Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comp vision

158 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Comp vision

 1. 1. ‫-‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫מה כל כך מסוכן ב-‬ ‫תגמול בכירים‬ ‫?‬ ‫אבי ניר‬ ‫‪CompVision‬‬ ‫אוקטובר 3102‬ ‫1‬
 2. 2. ‫‪ CompVision‬ב- 06 שניות‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫•‬ ‫אנו מתמחים ומתמקדים ב:‬ ‫•‬ ‫תכנון, בניית והטמעת תהליכים ופתרונות בתחום השכר, התגמולים וההטבות‬ ‫(‪.(Compensation & Benefits‬‬ ‫•‬ ‫תגמול בכירים ונושאי משרה – בניית מדיניות, תכניות, תהליכים וכלים.‬ ‫•‬ ‫ניהול הביצועים – בניית מערכות מדדים, יעדים וקשר לתגמול‬ ‫•‬ ‫ניהול מערך העיסוקים בארגון - תיאורי עיסוקים, מדרג ארגוני‬ ‫•‬ ‫ובקיצור, ביצירת קשר מעשי בין האסטרטגיה והפעילות העסקית, לבין‬ ‫מוטיבציה, מחויבות, ביצועים ותגמול.‬ ‫•‬ ‫לקוחות עד כה - כ- 003 חברות וארגונים, מגוון תעשיות ותחומים‬ ‫•‬ ‫תגמול בכירים – ליווי כ-05 חברות בבניית מדיניות תגמול בהתאם‬ ‫לדרישות תיקון 02 במהלך 3102‬ ‫2‬ ‫2‬
 3. 3. ‫רשימת לקוחות חלקית‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫3‬
 4. 4. ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫מה יצא לכם מזה? או – ??‪What’s In It For Me‬‬ ‫• תהיו קצת יותר מחודדים בקשר לדרישות תיקון 02‬ ‫• תכירו על קצה המזלג היבטים של סיכון הקשורים‬ ‫לתגמול בכירים – בדגש על המרכיב המשתנה!‬ ‫• תוכלו לבדוק עם עצמכם לגבי:‬ ‫• רלוונטיות הנושא בארגון שלכם (גם אם אינכם חברה ציבורית)‬ ‫• ותשאלו את עצמכם - "האם יש משהו שעלי לבדוק/לעשות בסוגיית‬ ‫תגמול הבכירים בארגון שלי?"‬ ‫סיכון - אירוע שהתרחשותו עלולה לפגוע באדם או בארגון. הפגיעה‬ ‫עלולה להיות פגיעה בגוף או בנפש, פגיעה כספית או פגיעה תדמיתית.‬ ‫4‬
 5. 5. ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫מה מסוכן כאן? דוגמה מס' 1‬ ‫רכיב הבונוס למנכ"ל וליו"ר:‬ ‫"מובהר כי סכום הבונוס השנתי למנכ"ל החברה, בגין‬ ‫שנה רלבנטית, ייקבע לפי שתי קטגוריות: המידה‬ ‫בה יושג יעד הרווח של החברה לשנה הרלבנטית‬ ‫והערכת דירקטוריון...‬ ‫ביחס ליו"ר הדירקטוריון:‬ ‫סכום הבונוס השנתי ליו"ר הדירקטוריון של החברה,‬ ‫בגין שנה רלבנטית, ייקבע לפי המידה בה יושג יעד‬ ‫הרווח של החברה לשנה הרלבנטית..."‬ ‫הסיכון – עלול ליצור מוטיבציה ליו"ר ולמנכ"ל להנמיך יעדים..‬ ‫איך מתמודדים? בונוס המטרה הוא % מיעד הרווח‬ ‫5‬
 6. 6. ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫מה מסוכן כאן? דוגמה מס' 2‬ ‫"התקרה הכוללת למענקים השנתיים לנושאי משרה‬ ‫לא תעלה על %01 מתוך ה- ‪ EBITDA‬המתוקצב לכל‬ ‫שנה...‬ ‫במקרה בו הרווח הנקי בשנה מסוימת יהיה שלילי,‬ ‫ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יביאו זאת בחשבון,‬ ‫יבחנו את נסיבות העניין והשלכותיהן על המענק‬ ‫וישקלו לעשות שימוש בסמכותם להפחתת המענק‬ ‫השנתי"‬ ‫הסיכון – ‪ EBITDA‬חיובי ורווח נקי אפסי או אפילו שלילי + שיקול דעת‬ ‫איך מתמודדים? קביעת מינימום רווח נקי כתנאי לתשלום הבונוס‬ ‫6‬
 7. 7. ‫מה מסוכן כאן? דוגמה מס' 3‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫• בגין תשואה להון של עד וכולל %7 לא תהיה‬ ‫זכאות למענק.‬ ‫• בגין תשואה להון הגבוהה מ-%7 ועד תשואה להון‬ ‫של %21 תהיה זכאות למענק, באופן ליניארי עם‬ ‫התשואות.‬ ‫הסיכון – "סף" תשואה להון המזכה בבונוס נמוך + קל להגיע למקס'.‬ ‫איך מתמודדים? בדיקה היסטורית של נתוני ביצוע + תחזית ריאלית‬ ‫להמשך – ניתן לטפל גם בקצוות וגם בטווח‬ ‫7‬
 8. 8. ‫מדיניות תגמול בכירים –‬ ‫השחקנים ומה הם רוצים‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫לקוחות‬ ‫(איכות, שירות, זמינות, מחיר)‬ ‫דירקטוריון‬ ‫(תוצאות, ביצועים,‬ ‫הובלה,‬ ‫שכולם יידעו כמה‬ ‫אנחנו מוצלחים)‬ ‫החברה‬ ‫מנהלים / עובדים‬ ‫(אתגר, סיפוק,‬ ‫קידום,‬ ‫תגמול, הערכה,‬ ‫בטחון תעסוקתי‬ ‫שקט תעשייתי)‬ ‫בעלי המניות‬ ‫(החזר על השקעה)‬ ‫8‬ ‫"אני מתפשר ומתפשר עד שאני משיג את מה שאני רוצה"‬ ‫סודי- לשימוש פנימי בלבד‬ ‫-לוי אשכול‬ ‫8‬
 9. 9. ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫בואו נעשה את זה מסודר‬ ‫• תיקון 02 – מאיפה זה הגיע?‬ ‫• "מוקד הרעש" – התגמול המשתנה (תלוי‬ ‫ביצועים)– בעיקר דוגמאות‬ ‫9‬
 10. 10. ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫מבנה חבילת התגמול‬ ‫המרכיב הקבוע‬ ‫שכר קבוע‬ ‫שכר חודשי‬ ‫(משכורת)‬ ‫תגמול‬ ‫המרכיב המשתנה‬ ‫משתנה מזומן‬ ‫בונוס שנתי‬ ‫מענק ארוך טווח‬ ‫תכניות "פאנטום"‬ ‫תנאים נלווים‬ ‫ביטוח פנסיוני‬ ‫קרן השתלמות‬ ‫רכב / אחזקת רכב‬ ‫חופשה, מחלה‬ ‫דמי הבראה‬ ‫וכדומה‬ ‫תגמול הוני‬ ‫אופציות‬ ‫מניות חסומות‬ ‫הסיכון – חוסר הלימה בין הישגי ויכולות הפירמה לתגמול‬ ‫המנהלים שלה‬ ‫01‬
 11. 11. ‫-‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫תיקון 02 לחוק החברות‬ ‫(האם הכניסו לנו "עז"?)‬ ‫נולד מתוך ה"כמה" ועוסק בעיקר ב"איך"‬ ‫11‬
 12. 12. ‫תזכורת - עיקרי תיקון 02‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫1. מינוי ועדת תגמול‬ ‫חובה למנות ועדת תגמול, שיהיו חברים בה לפחות שלושה דירקטורים,‬ ‫כל הדח"צים יהיו חברים בה והם יהיו רוב חבריה‬ ‫2. קביעת מדיניות תגמול ואישורה‬ ‫א. קביעת כל מרכיבי המדיניות על פי דרישות החוק‬ ‫ב. אישור באסיפה כללית ברוב מיוחד (רוב מקרב המיעוט!)‬ ‫3. אישור תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה‬ ‫מעבר לחובה לקבוע מדיניות תגמול כללית, מחייב החוק גם תהליכי אישור‬ ‫לקביעתם הפרטנית של תנאי הכהונה של נושאי המשרה השונים.‬ ‫21‬
 13. 13. ‫מדיניות התגמול –‬ ‫הדברים החשובים בהיבט הסיכון‬ ‫•‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫בחינת היחס בין עלות שכר נושא המשרה לעלות שכר עובדי החברה‬ ‫(ממוצע וחציון) – עניין יחסי העבודה בחברה..‬ ‫•‬ ‫תשלום התגמול המשתנה (בונוסים/מענקים) על פי קריטריונים‬ ‫מדידים (שיקול דעת מצומצם בלבד = חלק לא מהותי)‬ ‫•‬ ‫חובה לקבוע יחס בין רכיבים קבועים למשתנים‬ ‫•‬ ‫חובה לקבוע תיקרה לרכיבים המשתנים:‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫בונוסים במזומן במועד תשלומם‬ ‫רכיבי תגמול הוני (אופציות/מניות) במועד הענקתם‬ ‫תקרה למענקי הפרישה‬ ‫31‬
 14. 14. ‫ונעבור לסיכונים:‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫המרכיב הקבוע:‬ ‫• שכר קבוע גבוה מאוד – עלויות חריגות + למה להתאמץ?‬ ‫בסה"כ רוצה להגיע הביתה בשלום..‬ ‫• שכר קבוע נמוך מאוד (ותגמול תלוי ביצועים גבוה‬ ‫מאוד) – בוא וניקח כמה שיותר סיכונים, זו הדרך היחידה‬ ‫להגיע לתגמול משמעותי...‬ ‫מלכודת הבנצ'מרק (או – למי יש יותר גדול) – למי ואיך משווים?‬ ‫פגשתם מנהל בכיר שחושב שנכון שהוא יהיה בשליש התחתון?‬ ‫41‬
 15. 15. ‫עוד סיכונים:‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫התגמול המשתנה (במזומן) 1:‬ ‫סיכונים המסתתרים ברכיבי התגמול:‬ ‫•‬ ‫מנהלים שמתוגמלים כשיתכן שלבעלי המניות לא יוותר רווח (לדוגמה:‬ ‫בונוס המבוסס רק או בעיקר על הכנסות, על ‪)EBITDA‬‬ ‫•‬ ‫תשלום גם כשההישגים נמוכים – אין תנאי סף לתשלום הבונוס (רווח‬ ‫מינימאלי, תשואה להון וכיוצ"ב) או שהסף נמוך מידי‬ ‫•‬ ‫בונוס על ביצוע רכישות – האם לא פוגע בשיקול הדעת של הרוכשים‬ ‫לגבי כדאיות העסקה? עוד יותר מסוכן כשסכום הבונוס עולה ככל שהעסק‬ ‫הנרכש יקר יותר.‬ ‫האם נדרשת הלימה מוחלטת בין ביצועי מנהלים לרווח בעלי המניות?‬ ‫האם למנהלים יש השפעה מוחלטת על השורה התחתונה?‬ ‫51‬
 16. 16. ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫ועוד סיכונים:‬ ‫התגמול המשתנה (במזומן) 2:‬ ‫סיכונים המסתתרים בשיטת התגמול:‬ ‫•‬ ‫טווח קצר מול טווח ארוך – "נמקסם את הרווחים השנה ונקבל בונוס גדול!‬ ‫ובשנה הבאה... "אחרי המבול".. ממילא אין קנסות ולא נצטרך להחזיר.."‬ ‫•‬ ‫תשלום בשיקול דעת (ובדיעבד) – הלב (היהודי) הרחום – "נכון, לא עמדו‬ ‫ביעדים אבל היתה שנה קשה בכלכלה העולמית וההנהלה התאמצה מאוד‬ ‫וזה בכלל שער ה- $"‬ ‫•‬ ‫תקרות לבונוס– כמה זה הרבה?‬ ‫"בסופו של דבר, שיקול הדעת הוא השיטה הטובה ביותר" אומרים‬ ‫מנהלים בכירים רבים – אולי הם צודקים?‬ ‫המחוקק חושב אחרת!‬ ‫61‬
 17. 17. ‫הסיכונים - דילול ללא תוצאות‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫התגמול (המשתנה) מבוסס הון (אופציות ו/או מניות):‬ ‫• אופציות – במקרה של מניה "תקועה", יכול לעודד נטילת סיכונים ו/או‬ ‫לא יעודד מוטיבציה ויחד עם זאת גם ידלל את בעלי המניות וגם נרשמה‬ ‫הוצאה לחברה‬ ‫• מניות – תמיד "בתוך הכסף" לא מעודד מאמץ מיוחד‬ ‫• אז מה עושים:‬ ‫•‬ ‫מחיר מחוץ לכסף‬ ‫•‬ ‫הוספת תנאי ביצוע (בנוסף לזמן)‬ ‫כמה השפעה יש באמת למנהלים הבכירים על מחיר המניה?‬ ‫71‬
 18. 18. ‫ולקינוח – המפקח על הבנקים – 31/8/72‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫• תאגיד בנקאי יקבע יחסים הולמים בין התגמול‬ ‫המשתנה לבין התגמול הקבוע, כך שהתגמול המשתנה‬ ‫המירבי לא יעלה על %001 מהתגמול הקבוע עבור כל‬ ‫עובד.‬ ‫• בתנאים חריגים וכפוף לדרישות בהוראה, ניתן לקבוע‬ ‫שהתגמול המשתנה המירבי יגיע עד ל-%002 מהתגמול‬ ‫הקבוע.‬ ‫• תאגיד בנקאי לא יעניק ולא ישלם תגמולים משתנים‬ ‫במהותם שאינם מותני ביצועים, למעט מענק חתימה‬ ‫לעובד מרכזי חדש בקבוצה הבנקאית, המוגבל לשנת‬ ‫העבודה הראשונה.‬ ‫ואם זאת לא‬ ‫אז מה זה??‬ ‫81‬
 19. 19. ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫ניהול סיכונים - של מי?‬ ‫91‬
 20. 20. ‫ולסיכום..‬ ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫•‬ ‫מי מכיר אדם שחושב שמשלמים לו יותר מידי??‬ ‫•‬ ‫נושא התגמול החומרי של מנהלים מקיף סוגיות של ערכים, תפיסות עולם,‬ ‫הערכה עצמית, ציפיות, מקומי ביחס לסביבה, תחושת ההתקדמות ועוד.‬ ‫כסף עם רגשות כבר אמרנו?‬ ‫•‬ ‫תיקון 02 נולד מתוך ראיה של הקטנת סיכונים ויצירת איזונים. הוא מסבך את‬ ‫הדברים (וגם מרגיז את חלק מהמנהלים) ויחד עם זאת, יוצר הזדמנות לחיזוק‬ ‫עקרונות של ממשל תאגידי, קריטריונים ברורים להגדרת הצלחה ותגמול‬ ‫בגינה, הוגנות, איזון אינטרסים ועוד כמה דברים טובים.‬ ‫והכי חשוב – מחזק את השימוש בתגמול ככלי ניהולי!‬ ‫02‬
 21. 21. ‫מה כל כך מסוכן‬ ‫בתגמול בכירים?‬ ‫בהצלחה‬ ‫תשמרו על קשר‬ ‫אבי ניר‬ ‫‪avi@compvision.co.il‬‬ ‫"אם אתה עובד רק בשביל המשכורת שלך, לא משנה כמה אפסים‬ ‫יש בה, אתה עדיין בתחתית סולם ההגשמה העצמית" (ג'ק ניקולסון)‬ ‫12‬

×