Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Стандартизація медичних технологій – важливий компонент функціонування системи ОЗ в умовах медичного страхування.: Парій Валентин Дми
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Теорія обмежень (TOC), застосування в медицині

Download to read offline

Теорія обмежень (TOC), застосування в медицині. Олена Лепешина. 2-га Щорічна Конференція "Приватний медичний заклад: організація та управління", м.Київ, 04-05 жовтня 2012 р.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Теорія обмежень (TOC), застосування в медицині

 1. 1. Теорія обмежень,застосування в сфері медичних послугЛепешина Олена04 жовтня 2012 р.Конференція «Приватний медичний заклад: організація та управління» Компанія “МедЕксперт” консалтинг для медицини маркетингові дослідження, медична інформаційна система бізнес-планування, внутрішня логістика
 2. 2. Про Теорію обмеженьТеорія обмежень (Theory of Constraints - TOC) - являється управлінською філософією, яка підказує, як підвищити ефективність роботи організації майже без додаткових інвестицій і без розширення штату працівників. Ця теорія пропонує зосереджувати організаційні ресурси на усуненні обмежень, що заважають організації повністю реалізовувати свій потенціал. Сформулював ТОС ізраїльський фізик Еліяху Голдратт (Eliyahu Goldratt). www.medexpert.com.ua
 3. 3. Основні поняття теорії обмеженняВузьке місце - це місце в системі, де загальні можливості системи лімітуються (обмежуються) одним або кількома компонентами ресурсів (обмеженнями).Обмеження - це щось, що обмежує систему від досягнення більш високої продуктивності в порівнянні з її метою. www.medexpert.com.ua
 4. 4. Приклади асоціацій із теорією обмежень www.medexpert.com.ua
 5. 5. Основні припущення теорії обмеженьТОС полягає на двох основних припущеннях:- системне мислення- якщо обмеження "це щось, що обмежує систему від досягнення більш високої продуктивності в порівнянні з її метою", то кожна система повинна мати принаймні одне (і не більше кількох) обмеження або обмежуючих факторів www.medexpert.com.ua
 6. 6. Типи обмеженьМатеріальні/ресурсні:Дефіцит персоналу, обладнання, інфраструктури для задоволення наявного попиту;Кількісний дефіцит матеріальних ресурсів та/або їх незадовільна якість;Дефіцит фінансових/оборотних ресурсів.Нематеріальні:Обмеження попиту;Недостатня надійність постачальника (наприклад, невиконання строків поставок);Дефіцит знань, необхідних для покращення ефективності бізнесу;Дефіцит професійної компетенції та навичок співробітників для виконання роботи нарівні, необхідному для забезпечення конкурентоздатності;Неповнота законодавчої бази або прийнятих методів роботи організації, що уповільнюєпросування системи до мети;Внутрішня політика компанії щодо певних робочих процесів. www.medexpert.com.ua
 7. 7. Кроки виявлення та усунення обмеження www.medexpert.com.ua
 8. 8. Важливо розпочати у вірному напрямкуНа етапі кроку 1 (виявлення обмеження) до початку аналізу потрібносформулювати основну мету організації та мати чітке розуміння того, якимчином здійснюється вимірювання цієї метиМетою організації можуть бути як фінансові показники, так і якісні. www.medexpert.com.ua
 9. 9. Головний критерій для комерційних організаційУ випадку, коли основною метою є досягнення певних показників фінансовогорезультату ТОС вважає, що головною управлінською задачею має бутизбільшення продуктивності по грошовому потоку, а не зменшення витрат(звичайно в даному випадку мова йде про обґрунтовані витрати компанії)Продуктивність по грошовому потоку – це різниця між доходом від продажів тасобівартістю реалізації за змінними витратами за певний проміжок часу. дохід від продажів змінні продуктивність витрати за грошовим потоком операційні витрати www.medexpert.com.ua
 10. 10. Головним зовнішнім обмеженням в медичній сфері є ОБМЕЖЕННЯ РИНКУ www.medexpert.com.ua
 11. 11. Признаки наявності обмеження ринку- кількості пацієнтів (або послуг, що надаються пацієнтам) недостатньо для підтримки зростання/розвитку компанії- ринок взагалі існує, але через певну причину цей ринок не споживає послуги конкретного медичного закладу або споживає їх недостатньо www.medexpert.com.ua
 12. 12. Обмеження ринку. Крок 1. Крок.1. Виявити обмеженняОсновними індикаторами наявності зовнішнього обмеження являються:Відсутність явно вираженого обмеження потужностей;Продажі знизилися, а кількість працівників та обладнання залишилосяпопереднім. www.medexpert.com.ua
 13. 13. Обмеження ринку. Крок 2. Крок 2. Вирішити, як максимально використати обмеження системиГоловна мета – не втратити нічого з того, що маємо на даному етапі, жодногопацієнта, які є у нас зараз. Головну увагу варто приділити:процесу просування послуг на ринку,роботі з працівниками, що залучені в процес просування,визначенню причин, з яких пацієнти не повертаються в медичний заклад, азвертаються в інші (для того, щоб не допускати повторення цих причин),забезпечення бездоганного обслуговування наявних пацієнтів. www.medexpert.com.ua
 14. 14. Обмеження ринку. Крок 3. Крок 3. Підпорядкувати всі елементи системи (які не є обмеженнями) прийнятому рішеннюРозробити та впровадити конкретні дії за пунктами, про які йдеться впопередньому. www.medexpert.com.ua
 15. 15. Обмеження ринку. Крок 4. Крок 4. Розширити обмеження системиЗнайти/ввести нові послуги або медичні програми. Вийти на нові «географічніринки» (наприклад, налагодити співпрацю з іншими медичними закладами,пацієнтам яких можуть бути потрібними/корисними послуги Вашого медичногоцентру).! Важливо пам’ятати, що крок 4. робиться лише після того, як повністю використанийпотенціал кроків 2 і 3. www.medexpert.com.ua
 16. 16. Обмеження ринку. Крок 5.Крок 5. Якщо попередній крок призвів до того, що обмеження усунулося(перестало бути обмеженням), повертаємося до кроку 1.! Може статися так, що в результаті наших дій по збільшенню продажів тависокої якості обслуговування ми зможемо збільшити ринковий попит напослуги нашого закладу до такого рівня, що це призведе до виникненнявнутрішнього обмеження потужності. www.medexpert.com.ua
 17. 17. Три основні питання, які слід задати собі перед прийняттямрішення щодо дій, направлених на усунення обмеження1. чи збільшить обрана дія продуктивність по грошовому потоку? Якщо "так", то як? різниця між доходом від продажів та собівартістю реалізації за змінними витратами за певний проміжок часу;2. чи зменшиться обсяг вкладень? Якщо "так", то як? всі грошові кошти, які утримуються в системі: товарно-матеріальні запаси, сировина, незакінчене виробництво, матеріали, що планується продати.3. чи відбудеться зменшення операційних витрат? Якщо "так", то наскільки? всі грошові засоби, які уходять із системи: робоча сила, комунальні витрати, витратні матеріали та інше. www.medexpert.com.ua
 18. 18. Три основні питанняЯкщо на всі три питання Ви маєте позитивну відповідь, то рішення є абсолютновірним і принесе користь системі загалом.Якщо ідея не призводить до підвищення продуктивності грошового потоку, Вибезцільно витрачаєте час і, можливо, кошти.Слід спочатку зосередитись на тій частині системи, від якої залежитьзбільшення продуктивності грошового потоку, а вже потім зайнятисяскороченням вкладень та операційних витрат.Потенційна можливість підвищити продуктивність грошового потоку завждинабагато вища. www.medexpert.com.ua
 19. 19. ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯПочаток історії:Медичний заклад (основна частина послуг – консультаційні прийоми) розширивкількість кабінетів прийому за рахунок введення нових спеціалістів. Черезпевний час аналіз структури послуг медичного закладу показав, що кількістьпервинних прийомів складає близько 50%, хоча попередній досвід вказував нате, що структура первинних та повторних прийомів в даному медичному закладімає складати приблизно 20-30 % / 70-80 %.Крім того, керівництво закладу звернуло увагу на збільшення кількості наріканьпацієнтів на роботу відділу реєстратури. www.medexpert.com.ua
 20. 20. Основні причини незадоволеності пацієнтівмедичного закладу складно додзвонитися; надмірно формальне спілкування за телефоном, працівники не приділяють достатньої уваги пацієнту за телефоном, надають неповну інформацію; затримки в обслуговуванні в реєстратурі, неуважність персоналу (як особисто до пацієнта так і до робочого процесу). www.medexpert.com.ua
 21. 21. Характеристики медичного закладу Кількість кабінетів прийому – 10. Кількість працівників в реєстратурі – 4. Графік розкладу прийомів лікарів в медичному закладі побудований таким чином, що початок всіх прийомів припадає на один і той самий час Номінальний час ведення прийомів однаковий – 30 хв. Найбільший потік пацієнтів припадає на період 08-00 - 10-00 ранку та 17-00 – 19-00 вечора www.medexpert.com.ua
 22. 22. Функції відділення реєстратуриОсновними функціями працівників реєстратури були: Координування пацієнтів на прийом (зустріти, направити у відповідний кабінет). Прийом оплат (оформити платіж за послуги, прийняти грошові кошти, видати пацієнту відповідний платіжний документ). Оброблення вхідних дзвінків (запис на прийом, надання інформації про послуги, ціни, лікарів, підготовку до процедур тощо) та вихідних дзвінків (нагадування пацієнтам про прийом у лікаря). Оформлення документації,пов’язаної із страховими компаніями (звіти, акти та ін.) Часткове ведення амбулаторних карт пацієнтів (…). www.medexpert.com.ua
 23. 23. Результати аналізу потоку пацієнтів в реєстратурі.Виявлення обмеження (крок 1.)Аналіз роботи відділу реєстратури показав,що при можливостях приміщення холумедичного закладу, де одночасно(наприклад за 5-6 хвилин до початкуприйомів) досить комфортно можутьперебувати 20 пацієнтів та можливостяходночасно розпочати прийом для 10-типацієнтів, можливості реєстратури в тойсамий час складають - 3 пацієнти www.medexpert.com.ua
 24. 24. Виявлене обмеження процесуОбмеженням процесу в наведеному прикладі виявилася наявність додатковихфункцій у працівників реєстратури: відповіді на дзвінки та оформленняплатежів. www.medexpert.com.ua
 25. 25. Підпорядкування процесу виявленому обмеженнюПідпорядкування процесу виявленому обмеженнюБуло вирішено пропонувати пацієнтам різний час запису таким чином, щобкількість одночасних записів на прийом, за можливості, не була більшою, ніж 5-6пацієнтів. Крім того, пацієнтів просили приходити за 10-15 хвилин до прийому,для того, щоб працівники реєстратури мали змогу приділити пацієнтам передприйомом більше уваги. www.medexpert.com.ua
 26. 26. Розширення можливостей обмеженняРозширення можливостей обмеження- Відокремлення (функціонально і фізично)підрозділ call-центру та каси.- Через 1 місяць роботи в новому режимібуло внесено зміни в розклад прийомівмедичного закладу. Тепер «крок» міжприйомами складає не 30 хвилин, а 15. www.medexpert.com.ua
 27. 27. Основні РезультатиВ результаті, в медичному закладі відмічено наступні покращення:загальний рівень задоволеності пацієнтів підвищився.кількість первинних записів на прийом збільшилася на 30%. www.medexpert.com.ua
 28. 28. Головна мета приватного медичного закладу за ТОСОсновна мета: збільшення потоку пацієнтів і за рахунок цього – збільшеннягрошового потоку.При цьому головним показником ефективності являється не прибутковістьокремої послуги, а економічна/фінансова ефективність всього медичного центраабо, щонайменше, лікувального процесу. www.medexpert.com.ua
 29. 29. Висновок Не дозволяйте інерції стати головним обмеженням у Вашому в медичному закладі ! www.medexpert.com.ua
 30. 30. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!з повагою, Олена Лепешинаweb-site: www.medexpert.com.uae-mail: info@medexpert.com.ua тел. +38044 581 11 33 факс. +38044 581 11 34 www.medexpert.com.ua
 • MaryGoncharuk

  Dec. 8, 2015

Теорія обмежень (TOC), застосування в медицині. Олена Лепешина. 2-га Щорічна Конференція "Приватний медичний заклад: організація та управління", м.Київ, 04-05 жовтня 2012 р.

Views

Total views

978

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

18

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×