Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אביר

320 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

אביר

 1. 1. ‫תפקידו של מערך הביטחון בניהול‬ ‫הסיכונים בארגון‬ ‫מר יניר מלך‬ ‫מנכ"ל אביר שירותי ביטחון אזרחיים‬ ‫אוקטובר 3102‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 2. 2. ‫מערך הביטחון בארגון‬ ‫מערך הביטחון בארגון העסקי כולל מרכיבים דומים לאלו של‬ ‫המדינה:‬ ‫פעילות‬ ‫מדינה‬ ‫ארגון עסקי‬ ‫ביטחון שוטף‬ ‫צבא‬ ‫מערך השמירה‬ ‫אכיפה‬ ‫משטרה‬ ‫מערך הביטחון‬ ‫מודיעין פנים ארגוני‬ ‫שב"כ‬ ‫מערך הביטחון‬ ‫מודיעין חוץ ארגוני‬ ‫מוסד‬ ‫מערך הביטחון‬
 3. 3. ‫ביטחון ארגוני‬ ‫תפקיד הביטחון למנוע ולטפל ב"מצבים לא נעימים" העלולים לפגוע‬ ‫בארגון ובעובדיו. הביטחון צריך להיות מנוהל על ידי בעלי מקצוע‬ ‫כמו כל תפקיד אחר בארגון.‬
 4. 4. ‫חלוקת משאבי הביטחון בארגון‬ ‫• מניעה – %09‬ ‫פענוח‬ ‫• סיכול – %6‬ ‫• פענוח – %4‬ ‫מניעה‬ ‫סיכול‬
 5. 5. ‫מיצוב הביטחון בארגון‬ ‫• הביטחון חייב להיות ממוצב בדרגה אחת מתחת למנכ"ל‬ ‫החברה/בעלים.‬ ‫• תפקיד הביטחון להציף נתונים שיש להם השפעה על פעילות‬ ‫הארגון, לנתח את הסיכונים, לתת המלצות ולפעול בהתאם‬ ‫להנחיית מקבלי ההחלטות בארגון.‬
 6. 6. ‫ניהול הביטחון‬ ‫• הביטחון צריך להיות מנוהל על ידי גוף חיצוני בלתי תלוי‬ ‫ובידי בעלי מקצוע.‬ ‫• יש לעבוד מול גוף אחד אורגני המרכז את כל שירותי‬ ‫הביטחון תחת קורת גג אחת, וזאת בכדי להפיק את מירב‬ ‫המקצועיות, דיסקרטיות וזמינות לטובת‬ ‫הארגון.‬
 7. 7. ‫ריגול תעשייתי‬ ‫הונאות‬ ‫חבלות‬ ‫גניבות‬ ‫סיכונים לארגון‬ ‫פגיעה בקניין רוחני‬ ‫מעילות‬ ‫שוחד‬ ‫פגיעה תדמיתית‬
 8. 8. ‫הנזק הכלכלי כתוצאה מאירועי ביטחון,‬ ‫נאמד ב %5 - %2 מהמחזור הכספי‬
 9. 9. ‫מודיעין עסקי וריגול תעשייתי‬ ‫• מודיעין עסקי‬ ‫איסוף חומר גלוי באופן לגיטימי וחוקי (כתבות מעיתונים,‬ ‫אינטרנט).‬ ‫• ריגול תעשייתי‬ ‫איסוף מידע חסוי באופן בלתי חוקי.‬ ‫* ריגול תעשייתי הוא עבירה על חוק "עוולות מסחריות, תשנ"ט - 9991".‬
 10. 10. ‫אקסיומות‬ ‫• כולם מרגלים‬ ‫• טובי אנשי המקצוע מועסקים בתחום‬ ‫• הכל מותר חוץ מלהיתפס‬
 11. 11. ‫סוד מסחרי – הגדרת החוק‬ ‫• מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן‬ ‫לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים.‬ ‫• סודיות המידע מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו.‬ ‫• על בעל הסוד לנקוט באמצעים סבירים לשמור על‬ ‫סודיותו.‬
 12. 12. ‫גזל סוד מסחרי – הגדרת החוק‬ ‫• נטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים, או‬ ‫שימוש בסוד על ידי הנוטל .‬ ‫• שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו כאשר השימוש הוא‬ ‫בניגוד לחיוב חוזי או לחובת אמון.‬ ‫• קבלת הסוד על ידי אדם אחר, שלא על ידי נטילתו.‬
 13. 13. ‫העונש הקבוע בחוק‬ ‫• בית המשפט רשאי, על פי בקשת התובע, לפסוק לו, לכל‬ ‫עוולה, פיצויים בלא הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה על‬ ‫000,001 שקלים חדשים.‬ ‫• כן רשאי בית המשפט לפסוק צו מניעה לטובת בעליו של הסוד‬ ‫המסחרי.‬ ‫* יש לציין כי לא כל רשימת לקוחות מהווה סוד מסחרי.‬
 14. 14. ‫פרשיות ריגול תעשייתי‬ ‫• פרשת הסוס הטרויאני‬ ‫• פרשת האזנות – רפי פרידן‬ ‫• פישר סיינטיפיק‬ ‫• פרשת היהודי הנודד‬ ‫• פרשת עגבניות ירוקות‬ ‫מטוגנות‬ ‫• פרשת הדוב הרוסי‬
 15. 15. ‫שיטות ריגול‬ ‫טכני‬ ‫אנושי‬ ‫חזותי‬
 16. 16. ‫הסינרגיה של כלל שירותי הביטחון הניתנים תחת קורת גג אחת‬ ‫ועומדים כולם לרשות הלקוח, מייצרת ערך מוסף לארגון‬ ‫וממצבת את אביר כחברת הביטחון המובילה בישראל‬
 17. 17. ‫ניתן להזמין את ההרצאה המלאה!‬ ‫אביר – שירותי ביטחון אזרחיים‬ ‫שירותי קב"ט, חקירות, פוליגרף, מערכות מיגון‬ ‫‪yanir@abir-inv.com‬‬ ‫‪www.abir-inv.com‬‬ ‫05-05-33-008-1‬

×