכחול.‬ ‫זה לא "כור ההיתוך".‬
 20. 20. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫חזון/ יעד שניתן להשגה רק ע"י סינרגיה.‬ ‫מחויבות (משוגע לדבר).‬ ‫גבולות (אדום וכחול): מוגדרים היטב, מוסכמים,‬ ‫נוחים.‬ ‫הכרה בחשיבות השונות. כבוד לשונה.‬ ‫סינרגיה אינה "כימיה".‬ ‫צמצום ביטויים לחוסר שוויון בכוחות‬ ‫הירארכיה לא ליניארית.‬ ‫הדרכה ופיתוח צוות, ומיומנויות ניהול.‬ ‫תגמול.‬
 21. 21. ‫‪‬‬ ‫זמן‬ ‫‪‬‬ ‫מחייב שיתוף פעולה מסוג שאנחנו:‬ ‫לא רגילים אליו‬ ‫מאיים‬ ‫חוצה מבנה ותרבויות ארגוניים.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מעלה שאלות כגון:‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫כוח ופוליטיקה ארגונית.‬ ‫נאמנות ביחסי גומלין.‬
 22. 22. ‫פיתוח מוצרי הנהח"ש באינטרנט. פריסה ארצית.‬ ‫"העבודה סייעה:‬ ‫‪ ‬להבין את דפוסי העבודה במשרד,‬ ‫‪ ‬לאפיין ולצמצם דפוסי פעולה הרסניים‬ ‫‪ ‬לכוון את הכוחות ליצירת סינרגיה ארגונית".‬ ‫והתוצאה:‬ ‫‪" ‬שיתוף הפעולה בין המשרדים והתרבויות‬ ‫הארגוניות השתפר והרווחים בהתאם".‬

×