Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שינויים בפייסבוק | אפריל 2016

1,774 views

Published on

תוספות ושינויים בפייסבוק | אפריל 2016

Published in: Social Media
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

שינויים בפייסבוק | אפריל 2016

 1. 1. 9‫ושינויים‬ ‫תוספות‬ ‫בפייסבוק‬ ‫אפריל‬2016
 2. 2. ‫פייסבוק‬ VIDEO LIVE: 1‫יתרונות‬ ‫כמה‬ ‫ישנם‬ ‫כרגע‬ ‫בלייב‬ ‫לשימוש‬ ‫גדולים‬: .1‫חדשנות‬ .2‫לעוקבים‬ ‫נוטיפיקציות‬ .3‫אותנטיות‬ ‫הרול‬-‫לחלק‬ ‫כבר‬ ‫זמין‬ ‫בשלבים‬ ‫אאוט‬‫מהאייפונים‬‫צפוי‬ ‫בישראל‬ ‫מאי‬ ‫בסביבות‬ ‫לאנדרואיד‬ ‫גם‬ ‫להיות‬.
 3. 3. ‫פייסבוק‬ VIDEO LIVE: 1 ‫כרגע‬–‫כווווולם‬‫שחבר‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫התראה‬ ‫מקבלים‬/‫לשידור‬ ‫עולה‬ ‫דף‬, ‫לכ‬ ‫שזוכה‬ ‫רגיל‬ ‫לפוסט‬ ‫בניגוד‬-4%‫בלבד‬ ‫אורגנית‬ ‫חשיפה‬.
 4. 4. ‫פייסבוק‬ VIDEO LIVE: 1 ‫צופים‬ ‫של‬ ‫המהיר‬ ‫הצטרפות‬ ‫לקצב‬ ‫לב‬ ‫שימו‬
 5. 5. ‫פייסבוק‬ VIDEO LIVE: 1‫האקלקטיות‬ ‫והתגובות‬ ‫הסרטונים‬(‫לכתוב‬ ‫נוטים‬ ‫אנשים‬ ‫דעת‬ ‫קלות‬ ‫ביתר‬ ‫תגובות‬)‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫נשמרים‬‫בגלרייה‬ ‫בעבר‬ ‫שהעלנו‬ ‫אחר‬ ‫וידאו‬ ‫סרטון‬ ‫כל‬ ‫כמו‬. ----- ‫מההתראה‬ ‫שיגיע‬ ‫למי‬‫לוידאו‬‫שמדובר‬ ‫כתוב‬ ‫יהיה‬ ‫באוויר‬ ‫שאינו‬ ‫והסתיים‬ ‫בלייב‬ ‫שהיה‬ ‫בשידור‬.
 6. 6. ‫פייסבוק‬ :F8 1‫ואירועים‬ ‫בקבוצות‬ ‫גם‬ ‫אפשרי‬ ‫מעכשיו‬–‫חי‬ ‫שידור‬ ‫כלומר‬ ‫לחברי‬ ‫רק‬‫הקבוצה‬/‫המוזמנים‬ ‫בזמן‬ ‫הצופים‬ ‫של‬ ‫תגובה‬ ‫מאפשר‬‫אמת‬ ‫של‬ ‫שימוש‬ ‫מאפשר‬reactions‫גבי‬ ‫על‬ ‫כאנימציה‬ ‫שיופיעו‬ ‫הסרטון‬‫ויעלמו‬‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫לאחר‬(‫בקובץ‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬) ‫לחברים‬ ‫הזמנה‬ ‫לשלוח‬ ‫ניתן‬‫לצפיה‬‫החי‬ ‫בשידור‬
 7. 7. ‫פייסבוק‬ :F8 1
 8. 8. ‫פייסבוק‬ ‫כפתורי‬‫הלייקים‬: ‫כ‬-90%‫מ‬-REACTIONS‫הם‬‫עדיין‬‫לייקים‬, ‫שלא‬ ‫כך‬‫מרגישים‬ ‫ממש‬‫שינוי‬. ‫נעשה‬ ‫השימוש‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬‫או‬ ‫הכועס‬ ‫בפרצוף‬ ‫לב‬.‫שימוש‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫אין‬‫במגוון‬ 2
 9. 9. ‫פייסבוק‬ ‫כפתורי‬‫הלייקים‬: ‫מצינור‬ ‫רנדומלי‬ ‫פוסט‬ ‫לדוגמא‬ ‫לילה‬ ‫מתוף‬1600‫לייקים‬ ‫רק‬20%‫הם‬ ‫ריאקשניים‬ 2
 10. 10. ‫פייסבוק‬ ‫כפתורי‬‫הלייקים‬: ‫מעבר‬‫לפוסטים‬ ‫פשוטים‬,‫לא‬ ‫משהו‬ ‫נעשה‬ ‫עם‬ ‫קריאטיבי‬ ‫הכפתורים‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫החדשים‬. 2
 11. 11. ‫פייסבוק‬ 2
 12. 12. ‫פייסבוק‬Facebook Sports Stadium 3‫ניסיון‬(‫כושל‬‫כה‬ ‫עד‬)‫להשלים‬ ‫צפייה‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫ספורט‬ ‫באירועי‬ ‫משותפת‬ ‫יש‬ ‫שבה‬ ‫אפליקציה‬ ‫באמצעות‬ ‫חיים‬ ‫עדכונים‬,‫להגיב‬ ‫יכולת‬, ‫חברים‬ ‫של‬ ‫בתגובות‬ ‫צפייה‬ ‫ודפים‬ ‫פרשנים‬ ‫של‬ ‫ודעות‬ ‫הליגה‬ ‫של‬ ‫רשמיים‬. ‫ה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫ניסיון‬ ‫זהו‬- second screen ‫ל‬first screen-
 13. 13. ‫פייסבוק‬Facebook Sports Stadium 3‫במהלך‬‫הסופרבול‬‫האחרון‬ ‫התעדכנה‬ ‫האפליקציה‬ ‫לעגו‬ ‫ורבים‬ ‫משמעותי‬ ‫באיחור‬ ‫לה‬‫בטוויטר‬.‫טענות‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ (‫מוצדקות‬ ‫כנראה‬)‫שפשוט‬ ‫של‬ ‫בהעתקה‬ ‫מדובר‬ ‫ודומה‬ ‫אחרת‬ ‫פלטפורמה‬ ‫בשם‬Fancred
 14. 14. ‫פייסבוק‬ 3‫במהלך‬‫הסופרבול‬ ‫התעדכנה‬ ‫האפליקציה‬ ‫לעגו‬ ‫ורבים‬ ‫משמעותי‬ ‫באיחור‬ ‫לה‬‫בטוויטר‬.‫טענות‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ (‫מוצדקות‬ ‫כנראה‬)‫שפשוט‬ ‫של‬ ‫בהעתקה‬ ‫מדובר‬ ‫ודומה‬ ‫אחרת‬ ‫פלטפורמה‬ ‫בשם‬ ‫מאוד‬Fancred
 15. 15. ‫פייסבוק‬ MSQRD 4‫פייסבוק‬‫את‬ ‫רכשה‬ ‫אפליקציית‬MSQRD ‫ההשערה‬–‫להילחם‬ ‫כדי‬ ‫בפילטרים‬‫הפופולארים‬ ‫של‬‫סנפצ‬'‫אט‬,‫ברור‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫תשתלב‬ ‫איך‬‫בפייסבוק‬.
 16. 16. ‫פייסבוק‬ ‫בתנועה‬ ‫פרופיל‬ ‫תמונות‬ 5‫שמתגלגל‬ ‫שינוי‬ ‫בעצלתיים‬,‫זמין‬ ‫בארה‬"‫לחלק‬ ‫ב‬ ‫מהיוזרים‬‫בעיקר‬ ‫לבעלי‬‫אייפון‬. ‫זמין‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫מותג‬ ‫לעמודי‬.
 17. 17. ‫פייסבוק‬ ‫מועדפות‬ ‫תמונות‬ 6‫בפרופילים‬ ‫שיפוצים‬ ‫סדרת‬ ‫להציג‬ ‫לגולשים‬ ‫מאפשרת‬ ‫שלהם‬ ‫בפרופיל‬"‫אודות‬" ‫ולבחור‬ ‫קצר‬5‫תמונות‬ ‫ש‬ ‫מועדפות‬"‫מייצגות‬, ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫אותם‬.
 18. 18. ‫פייסבוק‬ ‫מועדפות‬ ‫תמונות‬ 6‫בפרופילים‬ ‫שיפוצים‬ ‫סדרת‬ ‫להציג‬ ‫לגולשים‬ ‫מאפשרת‬ ‫שלהם‬ ‫בפרופיל‬"‫אודות‬" ‫ולבחור‬ ‫קצר‬5‫תמונות‬ ‫ש‬ ‫מועדפות‬"‫מייצגות‬, ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫אותם‬.
 19. 19. ‫פייסבוק‬ ‫מועדפות‬ ‫תמונות‬ 6‫בפרופילים‬ ‫שיפוצים‬ ‫סדרת‬ ‫להציג‬ ‫לגולשים‬ ‫מאפשרת‬ ‫שלהם‬ ‫בפרופיל‬"‫אודות‬" ‫ולבחור‬ ‫קצר‬5‫תמונות‬ ‫ש‬ ‫מועדפות‬"‫מייצגות‬, ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫אותם‬.
 20. 20. ‫פייסבוק‬ ‫מועדפות‬ ‫תמונות‬ 6‫בפרופילים‬ ‫שיפוצים‬ ‫סדרת‬ ‫להציג‬ ‫לגולשים‬ ‫מאפשרת‬ ‫שלהם‬ ‫בפרופיל‬"‫אודות‬" ‫ולבחור‬ ‫קצר‬5‫תמונות‬ ‫ש‬ ‫מועדפות‬"‫מייצגות‬, ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫אותם‬.
 21. 21. ‫פייסבוק‬ ‫מועדפות‬ ‫תמונות‬ 6‫בפרופילים‬ ‫שיפוצים‬ ‫סדרת‬ ‫להציג‬ ‫לגולשים‬ ‫מאפשרת‬ ‫שלהם‬ ‫בפרופיל‬"‫אודות‬" ‫ולבחור‬ ‫קצר‬5‫תמונות‬ ‫ש‬ ‫מועדפות‬"‫מייצגות‬, ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫אותם‬.
 22. 22. ‫פייסבוק‬ ‫פייסבוק‬‫לעמותות‬ 7‫פייסבוק‬‫תאפשר‬ ‫להתרים‬ ‫לעמותות‬ ‫מ‬ ‫ישירות‬share ‫עושים‬ ‫שאנשים‬, ‫להיות‬ ‫צפויות‬ ‫ההשלכות‬ ‫לכת‬ ‫מרחיקות‬,‫במיוחד‬ ‫המרכזית‬ ‫כשהביקורת‬ ‫שכל‬ ‫היא‬"‫אקטיביסט‬ ‫מקלדת‬"‫אופציה‬ ‫מקבל‬ ‫יותר‬ ‫בצורה‬ ‫להשפיע‬ ‫ומשמעותית‬ ‫ישירה‬.
 23. 23. ‫פייסבוק‬ Facebook at Work 8‫שמייצר‬ ‫בתשלום‬ ‫שירות‬"‫פייסבוק‬ ‫נוסף‬( "‫ללא‬‫קנדי‬ ‫וללא‬ ‫פרסומות‬ ‫קראש‬)...‫החברה‬ ‫לעובדי‬ ‫רק‬, ‫בפייסבוק‬-‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫עבודה‬ "‫אנליטיקס‬"‫בקבוצות‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫לקבל‬ ‫יוכלו‬ ‫שהמנהלים‬ ‫כך‬ ‫השונות‬ ‫הדיונים‬ ‫מתרחשים‬ ‫היכן‬ ‫הבנה‬ ‫הפופולארים‬‫האינטראקציה‬ ‫והאם‬ ‫משמעותית‬.
 24. 24. ‫פייסבוק‬ 8
 25. 25. ‫פייסבוק‬ 8
 26. 26. ‫פייסבוק‬/‫מ‬ ‫הכרזות‬F8 9•‫פייסבוק‬‫כפתור‬ ‫לשים‬ ‫לאתרים‬ ‫תאפשר‬-‫דבר‬‫איתנו‬ ‫מסנג‬ ‫עם‬'‫ר‬‫שמיידית‬‫האתר‬ ‫לבין‬ ‫ביננו‬ ‫שיחה‬ ‫יצור‬. •‫תתאפשר‬‫פוש‬ ‫שליחת‬-‫נוטויפקציה‬‫אפליקציות‬ ‫מתוך‬ ‫פייסבוק‬(‫רגילות‬ ‫לאפליקציות‬ ‫בדומה‬)‫שיכול‬ ‫מה‬ ‫המון‬ ‫לתת‬‫כח‬‫לאפליקציות‬‫בפייסבוק‬. •‫פייסבוק‬‫במסנג‬ ‫חדשות‬ ‫תכני‬ ‫לנו‬ ‫לשלוח‬ ‫תתחיל‬'‫ר‬- ‫בין‬ ‫בידול‬ ‫סוף‬ ‫סוף‬whatsapp‫לבין‬‫מסנג‬'‫ר‬.
 27. 27. ‫פייסבוק‬/‫מ‬ ‫הכרזות‬F8 9‫כלים‬‫וידאו‬ ‫מודעות‬ ‫לשיפור‬ ‫וטיפים‬: •‫כתוביות‬ ‫להוספת‬ ‫כלי‬–‫בקרוב‬ •‫ה‬ ‫מערכות‬ ‫עדכון‬-insights‫של‬‫מודעות‬‫הוידאו‬‫שמכילות‬ ‫לנתח‬ ‫לנו‬ ‫לעזור‬ ‫שיכולים‬ ‫נוספים‬ ‫נתונים‬ ‫עכשיו‬‫פוסטים‬. •‫המלצות‬‫לקריאטיב‬–‫בשניות‬ ‫וסקרנות‬ ‫עניין‬ ‫ליצור‬ ‫הסרטון‬ ‫של‬ ‫הראשונות‬,‫את‬ ‫מעביר‬ ‫שהסרטון‬ ‫ולוודא‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ ‫המסר‬‫סאונד‬ (‫ב‬ ‫מעלה‬ ‫כותרות‬ ‫עם‬ ‫סרטון‬12%‫הצפייה‬ ‫משך‬ ‫את‬.)
 28. 28. ‫פייסבוק‬/‫מ‬ ‫הכרזות‬F8 9-‫קרוסלה‬ ‫למודעות‬ ‫טיפים‬‫מוצלחות‬: 1.‫סיפור‬ ‫ספרו‬
 29. 29. ‫פייסבוק‬/‫מ‬ ‫הכרזות‬F8 9-‫קרוסלה‬ ‫למודעות‬ ‫טיפים‬‫מוצלחות‬: 2.‫המשכיות‬ ‫צרו‬
 30. 30. ‫פייסבוק‬/‫מ‬ ‫הכרזות‬F8 9-‫קרוסלה‬ ‫למודעות‬ ‫טיפים‬‫מוצלחות‬: 3.‫עקביות‬ ‫צרו‬
 31. 31. ‫פייסבוק‬/‫מ‬ ‫הכרזות‬F8 9-‫קרוסלה‬ ‫למודעות‬ ‫טיפים‬‫מוצלחות‬: 4.‫השתמשו‬‫בוידאו‬
 32. 32. ‫פייסבוק‬/‫מ‬ ‫הכרזות‬F8 9‫יכולות‬ ‫שידוג‬‫הוידאו‬‫ב‬360: 1.‫ברור‬ ‫סימון‬‫למשתמש‬‫שמדובר‬‫בוידאו‬‫ב‬360.‫אם‬ ‫את‬ ‫מזיז‬ ‫לא‬ ‫המשתמש‬‫הוידאו‬‫מ‬ ‫יותר‬4‫התראה‬ ‫קופצת‬ ‫שניות‬. 2.‫אינדקציה‬‫נמצא‬ ‫הוא‬ ‫שבה‬ ‫הזווית‬ ‫על‬ ‫למשתמש‬‫בוידאו‬ ‫ההתחלתית‬ ‫לזווית‬ ‫ביחס‬. 3.‫מיפוי‬‫האיזורים‬‫בהם‬ ‫התמקדו‬ ‫שהמשתמשים‬‫בוידאו‬(‫כלי‬ ‫את‬ ‫שהעלה‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫ללמד‬ ‫שיכול‬‫הוידאו‬‫מעניינים‬ ‫דברים‬ ‫איזה‬ ‫שלו‬ ‫הצופים‬ ‫את‬.)
 33. 33. ‫זהו‬ ‫להפעם‬

×