Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Short SME Strategy - APR 2017

202 views

Published on

Стратегія розвитку малого і середнього бізнесу до 2020 року - великий концептуальний документ, який визначає 6 стратегічних напрямків, цільові показники, методику моніторингу і т.д.

Published in: Government & Nonprofit
 • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Short SME Strategy - APR 2017

 1. 1. CТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МСП ДО 2020 РОКУ
 2. 2. СТАТИСТИКА МСП В УКРАЇНІ 99,8% 79% 63% Суб'єктів підприємництва становлять МСП - це 1,97 млн. суб’єктів МСП Зайнятого населення працює в МСП Обсяг реалізованої МСП продукції Топ-галузі в обсязі реалізованої продукції торгівля промисловість сільське господарство транспорт 28.7% 15.1% 5.6% 3.0%
 3. 3. Doing Business-2017 • 80 місце в рейтингу (190 країн) • + 32 позиції (з 2013р.) • Ключові виклики щодо: - відновлення платоспроможності - отримання дозволів на будівництво - підключення до електромереж SME Policy Index-2016 • Серед 6 країн Східного партнерства – останнє або передостаннє місце • Перше місце тільки в сфері технічного регулювання • Виклики: - відсутність стратегії - обмеженість доступу до фінансування - адміністративні бар’єри ОЦІНКА БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
 4. 4. МЕТА СТРАТЕГІЇ
 5. 5. ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ПОЛІТИКАМИ Загальні • Стратегія 2020 • Угода про Асоціацію • План дій Уряду • План заходів з дерегуляції • План дій по Doing Business Секторальні • Стратегія регіонального розвитку 2020 • Стратегія подолання бідності • Стратегія технічного регулювання 2020 • Стратегія управління державними фінансами 2017-2020 • Транспортна стратегія 2020 • Програма розвитку фін.сектору 2020 • Енергетична стратегія 2030 • Аграрна стратегія 2020 • Реформування інтелектуальної власності • Екологічна політика 2020 Розробляються • Експортна стратегія • Стратегія високотехнологічних галузей 2025 • Стратегія промисловості 2025 • Енергетична стратегія 2035 • Цілі сталого розвитку 2030
 6. 6. 6 СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МСП 2020: 1Й ЕТАП Доопрацювання – фінальний проект 11’2016: презентація пріоритетів, обговорення в 6 тематичних групах, зустріч з донорами 01’2017-03’2017: 12 презентацій та дискусій із зацікавленими сторонами 3 місяці: громадське обговорення та погодження з ЦОВВ Підготовлено Проект
 7. 7. 7 ОБГОВОРЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ Мінекономрозвитку отримано 63 офіційних коментаря СУП ТПП Київська ТПП НАБУ Нова Країна Громадьска рада при МЕРТ ПРООН ДСЗ наукові навчальні 12 тематичних обговорень Останній коментар 31.03.17 Нац. рада реформ
 8. 8. 8 СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ: МІНІМІЗАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ Сприятливе середовище для МСП (нормативно-правове, інституційне, регуляторне) Доступ МСП до фінансування Податкове адміністрування для МСП
 9. 9. 9 СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ: СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ Підприємницька культура та навчання підприємництву Сприяння експорту МСП Підсилення інноваційного потенціалу
 10. 10. КІЛЬКІСНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ • Зростання частки інноваційних підприємств з 14.6% (2014р.) до 20% • Збільшення частки ринків із конкурентною структурою з 42.7% (2015р.) до 49.5% • Частка МСП у валовій доданій вартості зросла з 59.0% (2015р.) до 60.5% • Частка МСП в обсягу реалізації зросла з 63.0% (2015р.) до 66% • Частка прибутку, отриманого МСП, зросла з 72.8% від загального обсягу (2015р.) до 78% • Частка підприємств-експортерів зросла з 5.9% (2014р.) до 9.0% • Частка МСП, які впроваджують інноваційні продукти або процеси зросла з 7.4% (2015р.) до 7.9% Загальні Специфічні • TOП-20 в рейтингу «Ведення бізнесу» Світового банку • ТОП-3 Індексу економічної політики у сфері МСП
 11. 11. МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ Призначення спеціально уповноважени х з питань МСП Двічі на рік засідання уповноваженої робочої групи Підготовка щоквартальних та річних звітів про реалізацію Незалежне зовнішнє оцінювання Залучення Ради підприємців при КМУ Двічі на рік зустрічі з донорами/МФО
 12. 12. 12 СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МСП 2020: 2Й ЕТАП Затвердження Стратегії Урядом Затвердження Плану заходів Урядом 3 місяці: розробка проекту Плану заходів по 6 стратегічними напрямам

×