Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TAKLIMAT
PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH (PBS)
TINGKATAN 3
2015
?
PENTAKSIRAN DALAM SISTEM PENDIDIKANPENTAKSIRAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN
KEBANGSAANKEBANGSAAN
1 + 41 + 4
(MULAI PBS 2014)(MU...
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)(a) Pentaksiran Sekolah (PS)
Pentaksiran dibincang, dibina, ditadbir, diperiksa, dire...
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)
a) Pentaksiran Formatif
 Murid perlu sentiasa hadir ke sekolah supaya tidak tercicir...
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)a) Pentaksiran Formatif
 Pernyataan Standard diletakkan dalam kategori mengikut band
...
STANDARD PRESTASI
(Performance Standard)
@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
9
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)
b) Pentaksiran Sumatif
 Dijalankan di akhir suatu unit pembelajaran.
 Contoh : pent...
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)(b) Pentaksiran Pusat (PP)
Berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiks...
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)(c) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)
Aspek yang dinilaikan d...
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)(c) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)
Aspek yang dinilaikan d...
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)(c) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)
Aspek yang dinilaikan d...
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)(c) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)
Aspek Skor
i. Kehadiran ...
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)(d) Pentaksiran Psikometrik
Dilaksanakan di peringkat sekolah / pusat untuk mengukur ...
SETERUSNYA..
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
Ujian Lisan & Ujian Bertulis
Pelbagai Instrumen
Ujian Bertulis
Pentaksiran Pusat
1.Bahasa Melayu
2...
JADUALJADUAL
PELAKSANAANPELAKSANAAN
GEOGRAFIGEOGRAFI
22 Jun hingga22 Jun hingga 3 Julai3 Julai
20152015
JADUAL PELBAGAI INSTRUMEN
PELBAGAIPELBAGAI
INSTRUMENIN...
JADUAL UJIAN LISAN
UJIAN LISANUJIAN LISAN
(BERTUTUR)(BERTUTUR)
BAHASA MELAYUBAHASA MELAYU
4 hingga 28 Ogos 2015
4 hingga 2...
JADUAL UJIAN LISAN
UJIAN LISANUJIAN LISAN
(MENDENGAR)(MENDENGAR)
BAHASABAHASA
MELAYUMELAYU
11 Ogos 201511 Ogos 2015
BAHASA...
PENGHANTARANPENGHANTARAN
GRED KE LPGRED KE LP
1 hingga1 hingga
14 November 201514 November 2015
JADUAL UJIAN BERTULIS
UJIA...
ITEM &ITEM &
INSTRUMENINSTRUMEN
PENTAKSIRANPENTAKSIRAN
INSTRUMEN PELBAGAI
INSTRUMEN PELBAGAI
Sekolah menerima CD yang mengandungi
tugasan, Arahan Persediaan Tugasan, Jadual
Peng...
PENGEDARAN ITEM & INSTRUMEN PENTAKSIRAN
LISAN MENDENGAR
LISAN MENDENGAR
Sekolah menerima CD yang mengandungi
rakaman audio...
PENGEDARAN ITEM & INSTRUMEN PENTAKSIRAN
LISAN BERTUTURLISAN BERTUTUR
Sekolah memuat turun tugasan Ujian
Lisan – Bertutur, ...
PENGEDARAN ITEM & INSTRUMEN PENTAKSIRAN
UJIAN BERTULISUJIAN BERTULIS
Sekolah menerima CD yang mengandungi item,
Jadual Spe...
KES KHASKES KHAS
PONTENG DAN BUANG SEKOLAH
Murid hendaklah:
 Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh
LP
Sekiranya...
Memaklumkan kepada pihak sekolah.
Mengikuti PT3 dilaksanakan mengikut jadual dengan pemantauan
pengawas peperiksaan
Mem...
 Tiada pengecualian pelaksanaan PT3. Hanya murid pekak dan bisu
dikecualikan daripada melaksanakan ujian lisan- bertutur ...
 PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid hadir di sekolah
 PT3 dilaksanakan berdasarkan mata pelajaran yang dit...
PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid hadir di sekolah
MURID DI BAWAH PENGAWASAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN...
PENGURUSANPENGURUSAN
SKORSKOR
 Menjalankan pemeriksaan berdasarkan panduan
penskoran
 Menjalankan pemeriksaan berdasarkan panduan
penskoran
 Menghant...
• SYARAT LAYAK MENDAPAT GRED
Murid yang melaksanakan PT3 bagi mana-mana mata pelajaran akan
menerima gred bagi mata pelaja...
PENJAMINANPENJAMINAN
KUALITIKUALITI
KOMPONEN 4PPENJAMINAN KUALITI
Menghasilkan maklumat
yang tepat dan
menunjukkan keadaan
sebenar tentang tahap
pencapaian mu...
PBS dan PT3
PBS dan PT3
PBS dan PT3
PBS dan PT3
PBS dan PT3
PBS dan PT3
PBS dan PT3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PBS dan PT3

1,226 views

Published on

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Pentaksiran Tingkatan 3

Published in: Education
 • Be the first to comment

PBS dan PT3

 1. 1. TAKLIMAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TINGKATAN 3 2015
 2. 2. ?
 3. 3. PENTAKSIRAN DALAM SISTEM PENDIDIKANPENTAKSIRAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAANKEBANGSAAN 1 + 41 + 4 (MULAI PBS 2014)(MULAI PBS 2014) Peperiksaan PusatPeperiksaan Pusat (PT3)(PT3) Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat (PT3)Pentaksiran Pusat (PT3) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan DanPentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan Dan Ko-kurikulumKo-kurikulum Pentaksiran PsikometrikPentaksiran Psikometrik @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3
 4. 4. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)(a) Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran dibincang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah.  PS terdiri daripada: (a) Pentaksiran Formatif (b) Pentaksiran Sumatif
 5. 5. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) a) Pentaksiran Formatif  Murid perlu sentiasa hadir ke sekolah supaya tidak tercicir daripada pentaksiran formatif yang dijalankan di akhir pelajaran.  Murid yang tidak menguasai standard yang ditetapkan akan menjalankan sesi pemulihan untuk membimbing dan membantu murid tersebut.
 6. 6. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)a) Pentaksiran Formatif  Pernyataan Standard diletakkan dalam kategori mengikut band berikut: 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 2 Tahu dan Faham 1 Tahu
 7. 7. STANDARD PRESTASI (Performance Standard) @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9
 8. 8. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) b) Pentaksiran Sumatif  Dijalankan di akhir suatu unit pembelajaran.  Contoh : pentaksiran pertengahan tahun dan akhir tahun
 9. 9. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)(b) Pentaksiran Pusat (PP) Berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dan disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran. Pelaporan dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. Dilaksanakan bagi mata pelajaran pada tingkatan 3.
 10. 10. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)(c) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Aspek yang dinilaikan dalam PAJSK :  Sukan dan Permainan , Merentas Desa, Saringan
 11. 11. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)(c) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Aspek yang dinilaikan dalam PAJSK : Kokurikulum – Kelab , Persatuan, dan Badan Beruniform
 12. 12. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)(c) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Aspek yang dinilaikan dalam PAJSK :  Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)  Body Mass Index (BMI)
 13. 13. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)(c) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Aspek Skor i. Kehadiran 40 ii. Kotmitmen 10 iii. Penyertaan 20 iv. Khidmat Sumbangan 10 v. Jawatan 10 vi. Pencapaian 20 Cara Pentaksiran:
 14. 14. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)(d) Pentaksiran Psikometrik Dilaksanakan di peringkat sekolah / pusat untuk mengukur kebolehan, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecendurangan, sikap dan personaliti muris melalui Ujian Aptitud (Tingkatan 3)dan Ujian Personaliti (Tingkatan 1).
 15. 15. SETERUSNYA..
 16. 16. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 Ujian Lisan & Ujian Bertulis Pelbagai Instrumen Ujian Bertulis Pentaksiran Pusat 1.Bahasa Melayu 2.Bahasa Inggeris 3.Science 4.Mathematics 5.Sejarah 6.Geografi 7.Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) 8.Pendidikan Islam 9.Bahasa Tambahan •Bahasa Cina •Bahasa Tamil •Bahasa Iban •Bahasa Kadazandusun •Bahasa Arab •Bahasa Punjabi Sehingga 2013 - PMR • Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris • Science • Mathematics • Pendidikan Islam • Kemahiran Hidup Bersepadu • Bahasa Tambahan o Bahasa Cina o Bahasa Tamil o Bahasa Iban o Bahasa Kadazandusun o Bahasa Arab • Sejarah • Geografi
 17. 17. JADUALJADUAL PELAKSANAANPELAKSANAAN
 18. 18. GEOGRAFIGEOGRAFI 22 Jun hingga22 Jun hingga 3 Julai3 Julai 20152015 JADUAL PELBAGAI INSTRUMEN PELBAGAIPELBAGAI INSTRUMENINSTRUMEN SEJARAHSEJARAH 6 hingga6 hingga 16 Jun 201516 Jun 2015
 19. 19. JADUAL UJIAN LISAN UJIAN LISANUJIAN LISAN (BERTUTUR)(BERTUTUR) BAHASA MELAYUBAHASA MELAYU 4 hingga 28 Ogos 2015 4 hingga 28 Ogos 2015 BAHASA INGGERIS BAHASA INGGERIS 4 hingga 28 Ogos 2015 4 hingga 28 Ogos 2015
 20. 20. JADUAL UJIAN LISAN UJIAN LISANUJIAN LISAN (MENDENGAR)(MENDENGAR) BAHASABAHASA MELAYUMELAYU 11 Ogos 201511 Ogos 2015 BAHASABAHASA INGGERISINGGERIS 12 Ogos 201512 Ogos 2015
 21. 21. PENGHANTARANPENGHANTARAN GRED KE LPGRED KE LP 1 hingga1 hingga 14 November 201514 November 2015 JADUAL UJIAN BERTULIS UJIANUJIAN BERTULISBERTULIS PENTADBIRANPENTADBIRAN 12 hingga 1612 hingga 16 Oktober 2015Oktober 2015
 22. 22. ITEM &ITEM & INSTRUMENINSTRUMEN PENTAKSIRANPENTAKSIRAN
 23. 23. INSTRUMEN PELBAGAI INSTRUMEN PELBAGAI Sekolah menerima CD yang mengandungi tugasan, Arahan Persediaan Tugasan, Jadual Penggredan, Panduan Penskoran Pelbagai Instrumen dan Lembaran Markah daripada JPN PENGEDARAN ITEM & INSTRUMEN PENTAKSIRAN
 24. 24. PENGEDARAN ITEM & INSTRUMEN PENTAKSIRAN LISAN MENDENGAR LISAN MENDENGAR Sekolah menerima CD yang mengandungi rakaman audio, soalan, Jadual Penggredan dan Panduan Penskoran Lisan daripada JPN
 25. 25. PENGEDARAN ITEM & INSTRUMEN PENTAKSIRAN LISAN BERTUTURLISAN BERTUTUR Sekolah memuat turun tugasan Ujian Lisan – Bertutur, Arahan Persediaan Tugasan, Jadual Penggredan, Panduan Penskoran Lisan dan Lembaran Markah dari portal LP: http://www.moe.gov.my/lp
 26. 26. PENGEDARAN ITEM & INSTRUMEN PENTAKSIRAN UJIAN BERTULISUJIAN BERTULIS Sekolah menerima CD yang mengandungi item, Jadual Spesifikasi Ujian, Format Instrumen, Jadual Penggredan, Panduan Pemasangan Instrumen dan Panduan Penskoran Item daripada JPN Pemasangan Instrumen oleh Guru Mata Pelajaran
 27. 27. KES KHASKES KHAS
 28. 28. PONTENG DAN BUANG SEKOLAH Murid hendaklah:  Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh LP Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PT3 telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PT3
 29. 29. Memaklumkan kepada pihak sekolah. Mengikuti PT3 dilaksanakan mengikut jadual dengan pemantauan pengawas peperiksaan Memastikan hasil kerja murid diserahkan untuk diperiksa dan direkodkan oleh guru sekolah MURID DI HOSPITAL / SEKOLAH DALAM HOSPITAL (SDH)
 30. 30.  Tiada pengecualian pelaksanaan PT3. Hanya murid pekak dan bisu dikecualikan daripada melaksanakan ujian lisan- bertutur dan ujian lisan- mendengar  Keperluan khas disediakan mengikut keperluan murid MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)
 31. 31.  PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid hadir di sekolah  PT3 dilaksanakan berdasarkan mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah baharu Sekiranya mata pelajaran yang dipelajari di sekolah lama tidak ditawarkan di sekolah baharu, pentadbir sekolah baharu hendaklah mendapatkan kertas soalan dari sekolah lama dan memulangkan skrip jawapan kepada sekolah lama untuk diperiksa. Gred murid dihantar semula ke sekolah baharu. (Contoh Bahasa Iban) MURID BERTUKAR SEKOLAH
 32. 32. PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid hadir di sekolah MURID DI BAWAH PENGAWASAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN) & MURID MEWAKILI NEGARA
 33. 33. PENGURUSANPENGURUSAN SKORSKOR
 34. 34.  Menjalankan pemeriksaan berdasarkan panduan penskoran  Menjalankan pemeriksaan berdasarkan panduan penskoran  Menghantar gred keputusan ke LP mengikut jadual kerja yang ditetapkan  Menghantar gred keputusan ke LP mengikut jadual kerja yang ditetapkan  Menjalankan penyelarasanMenjalankan penyelarasan TANGGUNGJAWAB SEKOLAH
 35. 35. • SYARAT LAYAK MENDAPAT GRED Murid yang melaksanakan PT3 bagi mana-mana mata pelajaran akan menerima gred bagi mata pelajaran berkenaan • PELAPORAN  Pelaporan PT3 dikeluarkan oleh sekolah  Murid akan menerima pelaporan PT3 daripada pihak sekolah selepas 15 Disember
 36. 36. PENJAMINANPENJAMINAN KUALITIKUALITI
 37. 37. KOMPONEN 4PPENJAMINAN KUALITI Menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pencapaian murid

×