Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

English, a l'educació infantil

72 views

Published on

Día a día en las clases de Inglés, CEIP Jesús Navarro i Jover

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

English, a l'educació infantil

  1. 1. A L’EDUCACIÓ INFANTIL ENGLIS H
  2. 2.  A una edat temprana, la segonda llengua és adquirida de forma similar a la llengua materna.  És un procés natural pel cual els xiquets comprenen el que els comuniquen sense tindre necesitat de traduccions. .  Per a poder aconseguir eixos objectius, tot el procés d’ensenyansa-aprenetatge serà presentat en un contexte específic.
  3. 3.  A la nostra escola el contexte és presentarà a través de tres amics: Tommy Tiger, Tina Tortoise i Polly Parrot.  Això farà que els xiquets s’involucren afectivament, estimulen la seua imaginació per a donar significat a les seues paraules
  4. 4.  El mètode que es seguix al col·legi és Litle Jungle Fun. Litle Jungle Fun divideix en 4 lleçons cada unitat. LLIBRE
  5. 5. SESIONS  Sempre es començarà la classe amb les rutines:  Despertar a Polly, cantant.  Days of the week.  Months of the year.  What’s the weather like today?  Numbers  Colours.
  6. 6. PRESENTACIÓ DEL NEW VOCABULARY  En cada tema és presentaràn tres paraules noves, a més de repasar quatre paraules del nivell anterior.  En totes les unitats es visualitzarà una història, on els nostres amics Tommy, Tina i Pilly desenvoluparàn diverses aventures adaptades al contexte del tema a estudiar.
  7. 7.  El vocabulari es presentarà a través dels Flash Cards i dels jocs, amb l’ajuda de les mascotes.
  8. 8.  Utilitzarem la pissarra digital per a jocs interactius.

×