Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עו"ד עמית עכו, קן תור & עכו

371 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

עו"ד עמית עכו, קן תור & עכו

 1. 1. ‫ציות לחוקי הכניסה‬ ‫לישראל‬ ‫ומוכנות לביקורת משרד‬ ‫הפנים‬ 12 M. Begin Rd. Ramat Gan, 52521 Israel Tel: 03-613-8202 Fax: 03-613-7944 info@ktalegal.com www.ktalegal.com
 2. 2. ‫סוגי אשרות עיקריות למגזר העסקי‬ ‫אשרות מבקר ב-2‬ ‫ביקורים עסקיים,‬ ‫משתלמים עיונית,‬ ‫בני משפחה של מומחים זרים,‬ ‫זקוקים לאשרה טרם הכניסה:‬ ‫סין, אוקראינה, מלזיה, אקוודור‬ ‫אינם זקוקים לאשרה טרם הכניסה:‬ ‫יפן, ארה"ב רוסיה‬ ‫אשרות עבודה ב-1 (3 חודשים ושנה)‬ ‫מומחים זרים למגוון תפקידים: מו"פ,‬ ‫תפקידי ניהול פיתוח ומטה, והתקנות,‬ ‫משתלמים המשלבים עבודה מעשית,‬ ‫אזרחי כל המדינות צריכים אשרה‬ ‫כניסה.‬
 3. 3. ‫תהליך קבלת אשרת עבודה ב-1‬ ‫הכנת בקשה ואיסוף מסמכים‬ ‫הגשת בקשה ליחידת הסמך‬ ‫קביעת תור‬ ‫והגשת בקשה במשרד הפנים‬ ‫הנפקת אשרה‬ ‫בקונסוליה בחו"ל‬ ‫קביעת מועד ודיון בבקשה‬ ‫מומחה זר נכנס לישראל‬ ‫באשרה זמנית‬ ‫קבלת תשובה ומתן היתר‬ ‫הארכת אשרה ואשרה רב פעמית‬ ‫במשרד הפנים‬
 4. 4. ‫ביקורות משרד הפנים ביחס לעובדים זרים‬ ‫•‬ ‫שילוב כל גורמי הפיקוח והאכיפה משנת 9002. התמקצעות ומודיעין.‬ ‫•‬ ‫סמכות לביצוע ביקורות משולבות משרד הפנים ומשרד התמ"ת.‬ ‫•‬ ‫הופעה באתרי ומקומות עבודה ללא מתן התראה.‬ ‫•‬ ‫ביקורות אדמיניסטרטיביות - ציות לדיני עבודה ועובדים זרים.‬ ‫•‬ ‫שנת 3102: מקומות מועדפים לביקורת: חברות בינלאומיות הפועלות בישראל.‬ ‫•‬ ‫שיטת הפעולה: פשיטה על מקומות העבודה בסמכות. איתור עובדים זרים‬ ‫ומנהלים ותשאול נפרד.‬
 5. 5. ‫מה בודקת הביקורת?‬ ‫•‬ ‫קיום אשרות עבודה חוקיות לכל הזרים הנמצאים באתר.‬ ‫•‬ ‫אחרית בעל החצרים לעובדי הקבלן במתקניו.‬ ‫•‬ ‫בדיקה עמידה בתנאי העסקה הנדרשים על פי חוק עובדים זרים, ובניהם:‬ ‫תשלום שכר (כפל),‬ ‫כרטיס שעות עבודה,‬ ‫חוזי עבודה (דיני ישראל) בשפה מובנת למומחה ותרגום לעברית,‬ ‫הסכם עם קבלנים – אחריות להעסקת עובדים,‬ ‫דיור הולם (חוזה/חדר מלון),‬ ‫ביטוח רפואי תקף כולל ומקיף.‬
 6. 6. ‫תירוצים אפשריים....שלא עובדים!‬ ‫"הוא רק מדריך, לא עובד"‬ ‫"זה אינטרס של המדינה בכלל שהם יהיו פה"‬ ‫"אבל ביקשנו עבורו היתר"‬
 7. 7. ‫אי עמידה בביקורת - השלכות‬ ‫•‬ ‫סקירה של ביקורות קודמות והשלכותיה‬ ‫•‬ ‫אחריות פלילית ואזרחית של מנהלים בחברה כלפי העסקת זרים לא חוקית‬ ‫•‬ ‫אחריות מנהלים בחברה לחוקיות העסקת עובדי קבלן בחצרי החברה.‬ ‫•‬ ‫הכנסת החברה ל"רשימה שחורה" – אי יכולת הגשת בקשות להעסקת זרים.‬ ‫•‬ ‫קנסות ביחס להעסקה.‬ ‫•‬ ‫גירוש העובד הזר מישראל ומניעת כניסתו בעתיד.‬ ‫•‬ ‫בעיות בכניסה למדינות נוספות ברמת העובד.‬
 8. 8. ‫היערכות לקראת ביקורת‬ ‫•‬ ‫הכנת תיק ביקורת ביחס לנהלי החברה בנוגע להעסקת זרים והבאתו לידיעת‬ ‫מנהלים, לרבות הבהרה ביחס לאחריותם.‬ ‫•‬ ‫הכנת תיק ביקורת מלא ביחס לעובדי החברה הזרים בישראל.‬ ‫•‬ ‫הסבר מפורט לקבלני המשנה באתרים בדבר מדיניות "ציות מלא" לחוקי‬ ‫הכניסה לישראל, לרבות: תדריך וחומר כתוב.‬ ‫•‬ ‫קיום ביקורת אשרות לזרים בשערי הכניסה, לרבות עובדי קבלן (מניעת‬ ‫"עצימת עיניים").‬ ‫•‬ ‫עובדים עם דרכונים (ואשרה...) באתר בכל עת!‬
 9. 9. !‫תודה רבה‬ ‫עו"ד עמית עכו‬ www.ktalegal.com Tel 972-3-6138202 Fax 972-3-6137944 2nd floor South Africa House 12 M. Begin Rd. Ramat Gan, 52521 Israel

×