Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HIGH FIVE: De bedste i HR

376 views

Published on

Når HR skaber resultater

Published in: Recruiting & HR
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HIGH FIVE: De bedste i HR

 1. 1. NÅR HR SKABER RESULTATER - VED AT GLEMME ALT OM HR Af Maya Drøschler De bedste i HR, Kolding d. 19. marts 2015
 2. 2. NÅR HR SKABER RESULTATER – VED AT GLEMME ALT OM HR • OVERBLIK • Jeg er ikke født til at være i HR • Er der en anden fest? • Den gyldne cirkel • HR’s gyldne cirkel • Når HR skal afbureaukratiseres • Når HR skal ud i forretningen • Når HR gør op med gamle dogmer • Almenvellet
 3. 3. JEG ER IKKE FØDT TILAT VÆRE I HR • Kan du: • planlægge • koordinere • eksekvere • kommunikere • facilitere • supportere • coache • udvikle • afvikle • processe • optimere • Så kan du få et job i vores HR afdeling
 4. 4. JEG ER IKKE FØDT TILAT VÆRE I HR • Fire gode erfaringer: • Tranghed i stabsskabet • Bøvl i linjen • Begravet i førerbunkeren • Viklet ind i en ikke-før-set konstruktion
 5. 5. ER DER EN ANDEN FEST? • Ud af skabet • Gittes Perfekt partnerskab • Mødet med de 5 bedste i HR • It’s not all about HR (Robin Schooling)
 6. 6. ER DER EN ANDEN FEST?
 7. 7. ER DER EN ANDEN FEST? • Eller er det?
 8. 8. ER DER EN ANDEN FEST? • Den gyldne cirkel – en bæredygtig forretning
 9. 9. DEN GYLDNE CIRKEL • HVAD man laver – kan alle svare på • HVORDAN man laver det – kan nogle svare på • HVORFOR man laver det – kan de færreste svare på • plus • BERIGELSE: hvad eller hvem man laver det for!
 10. 10. DEN GYLDNE CIRKEL • At vide ‘hvorfor’ giver de bedste betingelser for at skabe et blåt ocean
 11. 11. DEN GYLDNE CIRKEL • HVAD skaber transaktionen • HVORDAN skaber oplevelsen • HVORFOR skaber relationen • En stærk og værdiskabende HR funktion skal arbejde ud fra HVORFOR!
 12. 12. HR’S GYLDNE CIRKEL WHAT HOW WHY - Engagement surveys - Talent programs - Recruiting - Leadership - Etc. - Skills - Capabilities - Resources - Mindset - We think differently about… - We believe in… - We want to change…
 13. 13. HR’S GYLDNE CIRKEL • Vi vil ikke bare have kunder i butikken, som køber vores produkter • Vi vil have kunder i butikken, som køber vores idé, vores makkerskab • Fordi: vi kan kun skabe verdens fedeste organisationer sammen med andre og gennem andre
 14. 14. HR’S GYLDNE CIRKEL • Broen = værdiskabelsens forudsætning • Den faktisk bevægelse fra den ene bred til den anden = værdiskabelsens realisering • Jeg har selv forvekslet de to ting – mange gange
 15. 15. HR’S GYLDNE CIRKEL • Et tydeligt ‘hvorfor’ for organisationen som helhed er en forudsætning for HR’s eget (afledte) ‘hvorfor’ • Et tydeligt HR-hvorfor er en forudsætning for: • At bygge et bæredygtigt HR brand • At skabe relationer, som er funderet i mere end transaktionelle ydelser • At realisere HR’s og organisationens potentiale • At prioritere rigtigt
 16. 16. NÅR HR SKALAFBUREAUKRATISERES • Afbureaukratisering er nødvendig, når: • Data ikke bruges til noget • Input overstiger output • Forretningsgangene er unødvendigt tunge • Kundeoplevelsen er dårlig
 17. 17. NÅR HR SKALAFBUREAUKRATISERES Nu skal vi heller ikke gøre for meget væsen ud af os selv. Og der er i al fald ikke nogen internt i HR, der skal komme med en eller anden crazy ide om at droppe noget af bureaukratiet, brænde personalehåndbogen eller tage jobkandidaterne med ned en tur på Statoil tanken i stedet for at holde et stift interview - for vi har rigeligt at gøre med at holde de kræfter fra døren, der kommer udefra og presser os på vores manglende målbare leverancer. Bureaukrati er trods alt målbart!
 18. 18. NÅR HR SKAL UD I FORRETNINGEN
 19. 19. NÅR HR GØR OP MED GAMLE DOGMER • Voll MUS gas • - eller not!
 20. 20. NÅR HR GØR OP MED GAMLE DOGMER
 21. 21. NÅR HR GØR OP MED GAMLE DOGMER • Være løbende kritisk overfor egne frembringelser • Tillade usikkerhed • Løbe en risiko • Tænke nyt • Være modig • Altid have fokus på (for)målet • Orke noget ud over det sædvanlige
 22. 22. ALMENVELLET • Vi bygger forudsætningerne for forretningens succes. Hele tiden. Hver dag • Ofte kan vi bringe vores viden og indsigt i spil i relation til ikke-HR-faglige udfordringer • Vi skal løse de problemer, vi kan, fordi vi kan
 23. 23. ALMENVELLET • De bedste i HR handler altid ud fra helhedens interesser og i overensstemmelse med organisationens ‘hvorfor’ • Denne interesse er ikke altid sammenfaldende med • HR afdelingens interesser • Individuelle lederes interesser • Egne interesser
 24. 24. NÅR HR SKABER RESULTATER – VED AT GLEMME ALT OM HR • I kan møde mig på LinkedIn, Twitter, Google+ og min blog HR forretning (hr-forretning.blogspot.dk/) • God fornøjelse med resten af dagen!

×