Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שנהב קונפורטי שביט ושות' עורכי דין

807 views

Published on

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, ואינו בא במקום ייעוץ משפטי.
© כל הזכויות שמורות לשנהב, קונפורטי, שביט ושות'

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

שנהב קונפורטי שביט ושות' עורכי דין

 1. 1. ‫דיני אינטרנט ומסחר אלקטרוני‬ ‫עו"ד אביטל שינקאי‬ ‫2102.3.22‬
 2. 2. ‫האם מותר לאסוף מידע ?‬ ‫‪.I‬‬‫מהם ההיבטים המשפטיים בקמפיין ניו מדיה ?‬ ‫‪.II‬‬ ‫תוכן‬ ‫‪ .III‬האם הקמפיין הוא נכס ?‬
 3. 3. ‫‪ . I‬ה א ם מו ת ר ל א ס ו ף מ י ד ע ?‬
 4. 4. ‫כמה‬‫יודעים‬‫עלינו?‬
 5. 5. ‫מידע שלא נמסר‬ ‫מידע שנמסר‬
 6. 6. ‫כל המידע שנאסף חייב ברישום מאגר‬ ‫מידע‬‫אי רישום מאגר עלול לגרור סנקציות‬ ‫האם יש לי‬ ‫פליליות ואף מאסר בפועל‬ ‫מאגר מידע ?‬
 7. 7. ‫יוגבל איסוף מספרי תעודת זהות‬ ‫"פרשת "ההאקר הסעודי" הובילה את משרד‬‫המשפטים לפרסם טיוטת הנחיות לציבור ולעסקים,‬ ‫איסוף‬‫לפיה ייאסר איסוף מספרי זהות במאגרי מידע בלי‬ ‫מספרי‬ ‫בחינה מוקדמת שתצדיק זאת."‬ ‫תעודת‬ ‫זהות‬ ‫פורסם: 21.30.81, 22:01‬
 8. 8. ‫הגדרת מטרת המאגר‬ ‫מה‬ ‫אחריותי‬‫הגדרת הגורמים שיחשפו למידע‬ ‫כבעל מאגר‬ ‫מידע?‬ ‫אבטחת מידע‬
 9. 9. ‫נדרשת הסכמת הצרכן –‬ ‫הצעה וקיבול‬ ‫‪ ‬הסכמה אקטיבית - ‪Click Wrap‬‬‫‪ ‬עצם הגלישה כהסכמה – ‪.Browse Wrap‬‬ ‫הסכם‬ ‫אינטרנטי‬
 10. 10. ‫הצעת חוק‬‫מגבלות החלות על גורמים האוספים‬ ‫מידע‬ ‫מה‬ ‫הלאה?‬
 11. 11. ‫שערוריה סלולרית:‬‫אפליקציות שואבות מידע‬ ‫מהטלפון ללא רשות‬ ‫"חשיפת שורה של אפליקציות‬ ‫ש ש ו מ ר ו ת מ י ד ע א י ש י, וביניהן גם‬ ‫פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם.‬ ‫הקונגרס האמריקני ביקש‬ ‫הבהרות".‬ ‫מאפל‬ ‫2102/20/61‬
 12. 12. ‫‪ . I I‬מ ה ם ה ה י ב ט י ם מ ש פ ט י י ם ש ל ק מ פ י י נ י ם ב נ י ו מ די ה ?‬
 13. 13. ‫קמפיין‬‫לדוגמא‬
 14. 14. ‫על איזה פלטפורמה משווקים?‬ ‫פלטפורמה‬ ‫וסוג‬ ‫סוג הקמפיין:‬ ‫הקמפיין‬ ‫משחק / הגרלה / תחרות‬
 15. 15. iOSAndroid
 16. 16. ‫תוכן האפליקציה‬ ‫שיווק‬ ‫בסלולר‬‫הודעות דחיפה/ סמס‬
 17. 17. ‫הפרת תנאי‬‫השימוש של‬ ‫‪IOS‬‬
 18. 18. ‫תקנוני הרשתות החברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫חברתיות‬
 19. 19. ‫יש להכיר‬ ‫את תנאי‬‫השימוש ...‬
 20. 20. ‫משחקים‬‫והגרלות‬
 21. 21. ‫תלוי בגורל? תלוי בהבנה או ביכולת?‬‫הדין: מאסר או קנס של עד כחצי מיליון ש"ח‬ ‫חובת המפרסם:‬ ‫משחקים‬ ‫והגרלות -‬ ‫למנות עו"ד או רו"ח‬ ‫חוק‬ ‫העונשין‬ ‫איך מודיעים ובוחרים את הזוכים?‬ ‫איך ממשים/מבטלים קופון?‬ ‫אם איבדתי את השובר?‬
 22. 22. ‫הצעת חוק הגנת הצרכן- מיום 21.3.02‬‫"תו קניה יהיה תקף לחמש שנים לפחות"‬‫תביעה נגד גרופון: קופונים הם תווי קניה‬ ‫תווי קניה‬ ‫התוקף חייב להיות לא פחות מ-5 שנים‬ ‫אוקטובר 1102‬
 23. 23. ‫‪ . I I I‬ה א ם ה ק מ פ י ין הו א נ כ ס ?‬
 24. 24. SOFTWARE24
 25. 25. ‫פטנט‬
 26. 26. ‫פטנט‬‫62‬
 27. 27. ‫‪Patent Design‬‬ ‫(מדגם)‬‫בלעדיות ל-51 שנה‬ ‫איך ניתן להגן‬ ‫על ממשק‬ ‫משתמש‬‫72‬
 28. 28. ‫תודה‬

×