Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fiziologjia e syrit

 • Login to see the comments

Fiziologjia e syrit

 1. 1. Fiziologjia e Syrit
 2. 2. Ndiesia e të Parit - SyriObjektivatStudentët duhet të:• Numrojnë strukturat ndihmëse të syrit dhe kokërrdhokut.• Përshkruajnë formimin e fëtyrës së objektit, refraksioni, akomodimi dhe kostrikcioni dhe dilatimi i bebëzës• Përshkruajnë përcjelljen e signaleve visuale prej retinës deri në qendrat optike.
 3. 3. Strukturat ndihmëse të syrit• Kapaku i syrit – mbonë syrin gjatë gjumit, dritës së fortë, trupave të huaj dhe shpërndan lotin duke lyrsuar kokërrdhokun.• Aparati lakrimal – aparati i lotit, përbëhet prej gjëndrave të cilat prodhojnë lotin, i cili ka krypra, mukus dhe lizozime, enzime kundër bakterieve.• Muskujt e jashtëm të syrit – mundësojnë lëvizjen e kokërdhokut. Inervohen nga nervat kranial (II, IV dhe VII).
 4. 4. Prerja sagitale e syrit, në të cilen shifen organet ndihmëse të shqisës së të parit.
 5. 5. Muskujt e jashtëm të syrit të djathtë
 6. 6. Anatomia e syritKa tri shtresa:2. Tunica fibrosa – kornea transparente dhe sklera e bardha e syrit (ind lidhor).3. Tunica vascularis – koroida, trupi ciliar dhe irisi (pupilla).4. Retina – disku optikë, shtresa pigmentoze dhe shtresa nervore. Shtresa nervore ka shtresën e fotoreceptorëve, shtresën e qelizave bipolare dhe shtresën e qelizave ganglionare të cilat formojnë nervin optik.
 7. 7. Shtresat e syrit
 8. 8. Anatomia e syrit• Në retinë ekziton një strukturë që quhet macula lutea (njolla e verdhë) – vendi I mprehtësisë më të madhe.• Është edhe macula cekae – (njolla e verbër) veni prej ku del n.optik. Nuk fotoreceptorë. Drita kalon nër strukturat e aparatit dioptrik (apari përthyes), kornea, lens, kamera bulbi anterio et posterio, corpus vitreum dhe arrin në retinë ku fokusohet.
 9. 9. Fiziologjia e Syrit• Fotoreceptorët ndahen në kone dhe shkopinj dhe kanë pigmentin e të parit që quhet rodopsinë te shkopinjt dhe fotopsinë te konet. Opsinet lidhen me pigmentin që quhet retinal, derivat i vitaminës A, i cili formohet prej karotenoidëve. Kur rrezet e dritës bien në fotoreceptorë atëherë pigmenti i të parit zbërthehet duke mundësuar krijim e potencialit receptor i cili përcjellet me rrugën optike deri në korteksin visual.
 10. 10. Retina – shtresat e qelizave nervore
 11. 11. Rruga optike1. Aksonet e qelizave ganglionare ndërtojë nervin optik.2. Fijet nervore nga gjysmat temporale të pakryqëzuara vazhdojnë deri në nukleus genikulatus lateralis të tallamusit të anës së njajtë.3. Fijet nervore nga gjysmat nazale kryqëzohen në nivelin e kijazma otike dhe arrijnë në tallamusin e anës së kundërt.4. Prej tallamusit vazhdojnë ngacmimet deri në korteksin vizual primar të anës së njajtë.
 12. 12. Spektri elektromagnetik
 13. 13. Rruga nervore optike
 14. 14. Prerja gjatësore (sagitale) e syrit
 15. 15. Dukja e vërtetë e murit të pasëm të syrit-retinës e parë me oftalmoskop
 16. 16. Disku optik- njolla e verbër-macula ceaca
 17. 17. Shtresat e retinës
 18. 18. Refraksioni i dritësd) Përthyerrja e rrezeve te thjerrëza konkave.o) Përthyerja e rrezeve te thjerrëza konvekse.
 19. 19. a) b) c) a) Reflektimi nga objekti në distancë b) Reflektimi nga objekti në afërsi c) Akomodimi –përshtatja
 20. 20. Fotoreceptorët në retinë
 21. 21. Krijimi i fytyrës së objektit në retinë
 22. 22. Fotoreceptorë: konet dhe shkopijtë
 23. 23. Janë tre lloje koneve që absorbojnë pigmentet
 24. 24. a) Në erësirë pigmenti i të paritë, rodopsina është inaktive. Niveli i cAMP është i lartë dhe kanalet për Na dhe K janë të hapura dhe p.i aksionit liron neurotr.b) Drita zbërthen rodopsinën e cila zbëthehet në retinal i cili cGMP e cila mbyll kanalet e Na e K vazhon me dal dhe kjo hiperpolarizon qelizën.c) Kemi rizintezën e molekulës së rodopsinës.
 25. 25. Signalet konvergjojnë në qelizat bipolare e prej këtu në ato ganglionare
 26. 26. Projeksioni i fushës vizive Të parit binokular

×