Qa Keyword Driven Test

1,142 views

Published on

Qa Keyword Driven Test

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Qa Keyword Driven Test

 1. 1. בדיקות מונחות אובייקטים בשיטת   Keyword Driven Test
 2. 2. קבוצת טסנת אורן לשם מנכ " ל טסנת ישראל
 3. 3. תעודת זהות <ul><li>שנת הקמה : 1997 </li></ul><ul><li>חברת בדיקות התכנה הציבורית הראשונה בעולם </li></ul><ul><li>אחת מחברות בדיקות התכנה הגדולות בעולם </li></ul><ul><li>כ -350 עובדים </li></ul><ul><li>מעל 300 לקוחות ממגוון מגזרי פעילות עסקית </li></ul><ul><li>6 משרדים ברחבי העולם </li></ul><ul><li>פרויקטים ב -16 מדינות </li></ul>
 4. 4. KDT - תעודת זהות <ul><li>תכנון וביצוע בדיקות אוטומטיות המבוסס על מילות מפתח ( אובייקטים ) </li></ul><ul><li>ה &quot; דור השלישי &quot; של הבדיקות האוטומטיות </li></ul><ul><ul><li>הדור הראשון – הקלטה וניגון </li></ul></ul><ul><ul><li>הדור השני – Data Driven Test </li></ul></ul><ul><ul><li>הדור השלישי – Keyword Driven Test </li></ul></ul><ul><li>טסנת פיתחה יישום למתודולוגית Keyword Driven Test </li></ul><ul><li>היישום מוטמע מזה מספר שנים אצל לקוחות טסנת </li></ul><ul><li>היישום מוצע כיום ללקוחות והטמעתו קצרה ומהירה </li></ul>
 5. 5. למה KDT ? <ul><li>כדי להתגבר על החסרונות בשיטות הקיימות </li></ul><ul><ul><li>הפרדה בין צוות הבדיקות ה &quot; ידניות &quot; לצוות האוטומציה </li></ul></ul><ul><ul><li>צוות האוטומציה נדרש להכיר לעומק את התהליכים העסקיים , לנתח תוצאות הרצה , להבין את משמעותם ולפתוח תקלות </li></ul></ul><ul><ul><li>צוות האוטומציה הם &quot; צוואר בקבוק &quot; בתהליך הבדיקות </li></ul></ul><ul><ul><li>ROI נמוך </li></ul></ul>
 6. 6. למה KDT ? <ul><li>כדי למקסם את יתרונות הבדיקות האוטומטיות </li></ul><ul><ul><li>הגדלת מספר המשתמשים בבדיקות האוטומטיות </li></ul></ul><ul><ul><li>התמקצעות </li></ul></ul><ul><ul><li>הגדלת מספר המקרים הנבדקים במאות אחוזים </li></ul></ul><ul><ul><li>הגדלת אחוז הכיסוי של הבדיקות האוטומטיות </li></ul></ul><ul><ul><li>הגדלת כמות סבבי הבדיקות המבוצעים בטווח זמן קצר </li></ul></ul>
 7. 7. The KDT Framework ירון ביחובסקי CTO
 8. 8. ארכיטקטורת KDT KDT Database פיתוח אובייקטים לבדיקה KDT for QTP תכנון האובייקטים הנבדקים Setup Wizard כתיבת תסריטים KDT Script builder הרצת התסריטים וניטורם KDT Monitor ניתוח תוצאות ודיווח תקלות Log analyzer Log compare, KDT defects
 9. 9. KDT Setup wizard - בניית מאגר האובייקטים
 10. 10. KDT Script builder - כתיבת תסריטים
 11. 11. KDT Script builder - טבלאות החלטה
 12. 12. ניתוח תוצאות Log Analyzer KDT Defects פתיחת תקלות ב - QC השוואה להרצות קודמות Log Compare Script name Script name ניטור ההרצות KDT Monitor
 13. 13. מימוש KDT בבורסה לניירות ערך מספרים ועובדות <ul><li>סבב בדיקות אוטומטיות בבורסה : </li></ul><ul><ul><li>20,000 מקרי בדיקה </li></ul></ul><ul><ul><li>2,000,000 שורות לוג </li></ul></ul><ul><ul><li>800,000 ולידציות </li></ul></ul><ul><li>ניתוח תוצאות הרצה </li></ul><ul><ul><li>עד שתי דקות מסיום הרצת תסריט לקבלת החלטה ראשונית </li></ul></ul><ul><ul><li>עד דקה מסיום תהליך ההשוואה להרצה קודמת לקבלת החלטה סופית </li></ul></ul><ul><ul><li>3-4 ימים לסבב בדיקות מלא </li></ul></ul><ul><li>יישום הבדיקות האוטומטיות ע &quot; י חברת טסנת הביא לקיצור של 80% במשך סבב בדיקות רגרסיה בבורסה לני &quot; ע </li></ul>Script name Script name
 14. 14. מהות השינוי <ul><li>סינרגיה בצוות הבדיקות </li></ul><ul><li>הבדיקות האוטומטיות הן כלי בידי הבודק הידני </li></ul><ul><li>תהליך הבדיקות האוטומטיות אינה מחייבת הכרת הכלי </li></ul><ul><li>צוות אוטומציה מפתח רכיבים ומתחזק רכיבים . זה כל עיסוקו ! </li></ul><ul><li>עושים הרבה יותר בהרבה פחות </li></ul>
 15. 15. למי זה מתאים ? <ul><li>לארגונים השוקלים להיכנס לתחום הבדיקות האוטומטיות </li></ul><ul><li>לארגונים הנתקלים בקשיים בתחזוקת מערך הבדיקות האוטומטיות </li></ul><ul><li>לארגונים שאינם ממצים את הפוטנציאל הגלום באוטומציה </li></ul><ul><li>לארגונים המפתחים כלי בדיקה בעצמם </li></ul><ul><li>אפילו לארגונים ללא כלי בדיקה </li></ul>
 16. 16. אפשר לראות את זה עובד <ul><li>מוזמנים לראות הדגמה בדוכן טסנת </li></ul><ul><li>מוזמנים לפגוש את לקוחותינו שכבר נהנים מהפתרון </li></ul><ul><li>מוזמנים להזמין POC </li></ul>

×