גיליון מס' 7 קמעונאות- דצמבר 2012- McCann Monitor

265 views

Published on

McCann Monitor- חדשות השיווק עם יד על הדופק

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

גיליון מס' 7 קמעונאות- דצמבר 2012- McCann Monitor

  1. 1. ‫קמעונאות‬‫מס‬ ‫גיליון‬7-‫דצמבר‬2102‫אחרינו‬ ‫עקבו‬‫יקרים‬ ‫קוראים‬,‫תחילת‬3102‫שנת‬ ‫את‬ ‫לסכם‬ ‫הזמן‬ ‫בדיוק‬ ‫היא‬3103‫כדאי‬ ‫אליהם‬ ‫התחומים‬ ‫את‬ ‫ולמפות‬‫הקרובה‬ ‫בשנה‬ ‫לב‬ ‫לשים‬.‫שני‬ ‫מצד‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫הפיתוחים‬ ‫והתקדמות‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫הכלכלי‬ ‫המשבר‬ ‫עקב‬ ‫הודאות‬ ‫וחוסר‬ ‫המיתון‬ ‫המשך‬,‫הובילו‬‫במהלך‬3103‫רבים‬ ‫אתגרים‬ ‫ויצרו‬ ‫הצרכנים‬ ‫בהתנהגות‬ ‫משמעותיים‬ ‫לשינויים‬(Showrooming,‫הידרדרות‬‫הפיזיים‬ ‫המסחר‬ ‫שטחי‬ ‫אפקטיביות‬,‫וכו‬ ‫מקוון‬ ‫המסחר‬ ‫לעבר‬ ‫הצרכנים‬ ‫התקדמות‬),‫הקמעונאים‬ ‫את‬ ‫שמצריכים‬‫בהתאם‬ ‫חדשנות‬ ‫ולייצר‬ ‫התאמות‬ ‫לבצע‬ ‫המסורתיים‬.‫ימשיכו‬ ‫שהאתגרים‬ ‫כמובן‬ ‫סביר‬‫להטריד‬‫הקמעונאים‬ ‫מנוחת‬ ‫את‬‫חדשים‬ ‫יצמחו‬ ‫ואף‬,‫שנת‬ ‫את‬ ‫אם‬ ‫אך‬3103‫בסי‬ ‫כשנה‬ ‫לאפיין‬ ‫ניתן‬‫האתגרים‬ ‫מן‬,‫שנת‬ ‫כי‬ ‫מסתמן‬3102‫שנה‬ ‫גם‬ ‫תהיה‬‫פתרונות‬ ‫של‬-‫שבה‬ ‫שנה‬,‫התחזיות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לפחות‬,‫השראה‬ ‫ומעוררי‬ ‫יצירתיים‬ ‫פתרונות‬ ‫לראות‬ ‫נזכה‬.‫חדשים‬ ‫שיווק‬ ‫ערוצי‬ ‫להתפתחות‬ ‫עדים‬ ‫נהיה‬ ‫אנו‬,‫המקוונים‬ ‫הסחר‬ ‫בערוצי‬ ‫לגידול‬ ‫בהתאם‬.‫לדוגמא‬ ‫כך‬,‫לקרוא‬ ‫תוכלו‬‫רשת‬ ‫על‬Target‫ת‬ ‫לייצר‬ ‫שהחלה‬‫ולצרכנים‬ ‫לצופים‬ ‫המאפשר‬ ‫מקורית‬ ‫אינטרנט‬ ‫בסדרת‬ ‫ודינמי‬ ‫חדש‬ ‫שיווקי‬ ‫וכן‬‫מהסרטון‬ ‫ישירות‬ ‫מוצרים‬ ‫לרכוש‬ ‫הפוטנציאליים‬/‫החברה‬ ‫אתר‬.‫רשת‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬Wal-Mart‫שירות‬ ‫לבין‬‫ובמקביל‬ ‫ברשת‬ ‫שמושקים‬ ‫חדשים‬ ‫למוצרים‬ ‫הצרכנים‬ ‫את‬ ‫לקרב‬ ‫שמאפשר‬ ‫ייחודי‬ ‫התנסות‬,‫שחקנים‬ ‫של‬ ‫כניסתם‬‫ל‬ ‫חדשים‬‫המקוונת‬ ‫הקמעונאות‬ ‫זירת‬,‫בשרשרת‬ ‫אנכית‬ ‫אינטגרציה‬ ‫ומבצעים‬ ‫התפעוליים‬ ‫האתגרים‬ ‫את‬ ‫שמנצלים‬‫ייחודיים‬ ‫מוצרים‬ ‫לצרכנים‬ ‫להציע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הערך‬,‫ובמחירים‬ ‫גבוהה‬ ‫באיכות‬"‫נפש‬ ‫לכל‬ ‫שווים‬."‫כמובן‬ ‫זאת‬ ‫כל‬,‫חו‬ ‫ברמת‬ ‫שהכרנו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שמשנים‬ ‫והטבלטים‬ ‫המובייל‬ ‫ערוץ‬ ‫צמיחת‬ ‫את‬ ‫שהזכרנו‬ ‫בלי‬‫הצרכן‬ ‫וית‬‫מיקום‬ ‫מבוססות‬ ‫אפליקציות‬ ‫של‬ ‫בתצורה‬ ‫יצירתיים‬ ‫פתרונות‬ ‫ושמספקים‬ ‫והקונה‬,‫טכנולוגיית‬Augmented Reality(‫רבודה‬ ‫מציאות‬)‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫באמצעות‬ ‫מעגלים‬ ‫וסגירת‬-Big Data.‫ומאתגרת‬ ‫מעניינת‬ ‫שנה‬ ‫להיות‬ ‫שהולכת‬ ‫ספק‬ ‫אין‬.‫כמובן‬ ‫אנחנו‬,‫עם‬ ‫ולהיות‬ ‫ולעדכן‬ ‫להתעדכן‬ ‫להמשיך‬ ‫נדאג‬‫הדופק‬ ‫על‬ ‫יד‬.‫מהנה‬ ‫קריאה‬!‫לקריאת‬McCann Monitor‫כאן‬ ‫לחצו‬

×