Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ועידת קמעואנות 2014, סליקת תשלומים בקמעונאות, שי פרמינגר ERN

706 views

Published on

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ועידת קמעואנות 2014, סליקת תשלומים בקמעונאות, שי פרמינגר ERN

 1. 1. ‫ועידת קמעונאות‬ ‫סליקת תשלומים‬ ‫בקמעונאות‬ ‫שי פרמינגר‬ ‫מנכ"ל ‪ERN‬‬
 2. 2. ‫למי מהנוכחים יש‬ ‫פה פנקס צ'קים?‬
 3. 3. ‫כמות הצ'קים בישראל‬ ‫021 מיליון‬ ‫צ'קים בשנה‬ ‫*נתונים:בנק ישראל‬
 4. 4. ‫סכום הצ'קים בישראל‬ ‫009₪‬ ‫008₪‬ ‫727‬ ‫מיליארד ₪‬ ‫007₪‬ ‫678‬ ‫מיליארד ₪‬ ‫006₪‬ ‫005₪‬ ‫004₪‬ ‫003₪‬ ‫002₪‬ ‫001₪‬ ‫שנת 9002‬ ‫*נתונים: בנק ישראל‬ ‫שנת 3102‬ ‫0₪‬
 5. 5. ‫עסקה ממוצעת בצ'ק בישראל‬ ‫005,7₪‬ ‫000,7₪‬ ‫634,7₪‬ ‫005,6₪‬ ‫000,6₪‬ ‫005,5₪‬ ‫000,5₪‬ ‫005,4₪‬ ‫899,5₪‬ ‫גידול של %42 ב 5 שנים‬ ‫000,4₪‬ ‫שנת 9002‬ ‫סכום צ'ק ממוצע‬ ‫*נתונים: בנק ישראל‬ ‫שנת 3102‬
 6. 6. ‫התפלגות התשלומים בקמעונאות‬ ‫053₪‬ ‫003₪‬ ‫052₪‬ ‫002₪‬ ‫צ'קים‬ ‫19 מיליארד ₪‬ ‫צ'קים‬ ‫88 מיליארד ₪‬ ‫צ'קים‬ ‫59 מיליארד ₪‬ ‫051₪‬ ‫001₪‬ ‫כרטיסי אשראי‬ ‫481 מיליארד ₪‬ ‫כרטיסי אשראי‬ ‫891 מיליארד ₪‬ ‫05₪‬ ‫כרטיסי אשראי‬ ‫312 מיליארד ₪‬ ‫0₪‬ ‫שנת 1102‬ ‫שנת 0102‬ ‫צ'קים‬ ‫*אומדן ‪ ERN‬ונתוני חברות האשראי‬ ‫כרטיסי אשראי‬ ‫שנת 2102‬
 7. 7. ‫עסקה ממוצעת בקמעונאות‬ ‫002,1 ₪‬ ‫000,1 ₪‬ ‫צ'קים‬ ‫410,1 ₪‬ ‫צ'קים‬ ‫588 ₪‬ ‫008 ₪‬ ‫צ'קים‬ ‫₪ 680,1‬ ‫006 ₪‬ ‫004 ₪‬ ‫002 ₪‬ ‫כרטיסי אשראי‬ ‫242 ₪‬ ‫-₪‬ ‫כרטיסי אשראי‬ ‫₪ 832‬ ‫שנת 2102‬ ‫שנת 1102‬ ‫צ'קים‬ ‫*נתוני ‪ ERN‬ונתוני חברות האשראי‬ ‫כרטיסי אשראי‬ ‫כרטיסי אשראי‬ ‫132 ₪‬ ‫שנת 3102‬
 8. 8. ‫דוגמאות לאחוז השימוש בצ'קים‬ ‫לפי ענף‬ ‫%53‬ ‫%03‬ ‫%53‬ ‫%52‬ ‫%02‬ ‫%51‬ ‫%81‬ ‫%01‬ ‫%5‬ ‫%9‬ ‫%0‬ ‫מזון‬ ‫מוצרי חשמל‬ ‫אחוז צ'קים מהמחזור‬ ‫*אומדן ‪ERN‬‬ ‫שירותים לרכב‬
 9. 9. ‫יתרונות השימוש לבית העסק‬ ‫הגדלת מחזור‬ ‫המכירות‬
 10. 10. ‫יתרונות השימוש לבית העסק‬ ‫הגדלת מחזור המכירות‬ ‫‪ ‬הרחבת חוג הלקוחות - לא מפסידים לקוחות‬ ‫שמעוניינים לשלם בבתי עסק שמקבלים צ'קים‬ ‫‪ ‬העמקת מכירה מלקוחות קיימים‬
 11. 11. ‫יתרונות ללקוח הסופי‬
 12. 12. ‫יתרונות למשלמי הצ'קים‬ ‫אשראי חוץ בנקאי -‬ ‫מעבר למסגרת שניתנה ע"י‬ ‫הבנקים וחברות כרטיסי‬ ‫האשראי.‬
 13. 13. ‫יתרונות השימוש בצ'קים‬ ‫גמישות בתאריכים ובסכומים‬
 14. 14. ‫חשבונות מוגבלים‬
 15. 15. ‫חשבונות מוגבלים ע"י בנק ישראל‬ ‫000,006‬ ‫000,005‬ ‫037,125‬ ‫000,004‬ ‫000,003‬ ‫000,002‬ ‫000,001‬ ‫0‬ ‫227,861‬ ‫שנת 3002‬ ‫מספר החשבונות המוגבלים‬ ‫*נתונים: בנק ישראל‬ ‫שנת 2102‬
 16. 16. ‫חברת ‪ERN‬‬ ‫• הוקמה בשנת 1002 - בבעלות משפחת נתנזון מארה"ב‬ ‫• עד שנת 2102 הייתה בבעלות משותפת עם חברת‬ ‫• 061 עובדים‬ ‫• מודל ניהול סיכונים ייחודי לאישור עסקאות‬ ‫• מערכות החברה פרוסות בכ- 31 אלף נקודות מכירה‬ ‫• החברה ביצעה סליקת תשלומים של כ-4 מיליארד ₪‬ ‫בשנת 3102‬
 17. 17. ‫איך זה עובד?‬ ‫לקוח מבקש לשלם בצ'ק‬ ‫לבית העסק‬ ‫קבלת תשובה בתוך 5 שניות‬ ‫בית העסק משדר את‬ ‫העסקה בזמן אמת‬
 18. 18. ‫איך זה עובד?‬ ‫"אישור"‬ ‫"נדחה"‬ ‫בית העסק מפקיד את‬ ‫הצ'ק בחשבון הבנק שלו‬ ‫הצ'ק מכובד‬ ‫בבנק‬ ‫הצ'ק‬ ‫"חוזר"‬ ‫זיכוי ע"י‬ ‫הבנק‬ ‫זיכוי ע"י‬ ‫‪ERN‬‬ ‫העסקה נבדקת‬ ‫‪ Online‬מול‬ ‫מוקד אישורים‬ ‫מאושר‬ ‫נדחה‬ ‫העסקה נדחית‬ ‫בית העסק‬ ‫רשאי לוותר על‬ ‫העסקה או‬ ‫לבצע אותה על‬ ‫אחריותו‬
 19. 19. ‫יתרונות השימוש בשירותי ‪ERN‬‬ ‫• אין יותר צ'קים חוזרים‬ ‫• חסכון בתפעול ובעלויות גבייה‬ ‫• אין בעיה תזרימית בגין צ'קים שחזרו‬ ‫• תהליך אישור יעיל ומהיר - אנו מאשרים עסקה תוך 5 שניות‬
 20. 20. ‫בין לקוחותינו‬
 21. 21. ‫תודה על ההקשבה !‬ ‫סליקת תשלומים‬

×