Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

גיליון מס' 10 קמעונאות- מרץ 2013- McCann Monitor

572 views

Published on

McCann Monitor- חדשות השיווק עם יד על הדופק

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

גיליון מס' 10 קמעונאות- מרץ 2013- McCann Monitor

  1. 1. ‫קמעונאות‬‫מס‬ ‫גיליון‬01-‫מרץ‬1103‫אחרינו‬ ‫עקבו‬‫יקרים‬ ‫קוראים‬,‫עולמנו‬,‫נדמה‬ ‫כך‬,‫לדיגיטלי‬ ‫והופך‬ ‫הולך‬-‫הסלולארי‬ ‫המכשיר‬,‫השונות‬ ‫האפליקציות‬,‫מלווים‬ ‫האינטרנט‬ ‫ורשת‬ ‫המחשב‬‫שלו‬ ‫הצרכנית‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫וגדל‬ ‫הולך‬ ‫בחלק‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬.‫אחרת‬ ‫קמעונאית‬ ‫אצל‬ ‫יותר‬ ‫זול‬ ‫מחיר‬ ‫לחפש‬ ‫היכולת‬,‫הביא‬‫נעימה‬ ‫קניות‬ ‫חווית‬ ‫של‬ ‫ביצירתה‬ ‫להתמקד‬ ‫רבות‬ ‫קמעונאיות‬,‫איכות‬‫וייחודית‬ ‫ית‬,‫ותבטיח‬ ‫ממתחרותיהן‬ ‫אותן‬ ‫שתבדל‬‫שלהן‬ ‫הלקוחות‬ ‫קהל‬ ‫מצד‬ ‫נאמנות‬.‫הכל‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫במהלך‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫לכך‬ ‫דוגמא‬-‫הבריטית‬ ‫בו‬Selfridges‫שהקימה‬,‫ייחודי‬ ‫קמפיין‬ ‫לטובת‬,"‫שקט‬ ‫פינות‬"‫מיתוגי‬ ‫רעש‬ ‫נטולי‬,‫בחנויות‬ ‫וויזואלי‬ ‫קולי‬.‫על‬ ‫משפיע‬ ‫לגורם‬ ‫הופכת‬ ‫הקנייה‬ ‫חווית‬‫השיקו‬ ‫מערך‬‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫לים‬,‫ממחיר‬ ‫יותר‬ ‫אפילו‬-‫האמריקאיות‬ ‫המכולות‬ ‫התאחדות‬ ‫שערכה‬ ‫סקר‬ ‫לפי‬ ‫כך‬.‫כן‬ ‫על‬,‫לק‬ ‫שיבטיחו‬ ‫שירותים‬ ‫כיום‬ ‫מפתחות‬ ‫רבות‬ ‫קמעונאיות‬‫וייחודית‬ ‫מיוחדת‬ ‫קניות‬ ‫חווית‬ ‫לקוחותיהן‬ ‫הל‬.‫במפתיע‬ ‫לא‬,‫הדיגיטלי‬ ‫הערוץ‬ ‫הוא‬ ‫שכזו‬ ‫קניות‬ ‫חווית‬ ‫ליצור‬ ‫בניסיון‬ ‫הקמעונאיות‬ ‫בידי‬ ‫שנמצאים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הכלים‬ ‫אחד‬.‫עלייתו‬‫חדשות‬ ‫מסחר‬ ‫ופלטפורמות‬ ‫עסקיות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫של‬ ‫התפתחותן‬ ‫שהביא‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ערוץ‬ ‫של‬–‫לשינוי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬‫ושיפ‬ ‫מהותי‬‫המסורתיים‬ ‫הקניות‬ ‫ערוצי‬ ‫של‬ ‫ניכר‬ ‫ור‬,‫הפיזיים‬.‫הדיגיטליים‬ ‫היישומים‬ ‫על‬ ‫לקרוא‬ ‫תוכלו‬ ‫זה‬ ‫בגיליון‬‫הקנייה‬ ‫מסע‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫בכדי‬ ‫הפיזי‬ ‫במרחב‬ ‫ללקוחותיהן‬ ‫קמעונאיות‬ ‫שמציעות‬,‫ומועצמת‬ ‫חדשנית‬ ‫קניות‬ ‫חוויית‬ ‫לספק‬‫אדוק‬ ‫קשר‬ ‫וליצור‬,‫יותר‬ ‫ונאמן‬ ‫מעורב‬.‫למשל‬ ‫כך‬,‫אפליקציי‬ ‫על‬ ‫לקרוא‬ ‫תוכלו‬‫האופנה‬ ‫קמעונאית‬ ‫של‬ ‫הנאמנות‬ ‫ת‬H&M‫שלה‬ ‫החדשה‬ ‫לקולקציה‬ ‫צרכנים‬ ‫לחשוף‬ ‫שמנסה‬,‫היוקרה‬ ‫מותגי‬ ‫קמעונאית‬ ‫משלבת‬ ‫בה‬ ‫האופן‬ ‫על‬Neiman Marcus‫של‬ ‫הקניות‬ ‫אפליקציית‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫שלה‬ ‫החדש‬ ‫בקטלוג‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫גולשים‬ ‫מפי‬ ‫אופנה‬ ‫עצות‬tohsgnilS‫קמעונאי‬ ‫ממספר‬ ‫אחד‬ ‫קניות‬ ‫סל‬ ‫הרכבת‬ ‫המאפשרת‬‫ות‬.‫כהזדמנו‬ ‫ובנגזרותיו‬ ‫זה‬ ‫בתהליך‬ ‫שיראו‬ ‫קמעונאיות‬‫כאיום‬ ‫ולא‬ ‫ת‬,‫ניכר‬ ‫רווח‬ ‫בכך‬ ‫יראו‬-‫של‬ ‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬PwC,‫התמהיל‬‫האחר‬ ‫החשבון‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫להפסד‬ ‫גורם‬ ‫אינו‬ ‫הפיזי‬ ‫זה‬ ‫לבין‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫הקמעונאי‬ ‫המרחב‬ ‫בין‬ ‫המשלב‬ ‫החדש‬,‫אלא‬‫לצמיחה‬ ‫מוביל‬ ‫דווקא‬.‫מהנה‬ ‫קריאה‬!‫לקריאת‬McCann Monitor‫כאן‬ ‫לחצו‬

×