Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliotekspresentation för nya hankeiter

682 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotekspresentation för nya hankeiter

 1. 1. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />1<br />Åbo Akademis bibliotek<br />Presentation av bibliotekets service och resurser 2009-2010<br /> May Ahlqvist<br />
 2. 2. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />2<br />Biblioteksintroduktion<br />Informationskompetens – vad är det?<br />Allmänt om ÅAB<br />Studentbiblioteket<br />Ekonomiska biblioteket<br />Databasen ALMA & Nelli-portalen<br />Beställa,reservera och låna böcker<br />Lånerutiner och låneregler<br />
 3. 3. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />3<br />Informationskompetens, IK<br />”en uppsättning färdigheter: att veta när man behöver information, att lokalisera, utvärdera och använda informationen”<br />Biblioteket tillhandahåller och förmedlar <br /> information både i tryckt och digital form, våra kunder bör lära sig att hitta den <br />ÅAB arrangerar kurser i informationssökning på olika nivåer och för olika målgrupper<br />Obligatoriskt för första årets studerande vid ESF, TF, HF<br />
 4. 4. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />4<br />Biblioteksbesök fredag 28.8.<br />Hankens bibliotek<br /> kl. 10.15 A -<br /> kl. 11.15 M -<br />Studentbiblioteket<br /> kl. 10.15 H -<br /> kl. 11.15 S -<br />
 5. 5. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />5<br />Informationssökningskurser<br />Obligatoriskt för första årets studerande<br />ESF Ekonomutbildningen tisdag 6.10. kl. 8.30-10, aud. II, Hanken + självrättande test<br /> Lärare: Christel Lindfors<br />Alternativ: Kursen Akademiska studiefärdigheter del 3, våren 2009 https://www.abo.fi/student/akadstudkurs<br />
 6. 6. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />6<br />Allmänt om bibliotek<br />bibliotekens samlingar och serviceformer skiljer sig beroende på vilka ramorganisationer de tillhör t.ex. kommuner, företag, universitet, skolor<br />Åbo Akademis bibliotek är ett vetenskapligt bibliotek<br />i Finland finns 21 universitetsbibliotek<br />
 7. 7. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />7<br />ÅAB<br />inledde sin verksamhet 1919<br />är idag ett av landets största vetenskapliga bibliotek<br />betjänar speciellt ÅA:s studerande, lärare, forskare och tjänstemän<br />har ca 2 miljoner volymer tryckta böcker och ca 200.000 e-böcker<br />prenumererar på ca 2.000 tryckta och har tillgång till över 40.000 elektroniska tidskrifter <br />ett friexemplarsbibliotek, får i princip allt som trycks i Finland<br />
 8. 8. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />8<br />Biblioteksenheter vid ÅAB<br />Huvudbiblioteket<br />Studentbiblioteket<br />Campusbibliotek <br />Axelias bibliotek<br />Biovetenskapliga biblioteket i Biocity<br />Ekonomiska biblioteket i Hanken<br />Humanistiska biblioteket i Arken<br />ICT-biblioteket, ICT-huset<br />Teologiska biblioteket i Teologicum<br />
 9. 9. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />9<br />ASA-biblioteket<br />Studentbiblioteket flyttar i nov-dec till det nyrenoverade ASA-huset<br />I ASA-biblioteket finns fr o m januari 2010:<br />1. vån. Kursbokssamlingen<br />2. vån. följande ämnessamlingar: informationsförvaltning, kvinnovetenskap, matematik, nationalekonomi, offentlig förvaltning , sociologi, statistik och statskunskap<br />Biblioteket har öppna hyllor, läsesal och grupprum<br />
 10. 10. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />10<br />Specialbibliotek vid institut<br />Fristående institut som har egna specialbibliotek<br />Donnerska Institutet / Steinerbiblioteket:<br /> specialbibliotek för religionsvetenskap<br />Sjöhistoriska institutet<br />Institutet för mänskliga rättigheter<br />
 11. 11. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />11<br />STUDENTBIBLIOTEKET<br />erbjuder kurslitteratur, böckerna finns i öppna hyllor<br />läsesalsböcker med signum AH (=allmänna hyllan) kan ges hem som natt- och veckoslutslån<br />
 12. 12. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />12<br />EKONOMISKA BIBLIOTEKET = HANKENS BIBLIOTEK<br />
 13. 13. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />13<br />Kataloger och databaser<br />Katalogerna och databaserna är nycklar till allt material<br />Databasen Alma omfattar bibliotekets material från 1980 - även äldre material om det har varit utlånat. Äldre material finns i kortkataloger. <br />På bibliotekets hemsida och i sökportalen Nelli hittar du bibliotekets elektroniska resurser. Du kan också logga in i Nelli hemifrån och läsa våra elektroniska ordböcker, e-tidskrifter o.a. – kräver ÅA-lösenord.<br />
 14. 14. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />14<br />Att beställa/reservera tryckt material<br />en stor del av materialet är i slutna magasin<br />böcker och tidskrifter skall beställas via databasen Alma, utom på Studentbiblioteket, ICT-biblioteket och Humanistiska biblioteket<br />om materialet är utlånat, görs reservering på boken, antingen i ALMA eller på särskild blankett.<br /> Meddelande om att boken anlänt skickas per e-post<br />
 15. 15. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />15<br />Avhämtning av beställt material<br />låntagaruppgifterna i Alma visar när och varifrån framtaget material kan avhämtas<br />en eller två gånger i veckan hämtas material från de olika ämnes- och institutsbiblioteken enligt ett fastställt tidsschema.<br />Huvudbibliotekets leveranstider:<br />beställt före kl. 12 fås samma dag efter kl. 15<br />beställt efter kl. 12 fås följande dag efter kl. 15<br />
 16. 16. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />16<br />Lånekort<br />Studerande vid ÅA använder studiekortet som lånekort. De siffror som finns på baksidan av kortet är ditt personliga lånekortsnummer som används vid beställning av material och när du förnyar dina lån<br />24200 + matrikelnummer, t.ex. 2420012345<br />PIN-kod, byt till personlig kod!<br />
 17. 17. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />17<br />Lånetider<br />Huvudbiblioteket, Humanistiska biblioteket och Ekonomiska biblioteket - 28 dagar, lån förnyas automatiskt under ett halvt år ifall ingen annan beställer materialet<br />Studentbiblioteket (kurslitteratur) - 14 dagar<br />Övriga campusbibliotek - varierande lånetid<br />Man bör följa med sina lånetransaktioner i Alma och förnya dem själv!<br />
 18. 18. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />18<br />Låneförbud<br />Om lån inte returneras inom 14 dagar från förfallodagen sätts låntagaren i låneförbud<br />Ett låneförbud hindrar lån på alla bibliotek vid ÅA. Alla låneförbud på de olika biblioteken måste hävas innan man kan låna eller förnya böcker igen<br />Hävande av låneförbud kostar 9 €. <br />OBS! Studentbiblioteket kräver 9 € per bok efter 3 veckors försening<br />ICT-biblioteket har egna regler<br />
 19. 19. 5.11.2009<br />Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo<br />19<br />Adresser<br />https://www.abo.fi/student/bibliotek<br /> - bibliotekets hemsida med adresser, öppettider och länksamlingar<br />https://alma.linneanet.fi – databasen Alma, där du kan lokalisera och beställa ÅAB:s tryckta material (men inte beställa material från SB, ICT- eller Humanistiska biblioteket). I Alma kan du också följa med dina lån och förnya dem.<br />http://www.nelliportaali.fi/ - Nelliportalen – här kan du söka framför allt i e-resurser, spara dina träffar, söka i många databaser samtidigt<br />

×